Kronik Migren Baş Ağrısı Tedavisi

Kronik migren nedir?

Kronik migren, 3 aydan uzun süre, ayda en az 15 gün baş ağrısı, en az 8 gün migren özellikli baş ağrılarının sürmesi olarak tanımlanır. Kronikleşmiş baş ağrısı, yavaş yavaş daha sık bir baş ağrısı modeline dönüşen daha az sıklıkta baş ağrısı atakları olarak başlar.

Kronikleşmiş migreni kimlerde görüyoruz?

Kronik migren, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki insanların yüzde 3 ila 5’ini etkiler. Epizodik migreni olan kişilerin yaklaşık yüzde 3’ü her yıl kronik migrene dönüşmektedir.

Kronik Migrenin Nedenleri

Bir dizi faktöre bağlı olarak zamanla gelişir:

 • Epizodik baş ağrılarının sayısı zamanla sürekli olarak artar.
 • Bir zamanlar baş ağrısı ataklarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar, artan baş ağrısı sayısını kontrol altında tutmak için aşırı kullanılır. Barbitürat içeren ilaçlar (amobarbital, butabarbital) ve narkotikler (opioidler/opiatlar), kronik baş ağrısının gelişmesine yol açtığı bildirilen reçeteli ilaçlardır. İlaç aşırı kullanımı baş ağrılarından en yaygın olarak sorumlu ilaçlar, Excedrin® ve jenerik eşdeğerleri gibi reçetesiz satılan ilaçlar, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar ve asetaminofendir.

Kronik migren ile ilişkili diğer faktörler şunlardır:

Kronik Migren Belirtileri

Epizodik migren ve kronik migren belirtileri aynıdır. Aradaki fark, baş ağrısı sayısının sıklığındaki artıştır.

Tipik migren belirtileri şunları içerir:

 • Fiziksel aktivite/hareketle kötüleşen, orta ila şiddetli şiddette baş ağrısı
 • Başın bir veya iki tarafında ağrı
 • Zonklayan ağrı veya basınç benzeri ağrı
 • Işığa, sese, kokulara karşı hassasiyet
 • Bulantı ve kusma
 • Baş dönmesi

Epizodik bir migrenin kronik bir migrene dönüştüğüne dair işaretler şunları içerir:

 • Artan sayıda migren atağı geçirmek
 • Artan atak sayısı nedeniyle daha fazla ilaç almak

Kronik Migren Tanısı

Doktorunuz ayrıntılı bir tıbbi öykü alacaktır.

Doktor şunları soracaktır:

 1. Migrenin ne zaman ve nasıl başladığı da dahil olmak üzere migren ağrısı modeliniz. Epizodik veya sürekli iseler; migrenin ne kadar sürdüğü. Migreni daha da kötüleştiren herhangi bir tetikleyici veya faktör varsa.
 2. Konumu, hissi ve şiddeti de dahil olmak üzere ağrı tanımınız.
 3. Auralar, enerji eksikliği, boyun tutulması, baş dönmesi, görme veya duyularda değişiklikler ve bulantı/kusma gibi ağrıya eşlik eden diğer semptomlar.
 4. İlaçların ne zaman alındığı, dozajlar, sonuçlar, yan etkiler ve alternatif veya tamamlayıcı tedavilerin kullanımı dahil olmak üzere mevcut ve daha önce denenmiş tedavileriniz.
 5. Diğer sağlık sorunları (özellikle uyku sorunları , depresyon, anksiyete veya fibromiyalji ). Ailede baş ağrısı öyküsü, mevcut baş ağrısı olmayan ilaçlar ve yaşam tarzı seçimleri (sigara, alkol tüketimi, kafein alımı) dahil olmak üzere tıbbi geçmişiniz.

Kronik Migren Tedavisi

Kronik migrenin tedavisi, yaşam tarzı seçimlerini ve baş ağrısı tetikleyicilerini yönetmeye, migren ataklarını tedavi etmeye ve migren ataklarını azaltmak için önleyici tedaviler sağlamaya odaklanır.

Yaşam tarzı değişiklikleri şunları içerir:

 1. Fazla kilonuz varsa kilo verin.
 2. Doktorunuz tarafından onaylı bir egzersiz planına başlamak.
 3. Stresinizi yönetmek. Meditasyon, yoga, gevşeme eğitimi veya dikkatli nefes alma gibi stresi kontrol etme tekniklerini öğrenin.
 4. Yemek ve atıştırma zamanları ile ilgili rutin bir rejim geliştirmek. Yemek öğününü atlama.
 5. Yeterli düzeyde sıvı almak.
 6. Mevcut herhangi bir duygudurum bozukluğu (depresyon ve anksiyete dahil) veya uyku sorunu için tedaviye başlamak.

