Epilepsi Nöbetleri ve Antiepileptik İlaçlar

Epilepsi nöbetleri, beyin hücrelerinin anormal elektriksel aktivitesi sonucu nöbetlerin tekrarlayıcı bir şekilde ortaya çıktığı bir nörolojik bozukluktur. Bu anormal elektrik aktivitesi, beyin hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde ateşlenmesine neden olur. Her yaşta görülebilen epilepsi, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ve farklı türlerde nöbetlerle kendini gösterebilir. Epilepsi, beyin hücrelerinin anormal bir şekilde ateşlenmesi sonucu ortaya çıkan kronik bir nörolojik bozukluktur. Bu durum, tekrarlayan nöbet ataklarına yol açabilir. Epilepsi, bir kişinin günlük yaşamını etkileyebilir ve her yaş grubundan insanı etkileyebilir.

Epilepsi Belirtileri

Epilepsi, farklı kişilerde farklı semptomlarla kendini gösterebilir. Nöbetler, hafif hissetme veya kendini uzaklaşmış gibi hissetme durumlarından, kas spazmları ve istemsiz hareketlere kadar çeşitlilik gösterebilir. Bilinç kaybı, konuşma güçlüğü, görsel veya işitsel halüsinasyonlar, karıncalanma hissi gibi belirtiler de epilepsi atağının parçası olabilir.

 1. Nöbetler (Sara Krizleri): Epilepsinin en belirgin belirtisi nöbetlerdir. Nöbetler, aniden ortaya çıkabilir ve birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Bazı nöbetler sadece bilinç kaybı veya hafif duygu değişiklikleri ile karakterize olabilir, ancak diğerleri kas spazmları, şiddetli sarsıntılar ve bilinç kaybı ile daha belirgin olabilir.
 2. Aurasız Nöbetler: Bazı insanlar, nöbet başlamadan önce bir aura denilen belirli bir his veya deneyim yaşarlar. Aura, kişinin nöbetin başlayacağını hissetmesine neden olan bir ön belirti olabilir. Örneğin, garip koku, ses veya görsel değişiklikler olabilir.
 3. Bilinç Kaybı: Nöbetler sırasında bilinç kaybı olabilir. Kişi nöbet geçirirken çevresindeki olayların farkında olamaz. Bilinç kaybı, nöbetin şiddet ve süresine bağlı olarak değişebilir.
 4. Kas Spazmları veya Sertleşmeler: Bazı nöbet türleri, vücutta ani kas spazmlarına veya kasların sertleşmesine neden olabilir. Bu durum kişinin düşmesine veya çevresindekilerle temas etmesine yol açabilir.
 5. Otomatik Hareketler: Bazı nöbetler sırasında, kişi otomatik hareketlerde bulunabilir. Bu, tekrarlayan el hareketleri, dudak mırıltısı veya tekrar eden davranışlar şeklinde olabilir.
 6. Yorgunluk ve Halsizlik: Nöbetlerin ardından kişi genellikle yorgun, halsiz veya baş ağrısı gibi belirtilerle karşılaşabilir.
 7. Anksiyete veya Korku Hali: Nöbet geçiren bazı insanlar, nöbet öncesinde veya sonrasında anksiyete, korku veya panik hissedebilirler.
 8. Davranış ve Duygu Değişiklikleri: Bazı nöbet türleri, kişinin davranışlarında veya duygusal durumunda geçici değişikliklere neden olabilir.

Epilepsi belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterir ve aynı kişide de zaman içinde değişebilir. Nöbetler genellikle belirli tetikleyicilere, hormonal değişikliklere, yorgunluğa, stres veya ışık patlamalarına karşı hassasiyete bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Epilepsi Nedenleri

Epilepsinin kesin nedeni her zaman anlaşılamamıştır, ancak genetik yatkınlık, beyin yaralanmaları, beyin enfeksiyonları, doğum komplikasyonları ve tümörler gibi faktörler epilepsi riskini artırabilir. Ayrıca, bazı kişilerde spesifik bir neden belirlenemese de epilepsi gelişebilir.

