Kan Kaybı Transfüzyon Hesaplama

Kan kaybı & Kan Transfüzyonu hesaplama programı nedir?

Kan kaybı hesaplama programı, hastalarda özellikle çocuklarda ameliyat sonrası kan kaybını tahmin etmede yol gösterici olarak kullanmak için geliştirilmiştir! 200 cc kan kaybı bir yetişkinde önemsiz olabilir, ancak bir bebekte hayatı tehdit edici olabilir.

Ancak ameliyattan sonra ne kadar kan kaybının olduğunu bilmek, tahmin etmek zor olabilir. Bu, bu hesap makinesinin yardımcı olabileceği bir yöntemdir. Yardımcı olabileceği diğer yol, istenilen bir hematokriti elde etmek için transfüzyon için ne kadar kanın gerekli olduğunu tahmin etmektir.

Yasal Uyarı 1 !

Bu hesaplama programı, gerçek bir klinik karar verme aracı olarak değil, sadece bir rehber olarak kullanılmak içindir. Aligurtuna.com, kullanımı veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmez ve hesap makinesinin kullanıcısı, hasta bakımı için tüm sorumluluğu üstlenir.

Yasal Uyarı 2 !

Herhangi bir hastadaki gerçek cevap, bu Kan Kaybı Transfüzyon Hesaplama Programı’nın verdiği değerlerden önemli ölçüde sapabilir. Varsayımların bazıları aşağıda açıklanmıştır.

Bölüm 1: Kan kaybı hesaplama:

Programın ilk bölümü aşağıdaki iki genel soruyu cevaplamaya yardımcı olur:

 1. 35 kg hastanın ameliyat öncesi hematokritinin 38 olduğunu ve ameliyat sonrası hematokritinin 28 olduğunu varsayalım. Cerrahlar, 200 cc’lik bir tahmini kan kaybı (EBL) bildirdi. Bu miktarda kan kaybı, hematokrit’teki düşüşü açıklıyor mu, yoksa araştırılması gereken hastayla ilgili başka bir şeyler oluyor mu?
 2. 15 kg’lık bir çocuğun ameliyat öncesi 35 hematokriti olduğunu ve tahmini kan kaybının 200 cc olduğunu varsayalım. Ameliyat sonrası hematokrit daha sonra alındığında, bu miktardaki kan kaybına dayanarak ne olmasını beklerdik?

Hangi varsayımların yapıldığını ve nelerin dikkate alınmadığını not etmek önemlidir:

 1. Hastanın, kapalı sistem kararlı durum olduğu kabul edilir. Bu, girdiler (intravenöz sıvı, ameliyathanede kan nakli vb.) veya çıktılar (idrar çıkışı, solunum kayıpları, üçüncü boşluk / ödem vb.) gibi intravasküler sıvı değişikliklerini hesaba katmadığı anlamına gelir. Aynı zamanda, kan kaybı olduğunda, ameliyat sonrası hematokrit elde edilmeden önce hastanın kaybettiği sıvının hacminin sıvılarla değiştirildiği anlamına gelir.
 2. Kan basıncı gibi diğer ilgili parametreler dikkate alınmaz. Bu nedenle, hastanın hematokriti, yalnızca ilk önce kan basıncındaki veya idrar çıkışındaki bir düşüşle görülebilen ani, akut kan kaybı durumunda değişmeyebilir.

Programın kullanımı kendi kendini açıklayıcı nitelikte olmalı, ancak bazı örnekler üzerinden kullanıldığını göstermeye yardımcı olabilir:

Örnek 1:

70 kg’lık bir yetişkin erkeğin toplam intravasküler kan hacmi 70 x 78 = 5460 cc’dir. Kan hücrelerinin toplam hacmi, bu hacmin % 40’ı olacaktır (hematokrit 40 olduğundan), bu 5460 x % 40 = 2184 cc kan hücresi (plazmasız) ile sonuçlanır. Hasta ameliyat odasından çıkarken 600 cc kan kaybı bildirildi.

Bu miktarda kan kaybını bilerek, ameliyat sonrası hematokritin ne olmasını bekliyoruz?

