Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

Amiyotrofik lateral skleroz (ALS), sinir hücrelerinin zamanla tahrip olduğu ve kasların kontrolünün kaybedildiği nadir ve ölümcül bir nörodejeneratif hastalıktır. Bu makalede, ALS’nin nedenleri, belirtileri, tanısı, tedavisi ve yaşamla nasıl başa çıkılacağı hakkında derinlemesine bilgi sunulacaktır.

Amiyotrofik Lateral Skleroz Belirtileri

 • Kas Zayıflığı: ALS’nin en belirgin belirtisi kas zayıflığıdır. Genellikle ilk olarak kol veya bacaklarda hissedilir. Kaslar giderek güçsüzleşir ve atrofiye (küçülme) uğrar.
 • Koordinasyon Kaybı: Koordinasyon sorunları, hasta için günlük yaşam aktivitelerini zorlaştırabilir. Özellikle nesneleri tutma veya basit görevleri yerine getirme konusunda sorun yaşanabilir.
 • Konuşma Zorluğu: ALS, dil ve yutak kaslarını etkileyebilir. Bu nedenle konuşma boğuklaşabilir veya anlaşılmaz hale gelebilir. İleri evrelerde konuşma tamamen kaybolabilir.
 • Yutma Problemleri: Yutma güçlüğü yaşanabilir. Yemek ve sıvıların yutulması sırasında zorluklar ortaya çıkabilir ve bu durum beslenme sorunlarına yol açabilir.
 • Solunum Sorunları: Amiyotrofik lateral skleroz, solunum kaslarını etkileyebilir. Bu, nefes almakta zorluk çekme veya solunum güçlüğü yaşama anlamına gelebilir. Solunum sorunları özellikle hastalığın ileri evrelerinde ciddi bir endişe kaynağıdır.
 • Kas Krampları ve Spazmlar: Hasta kaslarda kramp, seğirme veya spazm yaşayabilir. Bu belirtiler rahatsızlık verebilir.
 • Duyusal Değişiklikler: Bazı ALS hastaları, duyu kaybı, uyuşma veya karıncalanma gibi duyusal değişiklikler yaşayabilirler.
 • Kas Sertliği: Bazı ALS hastalarında kas sertliği (spastisite) gelişebilir, bu da hareketi daha da zorlaştırabilir.
 • Ağrı: Amiyotrofik lateral skleroz hastaları, kas zayıflığı ve diğer semptomlar nedeniyle ağrı yaşayabilirler. Özellikle kasların zayıfladığı bölgelerde ağrı hissedilebilir.
 • Kas Yorgunluğu: Hasta, kas zayıflığı ve yetersiz enerji üretimi nedeniyle kolayca yorulabilir.
 • Dil Değişiklikleri: Dil kaslarının etkilenmesi, konuşma bozukluklarının yanı sıra dilin hareketlerinin sınırlanmasına da yol açabilir.
 • Emosyonel ve Bilişsel Değişiklikler: Bazı ALS hastaları, duygusal değişiklikler (örneğin, depresyon veya anksiyete) ve bilişsel sorunlar (örneğin, hafıza kaybı veya odaklanma güçlüğü) yaşayabilirler.

Amiyotrofik lateral skleroz belirtileri hastadan hastaya değişebilir ve hastalığın ilerleyişine bağlı olarak artabilir. Bu belirtiler, hastanın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

ALS Nedenleri ve Risk Faktörleri

ALS’nin kesin nedeni hala tam olarak anlaşılamamıştır, ancak birkaç potansiyel etken ve neden üzerinde araştırmalar devam etmektedir.

Amiyotrofik lateral skleroz nedenleri aşağıdaki faktörleri içerebilir:

 1. Genetik Faktörler:
  • Yaklaşık %10 oranında ALS vakası aile geçmişi ile ilişkilidir. Aile geçmişi olan kişilerde genetik mutasyonlar daha sık görülebilir.
  • Çeşitli genetik mutasyonlar ALS riskini artırabilir. Bunların arasında C9orf72, SOD1, TARDBP ve FUS gibi genler bulunur.
  • Genetik olarak belirlenmiş ALS vakaları, genellikle daha genç yaşlarda başlar ve daha hızlı bir ilerleme gösterebilir.
 2. Çevresel Faktörler:
  • Bazı çevresel faktörlerin, ALS riskini artırabileceği düşünülmektedir. Ancak bu faktörlerin net bir şekilde ALS’ye neden olduğu kanıtlanmamıştır.
  • Örneğin, ağır metaller (örneğin, kurşun), pestisitler, organik çözücüler ve diğer kimyasal maddelere maruziyet ALS riskini artırabilir.
 3. Otoimmün Tepkiler:
  • Bazı araştırmalar, ALS’nin bir tür otoimmün yanıt sonucu ortaya çıkabileceğini öne sürmektedir. Otoimmün yanıt, bağışıklık sisteminin kendi sağlıklı hücrelere saldırması durumunu ifade eder.
  • Ancak bu teori hala kesinlik kazanmamıştır ve daha fazla araştırma gerekmektedir.
 4. Başka Hastalıkların Etkisi:
  • ALS, bazı nörolojik ve genetik hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Örneğin, frontotemporal lob dejenerasyonu (FTLD) ve ALS arasında genetik bir bağlantı vardır. Bu iki hastalık benzer genetik mutasyonlara sahip olabilir.
 5. Glutamat Toksisitesi:
  • Bazı araştırmalar, aşırı glutamatın motor nöronlara zarar verebileceğini öne sürmektedir. Bu, nöronların ölümüne yol açabilir.
 6. Enflamasyon ve Oksidatif Stres:
  • Enflamasyon (iltihaplanma) ve oksidatif stres, nöronlara zarar veren süreçler olabilir. Bu süreçler, ALS patolojisine katkıda bulunabilir.
 7. Viral Enfeksiyonlar:
  • Bazı araştırmalar, viral enfeksiyonların ALS riskini artırabileceğini göstermektedir. Ancak bu bağlantı hala net değildir.

Amiyotrofik lateral skleroz nedenlerini kesin olarak tanımlamak ve etkili bir tedavi geliştirmek için daha fazla araştırma gerekmektedir. Şu an için ALS’nin karmaşık bir etiyolojisi olduğu kabul edilmektedir, yani birden fazla faktörün bir araya gelmesi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu nedenle, genetik yatkınlığın, çevresel faktörlerin ve diğer etkenlerin birleşimi ALS’nin gelişiminde rol oynayabilir.

ALS Tanısı

Amiyotrofik lateral skleroz tanısı, klinik belirtilere dayanır ve bazı laboratuvar testleri ile desteklenir. Tanı, hastanın nörolojik bir muayenesi ve ayrıntılı bir tıbbi geçmişi alınarak başlar.

İşte ALS tanısının temel adımları:

 1. Nörolojik Muayene: Bir nörolog tarafından yapılan detaylı bir nörolojik muayene, hastanın kas gücü, refleksler, kas tonusu ve koordinasyonu gibi nörolojik işlevlerini değerlendirir. Bu muayene, ALS’nin tipik belirtilerini (kas güçsüzlüğü, kas atrofisi, refleks kaybı) gözlemlemeye yardımcı olur.
 2. Tıbbi Geçmiş: Hastanın tıbbi geçmişi, semptomların ne kadar süredir devam ettiği, semptomların nasıl başladığı ve aile geçmişi gibi önemli bilgileri içerir. Ayrıca, ALS ile ilişkilendirilen diğer nörolojik hastalıkların dışlanması için önemlidir.
 3. Elektromiyografi (EMG): EMG, kasların elektriksel aktivitesini ölçen bir testtir. Amiyotrofik lateral skleroz tanısını doğrulamak ve diğer nörolojik sorunları dışlamak için kullanılır. EMG, kaslarda istirahat halindeyken ve kasların kasılması sırasında alınan elektriksel sinyalleri değerlendirir.
 4. Sinir İleti Hızı Testleri: Bu testler, sinir sistemi fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılır. Amiyotrofik lateral skleroz hastalarında sinir iletim hızı yavaşlar.
 5. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) veya Bilgisayarlı Tomografi (CT): MRG veya CT taramaları, diğer nörolojik problemlerin dışlanmasına yardımcı olabilir. Bunlar, beyin ve omurilikteki yapısal değişiklikleri incelemek için kullanılır.
 6. Laboratuvar Testleri: ALS tanısı genellikle laboratuvar testleriyle konulmaz, ancak diğer hastalıkları dışlamak için bazı kan testleri yapılabilir.