Epilepsi nedenleri karmaşık olabilir ve birçok durumda belirli bir neden belirlenmeyebilir. Ancak, bazı yaygın epilepsi nedenleri ve risk faktörleri şunlardır:

 1. Beyin Yaralanmaları: Baş yaralanmaları, kafa travmaları veya doğum sırasında oluşan beyin hasarları epilepsiye neden olabilir. Beyin hücrelerindeki hasar, epileptik nöbet riskini artırabilir.
 2. Beyin Tümörleri: İyi huylu veya kötü huylu beyin tümörleri, çevresindeki beyin dokusunu etkileyebilir ve epilepsi nöbetlerine yol açabilir.
 3. Beyin Enfeksiyonları: Beyin iltihabı, ensefalit veya menenjit gibi enfeksiyonlar, beyin fonksiyonlarını etkileyerek epilepsi nöbetlerine neden olabilir.
 4. Genetik Faktörler: Genetik yatkınlık, bazı ailelerde epilepsi riskini artırabilir. Belirli gen mutasyonları veya genetik sendromlar, epilepsi gelişimine katkıda bulunabilir.
 5. Doğuştan Gelen Anomaliler: Beyindeki doğuştan gelen anormallikler veya gelişim bozuklukları, epilepsi riskini artırabilir. Bu durumlar genellikle doğuştan gelen bir durumdur.
 6. Metabolik Bozukluklar: Metabolik hastalıklar, özellikle enerji metabolizması ile ilgili sorunlar, epilepsiye neden olabilir.
 7. Alkol ve Madde Kullanımı: Aşırı alkol kullanımı veya uyuşturucu kullanımı, beyin fonksiyonlarını etkileyerek epilepsi nöbetlerine yol açabilir.
 8. Yüksek Ateş (Febril Nöbetler): Özellikle çocuklarda, yüksek ateşe bağlı olarak gelişen febril nöbetler, epilepsiye yol açabilir.
 9. Vasküler Sorunlar: İnme veya anevrizma gibi vasküler sorunlar, beyin dokusuna zarar vererek epilepsiye katkıda bulunabilir.
 10. Beyin Hipoksi: Doğum sırasında, beyne yeterli oksijen gitmemesi (hipoksi), nörolojik sorunlara ve epilepsiye neden olabilir.
 11. Mental Sağlık Sorunları: Bazı psikiyatrik bozukluklar, özellikle şizofreni, bipolar bozukluk gibi durumlar, epilepsi riskini artırabilir.

Epilepsi, bireyden bireye farklılık gösteren bir durumdur ve herkesin epilepsi nedenleri farklı olabilir. Genellikle, bir neden belirlenemese bile epilepsi teşhisi konabilir.

Epilepsi Nöbetlerinin Çeşitleri

Epilepsi farklı çeşitlere ayrılabilir. Bunlar arasında fokal nöbetler (sınırlı bir beyin bölgesinde başlayan nöbetler) ve jeneralize nöbetler (tüm beyinde yayılan nöbetler) yer alır. Ayrıca, bazı insanlar nöbetler arasında belirgin bir belirti göstermezken, bazılarında uzun süreli bilinç kaybı gibi belirtiler görülebilir.