Migren ataklarını yönetmek için tipik tedavi planı şunları içerir:

 • Ağrı hafifken migren ataklarını erken tedavi etmek. Basit bir ağrı kesici (parasetamol, aspirin, ibuprofen, naproksen) ile başlayın ve baş ağrısı başlangıçta şiddetli olmadıkça veya şiddetli hale gelmedikçe, dozu gerektiği kadar yavaş yavaş, tolere edilen maksimum doza yükseltin. Bu gibi durumlarda, etkinliği artırmak için yukarıdaki ilaca bir triptan ekleyin. Mümkünse opioid kullanmaktan kaçının. Doktorunuz, ilaçları aşırı kullanarak kronik baş ağrısının kötüleşmesini önlemek için bir tedavi planı hazırlayacaktır.
 • Bulantı gibi ilişkili yan etkileri tedavi edin.
 • Transkraniyal manyetik stimülasyon ve transkutanöz supraorbital sinir stimülasyonu dahil diğer tedavi tekniklerini düşünün.

Önleyici tedavi, baş ağrısı sayısını azaltmayı amaçlamaktadır.

Önleyici tedaviler şunları içerir:

 1. Propranolol, atenolol ve metoprolol gibi beta blokerler
 2. Kandesartan gibi anjiyotensin blokerleri
 3. Nortriptilin, amitriptilin gibi trisiklik antidepresanlar
 4. Topiramat, sodyum valproat gibi antikonvülsanlar
 5. Flunarizin
 6. Onabotulinum toksin A (Botox®) enjeksiyonları
 7. Galcanezumab, fremanezumab, erenumab gibi kalsitonin geni ile ilişkili peptit (CGRP)

Kronik migreni önleneyebiliyor muyuz?

Günlük bir baş ağrısı günlüğü tutun. Baş ağrılarınızın sayısında bir artış fark ettiğinizde baş ağrısı uzmanınıza görünün. Yardım istemek için baş ağrılarınızın günlük bir olay haline gelmesini beklemeyin. Erken yakalanırsa kronik migreni durdurmak ve tersine çevirmek daha kolaydır.

Risk faktörlerine bakın ve yapabileceklerinizi değiştirin (yukarıdaki yaşam tarzı değişikliklerine bakın).

Kronik migreni olan insanlar için gidişat / prognoz nasıldır?

Kronik migreni olan kişilerin umudu baş ağrısını kontrol altına almaktır. İyi bir tedavi planı ile migren baş ağrılarının sayısının ve şiddetinin azalacağına inanmak mantıklıdır. Kronik migrenli birçok hasta zamanla migren ataklarına döner.

Daha önceki tedavilere yanıt vermeyen kronik migren hastaları için başka seçenekler de vardır. Bazı hastalar, sinir blokları ve tetik nokta enjeksiyonları gibi daha agresif uygulamalı tekniklere ihtiyaç duyar. Diğer hastalar, özellikle de aşırı ilaç kullanan baş ağrıları olanlar, infüzyon süiti gibi izlenen bir ortamda vücutlarını önceki ilaçlardan arındırmalıdır (detoksifiye edilmelidir). İnfüzyon odasında, hastalara migreni durduran ve bulantı ve kusmayı tedavi eden damardan ilaçlar vardır.

Tedavisi en zor migreni olan hastalar için – herhangi bir tedaviye yanıt vermeyen, detoksifikasyon çabalarının tam olarak etkili olmadığı ve hastalar baş ağrısını iyileştirmeye yardımcı olmayan ilaçları kullanmaya devam edenler için – bir ekip yaklaşımı gereklidir. Nöroloji, psikiyatri, psikoloji, hemşirelik, fizik tedavi ve sosyal hizmet alanlarından sağlık profesyonellerinden oluşan ekip, bir bakım planı geliştirmek ve ilerlemeyi izlemek için bir dizi hafta boyunca hasta ve hastanın ailesi ile bir araya gelir. Tedavisi zor migren hastaları, doktorlarından bu tür çok ekipli, hasta merkezli programlar sunan tesislere sevk etmelerini istemelidir.

Referanslar:

 1. Kronik Migren Baş Ağrısı Tedavisi
 2. https://www.ichd-3.org/wp-content/uploads/2018/01/The-International-Classification-of-Headache-Disorders-3rd-Edition-2018.pdf
 3. Rothrock JF. Headache Toolbox. Migraine “Chronification”: What You Can Do. Headache 2009:155-156.
 4. https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/understanding-chronic-migraine/
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4416971/
 6. Migren nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Kronik Migren Baş Ağrısı Tedavisi

Sosyal medyada paylaş!