Şizofreniform Bozukluk

Şizofreniform bozukluk (Schizophreniform Disorder), psikiyatri alanında önemli bir yer tutan ve şizofreniye benzer semptomlara sahip bir psikiyatrik bozukluktur. Adını “şizofreni” ile benzerlik göstermesine rağmen, bu iki durum arasında bazı temel farklar bulunur. Şizofreniform bozukluk, genellikle kısa süreli bir kriz veya semptom dönemi olarak tanımlanırken, şizofreni daha uzun vadeli ve kronik bir durumu ifade eder.

Şizofreniform bozukluğun temel özellikleri şunlardır:

 • Semptomlar: Şizofreniform bozukluğun temel semptomları, sanrılar (gerçek olmayan inançlar), halüsinasyonlar (gerçek dışı duyular), düşünce bozuklukları (mantıksız veya anlamsız düşünceler) ve duygusal değişiklikler içerir.
 • Süre: Tanı için önemli bir kriter, semptomların en az 1 ay süreyle devam etmesidir. Bu süre zarfında, kişi bu semptomları deneyimlemelidir.
 • İşlevsellik Kaybı: Şizofreniform bozukluğu olan kişiler, semptomlar nedeniyle normal işlevselliklerini kaybetme eğilimindedirler. Bu, günlük yaşam aktivitelerini sürdürmekte güçlük çekmeleri anlamına gelebilir.
 • Diğer Bozuklukların Ekarte Edilmesi: Tanı konmadan önce, başka bir psikiyatrik bozukluğun (örneğin, bipolar bozukluk veya majör depresyon) şizofreniform semptomlara yol açmadığından emin olunmalıdır.

Nedenleri ve Risk Faktörleri

Şizofreniform bozukluk nedenleri oldukça karmaşıktır ve tam olarak anlaşılmış değildir.

Ancak, araştırmalar ve klinik gözlemler, bu bozukluğun olası nedenleri ve risk faktörleri hakkında bazı önemli bilgiler sunmaktadır.

 • Genetik Yatkınlık: Aile geçmişi, şizofreniform bozukluğun gelişiminde önemli bir rol oynayabilir. Şizofreniform bozukluğu olan birinci derece akrabalara sahip bireylerde risk daha yüksek olabilir. Genetik faktörler, hastalığın olasılığını artırabilir, ancak tek başına yeterli değildir.
 • Biyokimyasal Denge: Beyindeki kimyasal maddelerin dengesizliği veya dopamin gibi nörotransmitterlerin aşırı aktivitesi şizofreniform semptomlara katkıda bulunabilir. İlaçlar, bu kimyasal dengesizlikleri düzeltmeye yardımcı olabilir.
 • Çevresel Faktörler: Çevresel etkenler, şizofreniform bozukluğun gelişiminde etkili olabilir. Annenin hamilelik sırasında maruz kaldığı enfeksiyonlar, beslenme eksiklikleri, toksinlere maruziyet gibi faktörler riski artırabilir.
 • Beyin Yapısı ve Fonksiyonu: Beyin yapısı ve işlevi ile şizofreniform bozukluk arasında ilişki vardır. Özellikle prefrontal korteks ve limbik sistemdeki anormallikler bu bozukluğun gelişimine katkıda bulunabilir.
 • Stres ve Travma: Şiddetli stres veya travmatik deneyimler, bazı kişilerde şizofreniform benzeri semptomlara yol açabilir. Bu nedenle, travmatik olaylar ve psikososyal stres faktörleri dikkate alınmalıdır.
 • Uyuşturucu Madde Kullanımı: Uyuşturucu maddelerin kötüye kullanımı, özellikle ergenlik döneminde, şizofreniform benzeri semptomların ortaya çıkmasına neden olabilir veya semptomları kötüleştirebilir.
 • Sosyal Faktörler: İzolasyon, aile içi sorunlar ve sosyal destek eksikliği gibi sosyal faktörler de şizofreniform bozukluğun gelişiminde etkili olabilir.

