Aort Kapak Hastalığı

Aort kapak hastalığı (Aortic Valve Disease, AVD), kalpten çıkan ana atardamar olan aortun başlangıcındaki kapakta meydana gelen sorunları tanımlar. Aort kapağı, kalpten pompalanan kanın aort arterine geçişini düzenler. Bu kapak, dört yaprakçıktan oluşur ve herhangi bir hasar veya daralma, kanın geriye doğru akmasına neden olabilir.

Nedenler

Aort kapak hastalığının nedenleri karmaşık olabilir ve farklı alt tipleri farklı nedenlere bağlı olabilir.

Bu hastalığın başlıca nedenleri:

 • Yaşlanma (Dejeneratif Aort Kapak Hastalığı): Aort kapağının yaşla birlikte yavaşça kalınlaşması ve sertleşmesi, aort kapak hastalığının en yaygın nedenlerinden biridir. Bu durum, kapak yaprakçıklarının esnekliğini kaybetmesine neden olur ve sonuçta aort kapak daralır (aort stenozu). Dejeneratif aort kapak hastalığı genellikle yaşlı yetişkinlerde görülür.
 • Romatizmal Ateş: Romatizmal ateş, streptokok bakterilerinin neden olduğu bir enfeksiyondur. Bu enfeksiyon, kalp kapaklarında hasara yol açabilir, özellikle de aort kapağını etkileyebilir. Romatizmal ateş özellikle çocukluk döneminde geçirildiğinde, ilerleyen yıllarda AVD’a yol açabilir.
 • Kireçlenme (Skleroz): Aort kapağı üzerinde kireçlenme birikmesi, kapak yaprakçıklarının sertleşmesine ve daralmasına yol açabilir. Bu durum aort kapak stenozuna neden olabilir.
 • Konjenital Anomaliler: Doğuştan gelen kalp yapısındaki bazı anomaliler, AVD riskini artırabilir. Örneğin, doğuştan dar aort kapakları veya yapışık kapak yaprakçıkları gibi durumlar aort kapak hastalığına yol açabilir.
 • Aile Geçmişi: Aile geçmişi, AVD gelişiminde önemli bir rol oynayabilir. Eğer ailenizde aort kapak hastalığına sahip bireyler varsa, bu hastalığa sahip olma riskiniz artabilir.
 • Endokardit: Endokardit, kalp kapaklarının iltihaplanmasıdır. Bu enfeksiyon, aort kapağı dahil olmak üzere kapaklarda hasara yol açabilir.
 • Kongenital (Doğuştan) Aort Kapak Anomalileri: Doğuştan gelen bazı aort kapak anomalileri, kapak yaprakçıklarının sayısında veya yapısında anormalliklere yol açabilir ve bu da AVD gelişimine neden olabilir.
 • Başka Kalp Sorunları: Bazı kalp sorunları, özellikle aort koarktasyonu gibi daralmalara yol açan durumlar, AVD gelişimine katkıda bulunabilir.

Bu nedenler, aort kapak hastalığının çeşitli alt tipleri için geçerli olabilir ve hastanın durumuna bağlı olarak farklı faktörler etkili olabilir. Aort kapak hastalığının nedenlerini anlamak, hastalığın yönetimi ve tedavisi açısından önemlidir.

Semptomlar

Aort kapak hastalığının semptomları hastalığın türüne ve ciddiyetine bağlı olarak değişebilir.

