Testis Koryokarsinomu

Testis koryokarsinomu, testis dokusundaki hücrelerin anormal bir şekilde büyüdüğü ve kanserleştiği nadir bir testis kanseri türüdür. Bu tür kanser, kökenini testislerde bulunan germ hücrelerinden alır ve daha spesifik olarak, bu hücrelerin erken aşamalarında ortaya çıkar. Testis koryokarsinomları, diğer testis kanser türlerine göre daha hızlı büyüme eğilimindedir ve diğer organlara metastaz yapabilme potansiyeline sahiptir.

Bu kanser türünün kökeni, embriyonik koryokarsinom hücrelerine dayanır. Bu hücreler normalde fetüsün plasentasını oluşturan hücrelerdir. Ancak bazen testislerde anormal bir şekilde büyümeye başlarlar ve malign (kötü huylu) hale gelirler. Testis koryokarsinomları, genellikle hızlı büyür ve agresifdir, bu nedenle erken teşhis ve tedavi büyük önem taşır.

Bu kanser türü, genellikle genç erkeklerde, özellikle 20’li yaşlar ve 30’lu yaşların başlarında görülür. Testis koryokarsinomlarının tam olarak neden ortaya çıktığına dair kesin bir bilgi olmasa da, risk faktörleri arasında testis travması, testislerin doğuştan inmemesi (kriptorşidizm) gibi durumlar bulunmaktadır.

Testis koryokarsinomları, tedavi edilmezse vücutta yayılabilir ve diğer organlara metastaz yapabilir. Bu nedenle erken teşhis ve etkili bir tedavi planı büyük önem taşır. Tedavi seçenekleri, hastanın genel sağlık durumuna, kanserin evresine ve yayılma derecesine bağlı olarak belirlenir. Bu seçenekler arasında cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyoterapi bulunabilir. İyi bir sağlık ekibi tarafından yönetilen tedavi, hastanın şansını önemli ölçüde artırabilir.

Nedenleri

Testis koryokarsinomlarının nedenleri tam olarak anlaşılmamış olsa da, bazı potansiyel risk faktörleri ve etmenler vardır:

 • Genetik Faktörler: Aile geçmişi, testis kanseri riskini artırabilir. Eğer birinci derece akrabalarında (örneğin, baba veya erkek kardeş) testis kanseri öyküsü varsa, kişinin riski daha yüksek olabilir.
 • Kriptorşidizm (İnmeyen Testis): Bazı erkeklerde bir veya her iki testis doğru şekilde inmemiş olabilir. Bu durum, testis kanseri riskini artırabilir. İnmeyen testisler, testislerin iç ısısının yüksek olmasına ve kanser riskinin artmasına neden olabilir.
 • Rasyonel Nedenler: Testislerin radyasyona maruz kalması veya çevresel toksinlere (örneğin, pestisitlere veya kimyasal maddelere) maruz kalma, testis kanseri riskini artırabilir. Bu nedenle, bazı meslek grupları testis kanseri riski altında olabilir.
 • Klinefelter Sendromu: Klinefelter sendromu, bir erkeğin ekstra bir X kromozomuna sahip olduğu bir genetik durumdur. Bu sendrom, testis kanseri riskini artırabilir.
 • Yaş: Testis koryokarsinomları genellikle genç erkeklerde görülür. 20’li yaşlar ve 30’lu yaşlar arasındaki erkeklerde daha sık rastlanır.
 • HIV Enfeksiyonu: HIV ile enfekte olan kişilerde, bağışıklık sisteminin zayıflaması testis kanseri riskini artırabilir.
 • Kişisel Öykü: Daha önce testis kanseri geçiren bir kişinin aynı hastalığı tekrar geçirme riski artabilir.

Unutulmamalıdır ki, bu faktörler testis koryokarsinomu gelişme riskini artırabilir, ancak kanserin kesin nedeni hala tam olarak anlaşılamamıştır. Düzenli doktor muayeneleri ve bilinçli sağlık kontrolü, erken teşhis ve tedavi için önemlidir, özellikle yüksek risk altındaki bireyler için.

Belirtileri

Testis koryokarsinomu belirtileri, hastalığın evresine ve yayılma derecesine göre değişebilir.

İşte bu kanserin yaygın belirtileri:

 • Testiste Şişlik veya Ağrı: En sık görülen belirti, bir testis veya her iki testiste şişlik veya ağrıdır. Bu şişlik sıklıkla ağrısız olabilir, ancak bazen ağrılı olabilir.
 • Kasık Ağrısı veya Rahatsızlık: Testis koryokarsinomu, kasık bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissine neden olabilir. Bu ağrı bazen sırt ve karın bölgesine yayılabilir.
 • Testislerde Sertlik veya Yoğunluk: Testislerde hissedilen bir sertlik veya yoğunluk, koryokarsinomun bir diğer belirtisi olabilir. Bu durum genellikle normal testis dokusundan farklı bir hissiyattır.
 • Meme Büyümesi veya Hassasiyet: Testis koryokarsinomu bazen meme büyümesine (jinekomasti) veya meme hassasiyetine neden olabilir. Bu, hormonal değişikliklerin bir sonucu olabilir.
 • Karın Ağrısı veya Şişlik: Hastalık ilerledikçe veya yayıldıkça, karın bölgesinde ağrı veya şişlik hissedilebilir. Bu, kanserin lenf düğümlerine veya diğer organlara yayılmasından kaynaklanabilir.
 • Nadiren: Kanlı Semen veya İdrar: Bazı hastalarda testis koryokarsinomu, idrar veya semenin içinde kan görülmesine neden olabilir.

