Leydig Hücreli Tümörler

Leydig hücreli tümörler (Leydig Cell Tumors, LCT), testislerin interstisyel hücrelerinden kaynaklanan nadir bir testis tümörü türüdür. Bu tümörler, testislerin endokrin sistemine etki eden Leydig hücrelerinden köken alır ve hormonal değişikliklere neden olabilir. Bu makalede, LCT’in ne olduğunu, nedenlerini, belirtilerini, tanı yöntemlerini ve tedavi seçeneklerini ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Nedir?

Leydig hücreli tümörler, testislerin interstisyel hücrelerinden kaynaklanan nadir bir testis tümörü türüdür. İnterstisyel hücreler, testislerin iç yapısında yer alan ve testosteron gibi önemli hormonları üreten hücrelerdir. Leydig hücreleri, bu hormonları üretmeleri nedeniyle erkek üreme sisteminin normal fonksiyonları için kritik bir role sahiptir.

LCT, bu Leydig hücrelerinden köken alır ve anormal bir şekilde büyümeleri sonucu oluşurlar. Bu büyüme sonucu, testosteron gibi cinsel hormonların aşırı üretimi gerçekleşebilir. Bu tümörler, genellikle tek bir testiste ortaya çıkar, ancak nadiren her iki testisi de etkileyebilirler.

Bu tümörlerin benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) olabilme özelliği vardır. İyi huylu Leydig hücreli tümörler, genellikle kanserli değildir ve çevre dokulara yayılmazlar. Kötü huylu Leydig hücreli tümörler ise kanserli hücreler içerir ve yayılma potansiyeline sahiptirler.

LCT, hormonal değişikliklere neden olabilirler. Özellikle, aşırı testosteron üretimi, erkeklerde cinsel işlev bozukluklarına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, bu tümörlerin erken teşhisi ve tedavisi önemlidir.

Nedenleri

Leydig hücreli tümörlerin kesin nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak bu tür tümörlerin gelişimine olası katkıda bulunan bazı risk faktörleri ve etkenler vardır.

Bu faktörlerden bazıları:

 1. Genetik Yatkınlık: Aile geçmişi, bazı kanser türlerinin gelişiminde etkili olabilir. Ailesinde Leydig hücreli tümörü olan kişilerin, bu tümörün gelişme riski daha yüksek olabilir.
 2. Hormonal Değişiklikler: Hormonal dengesizlikler, LCT’in gelişimine yol açabilecek faktörlerden biridir. Özellikle testosteron gibi cinsel hormonların dengesiz üretimi bu tümörlerin oluşumuna katkı sağlayabilir.
 3. Radyasyon Maruziyeti: Yüksek dozda radyasyona maruz kalmak, testis tümörleri dahil olmak üzere birçok kanser türünün riskini artırabilir.
 4. Yaralanma veya Travma: Testislerde meydana gelen yaralanmalar veya travmalar, bazı vakalarda Leydig hücreli tümörlerin oluşumuna katkıda bulunabilir.
 5. Yaş Faktörü: Leydig hücreli tümörler, genellikle 30 ila 60 yaşları arasındaki erkeklerde daha sık görülür. Yaş, bu tümörlerin gelişim riskini etkileyebilir.
 6. Kriptorşidizm: Kriptorşidizm, testislerin normal inmesi yerine karın boşluğunda veya kasık bölgesinde kalmasına neden olan bir durumdur. Kriptorşidizmi olan bireylerde Leydig hücreli tümör riski artabilir.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta, bu faktörlerin her birinin tümörün gelişimindeki rolünün henüz tam olarak anlaşılamamış olmasıdır. Leydig hücreli tümörlerin nedenleri hala araştırma konusu olup daha fazla çalışma gerektirmektedir.

Belirtileri

Leydig hücreli tümörlerin belirtileri, genellikle hormonal değişiklikler nedeniyle ortaya çıkar. Bu hormonal değişiklikler, vücutta testosteron gibi hormonların anormal üretimine yol açabilir.

Leydig hücreli tümörlerin belirtileri:

 1. Testiste Ağrı veya Şişlik: Leydig hücreli tümörler genellikle testislerde ağrı veya şişliğe neden olabilir. Bu testislerde fark edilen anormal bir büyüme veya sertleşme olarak hissedilebilir.
 2. Jinekomasti (Meme Büyümesi): Aşırı testosteron üretimi, vücutta östrojen hormonunun artmasına yol açabilir. Bu durum erkeklerde jinekomasti olarak adlandırılan meme büyümesine neden olabilir.
 3. Cinsel İstekte Değişiklik: Leydig hücreli tümörler, hormonal değişiklikler nedeniyle cinsel istekte değişikliklere yol açabilir. Bu değişiklikler libido kaybı veya cinsel işlev bozuklukları şeklinde ortaya çıkabilir.
 4. Tüylenmede Artış: Aşırı testosteron üretimi, vücuttaki tüylenmenin artmasına neden olabilir. Özellikle yüz ve vücut tüylerinde artış gözlemlenebilir.
 5. Sertleşmiş Meme Dokusu: Leydig hücreli tümörler, jinekomastiye ek olarak sertleşmiş meme dokusu olarak da hissedilebilir.
 6. Hormonal Dengesizliklere Bağlı Semptomlar: Aşırı testosteron üretimi, hormonal dengesizliklere neden olarak osteoporoz gibi sorunlara yol açabilir. Bu durum kemiklerin zayıflamasına ve kırılma riskinin artmasına neden olabilir.

