Çocukta vezikoüreteral reflü, VUR

Sayfayı paylaş!

Çocukta vezikoüreteral reflü, VUR hastalığı nedir?

Vezikoüreteral reflünün (VUR, idrar reflüsü) mesaneden (idrar kesesi) böbreklerin içine idrar geri akışı anlamına geldiğini belirtmek isterim.

Normal olarak, idrar böbrekten üreterler yoluyla mesaneye akar. Mesane ve üreter kasları, mesanedeki idrar basıncı ile birlikte idrarın üreterlerden geriye doğru akmasını önler.

VUR, mesanedeki idrarda bulunabilecek bakterilerin böbreklere ulaşmasına izin verir. Bu böbrek enfeksiyonuna, skarlaşmaya ve hasara yol açabilir.

Vezikoüreteral reflünün nedenleri nelerdir?

İki tür VUR vardır:

Birincil VUR (Primer VUR), doğumda bulunur.

İdrarın böbreklerden mesaneye taşındığı tüpün (üreter) ucundaki valfin gelişimindeki bir kusurdan kaynaklanır.

Bu en yaygın VUR türüdür ve genellikle doğumdan kısa bir süre sonra tespit edilir.

İkincil VUR (Sekonder VUR), mesanede veya üretrada bir tıkanıklığın idrarın böbreklere geri akmasına neden olması durumunda ortaya çıkar.

İkincil VUR herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir ve ameliyat, yaralanma, normal olmayan mesaneyi boşaltma modeli veya mesaneye baskı yapan geçmiş bir enfeksiyondan kaynaklanabilir.

Spina bifida gibi diğer doğum kusurları olan çocuklarda daha sık görülür .

Çocukta vezikoüreteral reflü, VUR hastalığı
Çocukta vezikoüreteral reflü, VUR hastalığı

Çocukta Vezikoüreteral Reflünün (VUR, İdrar Reflüsü) belirtileri nelerdir?

İdrar yolları enfeksiyonu (İYE), VUR’un bir belirtisi olabilir.

İYE tanısı konan çocukların yaklaşık üçte birinde VUR vardır.

İYE belirtileri ateş, ağrılı idrara çıkma, sık idrara çıkma ve mesanenin tamamen boşalmadığı hissini içerebilir.

Ateş, küçük bir çocukta İYE’nin tek semptomu olabilir. Bu nedenle, belirgin bir nedeni olmayan ateşi yüksek olan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonundan şüphelenilmelidir.

Vezikoüreteral Reflü nasıl teşhis edilir?

VUR genellikle idrar yolu enfeksiyonu (İYE) şüphesi olduğunda teşhis edilir.

Doktorunuz çocuğunuzun semptomlarının geçmişini soracak ve fizik muayene yapacaktır.

İYE’den şüpheleniliyorsa aşağıdaki testler önerilebilir:

• İdrar kültürü, idrar yolu enfeksiyonu kontrolü

• Böbreklerin ultrasonu. Bu test böbreklerin boyutunu ve şeklini bulmak için ses dalgaları kullanır. Reflü tespit edemez.

• İYE tedavi edildikten sonra sistoüretrogram (sistogram). Bu test VUR’u tespit edebilir ve hafif veya şiddetli olup olmadığını bulmaya yardımcı olabilir.

Voiding (işeme) sistoüretrogram, örneğin, idrar yollarının fotoğraflarını çekmek için X-ışını kullanır. Mesane boya ile doldurulur ve mesane dolup boşalırken resimler çekilir.

VUR ebeveynten çocuğa geçebilir (kalıtsal).

Çocuklarınızdan birinde VUR varsa, doktorunuzdan diğer çocuklarınızda da olup olmadığını kontrol etmesini isteyebilirsiniz.

Kardeşlerde VUR kontrolü özellikle diğer çocuğunuzda idrar yolu enfeksiyonları varsa yararlıdır.

Doktorlar kardeş veya VUR’li ebeveynleri olan bebeklerin de durumunun olup olmadığını görmek için sistoüretrogram kullanabilirler.

Vezikoüreteral Reflünün tedavisi nasıl yapılır?

Birçok çocuğun vezikoüreteral reflü için tedaviye ihtiyacı yoktur.

Çocuk yaş aldıkça üreterler büyür. Hafif VUR vakaları genellikle çocuk 5 yaşına geldiğinde tamamen ortadan kalkar.

Tedaviye ihtiyaç duyulursa, amoksisilin veya trimetoprim-sülfametoksazol (örneğin Bactrim) gibi antibiyotikler sıklıkla reçete edilir.

Antibiyotikler enfeksiyonu önler veya tedavi eder ve böbrek hasarına neden olabilecek yara izi olasılığını azaltmaya yardımcı olur.

Çocuğunuzun sürekli antibiyotik tedavisi alması gerekebilir. Veya doktorunuz size çocuğunuzu başka bir idrar yolu enfeksiyonu belirtileri için dikkatle izleme ve sadece yeni bir enfeksiyon olduğunda antibiyotik kullanma seçeneği verebilir. İdrarda bakteri olup olmadığını kontrol etmek için sık testler gerekebilir.

Daha şiddetli VUR vakalarını onarmak için Çocuk Cerrahisi Uzmanı tarafından yapılacak bir cerrahi işlem gerekebilir.

Bir cerrahın idrarın geri akışını önlemek için üreterler için yeni vanalar oluşturması gerekebilir.

Çocuğunuzda antibiyotik alırken tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları varsa veya antibiyotik alamıyorsa cerrahi gerekebilir.

 

Referanslar:

Çocukta idrar yolu enfeksiyonu tedavisi

Vesicoureteral Reflux (VUR)

Pediatric Vesicoureteral Reflux

Symptoms & Causes of Kidney Stones in Children

Kidney Stones in Children

Çocuklarda böbrek taşı nedenleri nelerdir?

Böbrek & İdrar Yolları Nasıl Çalışır?

Çocuklarda böbrek taşı belirtileri nelerdir?

Çocukta vezikoüreteral reflü, VUR hastalığı

Çocukta idrar yolu enfeksiyonu tedavisi

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu tedavisi

Çocukta vezikoüreteral reflü, VUR hastalığı
Çocukta vezikoüreteral reflü, VUR hastalığı
Default image
Op. Dr. Ali GÜRTUNA

Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Popüler sağlık konularında güncel, doğru ve güvenilir bilgi için sağlık sitemi ziyaret edin! Sünnet, kasık fıtığı, göbek fıtığı, apandisit ameliyatı, kabızlık tedavisi, inmemiş testis, idrar kaçırma ve kaka kaçırma, enfeksiyon hastalıkları, koronavirüs COVID 19, hesaplama programları ve çok daha fazlası.

Articles: 218