Balthazard engelli raporu hesaplama

Balthazard engelli raporu hesaplama programı; özür durumunun değerlendirilmesinde uzman hekimler için standart, objektif bir yaklaşım sağlar. Özürlülük halinin ölçütü olarak kişinin özrü nedeniyle yaşadığı fonksiyon kaybı ve günlük yaşam aktivitesine etkisi değerlendirilmiştir.

Bu tarz yaklaşım ile özürlülük durumu belirlenirken, tıbbi bozukluk hem anatomik hem de fonksiyonel olarak değerlendirilmektedir.

Özür durumuna göre fonksiyon kaybı oranları belirlenirken tıbbi tedavi olsun olmasın özür durumunda bir değişikliğin olmayacağı kanaatine varılan kalıcı bozukluklar değerlendirilir.

İstisnai durumlar cetvelde özel olarak belirtilmiştir.

Özür oranları cetveli organ veya vücut sistemlerine göre bölümlere ayrılmıştır.

Cetveli hazırlayan tıp uzmanları tarafından özür oranları belirlenirken mevcut tıbbi bozukluğun ciddiyetine göre kişinin özür oranları ve günlük yaşam aktivitesine getirdiği sınırlama % oranlar şeklinde belirlenmiştir.

Kişinin birden fazla özür durumu var ise her engel için ayrı ayrı tespitler yapılarak oranlar belirlenmektedir. Kişinin birden fazla özür durumu olduğunda Balthazard hesaplama cetveli kullanılmaktadır.

Tespit edilen oranlar en yüksek olandan başlamak üzere sıralanmaktadır.

Balthazard engelli raporu hesaplama programında, engel oranları listelendiğinde ilk sırada olan yani en yüksek orana sahip olan engelin oranı, %100’den çıkarılmaktadır.

%100’den çıkarılan en yüksek engel oranı ile elde edilen sonuç, ikinci sırada yer alan engel oranı ile çarpılmaktadır. Çarpım sonucunda elde edilen sonuç 100’e bölünmelidir. 100’e bölündüğünde elde edilen sonuç en yüksek engel oranına eklenmelidir. Böylece iki engelin ortalama oranı alınmış olur.

Engel durumu ikiden fazla ise hesaplamalar daha farklı şekilde yapılmaktadır.

Engelli raporu hesaplamasında kişinin yaşı 60’ın üzerindeyse Balthazard hesaplama formülü ile engel oranın üzerinde %10 eklenmektedir.

Balthazard engelli raporu hesaplama programı (Heyet raporu oran hesapla):

 

Referanslar:

1. ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

2. Determining the percentage of medical disability

3. Balthazard engelli raporu hesaplama

 

Balthazard engelli raporu hesaplama
Balthazard engelli raporu hesaplama