Çocuk İçin TPN Hesaplama Programı

Çocuk için TPN hesaplamalarını (Total Parenteral Beslenme) kolayca yapın. Hassas ve güvenilir beslenme tedavisi hesaplamalarıyla çocukların sağlıklı büyüme sürecine destek olun. Pediatrik TPN hesaplamaları için en doğru bilgiler alabileceğiniz aligurtuna.com’a hoş geldiniz.

Bebek ve çocuk için TPN hesaplama programı,

Çocukların sağlıklı büyümesi ve gelişmesi, doğru ve dengeli beslenme ile yakından ilişkilidir. Ancak bazı durumlarda, çocuklar yeterli besinleri ağız yoluyla alamayabilirler. Bu durumda TPN (Total Parenteral Nutrition), yani tam parenteral beslenme, hayati bir rol oynar. Bu makalede, çocuklar için TPN hesaplamanın önemi ve nasıl yapılacağı konularını ele alacağız.

TPN Nedir?

TPN, çocukların vücutlarının ihtiyaç duyduğu besin maddelerini damar içi yoluyla almalarını sağlayan bir beslenme destek tedavisidir. Bu yöntem, sindirim sisteminin geçici olarak kullanılamadığı veya besin emiliminin yetersiz olduğu durumlarda gereklidir. TPN, özel bir solüsyon içinde amino asitler, glukoz, yağlar, vitaminler ve mineraller gibi besin maddelerini içerir.

Çocuk için TPN Hesaplamada Hangi Faktörler Dikkate Alınır?

Çocuklarda TPN hesaplaması, çocuğun yaşına, kilosuna, enerji ihtiyacına, protein ihtiyacına ve diğer tıbbi faktörlere dayanır. Ayrıca hastanın klinik durumu, cerrahi geçmişi ve metabolik ihtiyaçları da göz önünde bulundurulur.

Çocuklarda damar yolu açma teknikleri

Çocuklara damar yolu bulma teknikleri

Bebeklere damar yolu açma teknikleri

Ayrıca, bebek ve çocuklarda defisit tedavisi, çocuklarda parenteral sıvı tedavisi, çocuklarda dehidratasyon tedavisi başlıklı makalelerimizde de konuyla ilgili farklı bilgi ve yaklaşımlara ulaşmanız mümkündür.

TPN Hesaplama Adımları:

  1. Temel Enerji İhtiyacı Belirleme: Çocuğun yaşına ve kilosuna göre temel enerji ihtiyacı hesaplanır.
  2. Protein İhtiyacı Hesaplama: Çocuğun protein ihtiyacı, kilosuna ve tıbbi durumuna bağlı olarak belirlenir.
  3. Yağ İhtiyacı Hesaplama: Yağlar, toplam enerji alımının bir parçası olarak hesaplanır.
  4. Vitamin ve Mineral İhtiyacı: Çocuğun vitamin ve mineral ihtiyaçlarına göre bir takviye planı oluşturulur.
  5. TPN Solüsyonu Hazırlama: Hesaplanan besin maddeleri, steril bir ortamda özel bir solüsyonda karıştırılır.

Bu sayfa hazırlanırken, Çocuklar ve Bebekler için uygulanan klinik tedavilerde, Total Parenteral Nütrisyon  (TPN hesaplama) formülü hesaplamalarında kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda; hesaplama yapılırken, verilen sıvı içinde; karbonhidrat, protein, yağ, makromineraller, eser elementler, vitaminler ve su verilmesi gerektiği de dikkate alınmış ve hesaplamalar bu doğrultuda yapılmıştır.

Sayfamızda, bu gıda ve beslenme faktörlerinden her birinin, günlük olarak hangi miktarda verilmesi gerektiği noktasında detaylı bilgi verilmiştir.

Total Parenteral Nütrisyon sıvısı bileşiminde, NaCl ve Dextroz dışındaki maddelerin oranı o gün için sabittir. Total sıvı miktarına göre; Sodyum ihtiyacı, %0.9 NaCl ve %3 NaCl ile; ve Glukoz ihtiyacı %5 Dextroz ve %10 Dextroz ile dengelenir. Max yazanlar, eğer Glu ihtiyacı sadece % 5 Dextroz olarak verilecekse verilmesi gereken maksimum miktardır.

