Yaş: (yıl)       Ağırlık: (kg)       Yenidoğan:
Total Parenteral Nütrisyon - 1. Gün

1. %10 Aminovenöz : 0 cc (1g/kg - g)
2. %20 Lipovenöz : --
3. Heparin : --
4. Glukoz miktarı: 6mg/kg/dk - 0 g
    %10 Dextroz : 0 cc (max)
    %5 Dextroz : 0 cc (max)
5. Sodyum miktarı : 4mEq/kg - 0 mEq
    %3 NaCl : 0 cc (max)
    %0,9 NaCl : 0 cc (max)
6. KCl : mEq
7. Dipeptivan : cc
8. Ca Glukonat : 0 mEq
9. Trocutil : cc
10. B vit : 0 dzm
11. C vit : dzm
12. MgSO4 : 0 cc
13. Karnitin : 0 mg

Total Sıvı : 0 cc
NaCl - Dextroz için kalan miktar : 0 cc

Total Parenteral Nütrisyon - 2. Gün

1. %10 Aminovenöz: 0 cc (2g/kg - 0 g)
2. %20 Lipovenöz : 0 cc (1g/kg - g)
3. Heparin : ünite
4. Glukoz miktarı: 6mg/kg/dk - 0 g
    %10 Dextroz : 0 cc (max)
    %5 Dextroz : 0 cc (max)
5. Sodyum miktarı : 4mEq/kg - 0 mEq
    %3 NaCl : 0 cc (max)
    %0,9 NaCl : 0 cc (max)
6. KCl : mEq
7. Dipeptivan : cc
8. Ca Glukonat : 0 mEq
9. Trocutil : cc
10. B vit : 0 dzm
11. C vit : dzm
12. MgSO4 : 0 cc
13. Karnitin : 0 mg

Total Sıvı : 0 cc
NaCl - Dextroz için kalan miktar : 0 cc


Total Parenteral Nütrisyon - 3. Gün

1. %10 Aminovenöz: 0 cc (3g/kg - 0 g)
2. %20 Lipovenöz : 0 cc (2g/kg - 0 g)
3. Heparin : ünite
4. Glukoz miktarı: 6mg/kg/dk - 0 g
    %10 Dextroz : 0 cc (max)
    %5 Dextroz : 0 cc (max)
5. Sodyum miktarı : 4mEq/kg - 0 mEq
    %3 NaCl : 0 cc (max)
    %0,9 NaCl : 0 cc (max)
6. KCl : mEq
7. Dipeptivan : cc
8. Ca Glukonat : 0 mEq
9. Trocutil : cc
10. B vit : 0 dzm
11. C vit : dzm
12. MgSO4 : 0 cc
13. Karnitin : 0 mg

Total Sıvı : 0 cc
NaCl - Dextroz için kalan miktar : 0 cc

Total Parenteral Nütrisyon - 4. Gün

1. %10 Aminovenöz: 0 cc (4g/kg - 0 g)
2. %20 Lipovenöz : 0 cc (3g/kg - 0 g)
3. Heparin : ünite
4. Glukoz miktarı: 6mg/kg/dk - 0 g
    %10 Dextroz : 0 cc (max)
    %5 Dextroz : 0 cc (max)
5. Sodyum miktarı : 4mEq/kg - 0 mEq
    %3 NaCl : 0 cc (max)
    %0,9 NaCl : 0 cc (max)
6. KCl : mEq
7. Dipeptivan : cc
8. Ca Glukonat : 0 mEq
9. Trocutil : cc
10. B vit : 0 dzm
11. C vit : dzm
12. MgSO4 : 0 cc
13. Karnitin : 0 mg

Total Sıvı : 0 cc
NaCl - Dextroz için kalan miktar : 0 cc
Op. Dr. Ali GÜRTUNA tarafından hazırlanmıştır.