Atriyal fibrilasyonda inme ölüm risk skoru

Atriyal fibrilasyonda inme ölüm risk skorunda kullanılan tüm fonksiyonlar ve programlar, Ralph B. D’Agostino, Boston Üniversitesi’nden Lisa M. Sullivan ve Joseph M. Massaro ve The Framingham Heart Study tarafından tanımlanmıştır. JAMA. 2003, 290: 1049-1056.

Atriyal Fibrilasyonda İnme, Ölüm Risk Skoru puanlama sistemi (Framingham kalp çalışmasından); romatizmal mitral darlığı olan, warfarin kullanımı olan veya AF ortamında önceki inme / TIA öyküsü mevcut olan hastalar için geçerli değildir.

Atriyal fibrilasyon (AF) günümüzde sık gözlenen kalıcı ritim bozuklukların en sık olanlarından biri olmasına rağmen, hastalığın prevalansı, risk faktörlerinin sıklığı, uygulanan pıhtı önler tedavinin başarısı noktasında sahip olduğumuz veriler yeterli değildir.

Atriyal fibrilasyon (AF) genel popülasyonun %1-2’sinde görülen, en yaygın rastlanan sürekli kardiyak aritmidir. Altı milyondan fazlaAvrupalı insan bu aritmiden şikayetçidir ve hastalığın prevalansının popülasyonun yaşlanması ile gelecek 50 yılda en az iki katına çıkmasıbeklenmektedir.

Puanlama sisteminin skoru, sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan bireyler için riski hafife alabilir. Normalden daha düşük bir risk skoru gösterebilir.

Bu sayfada yer alan denklem tabanlı risk skoru; özellikle nadir karakteristik kombinasyonları olan hastalar için, ilgili manuskript’te yer alan, nokta bazlı risk skorundan farklı olabilir ve daha farklı sonuçlar verebilir.

İnme skoru için kullanılan değişkenler; cinsiyet, yaş, kan basıncı (tansiyon), diyabet (şeker hastalığı) ve önceki inme / TIA hikayesiyken; inme / ölüm skoru için cinsiyet ve önceki inme / TİA dışındaki tüm değişkenler aynen kullanılır.

Bu sayfada kullanılan tüm fonksiyonlar ve programlar, Ralph B. D’Agostino, Boston Üniversitesi’nden Lisa M. Sullivan ve Joseph M. Massaro ve The Framingham Heart Study tarafından tanımlanmıştır. JAMA. 2003, 290: 1049-1056.

Atriyal fibrilasyonda inme ölüm risk skoru:

 

Atriyal fibrilasyonda inme ölüm risk skorunda kullanılan tüm fonksiyonlar ve programlar, Ralph B. D’Agostino, Boston Üniversitesi’nden Lisa M. Sullivan ve Joseph M. Massaro ve The Framingham Heart Study tarafından tanımlanmıştır. JAMA. 2003, 290: 1049-1056.

 

Referanslar:

1. Arteriyel kan gazı analizi yorumlama

2. Kalp ameliyatı riski EuroScore 2, Parsonnet

3. Kalp damar hastalığı riski ACC, AHA 2013

4. Kalp dışı cerrahi sonrası pnömoni riski

5. Kalp atışı ölçme, nabız hızı Taşikardi

6. Kan basıncı nedir? Tansiyon sebepleri!

7. Hipertansiyon nedir, Yüksek tansiyon tedavisi

8. Kan kaybı & Transfüzyon hesaplama

9. Atriyal fibrilasyonda inme ölüm risk skoru

10. Çocuk mortalite riski skorlama PRISM

11. Çocuk travma skoru hesaplama PTS

12. PubMed Medline Türkçe makale yayın arama

13. Çocuk için TPN Hesaplama » İLK ve TEK

14. Çocuk Acil Tedavi Dozu Hesabı

15. Stroke risk stratification in atrial fibrillation: a review of common risk factors

16. Optimum Risk Assessment for Stroke in Atrial Fibrillation

 

Atriyal fibrilasyonda inme ölüm risk skoru
Atriyal fibrilasyonda inme ölüm risk skoru