Bebek canlandırma Yenidoğan resüsitasyonu

Sayfayı paylaş!

Yenidoğan resüsitasyonu amacı, yenidoğan ölümünü ve perinatal asfiksi ile ilişkili uzun süreli nörogelişimsel sekelleri (sakatlıkları) önlemektir.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere önemli fizyolojik değişiklikler fetal hayattan ekstrauterin yaşama geçişte meydana gelir:

a. Plasentaların gaz değişimindeki rolü akciğerler tarafından ele geçirilir.
b. Sıvı dolu akciğerden, hava dolu akciğerlere dönüşür.
c. Tersine çevrilmiş akciğerlere kan akışında dramatik bir artış, ardından intra – ve – extra kardiyak şantların kapanması.

Bu değişikliklerin başarısızlığı veya bozulması, yenidoğan bebekte resüsitasyonda daha fazla zorluklara neden olabilir. Örneğin, alveoler oksijeni arttırmada ve pulmoner vasküler direnci azaltmada başarısızlık, fetal dolaşımın kalıcılığına veya persistan pulmoner hipertansiyona (PPHN) neden olabilir.

Yenidoğan Resüsitasyonu Hazırlığı:

Personel:

Pozitif basınçlı ventilasyon ve göğüs kompresyonlarını içeren yeterli resüsitasyon için en az iki eğitimli insan gereklidir. Bu nedenle, her zaman yardım çağırın.

Dikkat edilecek noktalar:

a. Mevcut olan en kıdemli kişinin resüsitasyonunu koordine etmesi gerekir.
b. Her bir kişi özel bir işe sahip olmalı, biri hava yolundan tek sorumlu, biri göğüs kompresyonundan tek başına sorumlu olmalı ve üçüncü kişi de canlandırmayı koordine etmeli ve gerektiği şekilde ilaç vermelidir.
c. Mümkünse, başka bir kişinin, ilaçların veriliş zamanı ve bebeğin müdahalelere vereceği yanıtı içeren olayları kaydetmesini isteyin.

Ekipmanı kontrol et:

Ekipmanların kontrol edilmesi önemlidir.

Dikkat edilecek noktalar:

a. Resüsitasyon ekipmanı günlük ve her kullanımdan sonra kontrol edilmelidir.
b. Bir doğumda kullanım beklendiğinde tıbbi hava ve oksijen tedariki, aspiratör, pozitif basınç cihazları, laringoskop ve endotrakeal tüpleri içeren ekipmanları tekrar kontrol edin.
c. Eğer bir bebeğin kötü durumda olması bekleniyorsa, ilaç hazır bulunmalıdır (örneğin, adrenalin 1: 10,000, O negatif kırmızı kan hücreleri ve masif antepartum hemorajinin varlığında % 0,9 normal salin).

İletişim:

Resüsitasyonun düzgün olması için iletişim çok önemlidir.

Aşağıdakilerle net iletişim sağlayın:

a. Maternal durum, fetal durum, maternal tedavileri düzenleyecek anestezi ve obstetrik kadro.
b. Aile, eğer vakit varsa doğumdan önce resüsitasyon ekibiyle görüş.

Çevre:

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çevreye dikkat edin:

a. Isı kaybını önleme
b. Sıcak, hava akımsız bir ortam
c. Erken doğmuş bebekler için odanın ortam sıcaklığı en az 26 ° C olmalıdır.

Değerlendirme:

Değerlendirme, doğumdan hemen sonra tonus, solunum ve kalp atış hızı değerlendirmesi ile başlar.

Devam eden değerlendirmedeki kilit özellikler:

Solunum:

Yeni doğan bebek HR > 100 /dk’yı korumak için düzenli solunum yapmalıdır. (HR = Hear Rate = Kalp atış hızı)

Kalp atış hızı:

Kalp atış hızı, doğumdan sonraki ilk birkaç dakika içinde steteskopla veya direkt kord tabanında apeks üzerinden oskültasyondan belirlenir.

Periferik nabız hissetmek genellikle zordur. Kordonun palpe edilmesinde herhangi bir nabız hissedilmezse kalp atışı olmadığını varsaymayın. HR, iyi doğmuş bir bebekte > 100 bpm (bpm = beat per minute = dakikadaki atış sayısı) olmalıdır.

Renk:

Rengin değerlendirilmesi oksijenlenme için zayıf bir göstergedir. Bebeğin sağ eline veya bileğine bağlı yenidoğan probu ile nabız oksimetresi kullanarak oksijeni değerlendirin.

Bebek Canlandırma Yenidoğan Resüsitasyonu
Bebek Canlandırma Yenidoğan Resüsitasyonu

Yenidoğan Resüsitasyonu Tedavi Yönetimi:

ANZCOR Neonatal akış çizelgesini Avustralya Resüsitasyon Konseyi web sitesinden indirebilirsiniz.