Sayfamızda şu parametreler hesaplanmıştır:

1. %10 Aminovenöz: .. cc
2. %20 Lipovenöz : .. cc
3. Heparin : .. ünite
4. Glukoz miktarı:
%10 Dextroz : .. cc (max)
%5 Dextroz : .. cc (max)
5. Sodyum miktarı :
%3 NaCl : .. cc (max)
%0,9 NaCl : .. cc (max)
6. KCl : .. mEq
7. Dipeptivan : .. cc
8. Ca Glukonat : .. mEq
9. Trocutil : .. cc
10. B vit : .. dzm
11. C vit : .. dzm
12. MgSO4 : .. cc
13. Karnitin : .. mg

YASAL UYARI!

Bu bilgiler, pediatrik yaş grubu (bebek ve çocuklar) için hazırlanmıştır. Erişkin hastalar için formülasyon ve hesaplama farklılık gösterebilir. Aşağıdaki bilgiler, tedavi amaçlı verilmemiştir. Tamamen eğitim amaçlıdır. Yukarıdaki tabloya göre verilecek herhangi bir Total Parenteral Nütrisyon (TPN) tedavisinin sorumluluğu, tamamen uygulayıcıya aittir.

Çocuk için TPN Hesaplama Programı » 1 (TPN – 1):

 

Çocuk için TPN hesaplama programını ilk kez kullananlar, lütfen ayrıntılı talimatları okuyun. Hesaplamalar başlamadan önce yaş, cinsiyet, ağırlık ve uzunluk veya boy gereklidir. Girilen değerler, bir sonraki alana geçtiğinizde, klavyenizdeki “Enter” tuşuna bastığınızda veya alanın dışını tıklattığınızda kabul edilir.

Formun sonraki bölümlerindeki değerler önceki bölümlerdeki değerlerden otomatik türetilir. Birçok değer özelleştirilebilir ve ayrı ayrı değiştirilebilir. BMI (Body Mass Index = Vücut Kitle İndeksi) veya tedavi oranları gibi birkaç değer, bu değerleri belirleyen değişkenler değişmedikçe değiştirilemez.

Total Parenteral Beslenmeye başlamak:

a. Yaşı, ay veya yıl olarak girin.
b. Ağırlığı, kg cinsinden girin.
c. Uzunluğu, cm olarak girin.
d. BMI, otomatik olarak hesaplanır. BMI >% 95 ise, potansiyel faktörleri göz önünde bulundurun: ödem, assit, değiştirilmiş vücut kompozisyonu. Varsa ideal vücut ağırlığını (IBW) kullanarak hesaplamalar yapın.
e. Stres faktörü değerlendirmesini girin. Total parenteral beslenme (TPN) alan çoğu hasta ayarlama gerektirmez.

İlk ‘Hesaplama’ dizisi; otomatik olarak öngörülen REE’yi, düzeltilmiş REE’yi ve TDEE’yi sağlayacaktır. Ek olarak, beklenen sıvı gereksinimi belirlenecektir. Bu değerler özel gereksinimleri karşılamak için değiştirilebilir.

Çocuklar için TPN Hesaplama formunu kullanırken infüzyon yolunu (damar yolu türü) ‘Merkez’ veya ‘Periferik’ olarak seçin.

Günlük verilmek istenen % 20 intralipid (IL) miktarını belirleyin. Hesap makinesi, bu enerji infüzyonunu ve sıvı miktarını gerekli miktarlardan otomatik olarak çıkarır.

İkinci “Hesaplama” dizisi; gerekli dekstroz konsantrasyonunu, amino asit konsantrasyonunu ve infüzyon hızlarını hesaplamak için, yaş için bilinen sıvı, kalan kalorileri ve yaş için bilinen amino asit gereksinimini kullanacaktır.

Tahmini ihtiyaçlara göre toplam kalorinin belirlenmesi ile birlikte bu değerler uygun kutularda görünecektir. Dekstroz konsantrasyonları en yakın % 2.5’e yuvarlanır. Amino asit konsantrasyonları en yakın % 0.5’e yuvarlanır.