 1. Büyük (Genel) Nöbetler:
  • Tonik-Klonik Nöbetler (Grand Mal Nöbetler): En bilinen epilepsi nöbet türüdür. Kişi bilinç kaybı yaşar, vücutta sertleşme (tonik faz) ve ardından kasılma (klonik faz) görülür. Nöbet genellikle birkaç dakika sürer.
  • Absans Nöbetler (Petit Mal Nöbetler): Kısa süreli bilinç kaybına neden olan nöbetlerdir. Genellikle gözlerin kararması, göz kırpma veya dudaklarda titreşim gibi belirtilerle karakterizedir.
 2. Parsiyel (Fokal) Nöbetler:
  • Basit Parsiyel Nöbetler: Bilinç kaybı olmadan ortaya çıkar. Kişi, belirli bir bölgede kasılma, duyusal değişiklikler veya motor aktiviteler yaşayabilir.
  • Kompleks Parsiyel Nöbetler: Bilinç kaybı eşlik eder. Kişi, tuhaf davranışlar sergileyebilir, konfüzyon yaşayabilir veya belirli bir aktiviteyi tekrar edebilir.
 3. Sekonder Genelleşmiş Nöbetler:
  • Parçalı başlayan ve genellemiş nöbetlere dönüşen nöbetlerdir. Önce belirli bir bölgede başlarlar, ardından tüm beyine yayılır.
 4. Epileptik Spazmlar (İnfantil Spazmlar): Genellikle bebeklik döneminde başlar ve vücudun birdenbire büyük bir kısmını içeren spazmlarla karakterizedir.
 5. Myoklonik Nöbetler: Aniden kasılmalar veya sarsıntılar şeklinde ortaya çıkan nöbetlerdir.
 6. Atonik Nöbetler (Drop Attacks): Kas tonusunun kaybı nedeniyle kişi ani bir şekilde düşebilir. Bu tür nöbetlere “drop attacks” denir.

Her bir nöbet türü farklı belirtilere ve sürelere sahip olabilir. Epilepsi teşhisi konulan bir bireyin nöbet türü, tedavi ve yönetim planının belirlenmesinde önemlidir.

Epilepsi Tanısı

Epilepsi tanısı genellikle bireyin semptomlarına ve nöbetlerin özelliklerine dayanarak konur. Nörolojik muayene, EEG (elektroensefalografi) testi ve beyin görüntüleme yöntemleri (MRI veya CT taramaları gibi) gibi testler kullanılarak epilepsi teşhisi yapılır. Tanı, nöbetlerin sıklığı, tipi ve paternine göre belirlenir.

Tanı, genellikle bir nörolog tarafından yapılır ve bir dizi klinik ve nörolojik değerlendirmeyi içerir.

 1. Hastanın Anamnezi:
  • Hekim, hastanın yaşamı boyunca yaşadığı nöbetlerin öyküsünü alır.
  • Nöbetlerin sıklığı, süresi, başlama şekli ve nasıl sona erdiği gibi bilgiler önemlidir.
  • Başka hastalıklar, ailede benzer durumlar veya nöbet öyküsü gibi bilgiler de değerlendirilir.
 2. Tanısal Testler:
  • Elektroensefalogram (EEG): Beyin aktivitesini ölçen bir testtir. Epileptik nöbetler sırasında veya öncesinde beyin dalgalarındaki anormal aktiviteleri tespit edebilir.
  • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): Beyin dokularını detaylı bir şekilde gösteren bir görüntüleme yöntemidir. MRG, epilepsiye neden olabilecek yapısal anormallikleri belirlemeye yardımcı olabilir.
 3. Nörolojik Muayene:
  • Hekim, hastanın genel nörolojik durumunu değerlendirir. Motor beceriler, duyu fonksiyonları ve refleksler kontrol edilir.
  • Epilepsi bazen nörolojik anormalliklere neden olabilir, bu nedenle nörolojik muayene önemlidir.
 4. Kan Testleri:
  • Kan testleri, metabolik veya genetik nedenlere bağlı epilepsileri belirlemede yardımcı olabilir. Örneğin, kan şeker düzeyleri kontrol edilebilir.
 5. Gözlem ve Tanıklıklar:
  • Nöbet geçiren kişinin tanıklıkları ve gözlemleri, nöbet türünü belirlemede yardımcı olabilir. Bu, nöbetin tiplerini (örneğin, grand mal, petit mal) belirlemeye ve tanı koymaya yardımcı olabilir.
 6. Video-EEG Monitörleme:
  • Nöbetlerin daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi için hastalar bazen bir süre boyunca video-EEG monitörleme altında gözlemlenir. Bu, nöbet tipini, başlangıç noktasını ve süresini daha iyi belirlemeye yardımcı olabilir.
 7. Nöbet Tetikleyicileri:
  • Bazı durumlar, nöbetleri tetikleyebilir. Hekim, hastanın günlük yaşamında potansiyel tetikleyicileri değerlendirir.