Sıcaklık kontrolü:

Sıcak, hava akımsız bir ortam mevcut olmalıdır. Bebeğin önceden ısıtılmış havlularla kurutulması, radyan bir ısıtıcı kullanmanın yanı sıra ısı kaybını en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Islak havlu daha sonra yanlışlıkla ısı kaybını önlemek için ılık, kuru bir bezle değiştirilmelidir.

Erken doğmuş bebekler, özellikle de 28 haftadan az olanlar, doğumdan hemen sonra polietilen bir torbaya veya ambalajına (uygun boyut, gıda sınıfı, ısıya dayanıklı) başları açık ve vücudu tamamen kaplanmış olarak yerleştirilmelidir.

Giyindirmeden önce bebeğin vücudunun kurutulması tavsiye edilmez. Torba / ambalaj, resüsitasyon sırasında çıkarılmamalı ve sıcaklık kontrol edilinceye ve ısı kaybını önlemek için başka önlemler alınana kadar yerinde tutulmalıdır.

Uyarım (Stimülasyon):

Yumuşak bir havluyla kurutma, çoğu yenidoğanın nefes almasını sağlar.

Eğer kuvvetli olmayan bir bebekte mekonyum mevcutsa, mekonyum aspirasyonunu önlemek için tekrarlanan endotrakeal aspirasyonun değerinin kanıtı yoktur. Dokunsal stimülasyon sağlamadan önce mekonyum varsa, orofarinksi temizleyin. Trakeanın tekrar tekrar aspirasyonu önerilmez.

Havayolu (Airway):

Kafa, nötr veya hafifçe uzatılmış bir ‘koklama’ konumunda olmalıdır.

Aspirasyon nadiren gereklidir ve -100 mmHg’yi geçmemelidir. Dudaklardan itibaren aspirasyon derinliği 5 cm ile sınırlandırılmalıdır.

Nefes alma (Breathing):

Solunum kuralları:

a. Oksijenasyondan önce yeterli inflasyon ve ventilasyon sağlayın.
b. Yardımcı ventilasyon oranı, dakikada 40-60 inflasyondur.
c. Pozitif basınçlı ventilasyon başlangıçta, term bebek  yüzde 21 oksijen ile başlatılmalı veya preterm bebek için % 30 oksijen harmanlanmalıdır.
d. İlave oksijen uygulaması, nabız oksimetresi ile yönlendirilmelidir.
e. Aşırı oksijene kısa süreli maruz kalma bile yenidoğan için resüsitasyon sırasında ve sonrasında zararlı olabileceğinden, hiperoksiden kaçınılmalıdır.
f. Gebeliğe bakılmaksızın, yüzde 91-95’lik oksijen saturasyonlarını hedefleyin.
g. Saturasyon yüzde 90’a ulaştığında ve kalp atış hızı düzeldiğinde takviye oksijen kullanın.

Hedef Saturasyon:

Doğumdan itibaren zaman Canlandırma sırasında hedef saturasyon
 2 dakika  % 65-85
 3 dakika  % 70-90
 4 dakika  % 75-90
 5 dakika  % 80-90
 10 dakika  % 85-90

Etkili havalandırma, bu üç işaret gözlenerek doğrulanır:

a. Kalp atış hızı 100 / dk üzerinde olacak şekilde arttırılmalı.
b. Her inflasyon ile göğüste ve üst karın bölgesinde hafif bir artış
c. Oksijenasyonda iyileşme.

Birkaç bebek, acil entübasyon gerektirir. Bebeklerin çoğu yüz maskesi yoluyla pozitif basınçlı ventilasyon ile tedavi edilebilir. ANZCOR, terli bir bebek için 30cm H2O ve erken doğmuş bebek için 20-25 cm H2O pozitif inspirasyon basıncı (PIP) önerir.

Bkz entübasyon, teknik detaylar için.

PEEP:

Pozitif end-ekspiratuar basınç sorunları:

a. PEEP’in, akciğer hacmini oluşturmak, sürdürmek ve oksijenasyonu geliştirmek için çok etkili olduğu gösterilmiştir.
b. ANZCOR, uygun ekipman varsa, resüsitasyon sırasında PEEP (5 -8 cm H20) kullanılmasını önerir.
c. Yüksek PEEP seviyeleri (> 8 cm H20) pulmoner kan akışını azaltma ve pnömotoraksa neden olma potansiyeline sahiptir ve çok dikkatli kullanılmalıdır.

Dolaşım (Circulation):

Bebeklerin çoğu, yeterli havalandırmanın kurulması ile dolaşımı geri kazanacaktır.

Göğüs kompresyonlarına başlama:

HR < 60 / dk (kalp atış hızı), en az 30 saniye boyunca etkili pozitif basınçlı havalandırmaya rağmen.

Yaklaşık 90 göğüs kompresyonunun dakikada 30 nefese oranını hedefleyin (3: 1). Kompresyonlar başladığında ve nabız oksimetresi rehberliğinde titre edildiğinde, ilave oksijen yüzde 100’e yükseltilmelidir.

