Omurga Tümörleri

Omurga tümörleri, omurga kemiklerinde veya omurilik çevresinde oluşabilen anormal hücre büyümeleridir. Bu makalede, omurga tümörü konusunda detaylı bilgi sağlayacak, tanı yöntemlerini, tedavi seçeneklerini ve iyileşme sürecini ele alacağız.

Omurga Tümörlerinin Türleri

İyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) olabilir. İyi huylu tümörler, genellikle yavaş büyür ve nadiren kanserli hale gelir. Bununla birlikte, kötü huylu tümörler, hızlı büyüyebilir ve çevredeki dokulara zarar verebilir.

Omurga tümörlerinin yaygın türleri:

 1. Hemanjiyomlar: Bu tür, omuriliği besleyen damarların anormal büyümesi sonucu oluşur. Genellikle iyi huyludur, ancak bazen semptomlara neden olabilirler.
 2. Schwannomlar: Sinir köklerinden kaynaklanan bu tümörler, omuriliği sıkıştırabilir ve sinir hasarına yol açabilir.
 3. Meningiyomlar: Omuriliği saran zarların hücrelerinden kaynaklanan bu tümörler, iyi huylu olabilir, ancak büyüdükçe sorunlara neden olabilirler.
 4. Kondromlar: Genellikle kemiklerde bulunan bu tümörler, omurga kemiklerinde de oluşabilir ve bazen ağrıya yol açabilirler.
 5. Plazmositoma: Bu kanserli tümör, omurga kemiklerinde sık görülen bir kanser türüdür. Genellikle ağrıya ve kemik zayıflığına neden olabilir.
 6. Metastatik Tümörler: Vücudun başka bir bölgesinden omuriliğe yayılan kanser hücreleri, omurga tümörleri oluşturabilir. Bu tümörler, kaynağı olan kanserin türüne bağlı olarak değişebilir.

Omurga tümörleri türleri, hastanın semptomlarına, tümörün büyüklüğüne, yayılma şekline ve kanserli olup olmadığına bağlı olarak tedavi planını etkileyebilir. Bu nedenle doğru tanı, uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesi için kritik bir adımdır.

Omurga Tümörlerinin Belirtileri

Omurga tümörlerinin belirtileri, tümörün türüne ve büyüklüğüne göre değişebilir.

Ancak, genel olarak aşağıda omurga tümörlerinin yaygın belirtilerini bulabilirsiniz:

 1. Sırt Ağrısı: Omurga tümörleri sıklıkla bel ağrısına neden olur. Bu ağrı genellikle dinlenirken artar ve zamanla şiddetlenebilir.
 2. Bacaklarda Güçsüzlük veya Uyuşma: Omurilik üzerine baskı yapabilen tümörler, bacaklarda güçsüzlüğe veya uyuşmaya neden olabilir. Bu durum yürümeyi zorlaştırabilir.
 3. İdrar veya Bağırsak Kontrolünün Kaybı: Omurilik tümörleri idrar ve bağırsak kontrolünün kaybına yol açabilir. Bu, idrar kaçırma veya bağırsak işlev bozukluğu şeklinde ortaya çıkabilir.
 4. Kollarda veya Bacaklarda Kas Zayıflığı: Omurga tümörleri nedeniyle sinir kökleri veya omurilik üzerindeki baskı, kollarda veya bacaklarda kas zayıflığına yol açabilir.
 5. Yürüme Zorluğu: Bacaklarda güçsüzlük veya dengesizlik, yürüme zorluğuna neden olabilir. Hastalar genellikle topallama veya yürürken düşme riski taşırlar.
 6. Reflekslerde Azalma: Omurga tümörleri, kas ve tendon reflekslerinde azalmaya neden olabilir. Bu, doktorlar tarafından muayene sırasında tespit edilebilir.

Belirtiler tümörün yerleşim yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, iyi huylu tümörler genellikle daha az belirtiye neden olurken, kötü huylu tümörler daha ciddi semptomlara yol açabilir. Omurga tümörleri belirtileri fark edildiğinde, bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir. Erken tanı, tedavi seçeneklerinin daha etkili olmasına yardımcı olabilir ve kalıcı hasarı önleyebilir.

Omurga Tümörlerinin Tanısı

Omurga tümörleri tanısı için bir dizi tıbbi görüntüleme yöntemi kullanılır.