Yukarıda belirtilen belirtiler, Leydig hücreli tümörlerin varlığını gösterebilir, ancak bu belirtiler her zaman tümörün kanserli olup olmadığını göstermez. Tanı, genellikle doktorun fiziksel muayene, kan testleri, görüntüleme çalışmaları ve biyopsi sonuçlarına dayanır.

Tanısı

Leydig hücreli tümörlerin tanısı, genellikle bir dizi tıbbi test ve görüntüleme çalışması kullanılarak konur.

Tanı süreci şunları içerebilir:

 1. Fiziksel Muayene: Doktor, testislerdeki herhangi bir anormal büyümeyi veya şişliği tespit etmek için fiziksel muayene yapar. Jinekomasti veya diğer hormonal değişiklikler de değerlendirilir.
 2. Kan Testleri: Kan testleri, hormon seviyelerini kontrol etmek için kullanılır. Leydig hücreli tümörler genellikle aşırı testosteron üretir, bu nedenle hormon seviyelerindeki değişiklikler tanının bir göstergesi olabilir.
 3. Ultrasonografi: Testis ultrasonografisi, testislerin iç yapısını görüntülemek için kullanılır. Bu yöntem, tümörün boyutunu, konumunu ve yapısını belirlemeye yardımcı olabilir.
 4. Biyopsi: Doktor, testis tümörünün doğasını kesin olarak belirlemek için bir biyopsi yapabilir. Biyopsi, testis tümöründen bir örnek alınarak laboratuvar incelemesine gönderilir. Bu, tümörün benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) olduğunu teyit etmeye yardımcı olur.
 5. Bilgisayarlı Tomografi (BT) veya Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Bu görüntüleme çalışmaları, tümörün büyüklüğünü ve yayılımını değerlendirmek için kullanılır. Eğer kanserli hücrelerin çevre dokulara yayıldığına dair şüpheler varsa, bu görüntüleme yöntemleri kullanılır.

Tanı konulduktan sonra, doktor tümörün benign mi yoksa malign mi olduğunu belirler. Benign tümörler genellikle izlemek ve tedavi gerektirmeyebilirken, malign tümörler daha agresif tedavi gerektirebilir.

Leydig Hücreli Tümörlerin Tedavisi

LCT’in tedavisi, tümörün türüne, büyüklüğüne, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 1. Cerrahi Müdahale: Leydig hücreli tümörün benign (iyi huylu) olduğu ve çevre dokulara yayılmadığı durumlarda, cerrahi müdahale genellikle yeterli olabilir. Cerrahi işlem sırasında, tümör çıkarılır ve testislerin fonksiyonunu korumak için mümkünse testisin tamamen çıkarılmasından kaçınılır.
 2. Radyoterapi: Kötü huylu Leydig hücreli tümörlerin tedavisinde radyoterapi kullanılabilir. Radyoterapi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini kontrol altına almak için yüksek enerjili ışınlar kullanır.
 3. Kemoterapi: Nadir durumlarda, kanser tümörünün yayılması durumunda veya diğer tedavilere yanıt vermeyen Leydig hücreli tümörlerin tedavisinde kemoterapi kullanılabilir. Kemoterapi, kanser hücrelerini hedef alır ve yok etmeye çalışır.
 4. Hormon Tedavisi: Leydig hücreli tümörlerin bazıları, aşırı hormon üretimine neden olur. Bu durumda, hormon düzeylerini düzenlemek için hormon tedavisi kullanılabilir.
 5. İzlem (Gözlem): Benign LCT, çoğu zaman başka tedavi gerektirmez ve düzenli izlem altında tutulabilir. Doktor, tümörün büyüklüğünü ve davranışını gözlemleyebilir.

Tedavi seçeneği, hastanın tümörünün özelliklerine, yaşına, genel sağlık durumuna ve hastanın tedaviye yanıtına bağlı olarak belirlenir. Tedavi sonrası izlem önemlidir çünkü Leydig hücreli tümörlerin yeniden ortaya çıkma olasılığı vardır.

Sonuç olarak, LCT, testislerin interstisyel hücrelerinden kaynaklanan nadir bir tümör türüdür. Tanı ve tedavi süreçleri uzmanlık gerektiren karmaşık bir süreçtir ve hastanın sağlığına ve tümörün niteliğine bağlı olarak değişebilir.

Referanslar

 1. American Cancer Society – Testicular Cancer
 2. National Cancer Institute – Testicular Cancer
 3. Mayo Clinic – Testicular Cancer
 4. MedlinePlus – Testicular Cancer
 5. Cancer Research UK – Testicular Cancer
 6. Leydig Hücreli Tümörler

Leydig Hücreli Tümörler

Sosyal medyada paylaş!