Sistolik Kan Basıncı
mmHgKalp Hızı
atım / dk

Diastolik Kan Basıncı
mmHgSolunum Hızı
solunum / dk

Pa CO2
mmHg

Pa O2 / FI O2
mmHg

PT / PTTKalsiyum


Total BilirubinPotasyum
mEq/L

HCO3-
mEq/L

Glucose


Pupil Reaksiyonları

Glasgow Skoru

PRISM SKORU:(Veriler yoğun bakıma kabulden sonraki ilk 24 saat boyunca toplanır)Tahmini Ölüm Riski:

Postoperatif (kalp cerrahisi dışında)
Tahmini Ölüm Riski:
Ay olarak yaş=Glasgow Koma Skalası Skoru Hesaplama

Göz Açma Sözel Yanıt Motor Yanıt
Spontan açık
Seslenince gözünü açar
Ağrı verildiğinde gözünü açar
Yok
Yer, zaman, kişi oryantasyonu tam
Oryantasyon bozuk, konfüze
Çok az anlamı olan kelimeler
Anlaşılmaz seslerle cevap verir
Yok
Komutları yerine getirir
Ağrıyı lokalize eder
Ağrıya karşı amaçsız hareket eder, uzaklaşmaya çalışır
Dekortike (fleksiyon) rijiditesi
Deserebre (ekstansion) rijiditesi
Yok
Glasgow Koma Skoru (GKS)=

GKS Skoru: (3-15)
Glaskow Koma Skoru:
15 ise oryante ,
13 – 14 ise konfüze ,
8 – 13 ise stupor ,
3 – 8 ise perikoma ,
3 ise koma olarak değerlendirilir.