Bu tahmini kan kaybı (EBL) hastanın 40’lık hematokriti olan orijinal kanının 600 cc’si idi. Bu nedenle, hasta 600 x % 40 = 240 cc kan hücresi kaybetti. Şimdi 2184 – 240 = 1944 cc kan hücresi kaldı. Kan hacminin normal sabit durum değerini 5460 cc olarak aldığını varsaydığımızdan, yeni hematokritin 1944/5460 = 0.36 = % 36 olduğu tahmin edilebilir. Böylece hematokritte sadece hafif bir düşüş olduğunu varsayıyoruz.

Örnek 2:

12 kg, 24 aylık bir kız çocuk ameliyathaneden yeni döndü. Ameliyat öncesi hematrokriti 35, iyileşme odasında bakılan hematokriti 30’du. Rapor edilen tahmini kan kaybının (EBL) ne olmasını beklerdik?

İlk kan hacminin 78 cc / kg dan 12 x 78 = 936 cc olduğunu varsayıyoruz. Hematokriti 35 olduğu için toplam kırmızı kan hücrelerinin hacmi 936 x % 35 = 328 cc olacaktır. Ameliyat sonrası hematokriti 30 olsaydı, 936 x % 30 = 281 cc kırmızı kan hücresi kalmıştı. Bu, yaklaşık 328 – 281 = 47 cc kırmızı kan hücresi kaybettiği anlamına gelir. Kan kaybının orijinal hematokritine dayandığı varsayıldığı için, yaklaşık 47 / 35 x 100 = 135 cc kan kaybederdi.

Bölüm 2: Kan transfüzyonu hesaplama:

Programın bu kısmı kullanımı basittir. Bölüm 1’den girilen bir ameliyat sonrası hematokrit varsa, bu kolayca değiştirilebilse de, otomatik olarak “geçerli hematokrit” kutusuna yerleştirilecektir. Ardından istediğiniz hematokriti ve kullandığınız paketlenmiş kırmızı kan hücrelerinin hematokritini (ki bu genellikle% 65’tir).

Hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılır:

Tahmini kan hacmini 78 cc / kg olan 60 kg bir kadın yetişkin varsayalım. Bu, toplam kan hacminin 4680 cc olduğu anlamına gelir. Mevcut hematokriti 30 ise, o zaman toplam 4680 x % 30 = 1404 cc kırmızı kan hücresi vardır.

Arzu edilen hematokritin 40 olduğu varsayıldığında, bunun 4680 x %40 = 1872 cc kırmızı kan hücresine sahip olması gerektiği anlamına gelir.

Şu anki açığı 1872 – 1404 = 468 cc kırmızı kan hücreleridir. Bu nedenle, toplam hematokriti 40’a getirecek (toplam intravasküler hacmi ile dengeyi koruduğu varsayılarak) yeterli kırmızı kan hücresi sağlamak için 468 / 65 x 100 = 720 cc paketlenmiş kırmızı kan hücrelerine (% 65 hematokriti olan) ihtiyaç duyacaktır.

Kan Kaybı ve Kan Transfüzyonu Hesaplama Programı:

 

Referanslar:

 1. Arteriyel kan gazı analizi yorumlama
 2. Kalp ameliyatı riski EuroScore 2, Parsonnet
 3. Kalp damar hastalığı riski ACC, AHA 2013
 4. Kalp dışı cerrahi sonrası pnömoni riski
 5. Kalp atışı ölçme, nabız hızı Taşikardi
 6. Kan basıncı nedir? Tansiyon sebepleri!
 7. Hipertansiyon nedir, Yüksek tansiyon tedavisi
 8. Kan kaybı & Transfüzyon hesaplama
 9. Atriyal fibrilasyonda inme ölüm risk skoru
 10. Çocuk mortalite riski skorlama PRISM
 11. Çocuk travma skoru hesaplama PTS
 12. PubMed Medline Türkçe makale yayın arama
 13. Çocuk için TPN Hesaplama » İLK ve TEK
 14. Çocuk Acil Tedavi Dozu Hesabı
 15. Kan nedir? Kanın yapısı, Kan grupları!
 16. Bebeğinizin Kan Grubunu Hesaplayın!
 17. Blood type
 18. PubMed’de Kan Grubu Sistemleri: Kan Grubu Sistemleri

 

Kan Kaybı & Transfüzyon Hesaplama
Kan Kaybı & Transfüzyon Hesaplama