Balthazard Engelli Raporu Hesaplama

Balthazard Engelli Raporu Hesaplama aracımızla adım adım engelli raporu alma sürecini öğrenin. Engelli raporu nasıl alınır, başvuru süreci ve gereken belgeler hakkında detaylı bilgi alın.

Balthazard Engelli Raporu Hesaplama

 • Engel durumunun değerlendirilmesinde uzman hekimlere standart, objektif yaklaşım sağlar. Engel halinin ölçütü olarak kişinin yaşadığı fonksiyon kaybı ve günlük yaşam aktivitesine etkisi değerlendirilmiştir.
 • Bu tarz yaklaşım ile engellilik durumu belirlenirken, tıbbi bozukluk hem anatomik hem fonksiyonel olarak değerlendirilmektedir.
 • Engel durumuna göre fonksiyon kaybı oranları belirlenirken, tıbbi tedavi olsun olmasın durumunda değişikliğin olmayacağı kanaatine varılan kalıcı bozukluklar değerlendirilir.
 • Fakat istisnai durumlar cetvelde özel olarak belirtilmiştir.
 • Engel oranları cetveli organ veya vücut sistemlerine göre bölümlere ayrılmıştır.
 • Cetveli hazırlayan tıp uzmanları tarafından engel oranları belirlenirken mevcut tıbbi bozukluğun ciddiyetine göre kişinin özür oranları ve günlük yaşam aktivitesine getirdiği sınırlama % oranlar şeklinde belirlenmiştir.
 • Kişinin birden fazla engel durumu varsa her engel için ayrı tespitler yapılarak oranlar belirlenmektedir. Kişinin birden fazla engel durumu olduğunda Balthazard hesaplama cetveli kullanılmaktadır.
 • Tespit edilen oranlar en yüksek olandan başlamak üzere sıralanmaktadır.

Balthazard formülü ile engelli oran hesaplama programında, engel oranları listelendiğinde ilk sırada olan yani en yüksek orana sahip olan engelin oranı, %100’den çıkarılmaktadır.

 • %100’den çıkarılan en yüksek engel oranıyla elde edilen sonuç, ikinci sırada yer alan engel oranıyla çarpılmaktadır. Çarpım sonucunda elde edilen sonuç 100’e bölünmelidir. 100’e bölündüğünde elde edilen sonuç en yüksek engel oranına eklenmelidir. Böylece iki engelin ortalama oranı alınmış olur.
 • Engel durumu ikiden fazla ise hesaplamalar daha farklı şekilde yapılmaktadır.
 • Engelli rapor oranı hesaplamasında kişinin yaşı 60’ın üzerindeyse Balthazard hesaplama formülüyle engel oranın üzerinde %10 eklenmektedir.

Balthazard engelli raporu hesaplama programı


Referanslar:

 1. ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 2. Determining the percentage of medical disability
 3. Balthazard engelli raporu hesaplama

Balthazard Engelli Raporu Hesaplama