Bu yöntemler şunları içerebilir:

 1. Hasta Değerlendirmesi: Omurga tümörlerinin tanısında ilk adım, hastanın detaylı bir değerlendirmesidir. Hastanın tıbbi öyküsü, şikayetleri ve semptomları detaylı bir şekilde kaydedilir. Özellikle sırt ağrısı, bacaklarda güçsüzlük veya uyuşma, idrar veya bağırsak kontrolünün kaybı gibi belirtiler özel bir öneme sahiptir.
 2. Fizik Muayene: Doktor, fizik muayene sırasında omurga ve çevresindeki bölgelerde herhangi bir hassasiyet, şişlik veya anormallik arar. Ayrıca nörolojik muayene yaparak, kas gücü, refleksler ve duyu fonksiyonlarını değerlendirir.
 3. Görüntüleme Yöntemleri: Tanı aşamasında çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler şunları içerebilir:
  • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): Omuriliği ve çevresindeki dokuları ayrıntılı olarak gösterir. Tümörün boyutu, konumu ve yayılma şekli hakkında önemli bilgiler sağlar.
  • Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taraması: Kemiklerin ve tümörlerin kesitler halinde görüntülenmesine olanak tanır. Tümörün kemiklere etkisi daha net bir şekilde görülebilir.
  • Röntgen Çekimi: Omurga kemiklerinin görüntülenmesi için kullanılır. Ancak diğer görüntüleme yöntemlerine göre daha sınırlı bilgi sağlar.
 4. Biyopsi: Görüntüleme sonuçları tümörün benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) olduğunu göstermez. Bu nedenle, bir biyopsi yapılabilir. Biyopsi sırasında tümörden küçük bir doku örneği alınır ve bu örnek patologlar tarafından incelenir. Bu, tümörün ne tür bir hücreden kaynaklandığını ve kanserli olup olmadığını belirlemenin önemli bir yoludur.

Tanı aşamasında elde edilen bilgiler, hastanın omurga tümörünün tipi, büyüklüğü ve yayılma derecesi hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur. Bu bilgilere dayalı olarak, uygun tedavi seçenekleri belirlenir ve hastanın iyileşme süreci planlanır.

Omurga Tümörlerinin Tedavisi

Omurga tümörlerinin tedavisi, tümörün türüne, büyüklüğüne ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir.

 1. Cerrahi Tedavi: Büyük veya kötü huylu omurga tümörleri genellikle cerrahi olarak çıkarılmaya çalışılır. Bu operasyon, tümörün mümkün olan en fazla çıkarılmasını hedefler. Cerrahi müdahale sonrası, omurganın stabilitesini yeniden sağlamak için bazen ek implantlar veya plakalar kullanılabilir. Cerrahi sonrası rehabilitasyon programları ve fizik tedavi hastanın iyileşme sürecini destekler.
 2. Radyoterapi (Radyasyon Tedavisi): Bazı omurga tümörleri, cerrahi müdahale öncesinde veya sonrasında radyoterapi ile tedavi edilebilir. Radyasyon, kanser hücrelerini öldürmeye veya büyümelerini kontrol etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, tümörün cerrahi müdahale ile çıkarılması mümkün değilse veya hastanın sağlık durumu ameliyatı kaldırmıyorsa, radyoterapi birincil tedavi seçeneği olabilir.
 3. Kemoterapi: Omurga tümörleri nadiren doğrudan kemoterapi ile tedavi edilir. Ancak, bazı durumlarda kötü huylu omurga tümörlerinin diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyebileceği veya metastaz yapabileceği göz önüne alındığında, kemoterapi kullanılabilir. Bu genellikle birincil tedavi seçeneği değildir.
 4. İlaç Tedavisi: Bazı tümörlerin büyümesini kontrol etmek veya semptomları hafifletmek için ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar genellikle hedefe yönelik tedaviler olarak adlandırılır ve belirli tümör tiplerine karşı etkilidir.
 5. Gözlem ve Takip: İyi huylu omurga tümörleri, cerrahi müdahale gerektirmeden izlenebilir. Doktorlar hastanın durumunu düzenli olarak takip ederler ve herhangi bir büyüme veya semptom değişikliği durumunda müdahale ederler.

