Psikotik Bozukluklar

Psikotik bozukluklar, bireylerin gerçeklik algısını bozan ve anormal düşünceler, duygular ve davranışlarla karakterize edilen ciddi ruhsal sağlık sorunlarıdır. Bu makalede, psikotik bozukluklar hakkında detaylı bilgi edinebilir, belirtileri, çeşitleri, nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Psikotik Bozuklukların Belirtileri

Belirtiler, genellikle gerçeklikten kopma, anormal düşünce kalıpları ve halüsinasyonlarla ilişkilidir.

Bu belirtiler arasında:

 • Halüsinasyonlar:
  • Kişinin gerçekte olmayan sesler, görüntüler, kokular veya dokunma hisleri duyması veya hissetmesi.
 • Sanrılar:
  • Gerçek dışı inançlar ve düşünceler.
 • Anorma Düşünce Kalıpları:
  • Mantıksız ve tutarsız düşüncelerin hakim olduğu düşünce yapısı.
 • Duygusal Düzlemsizlik:
  • Duygusal tepkilerin sınırlı veya hiç olmaması.
 • Sosyal İzolasyon:
  • Çevreyle ilişkide zorluklar yaşama ve sosyal aktivitelerden kaçınma.

Çeşitleri

 • Şizofreni:
  • En bilinen psikotik bozukluk, karmaşık belirtilere sahip.
 • Şizofreniform Bozukluk:
  • Şizofreni benzeri belirtiler, ancak daha kısa süreli.
 • Şizoaffective Bozukluk:
  • Hem psikotik hem de duygusal bozukluk belirtileri.
 • Bipolar Bozukluk:
  • İki uçlu duygudurum değişiklikleri ile psikotik belirtiler.
 • Psikotik Depresyon:
  • Depresyonla birlikte psikotik belirtiler görülmesi.
 • Delüzyonel Bozukluk:
  • Özellikle sanrıların belirgin olduğu durum.
 • Psikotik Bozukluk Belirtileri Olmayan Şizofreni:
  • Şizofreni tanısı koyulurken belirtilerin en az 1 ay süreyle yokluğu.

Nedenleri

Psikotik bozuklukların tam nedenleri net olarak bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık, biyolojik ve nörolojik faktörler, beyin kimyasal dengesizlikleri ve çevresel etmenlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Stresli yaşam olayları, travmalar ve zorlayıcı deneyimler de risk faktörleri arasında sayılabilir.

Psikotik Bozuklukların Tedavisi

Tedavi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.

Tedavi yöntemleri şunları içerebilir:

1. İlaç Tedavisi:

 • Antipsikotik ilaçlar, psikotik belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir. Ancak, ilaçların yan etkileri dikkate alınmalıdır.

2. Psikoterapi:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT):
  • Yanlış inançları ve düşünce kalıplarını değiştirme odaklıdır.
 • Aile Terapisi:
  • Destekleyici bir aile çevresi sağlayarak tedaviyi destekler.
 • Grup Terapisi:
  • Benzer deneyimleri paylaşarak destek sağlayan grup terapileri.

3. Destekleyici Tedaviler

Başa Çıkma Yolları

 • Düzenli Tedavi:
  • İlaçları düzenli olarak kullanmak ve terapi seanslarına katılmak önemlidir.
 • Sağlıklı Yaşam Tarzı:
  • Sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresten kaçınmak psikotik belirtileri yönetmeye yardımcı olabilir.
 • Destek Ağı:
  • Aile ve yakın arkadaşlarla iletişim kurmak, psikotik bozuklukla başa çıkmada destek sağlayabilir.

Sonuç

Psikotik bozukluklar, bireyin gerçeklik algısını kaybettiği ve anormal düşünce kalıpları yaşadığı ciddi ruhsal sağlık durumlarıdır. Erken tanı ve uygun tedavi ile belirtiler kontrol altına alınabilir ve bireyin yaşam kalitesi artırılabilir. Tedavi sürecinde uzman yardımı ve destek ağı oldukça önemlidir.

Referanslar:

 1. Psikotik Bozukluklar
 2. https://www.webmd.com/schizophrenia/mental-health-psychotic-disorders
 3. https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/23012-psychosis
 4. https://www.nimh.nih.gov/health/publications/understanding-psychosis
 5. https://www.healthline.com/health/psychotic-disorder

Psikotik Bozukluklar

 

Sosyal medyada paylaş!