Elektrolit ve mineral gereksinimleri için varsayılan değerler, istenen sıvı miktarında konsantrasyonların otomatik olarak atanmasına yol açar. Kg başına elektrolitte değişiklikler yapılabilir. Konsantrasyon yeniden hesaplanacaktır.

cc / gün, cc / kg / gün, kcal / kg / gün ve İntralipid gm / kg / gün’deki değişiklikler; Parenteral Beslenme bileşen konsantrasyonlarının ve oranlarının yeniden hesaplanmasını sağlayacaktır.

Standart vitamin ve eser element katkı maddelerinin gerekli olup olmadığını not edin.

Sıvı değişimi için özel koşullar olup olmadığını inceleyin. İlave sıvı tipini ve oranını girin.

Herhangi bir ilacın gerekli olup olmadığına karar verin.

TPN hesaplama sonrası tedavi verilen hastayı izleme:

a. Çocuğun klinik görünümünü, özellikle hidrasyon durumunu ve bilinç seviyesini takip edin.
b. Gerçek bileşenlerin istenenlerle eşleştiğinden emin olmak için Parenteral Beslenme tablosunda yazılan etiketi günlük olarak gözden geçirin
c. Günlük ağırlık ve bebeklerde haftalık uzunluğu ölçün. Aylık OFC ölçümü.

TPN verilen hastalarda laboratuvar testleri:

Birçok TPN protokolü, çoklu laboratuvar değerlerinin periyodik olarak ölçülmesini gerektirir. Bununla birlikte, deneyimler, önemli klinik problemlerin, yapılandırılmış rutin laboratuvar testlerinden ziyade, hasta durumunun dikkatlice incelenmesiyle en etkili şekilde tanımlandığını göstermektedir.

Bu testler sıklıkla hasta seyrini etkilemeyen laboratuvar normlarından kaynaklanan tutarsız sapmaları ortaya çıkarır.

Ek olarak, TPN alan hastalar ek problemler yaşamaktadır. Bu problemler genellikle rutin olarak kabul edilecek laboratuar değerlerinin ölçümünü zorunlu kılar.

Bu etkileşimli hesaplama aracı, TPN hesaplanmasında yardımcı olması için yazılmıştır. Bu hesaplama aracı, tam bir hasta değerlendirmesinin yerini almak için tasarlanmamıştır. Kapsamlı çabalara rağmen, işin doğruluğu ve eksiksizliği garanti edilemez.

Yüksek Beden Kitle İndeksi:

Vücut Kitle İndeksi, vücut kompozisyonunu değerlendirmek için yeni kullanılan bir metodolojidir.

Vücut kitle indeksi aşağıdaki formüle göre belirlenir: ağırlık (kg) / boy (m) x boy (m).

Normallerin üzerinde bir BMI, hastanın vücut kompozisyonunun normal olmadığını gösterir, çünkü kilo belirli bir yaşta boy için beklenenin üzerindedir.

Aşırı kilo şunlardan kaynaklanabilir:

a. Aşırı vücut yağı
b. Ödem
c. Asit veya efüzyon gibi relatif sıvı

Bu aşırılıklar vücut ağırlığına katkıda bulunur, ancak metabolik aktiviteye değil.

Vücut ağırlığı ile yapılan hesaplamalar, vücut bileşiminin normal olduğunu, % 70 ila 75 yağsız vücut kütlesinden ve % 25 ila 30 yağ kütlesinden oluştuğunu varsayar.

Yağsız vücut kütlesi, vücudun enerji tüketen bölümüdür. Bu nedenle, enerji harcamalarını hesaplamak için fazla kilo kullanılması, artan ağırlığın % 70 ila 75 oranında metabolik olarak aktif doku içerdiği varsayıldığından, enerji gereksinimlerinin fazla tahmin edilmesiyle sonuçlanır.

BMI yüksek olduğunda enerji harcamasını doğru bir şekilde tahmin etmek için, enerji harcaması hesaplarında gerçek vücut ağırlığından ziyade boy veya uzunluk için ideal vücut ağırlığı kullanılmalıdır.