Omurga tümörlerinin tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve hastanın tedavi planı bireysel olarak özelleştirilir. Tedavi seçenekleri, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve tümörün özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Tedaviyi planlayan doktorlar, hastanın en iyi sonuçları elde etmesi için uygun tedavi kombinasyonunu belirler. Ayrıca, tedavinin yan etkileri ve riskleri hastaya ayrıntılı bir şekilde açıklanır ve hastanın tedavi sürecinde bilinçli kararlar almasına yardımcı olunur.

İyileşme Süreci

Omurga tümörleri ile ilgili iyileşme süreci, hastanın tümörün türüne, büyüklüğüne, tedavi yöntemlerine ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

İyileşme süreci aşağıda detaylı bir şekilde ele alınmıştır:

 1. Cerrahi Sonrası İyileşme:
  • Eğer omurga tümörü cerrahi olarak çıkarıldıysa, hastanın cerrahi sonrası iyileşme süreci önemlidir. Bu süreç, cerrahinin ne kadar karmaşık olduğuna ve omurganın hangi bölgesinin etkilendiğine bağlı olarak değişebilir.
  • Hasta, cerrahi sonrası belirli bir süre boyunca hastanede izlenir. Bu süreçte ağrı kontrolü sağlanır ve hastanın genel sağlık durumu takip edilir.
  • Cerrahi sonrası fizik tedavi, rehabilitasyon veya egzersiz programları, omurganın fonksiyonunu ve gücünü yeniden kazandırmak için önemlidir. Bu programlar, hastanın mobilitesini artırabilir ve ağrıyı azaltabilir.
 2. Radyasyon veya Kemoterapi Sonrası İyileşme:
  • Bazı omurga tümörleri radyasyon veya kemoterapi ile tedavi edilir. Bu tedavilerin yan etkileri olabilir, ve iyileşme süreci tedaviye bağlı olarak farklılık gösterebilir.
  • Radyasyon tedavisi sonrası cilt tahrişleri, yorgunluk ve mide bulantısı gibi yan etkiler yaşanabilir. Bu yan etkiler genellikle tedavinin sona ermesinin ardından zamanla azalır.
  • Kemoterapi, genellikle sistemik bir tedavi olduğundan, vücutta genel yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler, kemoterapi sona erdikten sonra yavaşça kaybolur.
 3. İlaç Tedavisi Sonrası İyileşme:
  • İlaçlarla tedavi edilen omurga tümörleri genellikle iyi huylu tümörler için kullanılır. İlaç tedavisi, tümörün büyümesini kontrol etmek veya küçültmek amacıyla kullanılır.
  • İlaç tedavisi alan hastaların düzenli olarak doktorları tarafından takip edilmesi gerekebilir. İlaçların etkileri ve yan etkileri gözlemlenir ve tedaviye göre ayarlamalar yapılabilir.
 4. Psikolojik Destek ve Danışmanlık:
  • Omurga tümörü tanısı alan hastalar ve aileleri için psikolojik destek önemlidir. Bu süreç duygusal olarak zorlayıcı olabilir.
  • Psikologlar veya psikiyatristler, hastaların duygusal iyi olmalarına yardımcı olabilir. Destek gruplarına katılmak da duygusal destek sağlayabilir.
 5. Uzun Vadeli Takip:
  • Omurga tümörlerinin izleme süreci uzun vadeli bir yaklaşım gerektirir. Tedavi sonrası hastaların düzenli olarak doktor kontrolünde olmaları önemlidir.
  • Bu kontroller, herhangi bir nüksün erken teşhis edilmesine ve tedaviye hızlıca yanıt verilmesine yardımcı olabilir.

Omurga tümörleri ile iyileşme süreci karmaşık olabilir ve her hasta için farklılık gösterebilir. Tedavi planı, hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve tümörün özelliklerine göre uyarlanmalıdır. Bu nedenle, hastalar ve aileleri, sağlık profesyonelleriyle yakın bir işbirliği içinde olmalı ve tedavi sürecini iyileştirmek için gereken desteği almalıdır.

Referanslar:

 1. Omurga Tümörleri
 2. https://www.aans.org/Patients/Neurosurgical-Conditions-and-Treatments/Spinal-Tumors
 3. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/spinal-cord-tumor/symptoms-causes/syc-20350103
 4. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17500-spinal-tumors
 5. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/spinal-cancer-and-spinal-tumors

Omurga Tümörleri

Sosyal medyada paylaş!