Serebral Anevrizma

Serebral Anevrizma (Cerebral Aneurysms, CA), beyin damarlarının anormal bir genişlemesi veya balonlaşması olarak tanımlanır. Bu durum, damar duvarının zayıfladığı veya inceldiği bölgelerde oluşur ve potansiyel olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu makalede, serebral anevrizmanın nedir, nedenleri, belirtileri, tanısı ve tedavisi hakkında detaylı bilgilere odaklanacağız.

Nedir?

Serebral Anevrizma beyin damarlarının anormal bir şekilde şişmesi veya balonlaşması olarak tanımlanan bir tıbbi durumdur. Bu anevrizmalar, damar duvarının zayıfladığı veya inceldiği bölgelerde oluşur ve genellikle damarın normalde olduğundan daha ince hale gelmesine neden olur. Bu zayıf bölgelerde damar, kanın baskısı altında genişler ve balon gibi şişer. Serebral anevrizmalar farklı boyutlarda olabilir ve birçok farklı türü bulunmaktadır. Bu anevrizmaların patlaması durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve hatta ölümcül olabilir. Bu nedenle serebral anevrizmaların tanı ve tedavisi önemlidir.

Nedenleri

Serebral anevrizmanın nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da, bu duruma yol açabilecek birkaç potansiyel faktör ve risk etmeni bulunmaktadır.

Serebral anevrizma oluşumunun bazı muhtemel nedenleri ve risk faktörleri şunlar olabilir:

 1. Genetik Yatkınlık: Aile geçmişi, serebral anevrizma riskini artırabilir. Aile üyelerinde bu tür anevrizmaların bulunması, bireylerin riskini artırabilir.
 2. Yüksek Kan Basıncı (Hipertansiyon): Yüksek tansiyon, kan damarlarına zarar vererek ve zayıflatılarak anevrizma oluşma riskini artırabilir. Yüksek kan basıncı, damarların daha fazla stres altında olmasına neden olabilir.
 3. Sigara İçmek: Sigara kullanımı, damar sağlığını olumsuz etkileyebilir ve anevrizma riskini artırabilir. Sigara içen bireylerde damar duvarlarının zayıflaması daha olasıdır.
 4. Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullanımı: Aşırı alkol tüketimi ve uyuşturucu madde kullanımı da damar sağlığını etkileyebilir ve anevrizma riskini artırabilir.
 5. Travma: Kafa travmaları veya başın ciddi bir şekilde darbelenmesi, beyin damarlarının zedelenmesine neden olabilir ve anevrizma oluşma riskini artırabilir.
 6. Yaş: Anevrizmalar her yaşta oluşabilir, ancak yaşla birlikte risk artabilir.
 7. Cinsiyet: Bazı araştırmalar, kadınların erkeklere kıyasla daha yüksek serebral anevrizma riskine sahip olabileceğini göstermektedir.
 8. Rasial ve Etnik Faktörler: Bazı ırksal ve etnik gruplar, diğerlerine göre daha yüksek anevrizma riskine sahip olabilir.
 9. Mevcut Anevrizmalar: Daha önce geçirilen bir serebral anevrizma, yeni anevrizmaların oluşma riskini artırabilir.
 10. Doğuştan Anomaliler: Bazı kişilerde doğuştan gelen damar anomalileri, anevrizmaların oluşmasına katkıda bulunabilir.

Serebral anevrizma oluşumunu etkileyen faktörler karmaşık bir şekilde birbirine bağlıdır ve bu nedenle her durum farklılık gösterebilir. Ancak yukarıda belirtilen risk faktörlerine dikkat etmek ve düzenli sağlık kontrolü yapmak, anevrizma riskini azaltmak için önemlidir. Ayrıca, aile geçmişi veya diğer risk faktörleri varsa, doktor tavsiyelerine uymak da önemlidir.

Belirtileri

Serebral anevrizmanın belirtileri, anevrizmanın büyüklüğüne, konumuna ve potansiyel olarak neden olduğu komplikasyonlara bağlı olarak değişebilir.