Epilepsi tanısı, genellikle tekrarlayan nöbetlerin varlığına dayanır. Tanı, hastanın öyküsü, klinik değerlendirme ve tanısal testlerin kombinasyonu ile konur. Tanı konduktan sonra, uygun tedavi planı belirlenir ve hastanın nöbetlerini kontrol etmeye yönelik bir tedavi stratejisi uygulanır.

Epilepsi Nöbetlerinin Tedavisi

Epilepsi tedavisi, genellikle antiepileptik ilaçlar ile yapılır. Antiepileptik ilaçlar, nöbetleri kontrol altına almak veya sıklığını azaltmak için kullanılır. Ancak bazı durumlarda ilaçlar tek başına etkili olmayabilir. Bu durumda, cerrahi müdahale veya ketonjenik diyet gibi alternatif tedavi yöntemleri düşünülebilir.

Epilepsi tedavisi, genellikle nöbetleri kontrol altına almayı, semptomları azaltmayı veya ortadan kaldırmayı amaçlar. İşte epilepsi nöbetlerinin tedavisine dair detaylar:

 1. Antiepileptik İlaçlar: En yaygın epilepsi tedavisi antiepileptik ilaçlardır. Bu ilaçlar, beyin hücrelerinin aşırı uyarılmasını önleyerek nöbetleri kontrol altına almaya çalışır. İlaç seçimi, hastanın yaşına, nöbet türüne, genel sağlık durumuna ve olası yan etkilere bağlı olarak belirlenir. İlaçlar düzenli olarak alındığında, birçok insanın nöbetleri kontrol altına alınabilir.
 2. Diğer Tedavi Seçenekleri:
  • Diyet Tedavisi (Ketogenik Diyet): Özellikle çocuklarda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı bir diyet, bazı kişilerde nöbet sıklığını azaltabilir.
  • Vagus Siniri Stimülasyonu (VNS): Cihaz, vagus sinirine düzenli elektriksel uyarılar göndererek nöbet sıklığını azaltmaya çalışır.
  • Beyin Cerrahisi: İlaçlarla kontrol edilemeyen ve belirli bir beyin bölgesinde başlayan nöbetleri olan bazı hastalarda cerrahi müdahale düşünülebilir. Örneğin, fokal epilepsi durumunda epileptik odak bölgesinin cerrahi olarak çıkarılması.
 3. Tedaviye Uyum ve İlaç Takibi: Antiepileptik ilaçların düzenli ve doğru bir şekilde alınması önemlidir. Dozajlarını kaçırmak veya ilaçları düzensiz almak, nöbetlerin kontrolünü zorlaştırabilir. Bu nedenle, tedavi sürecinde hasta ve yakınlarıyla işbirliği yapmak ve düzenli doktor kontrolünde ilaç takibini sağlamak önemlidir.
 4. Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Bazı durumlarda, uyku düzenine dikkat etmek, düşük stres seviyelerini korumak, düzenli egzersiz yapmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri de nöbet sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir.

Epilepsi tedavisi kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. Her hasta farklıdır ve tedavi planı, hastanın özel durumuna göre belirlenir. Tedavinin etkinliğini değerlendirmek ve gerekirse tedavi planını güncellemek için düzenli doktor kontrolleri önemlidir. Ayrıca, nöbet sıklığında ani artış, şiddetli yan etkiler veya yeni semptomlar ortaya çıkması durumunda hemen bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir.

AntiEpileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar, epilepsi gibi nörolojik bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar, epileptik nöbetlerin sıklığını ve şiddetini azaltarak, sinir hücrelerinin aşırı uyarılmasını kontrol altına almaya çalışır.

