Ergenlik Döneminde Psikolojik Sorunlar

Ergenlik döneminde psikolojik sorunlar, bireyin yaşamında büyük bir dönüşümü temsil eder. Bu dönem, fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal açıdan pek çok değişikliğe sahne olur. Ergenlik dönemindeki psikolojik değişimleri anlamak, hem ergenlerin kendileri hem de aileleri ve toplum için önemlidir. Bu makalede, ergenlik döneminde psikolojik sorunları ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Ergenlik Dönüşümünün Temel Unsurları

 1. Kimlik Gelişimi:
  • Ergenlik dönemindeki psikolojik değişimlerden biri de kimlik gelişimidir. Kimlik, bir bireyin kendini kim olarak tanımladığı, değerlerini, inançlarını ve benlik algısını içeren karmaşık bir kavramdır. Kimlik gelişimi, ergenlik döneminde özellikle yoğun bir şekilde yaşanır ve aşağıdaki temel unsurları içerir:
   • Kimlik Arayışı: Ergenlik dönemindeki bireyler, kimlikleri hakkında düşünmeye ve sorgulamaya başlarlar. Kimlik arayışı, “Ben kimim?” ve “Ne istiyorum?” gibi temel soruları içerir. Bu süreç, bireyin kendi değerlerini ve inançlarını keşfetmesini içerir.
   • Kimlik Karmaşası: Kimlik gelişimi sırasında, bazı ergenler kimlikleri hakkında belirsizlik yaşayabilirler. Bu durum, kimlik karmaşası olarak adlandırılır. Kişi, kendi kimliğini anlamakta ve tanımlamakta zorlanabilir.
   • Kimlik Bağlılığı: Ergenlik döneminin sonlarına doğru, bireyler genellikle daha sağlam bir kimlik bağlılığı geliştirirler. Bu, kişinin kendini daha net bir şekilde tanımlaması, değerlerini ve inançlarını benimsemesi anlamına gelir.
  • Kimlik gelişimi, ergenlik döneminde bir dizi faktörün etkileşimi sonucu şekillenir. Bu faktörler şunlar olabilir:
   • Aile: Aile, bir bireyin kimlik gelişiminde önemli bir rol oynar. Aile içindeki değerler, inançlar ve beklentiler, ergenin kimlik oluşturma sürecini etkiler.
   • Akran İlişkileri: Ergenler, arkadaş gruplarından ve çevrelerinden etkilenirler. Akran ilişkileri, kimlik gelişiminde dışsal bir faktör olarak önemlidir.
   • Toplumsal ve Kültürel Faktörler: Toplumun ve kültürün normları ve değerleri, kimlik gelişimini etkiler. Kültürel kimlik, bir bireyin kimlik oluşturma sürecinde önemlidir.
   • Eğitim: Okul ve eğitim, bireyin kimlik gelişiminde bilgi edinme ve beceri kazanma fırsatları sunar.
  • Kimlik gelişimi, bireyin yaşamının farklı dönemlerinde devam eder ve sürekli bir evrim içindedir. Kimlik gelişimi tamamlandığında, kişi kendini daha sağlam bir şekilde tanımlar, değerlerini ve inançlarını benimser ve yaşam amacını bulur. Kimlik oluşturma süreci, bireyin benlik saygısını artırabilir ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurmasına yardımcı olabilir.
 2. Duygusal Değişiklikler:
  • Ergenlik dönemi, duygusal değişikliklerin en yoğun yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde bireyler, duygusal açıdan karmaşık ve yoğun deneyimler yaşarlar. İşte ergenlik dönemindeki duygusal değişiklikleri daha ayrıntılı bir şekilde açıklayan faktörler:
   • Duygusal Dalgalanmalar: Ergenler, duygusal dalgalanmaları daha sık deneyimlerler. Aniden mutlu, üzgün, öfkeli veya kaygılı hissedebilirler. Bu dalgalanmalar, hormonal değişiklikler ve kimlik arayışının bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.
   • Özsaygı ve Benlik Saygısı: Ergenler, özsaygılarını geliştirme aşamasındadır. Kendi değerlerini ve yeteneklerini sorgulayabilirler. Bu, zaman zaman özsaygı sorunlarına yol açabilir.
   • Arkadaşlık İlişkileri: Arkadaş grupları ergenler için daha fazla önem kazanır. Arkadaşlar arası ilişkilerdeki değişiklikler, duygusal deneyimleri etkileyebilir. Arkadaşlık ilişkileri, destek ve bağlantı sağlama açısından önemlidir.
   • Aile İlişkileri: Ergenler, aileleriyle olan ilişkilerinde de değişiklikler yaşarlar. Bağımsızlık arayışıyla aileye karşı daha bağımsız davranışlar sergileyebilirler. Bu, aile içi çatışmalara yol açabilir.
   • Romantik İlişkiler: Ergenler, ilk romantik ilişkilerini deneyimlemeye başlayabilirler. Bu, duygusal yoğunluğu artırabilir ve romantik ilişkilerdeki deneyimlere duygusal tepkileri etkileyebilir.
   • Stres ve Kaygı: Ergenler, sınavlar, gelecekleri hakkındaki belirsizlikler ve akademik baskı gibi stres kaynaklarıyla karşılaşabilirler. Bu da kaygı düzeylerini artırabilir.
   • Öfke: Duygusal değişikliklerle birlikte ergenlerde öfke sorunları da sıkça görülür. Öfke yönetimi becerileri geliştirme süreci önemlidir.
   • Bağımsızlık Arayışı: Ergenler, bağımsızlık arayışı içindedirler. Kendi kararlarını alma ve sorumluluklarını üstlenme isteği artar. Bu, aile ile çatışmalara neden olabilir.
 3. Sosyal İlişkiler:
  • Arkadaş grupları ergenler için daha fazla önem kazanır. Bağımsızlık arayışıyla aileye karşı daha bağımsız davranışlar sergileyebilirler. İlk romantik ilişkiler de bu dönemde başlayabilir.
 4. Bilişsel Gelişim:
  • Ergenler, bilişsel yeteneklerinde büyük bir artış yaşarlar. Soyut düşünme yetenekleri gelişir ve karmaşık problemleri çözebilme kapasiteleri artar.
 5. Cinsellik ve Cinsel Kimlik:
  • Ergenler cinsellikle ilgili daha fazla merak duyarlar. Cinsel kimliklerini keşfederler ve cinsellikle ilgili eğitim alırlar.
 6. Bağımsızlık:
  • Ergenler bağımsızlık arayışındadır. Kendi kararlarını alma ve sorumluluklarını üstlenme isteği artar.