Şizofreniform Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Şizofreniform bozukluk belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir, ancak genellikle aşağıdaki semptomları içerebilir:

 • Sanrılar (Delüzyonlar): Şizofreniform bozukluğu olan kişiler, gerçek olmayan inançlara sahip olabilirler. Bu inançlar, kendilerini tehdit eden birilerinin olduğunu veya kendilerinin özel bir misyonları olduğunu düşünmeyi içerebilir.
 • Halüsinasyonlar: Kişiler, gerçekte olmayan sesler, görüntüler veya dokunsal hisler duyabilirler. Örneğin, sesler işitmek veya gölgeler görmek gibi.
 • Düşünce Bozuklukları: Bu, kişinin düşünce süreçlerinin anormal olduğu ve mantıklı bir şekilde düşünemediği durumları içerir. Kişi, düşüncelerinin dağınık, karışık veya anlamsız olduğunu hissedebilir.
 • Sosyal İzolasyon: Şizofreniform bozukluğu olan bireyler, toplumsal etkileşimlerden çekinebilir ve izole olabilirler. Arkadaşlık ilişkileri ve sosyal etkileşimler azalabilir.
 • Duygusal Düzeyde Sorunlar: Şizofreniform bozukluğu olan kişiler, duygusal dalgalanmalar yaşayabilirler. Bu, aniden mutluluktan üzgünlüğe veya öfkeye geçiş yapabilen duygusal değişimleri içerebilir.
 • Dil Sorunları: Konuşma paternlerinde anormallikler görülebilir. Bu, kelime seçiminde veya cümle yapılarında anlamsızlıkları içerebilir.
 • İşlevsellik Kaybı: Şizofreniform bozukluğu olan kişiler, günlük yaşam aktivitelerini sürdürmede zorluk yaşayabilirler. İş, okul ve kişisel bakım gibi alanlarda işlevsizlik gösterebilirler.
 • Algı Sorunları: Kişiler, gerçekliği yanlış yorumlayabilirler ve olayları doğru bir şekilde algılamada zorluk yaşayabilirler.
 • İçe Kapanma: Bu bireyler, kendilerini içe kapatma eğiliminde olabilirler, başkalarıyla iletişim kurmak yerine iç dünyalarına çekilebilirler.

Şizofreniform bozukluğun belirtileri, genellikle en az altı ay süren bir dönemde görülen semptomlardır. Bu semptomların kişinin işlevselliğini önemli ölçüde etkilediği görülür. Eğer bir kişide bu tür semptomlar görülüyorsa, derhal bir uzmana başvurmak önemlidir. Profesyonel destek ve tedavi, bu tür durumların yönetilmesinde kritik öneme sahiptir.

Tanısı Nasıl Konur?

Şizofreniform bozukluk, karmaşık bir psikiyatrik hastalıktır ve doğru bir tanının konulması çok önemlidir. Tanı, semptomların süresi, ciddiyeti ve diğer faktörlere dayalı olarak konur. Bu makalede, şizofreniform bozukluğun tanısı ile ilgili ayrıntılı bilgilere odaklanacağız.

Tanı Kriterleri

Şizofreniform bozukluk tanısı, Amerikan Psikiyatri Birliği’nin (DSM-5) tanı kriterlerine dayanır. Tanı için belirli semptomların en az altı ay süreyle devam etmesi gerekir.

Bu semptomlar şunları içerebilir:

 • Sanrılar ve Halüsinasyonlar: Şizofreniform bozukluğu olan kişiler genellikle gerçek dışı inançlara (sanrılar) veya duyusal deneyimlere (halüsinasyonlar) sahiptir. Örneğin, kişi kendisini takip eden kişilerin olduğuna inanabilir veya sesler duyabilir.
 • Düşünce Bozuklukları: Şizofreniform bozukluğu olan kişiler, düşüncelerinin düzensiz ve karmaşık olduğunu hissedebilirler. Düşünce bozukluğu, dilin anlaşılması zor hale gelmesine neden olabilir.
 • Duygu Durumu Bozuklukları: Kişiler arasında duygu durumu dalgalanmaları gözlemlenebilir. Depresyon veya anksiyete semptomları sıkça görülebilir.
 • Sosyal İşlevsellik Kaybı: Şizofreniform bozukluğu olan bireyler, sosyal ilişkilerde zorluk yaşayabilirler. İş veya okul performansında düşüş gözlemlenebilir.

