Çocuk mortalite riski skorlama PRISM

Çocuk mortalite riski skorlama sistemi (PRISM); yoğun bakım ve cerrahi mortalite riskini belirlemede kullanılan skorlama yöntemidir.

Çocuklarda mortalite riski, fizyolojik durumu ölçmek için kullanılan fizyolojik temelli bir puandır. Diğer bağımsız değişkenlerle birleştirildiğinde beklenen mortalite riskini ve beklenen morbidite riskini hesaplayabilir.

Pediatrik mortalite (ölüm) riski değişkenlerinin fizyolojik sınırları değişmese de, yine de yeni uygulama modellerine uyum sağlayabilmek, yanlılığı en aza indirebilmek ve olası hata kaynaklarını azaltabilmek amacıyla, Pediatrik mortalite riski veri toplama geliştirmeleri yapılmıştır.

Çocuk yoğun bakım ünitelerinin verimlilik düzeylerinin arttırılabilmesi, yoğun bakım ünitelerinde takip edilen çocuk hastaların değerlendirilmesinde standardizasyonun sağlanabilmesi için; mortalite riskini önceden belirleyebilen skorlama sistemleri geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Çocuk mortalite riski skorlama sistemi
(PRISM = Pediatric Risk of Mortality):

Çocuk Mortalite Riski Skorlama Sistemi (PRISM = Pediatric Risk of Mortality)

 

Referanslar:

1. Arteriyel kan gazı analizi yorumlama

2. Kalp ameliyatı riski EuroScore 2, Parsonnet

3. Kalp damar hastalığı riski ACC, AHA 2013

4. Kalp dışı cerrahi sonrası pnömoni riski

5. Kalp atışı ölçme, nabız hızı Taşikardi

6. Kan basıncı nedir? Tansiyon sebepleri!

7. Hipertansiyon nedir, Yüksek tansiyon tedavisi

8. Kan kaybı & Transfüzyon hesaplama

9. Atriyal fibrilasyonda inme ölüm risk skoru

10. Çocuk mortalite riski skorlama PRISM

11. Çocuk travma skoru hesaplama PTS

12. PubMed Medline Türkçe makale yayın arama

13. Çocuk için TPN Hesaplama » İLK ve TEK

14. Çocuk Acil Tedavi Dozu Hesabı

15. The Pediatric Risk of Mortality Score: Update 2015

16. The Pediatric Risk of Mortality Score: Update 2015

 

Çocuk mortalite riski skorlama sistemi (PRISM)