Framingham Kalp Çalışmasından
Risk Faktörleri: Yeni Başlangıçlı Atriyal Fibrilasyonu Olan Hasta Değerleri Buraya Girin
Cinsiyet
Yaş (yıl)
Sistolik Kan Basıncı (mmHg)
Geçen Yıl Sigara İçimi
Şeker Hastalığı
Önceki İnme / Geçici İskemik Atak (TIA)
Konjestif Kalp Yetersizliği veya Miyokard İnfarktüsü Hikayesi
Belirgin Üfürüm (3/6 veya daha yüksek derecede sistolik, herhangi bir derecede diyastolik)
Elektorkardiyografik Sol Ventrikül Hipertrofisi (LVH)
   
5 Yıllık İnme Riskiniz
5 Yıllık İnme veya Ölüm Riskiniz
Op. Dr. Ali GÜRTUNA tarafından hazırlanmıştır.