 1. İşleyiş Mekanizması: Antiepileptik ilaçların çoğu, sinir hücrelerinin aşırı uyarılmasını önleyerek çalışır. Bu ilaçlar genellikle sinir hücrelerinin hücre zarındaki iyon kanallarını etkileyerek veya sinir iletimini modüle ederek epileptik nöbetleri kontrol altına almaya çalışırlar.
 2. Epilepsi Tedavisinde Kullanım: Antiepileptik ilaçlar genellikle epilepsi hastalarının nöbet kontrolünü sağlamak için kullanılır. Epilepsi, tekrarlayan nöbetlere neden olan bir nörolojik bozukluktur.
 3. Farklı İlaç Sınıfları: Antiepileptik ilaçlar çeşitli sınıflarda bulunur ve her sınıf, farklı mekanizmalar üzerinden etki eder. Örnek sınıflar şunları içerir:
  • GABA Analogları: GABA (gamma-aminobutyric acid) sinir hücrelerinde inhibisyonu artıran bir nörotransmitterdir. Bu ilaçlar, GABA benzeri etki göstererek sinir hücrelerinin aşırı uyarılmasını önlemeye çalışır.
  • Sodyum Kanal Blokerleri: Sinir hücrelerinin hücre zarındaki sodyum kanallarını bloke ederek sinir iletimini kontrol altına almaya çalışırlar.
  • Kalsiyum Kanal Blokerleri: Sinir hücrelerindeki kalsiyum kanallarını bloke ederek aşırı uyarılmanın önüne geçmeye çalışırlar.
 4. Dozaj ve İlaç Seçimi: Antiepileptik ilaçların dozajı ve seçimi, hastanın yaşına, kilosuna, nöbet tiplerine ve genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Dozajın doğru ayarlanması, nöbet kontrolünü sağlarken olası yan etkileri en aza indirgemeye yöneliktir.
 5. Yan Etkiler: Antiepileptik ilaçların kullanımı bazı yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler şunları içerebilir:
  • Baş ağrısı
  • Yorgunluk
  • İştah değişiklikleri
  • İrritabilite
  • Koordinasyon bozukluğu
 6. Tedaviye Uyumluluk: Antiepileptik ilaçlar düzenli bir şekilde ve belirlenen dozlarda kullanılmalıdır. Tedaviye uyumluluk önemlidir, çünkü ilaçlar düzenli bir şekilde alınmadığında nöbet kontrolü zorlaşabilir.

Antiepileptik ilaçlar, bireysel hastaların durumlarına ve ihtiyaçlarına göre doktorları tarafından reçete edilmelidir. İlaçların kullanımı ve dozajı, sürekli takip ve doktor gözetiminde olmalıdır. Herhangi bir yan etki veya endişe durumunda derhal bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçilmelidir.

Nöbetler ve Yaşam Tarzı

Epilepsi teşhisi alan bireyler için yaşam tarzı değişiklikleri önemlidir. Düzenli uyku alışkanlıkları, stresten kaçınma, düzenli ilaç kullanımı ve sağlıklı beslenme gibi faktörler epilepsi nöbetlerini yönetmede yardımcı olabilir. Ayrıca, doktorun önerilerine uymak ve düzenli kontrolleri ihmal etmemek de önemlidir.

Sonuç

Epilepsi, beyindeki anormal elektriksel aktivite sonucu tekrarlayan nöbetlere yol açan bir nörolojik bozukluktur. Belirtileri ve nedenleri çeşitlilik gösterir. Farklı çeşitleri ve nöbet türleri bulunur. Tanısı EEG ve beyin görüntüleme yöntemleriyle konabilir. Tedavisi antiepileptik ilaçlarla yapılır ve yaşam tarzı değişiklikleri ile desteklenir.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliği taşımaz. Eğer epilepsi belirtileri gösteriyorsanız veya endişeleriniz varsa, bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek en iyi adımdır.

 

Referanslar:

 1. Epilepsi Nöbetleri ve Antiepileptik İlaçlar
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2912003/
 3. https://www.nhs.uk/conditions/epilepsy/treatment/
 4. https://emedicine.medscape.com/article/1187334-overview
 5. https://www.epilepsy.com/stories/summary-anti-seizure-medications
 6. https://epilepsysociety.org.uk/about-epilepsy/anti-seizure-medication/list-anti-seizure-medication

Epilepsi Nöbetleri ve Antiepileptik İlaçlar

Sosyal medyada paylaş!