Atriyal Fibrilasyon (AF)

Atriyal fibrilasyon (Atrial Fibrillation, AFib, AF), kalp rahatsızlıklarının önemli bir türüdür ve dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bir sağlık sorunudur. Bu makalede, AF hakkında kapsamlı bir inceleme sunacağız.

Atriyal Fibrilasyon Nedir?

AF, kalbin üst iki odası olan atriyumların düzensiz ve hızlı bir şekilde kasılması durumunu ifade eder. Normal bir kalpte, atriyumlar düzenli bir ritimle kasılır ve kanın alt odalara pompalanmasına yardımcı olur. Ancak AF durumunda, atriyumlar düzensiz bir şekilde kasılır ve bu, kalbin normal atış ritmini bozar.

Nedenleri

Atriyal fibrilasyonun birçok nedeni vardır.

En yaygın nedenler şunlardır:

 1. Yaşlanma: Yaş ilerledikçe AF riski artar.
 2. Yüksek Tansiyon: Yüksek tansiyon, kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir ve AF’ye yol açabilir.
 3. Diyabet: Diyabet, kalp hastalıkları riskini artırabilir ve AF’ye katkıda bulunabilir.
 4. Obezite: Aşırı kilolu olmak, atriyal fibrilasyon riskini artırabilir.
 5. Kalp Hastalıkları: Kalp kapak hastalıkları veya koroner arter hastalığı gibi kalp sorunları, AF’ye yol açabilir.

Belirtileri

Atriyal fibrilasyonun belirtileri şunlar olabilir:

 • Hızlı veya düzensiz kalp atışları
 • Göğüs ağrısı veya rahatsızlık
 • Baş dönmesi veya bayılma
 • Yorgunluk hissi
 • Solunum zorluğu

Tanısı

AF tanısı, hastanın semptomlarına, fizik muayenesine ve çeşitli tıbbi testlere dayanarak konur.

AF tanısı koymak için kullanılan yöntemler ve detayları aşağıda açıklanmıştır:

1. Hastanın Anamnezi:

Hastanın özgeçmişi ve semptomlarına yönelik detaylı bir anamnez alınır. Hastanın yaş, cinsiyet, aile öyküsü, tıbbi geçmişi, ilaç kullanımı ve semptomların ne zaman başladığı gibi bilgiler toplanır. Ayrıca, hastanın yaşam tarzı faktörleri, sigara içme alışkanlığı, alkol veya kafein tüketimi gibi bilgiler de değerlendirilir.

2. Fizik Muayene:

Doktor, hastayı fiziksel olarak muayene eder. Bu muayene sırasında nabız, kan basıncı ve solunum hızı gibi vital işaretler kontrol edilir. Ayrıca, kalp ve akciğer sesleri dinlenir. Fizik muayene, kalp sorunlarının veya başka sağlık sorunlarının varlığını belirlemede önemlidir.

3. Elektrokardiyografi (EKG):

AF tanısının temel taşı olan elektrokardiyografi (EKG) kullanılır. Bu test, kalbin elektriksel aktivitesini kaydederek kalp ritmini analiz eder. EKG sonuçları, atriyal fibrilasyonun varlığını ve kalp atış hızının düzensiz olduğunu gösterecektir. Bazı durumlarda, hastalar 24 saatlik bir Holter monitor takabilirler, bu da EKG’nin uzun bir süre boyunca kaydedilmesine olanak tanır.

4. Blokajlı EKG (Event Monitor):

Event monitor, nadir ve geçici AF durumlarını tespit etmek için kullanılır. Hastalar semptomlarını hissettiklerinde bu cihazı kullanarak EKG kaydı alabilirler.

5. Kan Testleri:

Kan testleri, atriyal fibrilasyonun neden olabileceği başka tıbbi durumları veya risk faktörlerini değerlendirmek için yapılır. Özellikle tiroid fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri ve elektrolit düzeyleri kontrol edilir.

6. Ekokardiyografi (EKO):

Ekokardiyografi, kalbin yapısını ve işlevini incelemek için kullanılır. Bu test, kalp odalarının boyutlarını, kalp kapaklarının işlevini ve kan akışını değerlendirmeye yardımcı olur. AF nedenleri araştırılırken, EKO da kullanışlı bir araç olabilir.

7. Diğer Görüntüleme Yöntemleri:

Bazı durumlarda, atriyal fibrilasyonun neden olduğu komplikasyonları veya altta yatan anormallikleri değerlendirmek için transözofageal ekokardiyografi (TEE) veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi ileri görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.

8. Elektrofizyolojik Inceleme:

Elektrofizyolojik inceleme, atriyal fibrilasyonun nedenini ve uygun tedavi seçeneklerini belirlemek için özel bir prosedürdür. Bu inceleme sırasında, elektrotlar kalp içine yerleştirilir ve elektriksel aktivite detaylı bir şekilde kaydedilir.

AF tanısının kesin olarak konulabilmesi için bu testlerin bir veya birkaçı kullanılır. Tanı konulduktan sonra, hastanın tedavi planı belirlenir ve AF nedenleri ve altta yatan sağlık sorunları değerlendirilir. Her hasta için tedavi planı özelleştirilir ve hastanın yaşam tarzı faktörleri ve diğer tıbbi durumları dikkate alınır.

