Çocuk travma skoru hesaplama PTS

Çocuk travma skoru hesaplama PTS nedir?

Çocuk travma skoru, travmalı çocuk hasta değerlendirilirken, kullanılan skorlama sistemlerinden biridir.

Mental Durum:

a. Herhangi bir bilinç kaybı yaşamayan ve tamamen uyanık olan çocuk + 2 puan olarak derecelendirilir.
b. Herhangi bir derecede bozulma derecesine sahip olan veya ne kadar geçici olursa olsun bilinç kaybı olan
çocuk + 1 puan olarak derecelendirilir.
c. Cevap vermeyen çocuk – 1 puan olarak derecelendirilir.

Sistolik Kan Basıncı (KB veya BP):

Çocuk hasta için uygun boyutta BP manşeti yoksa, BP atama ile değerlendirilebilir:

a. El bileğinde palpe edilebilen nabız varsa, + 2 puan verilir.
b. Kasıkta palpe edilebilen nabız varsa, + 1 puan verilir.
c. Nabız palpe edilemiyorsa, -1 puan verilir.

Havayolu:

a. Havayolu tamamen normal sınırlar içinde ve ek destekleyici önlemler alınmaması gereken çocuk, +2 olarak sınıflandırılır.
b. Havayolu kısmen tıkalı ve baş pozisyonlandırma, oral hava yolu veya maske ile oksijen verilmesi gibi basit koruma önlemleri gerektiren çocuk, + 1 olarak sınıflandırılır.
c. Havayolu daha kesin bir yönetim gerektiren ve entübasyona ihtiyaç duyacak derecede solunum sıkıntısı olan, krikoroidroidotomi veya diğer invazif prosedürlere ihtiyaç duyan çocuk, – 1 olarak sınıflandırılır.

Çocuk travma skoru yorumlanması:

(-6) – 5 Puan: Kesin Hayati Tehlike

6 – 8 Puan: Potansiyel Hayati Tehlike

9 – 12 Puan: Minör Travma

Görüldüğü üzere, pediatrik travma skoru arttıkça hastanın mortalite riski azalır; aksine pediatrik travma skoru azaldıkça ise mortalite riski artar!

Pediatrik Travma Skoru Referansları:

a. TEPAS JJ et coll. The Pediatric Trauma Score as a predictor of injury severity in the injured child. J. Pediat. Surg. 1987;22:14-8.
b. RAMENOFSKY M et coll. The Predictive Validity of the Pediatric Trauma Score. J. Trauma 1988;28:1038-42.

Çocuk travma skoru hesaplama programı – PTS:

 

Referanslar:

1. Arteriyel kan gazı analizi yorumlama

2. Kalp ameliyatı riski EuroScore 2, Parsonnet

3. Kalp damar hastalığı riski ACC, AHA 2013

4. Kalp dışı cerrahi sonrası pnömoni riski

5. Kalp atışı ölçme, nabız hızı Taşikardi

6. Kan basıncı nedir? Tansiyon sebepleri!

7. Hipertansiyon nedir, Yüksek tansiyon tedavisi

8. Kan kaybı & Transfüzyon hesaplama

9. Atriyal fibrilasyonda inme ölüm risk skoru

10. Çocuk mortalite riski skorlama PRISM

11. Çocuk travma skoru hesaplama PTS

12. PubMed Medline Türkçe makale yayın arama

13. Çocuk için TPN Hesaplama » İLK ve TEK

14. Çocuk Acil Tedavi Dozu Hesabı

15. The Pediatric Trauma Score as a Predictor of Injury Severity: An Objective Assessment

16. Classification of trauma in children

 

Çocuk travma skoru hesaplama PTS
Çocuk travma skoru hesaplama PTS