Önemli bir not, bu belirtilerin sadece testis koryokarsinomuna özgü olmadığıdır. Benzer belirtiler başka sağlık sorunlarının da işareti olabilir. Bu nedenle, bu tür belirtileri deneyimleyen kişilerin bir sağlık profesyoneline başvurması ve gerekli testleri yaptırması önemlidir. Erken teşhis, testis koryokarsinomu ve diğer kanser türleri gibi hastalıkların etkili bir şekilde tedavi edilmesine yardımcı olabilir.

Tanısı

Testis koryokarsinomunun tanısı, çeşitli tıbbi yöntemler kullanılarak konur. Bu tanı süreci, hastanın semptomlarına, fiziksel muayenesine, kan testlerine ve görüntüleme çalışmalarına dayanır.

a) Fiziksel Muayene: Doktor, hastanın testislerini muayene eder. Testis koryokarsinomunun bir belirtisi olan testislerdeki şişlik veya sertlik gibi anormallikleri tespit etmeye çalışır.

b) Kan Testleri: Kan testleri, özellikle tümör belirteçleri olarak bilinen maddeleri değerlendirmek için kullanılır. Alpha-fetoprotein (AFP), beta-human chorionic gonadotropin (β-hCG) ve laktat dehidrogenaz (LDH) gibi belirteçler, testis koryokarsinomu tanısında önemli rol oynar. Yüksek seviyeler, kanser riskini gösterebilir.

c) Görüntüleme Çalışmaları: Testis koryokarsinomunun varlığını ve yayılma derecesini belirlemek için görüntüleme çalışmaları kullanılır. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG), kanserin vücut içindeki yayılma durumunu değerlendirmek için sıkça kullanılan yöntemlerdir.

d) Testis Biyopsisi: Tanı kesinleştirmek için testis biyopsisi gerekebilir. Bu işlem, testis dokusundan örnek alınmasını içerir. Alınan örnek, kanserin tipini doğrulamak için patolojik incelemeye gönderilir. Testis biyopsisinin sonucu, koryokarsinomun kesin tanısını sağlar.

Tanı konulduktan sonra, hastanın kanserin evresi ve yayılma durumu değerlendirilir. Bu, uygun tedavi planının belirlenmesine yardımcı olur. Testis koryokarsinomu tedavi edilebilir bir kanser türüdür ve erken tanı ile başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Testis Koryokarsinomu Tedavisi

Testis koryokarsinomunun tedavisi, hastanın kanserin evresine (yayılma derecesine) ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Genellikle, testis koryokarsinomunun tedavisi, cerrahi müdahale, kemoterapi ve bazen radyoterapiyi içerir. Aşağıda bu tedavi yöntemleri daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır:

a) Cerrahi Müdahale (Orşiektomi): Testis koryokarsinomu tanısı konulduğunda, genellikle ilk adım testisin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Bu işlem, tek bir testisin kanserli olduğu durumlar için uygulanır. Orşiektomi sonucunda hastanın normal yaşamı devam edebilir, ancak doğurganlığı etkilenir. Birçok erkek, bir testisleri olmadan sağlıklı bir yaşam sürdürebilir ve çoğu zaman cinsel işlevsellik etkilenmez.

b) Kemoterapi: Testis koryokarsinomunun tedavisinde yaygın olarak kemoterapi kullanılır. Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini durdurmak için ilaçların kullanılmasını içerir. Bu ilaçlar genellikle kan dolaşımı yoluyla vücuda verilir ve kanser hücrelerini farklı aşamalarda hedefler. Tedavi süreci, belirli ilaçların türüne, hastanın evresine ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.

c) Radyoterapi: Radyoterapi, testis koryokarsinomunun tedavisinde daha az sık kullanılan bir yöntemdir. Ancak, hastalığın belirli durumlarında veya tedavi sonrası risklerin azaltılması için kullanılabilir. Radyoterapi, yüksek enerjili ışınların kanser hücrelerini hedef alarak öldürmesini amaçlar.

d) İzlem ve Takip: Tedavi sonrası, hastanın düzenli olarak izlenmesi ve takip edilmesi önemlidir. Kan testleri ve görüntüleme çalışmaları, kanserin geri dönüp dönmediğini izlemek için kullanılır. Bu izlem, hastanın uzun vadeli sağlığını koruma ve kanserin nüksünü erkenden tespit etme amacını taşır.

Testis koryokarsinomu, erken tanı ve uygun tedavi ile yüksek oranda tedavi edilebilir bir kanser türüdür. Tedavi sonrası, hastaların sağlık profesyonelleri ile düzenli iletişimde olması ve önerilen izleme planlarına uyması önemlidir.

Referanslar

 1. American Cancer Society – Testicular Cancer
 2. National Cancer Institute – Testicular Cancer
 3. Mayo Clinic – Testicular Cancer
 4. Cancer Research UK – Testicular Cancer
 5. MedlinePlus – Testicular Cancer
 6. Urology Care Foundation – Testicular Cancer
 7. WebMD – Testicular Cancer
 8. Testis Koryokarsinomu

Testis Koryokarsinomu

Sosyal medyada paylaş!