‘İki başparmak’ tekniği tercih edilir. Her iki başparmak da sternum üzerinde göğüs duvarı etrafındaki parmaklarla buluşur.

Sternum anteroposterior göğüs boyutunun üçte birine kadar sıkıştırılmalıdır.

Yenidoğan Resüsitasyonu İlaçları:

Verilme yolu:

İlaçların verilme yolları şunlardır:

a. Göbek venöz kateteri (UV kateter, umbilikal venöz), tercih edilen yoldur.
b. Sadece adrenalin için ET (endotrakeal yol), endotrakeal adrenalin kullanımını destekleyen çok az araştırma olmasına rağmen ve daha yüksek dozlarda bile, yine de, intravenöz veya UV yoldan daha düşük adrenalin seviyelerine yol açabileceğine dair endişeler olsa da.
c. Başarısız göbek venöz kateterizasyonu için intraosseöz iğne
d. Umbilikal arter kateteri, resüsitasyon sırasında ilaç verilmesi için kullanılmamalıdır.

Adrenalin:

30 saniye boyunca kompresyon ve pozitif basınçlı havalandırmaya rağmen, HR < 60 ise verilir.

Dozaj:

HR, etkili ventilasyon ve kardiyak kompresyonlara rağmen <60 / dakika kalırsa, 3-5 dakikalık aralıklarla tekrarlanan hızlı IV puşe olarak 0.1 ila 0.3 mL / kg, 1: 10.000 adrennalin. Küçük bir SF flaşı takip etmelidir.

0.5 – 1.0 mL / kg, 1: 10.000 ET (eğer IV veya UV erişimi yoksa).

Hacim (önyükleme):

10-15 mL / kg normal salin IV birkaç dakika verilir, doz iki veya üç defa tekrarlanabilir.

Özellikle resüsitasyon müdahalelerine cevap vermeyen bebeklerde, büyük kan kaybı durumları için O negatif kırmızı kan hücreleri hazırlanması gerekebilir.

Naloksan:

Naloksan, doğum odasında solunum depresyonu olan yenidoğanların ilk resüsitasyonunun bir parçasını oluşturmaz.

Naloksan hakkında dikkat edilmesi gereken noktalar:

Bebek narkotiğe maruz kalmışsa (yani, anneye opioid verilmişse, bebek güvenilir bir şekilde nefes alamaz, ancak iyi bir kalp atış hızına sahiptir ve genellikle sessizdir), o zaman naloksanın şöyle bir rolü vardır:

a. Bebeğin ventilatör desteği gerektirmemesini sağlamak
b. Solunum sağlandığında, apnenin tekrarlanmamasını sağlamak
c. Naloksan, narkotik bağımlı kadınların bebeklerine verilirse, nöbetlerle çekilme belirtileri ile sonuçlanabilir.

Dozaj: 0,4 mg / mL solüsyondan 0,1 mg / kg

Bikarbonat:

Resüsitasyonda rutin kullanım için bikarbonat belirtilmemiştir.

Tedaviye devam:

Bebekler, aktif canlandırma sonrası özel veya yoğun bakım odasında dikkatlice gözlem ve tedaviye ihtiyaç duyar.

Isı tedavisine, kardiyorespiratuar durum (oksijenasyon, kalp atış hızı, solunum şekli ve kan gazı analizi), kan şekeri düzeyleri ve enfeksiyon riskine dikkat edilmelidir.

Hipoksik iskemik ensefalopati riski taşıyan bebekler, terapötik hipotermi tedavisi için göz önünde bulundurulmalıdır.

Yenidoğan Resüsitasyonun durdurulması:

Canlandırma işlemini durdurmayla ilgili dikkat edilmesi gerekenler:

a. Aktif desteğin beyin hasarını kötüleştirdiği bir süreyi kesin olarak belirlemek zordur.
b. Eğer bebek 10 dakikalık olduğunda, spontan dolaşım ile cevap vermezse, tedaviyi kesmeyi düşünmek mantıklıdır.
c. Resüsitasyon sırasında olayları gözden geçirmede fayda vardır ve resüsitasyon sırasında olaylar kaydedildiğinde bu daha kolay hale gelir.

 

Referanslar:

1. Çocuk Acil Tedavi Dozu Hesabı

 

Bebek Canlandırma Yenidoğan Resüsitasyonu
Bebek Canlandırma Yenidoğan Resüsitasyonu
Default image
Op. Dr. Ali GÜRTUNA

Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Popüler sağlık konularında güncel, doğru ve güvenilir bilgi için sağlık sitemi ziyaret edin! Sünnet, kasık fıtığı, göbek fıtığı, apandisit ameliyatı, kabızlık tedavisi, inmemiş testis, idrar kaçırma ve kaka kaçırma, enfeksiyon hastalıkları, koronavirüs COVID 19, hesaplama programları ve çok daha fazlası.

Articles: 218