İdeal vücut ağırlığının kullanılması, gerçek dinlenme ve toplam günlük enerji harcamalarının daha doğru bir şekilde belirlenmesine yol açar. Bu nedenle, BMI yaş için beklenen değeri aştığında, enerji harcaması ve beslenme ihtiyaçları hesaplamaları yapılırken IBW gerçek vücut ağırlığı ile değiştirilmelidir.

Ekstra Sıvı Gereksinimleri:

a. İleri derece LBW bebek
b. Önemli miktarda nazogastrik tüp drenajı
c. Şiddetli ishal
d. Yara veya göğüs tüpü drenajı
e. Obstrüktif veya ATN sonrası diürez
f. Diyabetes İnsipitus

Sıvı Kısıtlamaları:

a. Ameliyat öncesi veya sonrası doğuştan kalp hastalığı
b. Böbrek yetmezliği
c. Kor pulmonale ile şiddetli akciğer hastalığı

TPN, merkezi erişim yoluyla sağlanır.

Daha Yüksek Enerji İhtiyacı:

Beslenme literatürü, altta yatan hastalığı olan hastalarda enerji alımını artırmak için çeşitli önerilerle doludur. Artan enerji gereksinimlerinin belgelenmesi yalnızca birkaç spesifik koşul için birikmiştir:

a. Yanıklar
b. Doğuştan kalp hastalığı
c. Kronik akciğer hastalığı: kistik fibrozis ve prematüre akciğer hastalığı
d. Ateş
e. Kaşeksi, örneğin kanser

Ateş, ameliyat sonrası durum veya travma olmadan enfeksiyon, normal gereksinimlerin üzerinde herhangi bir kalori artışı gerektirmeyebilir. Ek ihtiyaçlara rağmen, TDEE genellikle 2,0 x REE’yi geçmez.

Genel olarak, glukoz infüzyon hızları 20 mg / kg / dak., İntralipid infüzyon hızları 0.1 gm / kg / saat’i geçmemelidir.

Düşük Enerji İhtiyacı:

Şiddetli altta yatan hastalığı olan birçok hasta aslında beklenenden daha az enerji tüketir.

a. Mekanik olarak havalandırılan hastalar
b. Felçli hastalar
c. Komatöz hastaları
d. Belirgin şekilde değişmiş vücut kompozisyonu olan hastalar, örneğin derin nörolojik bozukluğu olan obez çocuklar

Enerji gereksinimlerini tahmin ederken, ölçülen, hesaplanan veya tahmin edilen REE ile başlayın ve altta yatan hastalık için ekstra ihtiyaçlar üstlenmeyin.


Total Parenteral Beslenmedeki Vitaminler:

MVI-Pediatric (5 ml) MVI-Yetişkin (10 mi)
Askorbik asit 80 mg 200 mg
A vitamini 0.7 mg 1,0 mg
D vitamini 10 mcg 5 mcg
Tiamin 1,2 mg 6.0 mg
B 2 vitamini 2,0 mg 3,6 mg
Piridoksin 1,0 mg 6.0 mg
Niacinamide 17 mg 40 mg
Dexapanthenol 5.0 mg 15 mg
E vitamini 7.0 mg 10 mg
Biyotin 20 mcg 60 mcg
Folik asit 140 mcg 600 mcg
B12 vitamini 1 mcg 5 mcg
K vitamini 200 mcg 150 mcg

Çocuk için TPN Hesaplama Programı » 2 (TPN – 2):

 

TPN hesaplama olarak kısaltabileceğimiz total parenteral nütrisyon uygulamaları; çocuk cerrahisi, çocuk hastalıkları ve ilgili tüm dahili ve cerrahi kliniklerinde, hasta çocuğun belirli bir süre ağızdan beslenemeyeceği özel hastalığı olduğu durumlarda ve hastanın genel anlamda beslenmesinin yetersiz olduğu durumlarda tercih edilen bir beslenme yöntemidir.

 

Çocuk için TPN Hesaplama » İLK ve TEK
Çocuk için TPN Hesaplama » İLK ve TEK