Atriyal Fibrilasyon Tedavisi

Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

Atriyal fibrilasyonun tedavisi, hastanın belirtileri, yaş, sağlık durumu ve diğer kişisel faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Tedavi genellikle atriyal fibrilasyonun kontrol altına alınmasını, komplikasyonların önlenmesini ve hastanın yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Aşağıda atriyal fibrilasyonun tedavi yöntemlerini daha ayrıntılı bir şekilde detaylandıracağız:

1. İlaç Tedavisi:

Atriyal fibrilasyonun yönetilmesi için sıklıkla ilaçlar reçete edilir. Bu ilaçlar, kalp atış hızını kontrol altına alabilir, ritmi düzeltebilir veya pıhtı oluşumunu engelleyebilir. İlaç tedavisi şunları içerebilir:

 • Anti-aritmik İlaçlar: Bu ilaçlar, kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olur. Örnek olarak, flekainid veya amiodaron verilebilir.
 • Kanı İnceltici İlaçlar: AF, pıhtı oluşumunun riskini artırabilir. Bu nedenle, hastalara kan sulandırıcı ilaçlar (örneğin warfarin veya yeni nesil antikoagülanlar) verilebilir.
 • Beta Blokerler veya Kalsiyum Kanal Blokerleri: Bu ilaçlar, kalp atış hızını yavaşlatmaya ve belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir.

2. Elektrofizyolojik Ablasyon:

Elektrofizyolojik ablasyon, atriyal fibrilasyonun neden olduğu anormal elektriksel aktiviteyi düzeltmeye yönelik bir cerrahi işlemdir. Bu işlem sırasında, anormal hücreler yakılır veya dondurulur. Elektrofizyolojik ablasyon, ilaç tedavisine yanıt vermeyen veya ilaçlara karşı yan etkileri olan hastalarda düşünülür.

3. Elektrik Şok Tedavisi (Kardiyoversion):

Bu tedavi yöntemi, atriyal fibrilasyonun ani başlangıcında veya ilaçlara yanıt vermeyen durumlarda kullanılır. Hastaya kontrollü bir şekilde elektrik şoku verilir, bu da kalp ritmini düzeltebilir.

4. Kalp Pili veya Defibrilatör:

Bazı hastalarda, atriyal fibrilasyonun neden olduğu düzensiz kalp atışlarına karşı bir kalp pili veya defibrilatör takılabilir. Bu cihazlar, kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olabilir.

5. Diğer Tedavi Seçenekleri:

AF tedavisi için diğer seçenekler arasında pulmoner ven izolasyonu (PVI), kapalı dolaşımı koruma cihazları ve implantabl kardiyoverter defibrilatörler (ICD) bulunur.

Tedavi planı her hastaya özgüdür. Doktorlar, hastaların yaşını, genel sağlık durumunu, atriyal fibrilasyonun şiddetini ve diğer tıbbi faktörleri dikkate alarak en uygun tedaviyi seçerler.

Tedaviye ek olarak, yaşam tarzı değişiklikleri de atriyal fibrilasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Bu değişiklikler arasında sağlıklı bir diyet benimsemek, düzenli egzersiz yapmak, alkol ve kafein tüketimini sınırlamak ve stresi yönetmek yer alır.

Sonuç olarak, atriyal fibrilasyon tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve hasta ile doktor arasında yakın bir işbirliği gerektirir. Tedavi planı, hastanın özel ihtiyaçlarına ve sağlık durumuna göre uyarlanmalıdır. Tedaviye yanıtın izlenmesi ve düzenli doktor kontrolleri de önemlidir.

Önlenmesi

AF riskini azaltmak için aşağıdaki adımları atabilirsiniz:

 • Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, obeziteyi önlemek ve egzersiz yapmak.
 • Sigara içmemek ve alkol tüketimini sınırlamak.
 • Yüksek tansiyon veya diyabet gibi kronik sağlık sorunlarını kontrol altında tutmak.

Sonuç

AF, kalp sağlığına zarar veren ciddi bir durumdur. Bu makalede, AF’nin ne olduğunu, nedenlerini, belirtilerini, teşhis ve tedavi yöntemlerini ve önleme stratejilerini ele aldık. Unutmayın ki atriyal fibrilasyon hakkında daha fazla bilgi almak ve tedavi seçeneklerinizi değerlendirmek için bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve risk faktörlerini kontrol altında tutmak, AF riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Referanslar:

 1. Atriyal Fibrilasyon
 2. https://emedicine.medscape.com/article/151066-overview
 3. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16765-atrial-fibrillation-afib
 4. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/atrial-fibrillation/symptoms-causes/syc-20350624
 5. https://www.nhs.uk/conditions/atrial-fibrillation/
 6. https://www.cdc.gov/heartdisease/atrial_fibrillation.htm
 7. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/atrial-fibrillation

Atriyal Fibrilasyon

Sosyal medyada paylaş!