Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu

Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu (Seasonal Affective Disorder), kısaca SAD olarak da adlandırılır, mevsimlere bağlı olarak kişinin duygu durumunda önemli değişikliklere yol açabilen bir psikolojik rahatsızlıktır. Genellikle kış aylarında daha belirgin hale gelir ve bireyin yaşam kalitesini etkileyebilir. Bu makalede, Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu’nun ne olduğunu, nedenlerini, belirtilerini, tanısını ve tedavi seçeneklerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Nedir?

Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu, tekrarlayan mevsimsel dönemlerde kişinin duygu durumunda belirgin ve tekrarlayan değişiklikler yaşadığı bir psikolojik rahatsızlıktır. Genellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkar, ancak nadiren yaz aylarında da görülebilir. Bu bozukluğa sahip bireyler, özellikle kış aylarında depresyon benzeri semptomlar yaşarlar. Bu durum, günlük aktivitelerini, iş performansını ve ilişkilerini olumsuz etkileyebilir.

Nedenleri

Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu’nun nedenleri karmaşık bir şekilde etkileşen çeşitli faktörlere dayanır. Bu nedenler hala tam olarak anlaşılamamış olsa da, bilim dünyası bu rahatsızlığın kökenini açıklamaya çalışmaktadır.

Mevsimsel Duygulanım Bozukluğunun olası nedenleri:

 • Işık Eksikliği: Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu’nun en yaygın nedenlerinden biri güneş ışığının azalmasıdır. Kış aylarında gün ışığı süresinin kısalmış olması, biyolojik saatin ve vücudun iç saatlerinin düzensizleşmesine yol açabilir. Bu da uyku düzeninin bozulmasına, enerji eksikliğine ve duygu durumunda dalgalanmalara neden olabilir.
 • Biyo Kimyasal Değişiklikler: Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu olan kişilerde beyin kimyasında değişikliklerin olduğuna dair bulgular vardır. Özellikle serotonin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin seviyeleri üzerindeki değişiklikler, bu rahatsızlığın gelişimine katkıda bulunabilir.
 • Genetik Faktörler: Aile geçmişi, Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu riskini artırabilir. Ailesinde bu rahatsızlığa sahip olan bireylerin, diğerlerine göre daha yüksek bir risk taşıdığı gözlemlenmiştir. Genetik yatkınlık, bu bozukluğun gelişiminde rol oynayabilir.
 • Melatonin Düzeyleri: Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu olan kişilerde melatonin üretimi ve düzenlemesi bozulabilir. Melatonin, uyku düzenlemesinde ve biyolojik saatin ayarlanmasında önemli bir rol oynar. Kış aylarında artan melatonin seviyeleri, bu rahatsızlığın semptomlarını tetikleyebilir.
 • Sosyal ve Psikolojik Faktörler: Kış aylarında dışarıda daha az zaman geçirme eğilimi, sosyal izolasyonu artırabilir. Bu da duygu durumunu olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, tatil mevsimi stresi, mali zorluklar veya aile içi problemler gibi psikososyal stres faktörleri, Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu semptomlarının şiddetini artırabilir.
 • Çevresel Faktörler: İklim ve coğrafi konum, Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu riskini etkileyebilir. Kuzey bölgelerde yaşayan kişilerde bu rahatsızlığın daha sık görüldüğü gözlenmiştir. Bu, kış aylarında daha kısa günler ve daha az güneş ışığına maruz kalmayla ilişkilendirilebilir.
 • Hormonal Değişiklikler: Hormonların dengesizliği, Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu semptomlarına katkıda bulunabilir. Özellikle kadınlarda hormonal değişikliklerin mevsimsel duygu durumu dalgalanmalarına yol açabileceği düşünülmektedir.

Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu’nun nedenleri konusundaki araştırmalar devam etmektedir ve daha fazla bilgi elde edildikçe tedavi yöntemleri ve önlemler geliştirilmektedir.

Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu Belirtileri

Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu, genellikle sonbaharın ilerleyen dönemlerinden kışın sonlarına kadar devam eden belirgin semptomlara sahiptir. Bu semptomlar, bireyin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

Mevsimsel Duygulanım Bozukluğunun belirtileri şunlar olabilir:

 • Depresif Duygulanımlar: SAD semptomları arasında en yaygın olanı depresif duygulanımlardır. Kişi, sürekli bir üzüntü, çökkünlük ve umutsuzluk hissi yaşar.
 • Enerji Kaybı ve Halsizlik: Kişiler, enerji seviyelerinde belirgin bir düşüş yaşarlar. Günlük aktiviteleri yapmakta zorlanabilirler ve sürekli yorgun hissederler.
 • Artan İştah: SAD semptomları sırasında kişiler genellikle artan iştah yaşarlar. Özellikle karbonhidratlı ve şekerli yiyeceklere yönelebilirler, bu da kilo artışına yol açabilir.
 • Aşırı Uyuma: Uykusuzluk yerine SAD olan kişiler genellikle aşırı uyuma eğilimindedirler. Sabahları uyanmakta güçlük çekebilirler ve gün içinde uyuklama hissi yaşayabilirler.
 • Sosyal İzolasyon: Kişiler SAD dönemlerinde sosyal ilişkilerden kaçınma eğiliminde olabilirler. Sosyal aktiviteleri ve arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi istemezler.
 • İş ve Okul Performansında Sorunlar: SAD, iş veya okul performansını olumsuz etkileyebilir. Konsantrasyon sorunları, motivasyon eksikliği ve işteki verimsizlik gibi sorunlar yaşanabilir.
 • Kaygı ve Huzursuzluk: Bazı insanlar SAD dönemlerinde artan kaygı ve huzursuzluk hissi yaşayabilirler. Bu, genel anksiyete bozukluğunun semptomlarına benzer olabilir.
 • Ağırlık Değişiklikleri: Artan iştahın etkisiyle SAD olan kişiler kilo alabilirler. Bu kilo değişiklikleri genellikle kış aylarında gözlenir.
 • İlgi Kaybı: Daha önce ilgi duyulan aktiviteler ve hobiler SAD döneminde ilgi çekmez hale gelebilir. Kişi, eskisi kadar keyif alamaz.
 • Düşük Özsaygı: SAD semptomları özsaygıyı etkileyebilir ve kişi kendine olan güvenini kaybedebilir.

Tanısı

Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu tanısı, belirtilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve diğer psikiyatrik veya tıbbi durumların dışlanmasıyla konur.

Tanı süreci genellikle bir psikiyatrist veya bir psikoterapist tarafından yürütülür ve aşağıdaki adımları içerebilir:

 • Hasta Geçmişi Alınması: Doktor, hastanın semptomları ve semptomların ne kadar süreyle devam ettiği gibi temel bilgileri toplar. Ayrıca, hastanın aile geçmişi ve daha önceki psikiyatrik veya tıbbi problemleri hakkında bilgi alır.
 • Mevsimsel Değişikliklerin İncelenmesi: Doktor, hastanın semptomlarının mevsimsel bir desen gösterip göstermediğini belirlemeye çalışır. Bu, semptomların yılın belirli mevsimlerinde belirgin hale gelip diğer mevsimlerde hafiflediği veya tamamen kaybolduğu durumları içerir.
 • Belirti Değerlendirmesi: Doktor, Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu belirtilerinin varlığını ve şiddetini değerlendirmek için standardize edilmiş bir değerlendirme ölçeği kullanabilir. Bu ölçekler, hastanın semptomlarını daha iyi anlamalarına ve tanı koymalarına yardımcı olabilir.
 • Fiziksel Muayene: Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu tanısı koymak için fiziksel bir muayene genellikle gereksizdir. Ancak doktor, semptomların fiziksel nedenlerini dışlamak için bir fizik muayene yapabilir.
 • Laboratuvar Testleri: Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu’nun kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı laboratuvar testleri, tıbbi nedenlerin semptomları tetikleyip tetiklemediğini belirlemek için yapılabilir.
 • Diğer Psikiyatrik Bozuklukların Dışlanması: Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu, diğer psikiyatrik bozukluklarla benzer semptomlara neden olabilir. Bu nedenle doktor, diğer potansiyel tanıları dışlamak için dikkatli bir şekilde çalışır.
 • Mevsimsel Desen Takibi: Tanı sürecinin önemli bir parçası, hastanın semptomlarını ve mevsimsel değişiklikleri dikkatlice takip etmektir. Bu, mevsimsel bir desenin varlığını doğrulamak için önemlidir.

Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu Tedavisi

Bu rahatsızlığın tedavisi, semptomların şiddeti ve kişinin yaşadığı olumsuz etkilere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 • Işık Terapisi (Fototerapi): Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu’nun en yaygın tedavi yöntemlerinden biri ışık terapisidir. Bu terapi, özellikle kış aylarında güneş ışığına eksik maruz kalan kişilere yardımcı olabilir. Bir ışık kutusu kullanılarak, kişiye sabahları 20 ila 60 dakika boyunca maruz bırakılan parlak ve doğal ışık sağlanır. Bu, vücut saatinin düzenlenmesine yardımcı olarak semptomların hafiflemesine katkıda bulunur.
 • Antidepresan İlaçlar: Doktorun gözetiminde kullanılan antidepresan ilaçlar, semptomların ciddiyeti ve süresini azaltmada etkili olabilir. Serotonin ve norepinefrin gibi nörotransmitterleri etkileyerek duygu durumunu dengelemeye yardımcı olurlar. Ancak ilaç tedavisinin yan etkileri ve kullanım talimatları konusunda dikkatli olunmalıdır.
 • Psikoterapi (Konuşma Terapisi): Bireysel veya grup terapisi, Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu olan kişilere duygusal destek sağlayabilir ve başa çıkma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Terapi, duygusal sorunların kökenini anlama ve yönetme konusunda rehberlik eder.
 • Melatonin Takviyeleri: Bazı vakalarda, melatonin hormonunun düzenlenmesine yardımcı olması için melatonin takviyeleri düşünülebilir. Bu takviyeler, uyku düzenini iyileştirmek ve semptomları hafifletmek amacıyla kullanılabilir. Ancak bu takviyelerin kullanımı, bir sağlık profesyonelinin gözetiminde olmalıdır.
 • Sosyal Destek ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Sosyal destek aile üyeleri, arkadaşlar ve destek grupları aracılığıyla sağlanabilir. Ayrıca, fiziksel aktivite düzenlemeleri, düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve güneş ışığına daha fazla maruz kalma gibi yaşam tarzı değişiklikleri, semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.
 • Yıllık Takip: Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu olan kişilerin semptomları mevsimler arasında değişebilir. Bu nedenle, yıllık takipler psikiyatrist veya uzman bir sağlık profesyoneli tarafından önerilir. Semptomların seyrini izlemek ve gerektiğinde tedaviyi ayarlamak önemlidir.

Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu, uygun tedavi ile yönetilebilen bir durumdur. Tedavi seçenekleri, bireyin ihtiyaçlarına ve semptomlarının şiddetine göre özelleştirilebilir. Bu tedavi yaklaşımlarının kullanılmasının ardından, birçok kişi semptomlarının azaldığını ve yaşam kalitesinin arttığını gözlemlemiştir.

Sonuç

Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu, mevsimsel değişikliklere bağlı olarak kişinin duygu durumunu olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır.

Referanslar:

 1. Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu
 2. https://emedicine.medscape.com/article/2500054-overview

Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu

Sosyal medyada paylaş!