Tanı Süreci

Şizofreniform bozukluk tanısı, genellikle bir psikiyatrist veya psikolog tarafından yapılır.

Tanı süreci şu adımları içerebilir:

 • Klinik Değerlendirme: Psikiyatrist veya psikolog, hastanın semptomlarını, tıbbi geçmişini ve aile öyküsünü inceleyerek başlar.
 • Mental Durum Muayenesi: Hastanın zihinsel durumu ve duygusal durumu değerlendirilir. Sanrılar, halüsinasyonlar veya düşünce bozuklukları gibi belirtiler sorgulanır.
 • Laboratuvar ve Görüntüleme Testleri: Diğer tıbbi nedenlerin dışlanması için kan testleri veya beyin görüntülemesi gibi tıbbi testler yapılabilir.
 • DSM-5 Kriterlerine Uygunluk: Tanı, hastanın semptomlarının DSM-5 kriterlerine ne kadar uyduğuna göre konur.

Tedaviye Geçiş

Şizofreniform bozukluk tanısı konulduğunda, tedaviye başlanmalıdır. Tedavi, ilaç tedavisi, psikoterapi ve destek hizmetlerini içerebilir. Tedaviye erken başlamak, semptomların kontrol altına alınmasına ve uzun vadeli prognozun iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Şizofreniform Bozukluk Tedavisi Nasıl Yapılır?

Şizofreniform bozukluk tedavisi, hastanın semptomlarını hafifletmek, nüksleri önlemek ve işlevselliğini artırmak amacıyla bir dizi yaklaşımı içermektedir.

Bu tedavi yaklaşımlarının ayrıntılı açıklamaları:

 • İlaç Tedavisi: Şizofreniform bozukluk tedavisinde en yaygın kullanılan yöntemlerden biri ilaç tedavisidir. Antipsikotik ilaçlar, belirtilerin kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Bu ilaçlar, düşünce bozuklukları, sanrılar ve halüsinasyonlar gibi semptomları hafifletir. Makalemizde, kullanılan farklı antipsikotik ilaçların türleri, yan etkileri ve tedavi süreci hakkında detaylı bilgi sunulacaktır.
 • Psikoterapi: İlaç tedavisinin yanı sıra, psikoterapi de tedavi sürecinin önemli bir parçasıdır. Bireyin düşünce yapısını, duygusal tepkilerini ve davranışlarını anlamasına yardımcı olur. Bireyler, bu terapi seansları sırasında stresle başa çıkma becerilerini geliştirebilirler.
 • Destekleyici Terapiler: Şizofreniform bozukluk olan bireyler için destekleyici terapiler de önemlidir. Bu terapiler, sosyal becerilerin geliştirilmesini ve günlük yaşam becerilerinin kazanılmasını amaçlar. Aile terapisi de aile üyelerinin hastayı desteklemesine yardımcı olabilir.
 • Rehabilitasyon: Rehabilitasyon programları, bireyin işlevselliğini artırmayı hedefler. Bu programlar, iş bulma, eğitim alma ve toplum içinde daha bağımsız bir yaşam sürme konularında destek sağlar.
 • İlaç Uyumunun Sağlanması: İlaç tedavisi önemlidir, ancak ilaçların düzenli ve doğru bir şekilde alınması daha da önemlidir. Bu makalede, ilaç uyumunun neden önemli olduğu ve buna nasıl yardımcı olunabileceği hakkında bilgi verilecektir.
 • Ekip Yaklaşımı: Şizofreniform bozukluk tedavisi, psikiyatristler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve diğer sağlık profesyonelleri arasında bir ekip yaklaşımını gerektirir.

Referanslar:

 1. Şizofreniform Bozukluk
 2. https://emedicine.medscape.com/article/2008351-overview

Şizofreniform Bozukluk

Sosyal medyada paylaş!