Ergenlik Döneminde Psikolojik Sorunlar

Ergenlik dönemi, bireyler için büyük bir değişim ve gelişim dönemi olmasının yanı sıra psikolojik sorunların da ortaya çıkabileceği bir zamandır. Bu dönemdeki psikolojik sorunlar, ergenlerin yaşadıkları fiziksel, duygusal ve sosyal değişikliklerle yakından ilişkilidir. Ergenlik döneminde sıkça görülen bazı psikolojik sorunlar:

 1. Depresyon: Ergenlik döneminde depresyon riski artar. Duygusal dalgalanmalar, düşük özsaygı, akademik baskılar ve sosyal zorluklar depresyonu tetikleyebilir. Depresyon, üzüntü, umutsuzluk, enerji kaybı ve ilgi kaybı gibi belirtilerle kendini gösterebilir.
 2. Anksiyete Bozuklukları: Gençler arasında anksiyete bozuklukları yaygındır. Sınav kaygısı, sosyal anksiyete ve özgüven eksikliği gibi faktörler anksiyeteyi artırabilir. Anksiyete bozuklukları, aşırı kaygı, panik ataklar ve fiziksel belirtilerle karakterizedir.
 3. Yeme Bozuklukları: Ergenlik döneminde yeme bozuklukları, vücut imajı ve beslenme ile ilgili sorunlarla ilişkilendirilebilir. Anoreksiya nervoza, bulimia nervoza ve tıkanıklık yeme bozukluğu gibi durumlar görülebilir.
 4. Madde Kullanımı: Kimlik arayışı sırasında ergenler, madde kullanımına yönelebilirler. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı riski artabilir. Madde kullanımı, psikolojik ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir.
 5. Öfke Sorunları: Duygusal değişikliklerle birlikte ergenlerde öfke sorunları da sıkça görülür. Öfke yönetimi becerileri geliştirme süreci önemlidir. Öfke sorunları, aile içi çatışmalara ve sosyal ilişki sorunlarına yol açabilir.
 6. Kendine Zarar Verme Davranışları: Bazı ergenler, stresle başa çıkmak için kendine zarar verme davranışlarına başvurabilirler. Bu davranışlar, deri kesme, yaralama veya kendine zarar verme niyeti içerebilir.
 7. Zihinsel Sağlık Farkındalığı: Bazı ergenler, zihinsel sağlık sorunları hakkında daha fazla farkındalık geliştirebilirler. Bu, destek arama ve tedaviye erişim açısından olumlu bir gelişme olabilir.

Ergenlik döneminde psikolojik sorunlar, hem bireyin kendisi hem de aileleri için zorlayıcı olabilir. Erken tanı ve tedavi, bu sorunların etkilerini azaltabilir ve ergenlerin sağlıklı bir şekilde gelişmelerine yardımcı olabilir. Ailelerin ve eğitimcilerin ergenlerin duygusal ihtiyaçlarını anlamaları ve gerekirse uzman yardımı almaları önemlidir.

Referanslar:

 1. Ergenlik Döneminde Psikolojik Sorunlar
 2. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health
 3. Ergenlik Döneminde Psikolojik Sorunlar
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2762785/
 5. https://www.healthdirect.gov.au/teenage-mental-health
 6. Ergenlik Döneminde Psikolojik Sorunlar
 7. https://www.cdc.gov/healthyyouth/mental-health/index.htm
 8. Ergenlik Döneminde Psikolojik Sorunlar
Ergenlik Döneminde Psikolojik Sorunlar
Ergenlik Döneminde Psikolojik Sorunlar
Sosyal medyada paylaş!