Ancak genel olarak aşağıdaki semptomlar görülebilir:

 • Nefes Darlığı: AVD ilerledikçe, hastalar genellikle nefes darlığı yaşarlar. Bu semptom, özellikle egzersiz sırasında veya yatarken belirginleşebilir. Nedeni, daralmış veya hasar görmüş aort kapağının kan akışını engellemesi ve kalbin yetersiz oksijen sağlamasıdır.
 • Göğüs Ağrısı veya Rahatsızlık: Göğüs ağrısı veya rahatsızlık, aort kapak hastalığının bir diğer belirtisidir. Bu ağrı genellikle göğüs bölgesinde hissedilir ve fiziksel aktivite sırasında veya stres altındayken artabilir.
 • Baş Dönmesi ve Bayılma: Aort kapak hastalığı, kanın geriye doğru kaçmasına neden olabilir, bu da düşük kan basıncına ve baş dönmesine yol açabilir. Ayrıca bayılma hissi (senkop) de görülebilir, özellikle kalbin yetersiz kan pompaladığı durumlarda.
 • Hızlı veya Düzensiz Kalp Atışları: AVD ilerlediği durumlarda, kalp daha hızlı atabilir veya düzensiz atışlar yaşanabilir. Bu durum, kalbin kapak sorunlarıyla başa çıkmak için daha fazla çaba harcamasıyla ilişkilidir.
 • Halsizlik ve Yorgunluk: AVD, vücuda yeterli oksijen sağlanamadığında halsizlik ve sürekli yorgunluk hissine yol açabilir. Bu semptomlar günlük aktiviteleri sürdürmeyi zorlaştırabilir.
 • Gaz ve Karın Şişkinliği: Nadiren, aort kapağındaki hasar, bağırsaklara yeterince kan gitmemesine neden olabilir. Bu durum, karın ağrısı, şişkinlik ve sindirim sorunlarına yol açabilir.
 • Öksürük ve Solunum Zorluğu: AVD, pulmoner ödem adı verilen bir duruma yol açabilir. Bu durumda akciğerlerde sıvı birikir ve öksürük, hırıltılı solunum ve solunum zorluğu gibi semptomlar ortaya çıkabilir.

Semptomlar genellikle hastalığın ciddiyetine bağlı olarak artar ve zaman içinde kötüleşebilir. Bu semptomlar, aort kapak hastalığının fark edilmesini sağlar ve tedavi gerektiğini gösterir.

Tanı

Aort kapak hastalığının tanısı için bir dizi test kullanılır. Bu testler, hastalığın türünü ve ciddiyetini belirlemeye yardımcı olur.

İşte bu testlerden bazıları:

 • Fizik Muayene: Doktor, hastanın semptomlarını ve tıbbi geçmişini değerlendirir. Fizik muayene sırasında, kalp ve akciğer sesleri dinlenir. Özellikle kalpte anormal sesler (üfürüm) varsa, bu aort kapak hastalığının bir göstergesi olabilir.
 • Ekokardiyografi (EKO): EKO, AVD tanısında en yaygın kullanılan testtir. Bu ultrason tabanlı görüntüleme yöntemi, kalp ve kapakların yapısını ve işlevini ayrıntılı bir şekilde gösterir. EKO ile aort kapağının yapısındaki anormallikler ve daralma (aort stenozu) veya geriye kaçak (aort yetmezliği) gibi sorunlar görülebilir.
 • Kalp Kateterizasyonu: Bu invaziv bir testtir ve genellikle daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Kalp kateterizasyonu sırasında, ince bir tüp (kateter) kalp damarlarına yönlendirilir ve doğrudan kalp içi basınç ölçümleri yapılır. Bu test, aort kapak hastalığının ciddiyetini değerlendirmek ve tedavi seçeneklerini belirlemek için kullanılabilir.
 • Röntgen ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taramaları: Bu görüntüleme testleri, kalp ve akciğerlerin yapısını görselleştirmek için kullanılır. Röntgen veya BT taramaları, aort kapak hastalığının neden olduğu belirtileri incelemek ve diğer olası komplikasyonları dışlamak için yapılabilir.
 • Kan Testleri: Kan testleri, kalp kası hasarı veya enfeksiyon belirtileri gibi ek bilgiler sağlayabilir. Özellikle endokardit (kalp kapaklarının iltihaplanması) şüphesi durumunda kan kültürleri alınabilir.
 • Elektrokardiyografi (EKG veya ECG): EKG, kalp ritmini değerlendirmek için kullanılır. AVD, kalp ritminde değişikliklere neden olabilir. EKG, bu tür değişiklikleri tespit etmek için kullanılabilir.

