Yenidoğan sarılığı hesaplama

Yenidoğan sarılığı hesaplamasında; Klinik Risk Grubu gibi denklem parametrelerinin kullanılabilecek iki veya daha fazla ayrım değeri vardır.

Parantez içindeki sayılar, ör. (1), kullanılacak değerleri temsil eder.

Bu nomogramdan türetilmiş hesap makinesi, yalnızca 35 haftalık veya daha büyük gebelikteki bebeklerde sarılık hesaplaması yapmak için kullanılmalıdır.

Bhutani çalışmasından elde edilen veriler, 2000 gramın üzerinde 36 haftalık bebekler ve 2500 gramın üzerinde doğum ağırlığı olan 25 haftalık bebekleri içermektedir.

Bu nomogramlar, hiperbilirubineminin doğal tarihini tahmin etmek için kullanılmamalıdır.

Yenidoğan sarılığı hesaplama (Hiperbilirubinemi) programında klinik risk faktörleri şunları içerir:

* İzoimmün hemolitik hastalık veya G6PD eksikliği.

* Asfiksi veya letarji (uyuşukluk).

* Kararsız vücut ısısı, sepsis veya asidoz

* Hipoalbüminemi (3 gm / L’den az), exchange transfüzyon (kan değişimi) değil fototerapi düşünüldüğünde risk faktörüdür).

Referanslar:

a. Bhutani VK, Johnson L, Sivieri EM. Predictive ability of a predischarge hour-specific serum bilirubin for subsequent significant hyperbilirubinemia in healthy term and near-term newborns. Pediatrics. 1999 Jan;103(1):6-14.

b. American Academy of Pediatrics Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics. 2004 Jul;114(1):297-316.

Yenidoğan sarılığı hesaplama (Hiperbilirubinemi), Fototerapi ve Kan değişimi:

 

Referanslar:

1. Yenidoğan sarılığı hesaplama

2. Yenidoğan APGAR skoru yorumlama

3. Bebek canlandırma Yenidoğan resüsitasyonu

4. Infant jaundice

5. Neonatal Jaundice

6. Hyperbilirubinemia in Neonates

 

Yenidoğan Sarılığı Hesaplama