ALS tanısının konması genellikle diğer nörolojik hastalıkların dışlanması ve tipik ALS belirtilerinin varlığına dayanır. Tanı aldıktan sonra, hasta ve ailesi ile birlikte bir tedavi planı oluşturulur ve hastalığın ilerleyişini takip etmek için düzenli muayeneler ve testler yapılır.

Amiyotrofik Lateral Skleroz Tedavisi

ALS’nin şu ana kadar tamamen iyileştirici bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve semptomları hafifletmek için kullanılan bir dizi tedavi seçeneği vardır. ALS tedavisi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve hastaların bir nörolog, fizyoterapist, konuşma terapisti, beslenme uzmanı ve diğer sağlık profesyonelleri ile işbirliği yapmalarını içerir.

İşte ALS tedavisinin ana bileşenleri:

 1. İlaç Tedavisi:
  • Riluzole (Rilutek): Bu ilaç, ALS’nin ilerlemesini yavaşlatabilir ve yaşam süresini uzatabilir. Riluzole, sinir hücrelerini korumak için tasarlanmıştır.
 2. Semptom Kontrolü:
  • Kas kramplarını, kas ağrısını ve sıklıkla görülen tükürük salgısının kontrol edilmesi gibi semptomların yönetimi için ilaçlar kullanılabilir.
 3. Fizik Tedavi:
  • Fizyoterapistler, Amiyotrofik lateral skleroz hastalarına kas gücünü ve hareket kabiliyetini artırmak için egzersiz programları geliştirebilirler. Aynı zamanda hareket kısıtlamalarını azaltmak ve kas sertliği ile başa çıkmak için de yardımcı olurlar.
 4. Konuşma Terapisi:
  • ALS ilerledikçe konuşma sorunları ortaya çıkabilir. Konuşma terapistleri, hastalara alternatif iletişim yöntemleri öğretirler ve konuşma yeteneklerini sürdürmelerine yardımcı olurlar.
 5. Solunum Desteği:
  • ALS ilerledikçe solunum kasları da etkilenebilir. Solunum cihazları veya ventilasyon (solunum desteği) cihazları, hastaların solunumlarını desteklemek için kullanılır.
 6. Beslenme ve Yutma Desteği:
  • Amiyotrofik lateral skleroz, yutma güçlüklerine yol açabilir. Beslenme uzmanları, hastalara uygun beslenme planları geliştirir ve gerektiğinde tüp beslenme veya sıvı diyetleri önerirler.
 7. Duygusal ve Psikolojik Destek:
  • ALS hastaları ve aileleri, hastalıkla başa çıkmak için psikolojik destek alabilirler. Bu, hastalığın getirdiği duygusal zorluklarla başa çıkmak için önemlidir.
 8. Klinik Çalışmalar ve Deneme Tedaviler:
  • ALS tedavisindeki yeni gelişmeler ve ilaç denemeleri için klinik çalışmalara katılmak bir seçenektir. Bu çalışmalar, yeni tedavi yöntemlerini test etmek için önemlidir.

ALS, ilerleyici bir hastalıktır ve ne yazık ki şu anda tamamen iyileştirici bir tedavi bulunmamaktadır. Ancak, multidisipliner bir tedavi yaklaşımı ile semptomların yönetimi ve yaşam kalitesinin artırılması mümkün olabilir. ALS tedavisindeki en önemli unsurlardan biri, hastaların ve ailelerinin sağlık profesyonelleri ile yakın işbirliği yapmasıdır.

Sonuç: ALS ile Yaşamak

Amiyotrofik lateral skleroz, teşhis edildiğinde zorlu bir hastalık olabilir, ancak birçok hasta ve aileleri destek ve bakım ile daha iyi bir yaşam kalitesi elde edebilir. Bu makale, ALS hakkında kapsamlı bir rehber sunmayı amaçlamaktadır ve hastaların, bakıcıların ve sağlık profesyonellerinin bu hastalıkla başa çıkma konusunda bilinçli olmalarına yardımcı olacaktır.

Referanslar:

 1. Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)
 2. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/amyotrophic-lateral-sclerosis-als
 3. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/amyotrophic-lateral-sclerosis/symptoms-causes/syc-20354022
 4. https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/amyotrophic-lateral-sclerosis-als
 5. https://www.als.org/understanding-als/what-is-als
 6. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16729-amyotrophic-lateral-sclerosis-als
 7. https://www.webmd.com/brain/understanding-als-basics
 8. https://medlineplus.gov/ency/article/000688.htm

Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

Sosyal medyada paylaş!