Tanı konulduktan sonra, hastanın aort kapak hastalığının türüne ve ciddiyetine bağlı olarak uygun tedavi planı belirlenir.

Aort Kapak Hastalığı Tedavisi

AVD tedavisi, hastalığın türüne, ciddiyetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.

Tedavi seçeneklerinin bazıları:

 1. İlaç Tedavisi:
  • Nefes Darlığı ve Semptomları Hafifletme: İlaçlar, semptomların şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir. Özellikle nefes darlığı ve göğüs ağrısı semptomlarını hafifletmek için kullanılırlar. Nitratlar, beta-blokerler ve ACE inhibitörleri gibi ilaçlar sıklıkla kullanılır.
  • Kardiyovasküler Risk Faktörlerini Kontrol Etme: Kan basıncı kontrolü, kolestrol düzenlemesi ve diyabet tedavisi gibi kardiyovasküler risk faktörlerini yönetmek için ilaçlar kullanılabilir.
 2. Cerrahi Müdahale:
  • Aort Kapak Onarımı: Aort kapağında hafif hasar varsa, cerrahi olarak onarılabilir. Bu, kapak yaprakçıklarının düzeltilmesi veya onarılması anlamına gelir. Kapak onarımı, kapak fonksiyonunu düzeltmeye ve AVD ilerlemesini durdurmaya yardımcı olabilir.
  • Aort Kapak Değiştirme: Aort kapak hastalığının ciddiyetine bağlı olarak, kapak değiştirme gerekebilir. Değiştirilecek kapaklar biyoprotez (hayvan doku) veya mekanik olabilir. Kapak değiştirme ameliyatı, aort kapağının işlevini yerine getiren bir protezle değiştirilmesini içerir.
  • Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI): TAVI, açık kalp cerrahisine uygun olmayan veya yüksek risk taşıyan hastalarda minimal invaziv bir yöntemdir. Yeni bir kapak, ince bir kateter aracılığıyla aort arterine yerleştirilir.
 3. Minimal İnvaziv Cerrahi: Bazı hastalarda minimal invaziv cerrahi yöntemler kullanılarak aort kapak hastalığı tedavi edilebilir. Bu yöntemler, geleneksel açık kalp cerrahisine göre daha az invaziftir ve daha küçük kesiler gerektirir.

Tedavi seçeneği, hastanın yaşına, sağlık durumuna, semptomlarının ciddiyetine ve aort kapak hastalığının türüne bağlı olarak belirlenir. Cerrahi müdahaleler genellikle daha ciddi vakalarda tercih edilirken, semptomları hafif olan hastalar ilaç tedavisi ve düzenli takip altında yönetilebilir.

Tedavi seçeneği, hastanın sağlık durumu, yaş, semptomlar ve hastalığın ciddiyeti göz önüne alınarak belirlenir. Aort kapak hastalığının erken teşhis edilmesi ve uygun tedavi ile yönetilmesi, hastaların yaşam kalitesini artırabilir ve komplikasyon riskini azaltabilir.

Bu makalede, aort kapak hastalığının tanımı, nedenleri, semptomları, tanısı ve tedavi seçenekleri hakkında detaylı bilgi sunulmuştur. Ayrıca, SEO optimizasyonu için önemli anahtar kelimeler kullanılarak, bu konuda daha fazla bilgiye erişim sağlanması hedeflenmiştir.

Referanslar:

 1. Aort Kapak Hastalığı
 2. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/aortic-valve-disease/symptoms-causes/syc-20355117
 3. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/aortic-stenosis/symptoms-causes/syc-20353139
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542205/
 5. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/24452-aortic-valve-disease
 6. https://www.yalemedicine.org/conditions/aortic-valve-disease
 7. https://www.cdc.gov/heartdisease/valvular_disease.htm

Aort Kapak Hastalığı

Sosyal medyada paylaş!