Boy – Kilo Gelişimi Persentil Hesaplama (Bebek – Çocuk)

0 – 36 aylık bebeklerde boy – kilo gelişimi persentil hesaplama:

Boy – Kilo Gelişimi Persentil Hesaplama, bebeklerin gelişiminin normal şekilde ilerleyip ilerlemediğini değerlendirirken kullanılır! Bebeklerin zaman içindeki boy, kilo ve baş çevresi gelişimine bakılarak, orantılı ve tutarlı bir şekilde gelişip gelişmediği değerlendirilir.

Persentil yani büyüme eğrisi bebeğin gelişiminin normal şekilde ilerleyip ilerlemediğini değerlendirirken kullanılır. Bebeğin zaman içindeki boy ve kilo gelişimine bakılarak, orantılı ve tutarlı bir şekilde gelişip gelişmediği değerlendirilir.

Kızlar ve erkekler farklı persentil (büyüme eğrileri) üzerinden değerlendirilmektedir.

Önemli olan bebeğinizin aynı persentil çizgisi üzerinde ilerliyor olmasıdır. Bebeğinizin boy ve kilo artışında zaman içinde anlamlı bir farklılık (persentilin birden değişmesi) hissederseniz mutlaka çocuk doktorunuza danışınız.


Boy - Kilo Gelişimi Persentil Hesaplama (0 - 36 ay bebek)

 

3 – 20 yaş çocuklarda boy – kilo gelişimi persentil hesaplama:

Örneğin, yüzde 30, gözlemlerin yüzde 30’unun altında bulunabileceği değer (veya puan). Persentil kelimesi, norm referanslı testlerden alınan puanların raporlanmasında sıklıkla kullanılır.

Persentil grafiği; ebeveynlerin evde çocuklarının gelişim sürecini benzer yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırıldığında iyi bir fikir verir.

Büyüme Persentil Hesaplayıcısı kullanarak; 3 ila 20 yaş arasındaki tüm çocuklar için persentil değerlerini belirleyebildiği için çocuğunuzun boy ve kilo ölçümlerini takip edebilirsiniz.

% 50’lik bir yüzde değeri, ortalamayı ya da ortalama ağırlığı temsil eder.

Yüzde 50’nin altındaki bir değer, bir çocuğun ortalamanın altında olduğu anlamına gelir.

Yüzde 50’den büyük bir değer, bir çocuğun ortalamanın üzerinde olduğu anlamına gelir.

Çocuğunuzun büyüme tablolarına dayanarak yüzdelik oranlar elde etmek için çocuğunuzun ölçümlerini aşağıdaki Persentil Hesaplayıcı’ya girerek yaşına göre kilosunun persentil oranını elde edebilirsiniz.

Örneğin; 100 çocuk örneğinden yüzde 45’lik bir yüzde değeri, çocuğunuzun 45 çocuktan daha ağır ve 55 çocuktan daha hafif olduğu anlamına gelir.

Çocuğunuzun doğum tarihinden yaşı yıl ve ay olarak hesaplanıp 36 aylıktan büyük çocuklarda da tam değerler elde edilmektedir. Bu önemli bir husustur. Çünkü; 9 yaşında erkek çocuklarının ortalama boyu ile 10 yaşındaki erkek çocuklarının ortalama boyu arasında 6 cm’den daha büyük bir fark vardır.

Dolayısıyla 9,5 yaşındaki bir çocuk için hesaplama 9 yaşına göre de yapılsa, 10 yaşına göre de yapılsa güvenilir olmayacaktır. En doğrusu 9 yıl 6 ay yaşı için değeri bulup kullanmak olacaktır ve bu sayfada da böyle yapılmaktadır.


Boy - Kilo Gelişimi Persentil Hesaplama (2 - 20 yaş çocuk)

Sosyal Medyada Paylas
WhatsApp   Facebook   Twitter   Tumblr
LinkedIn   Flipboard   Pinterest   Reddit