Aşağıda, serebral anevrizmanın olası belirtilerini daha detaylı bir şekilde ele alacağım:

 1. Ani ve Şiddetli Baş Ağrısı: Birçok serebral anevrizma vakası, aniden başlayan yoğun baş ağrısı ile karakterizedir. Bu baş ağrısı, “en kötü baş ağrısı” olarak tanımlanabilir ve çoğu hasta için belirgin bir belirtidir.
 2. Bulantı ve Kusma: Şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı ve kusmayla birlikte görülebilir. Bu belirtiler, intrakraniyal basıncın artmasının bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.
 3. Işığa Duyarlılık (Fotofobi): Serebral anevrizmalı hastalar, ışığa karşı aşırı hassasiyet yaşayabilirler. Parlak ışıklardan kaçınma eğiliminde olabilirler.
 4. Bilinç Değişiklikleri: Anevrizmanın patlaması durumunda, bilinç kaybı yaşanabilir. Bu durum ciddi bir acil tıbbi durum olarak kabul edilir.
 5. Gözde Çift Görme: Anevrizma, optik sinire veya çevresindeki dokulara bası yaparsa, gözde çift görme veya görme sorunları yaşanabilir.
 6. Yüz ve Vücutta Kas Zayıflığı: Anevrizma, beyin dokusuna bası yaparak kas kontrolünü etkileyebilir. Bu, yüzde veya vücutta ani bir kas zayıflığına yol açabilir.
 7. Konuşma Güçlüğü: Beyin dokusuna baskı yapması durumunda, konuşma güçlüğü yaşanabilir. Kelimeleri bulma veya doğru bir şekilde konuşma sorunları olabilir.
 8. Denge Kaybı ve Koordinasyon Sorunları: Anevrizma nedeniyle beyin fonksiyonları etkilenebilir, bu da denge kaybı ve koordinasyon sorunlarına yol açabilir.
 9. Nöbetler: Serebral anevrizma bazen nöbetlere yol açabilir. Bu nöbetler, anevrizmanın neden olduğu beyin dokusunun anormal uyarılması sonucu ortaya çıkabilir.
 10. Hassas Boyun ve Şiddetli Boyun Ağrısı: Serebral anevrizma, boyundaki damarların veya sinirlerin etkilenmesine neden olabilir, bu da boyun ağrısına veya hassasiyete yol açabilir.

Tanısı

Serebral anevrizma tanısı koymak için çeşitli tıbbi görüntüleme testleri ve klinik değerlendirmeler kullanılır. Bu testler, anevrizmanın varlığını doğrulamaya, büyüklüğünü ve konumunu belirlemeye ve uygun tedavi seçeneklerini belirlemeye yardımcı olur.

Serebral anevrizma tanısını detaylandıran bazı önemli yöntemler:

 1. Beyin Anjiyografisi: Beyin anjiyografisi, damarların röntgen görüntülerini elde etmek için kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Kontrast madde enjeksiyonuyla gerçekleştirilen bu test, beyin damarlarının ayrıntılı görüntülerini sağlar ve anevrizmanın varlığını ve türünü gösterir. Damarlara kontrast madde enjekte edildikten sonra röntgen çekilir ve anevrizma belirgin bir şekilde görüntülenebilir.
 2. Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taraması: BT taraması, beyin damarlarını ve anevrizmaları incelemek için kullanılır. Kontrast madde kullanılabilir, bu da damarların daha belirgin görünmesini sağlar. BT taraması ayrıca anevrizmanın boyutunu ve konumunu belirlemeye yardımcı olabilir.
 3. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): MRG, beyin dokusunu ve damarları ayrıntılı bir şekilde görüntülemek için kullanılır. Bu yöntemde manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanılır. MRG, anevrizmanın varlığını, boyutunu ve konumunu tespit etmek için etkili bir araçtır.
 4. Lomber Punktur (Spinal Tap): Serebral anevrizmanın patlamış olabileceği durumlarda, beyin omurilik sıvısının incelemesi için lomber ponksiyon yapılabilir. Bu test, kan veya diğer anormal maddelerin serebral omurilik sıvısında bulunup bulunmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.
 5. Görüntüleme ile Yönlendirilen Endovasküler Anjiyografi: Bu yöntem, anevrizmanın tedavi edilmesi amacıyla kullanılabilir. Anjiyografi sırasında, özel kateterler kullanılarak anevrizma bölgesine ulaşılır ve radyo dalgalarıyla görüntüleme yapılır. Anevrizmanın tedavi edilmesi gerekiyorsa, bu sırasında da müdahale yapılabilir.

Serebral anevrizma tanısının doğru ve erken bir şekilde konması, tedavi seçeneklerini belirleme ve hastanın sağlığını koruma açısından kritiktir. Belirtileri olan veya risk faktörlerine sahip olan kişiler, bir nörolog veya beyin cerrahı tarafından değerlendirilmelidir. Tanı işlemi sırasında kullanılan görüntüleme yöntemleri, anevrizmanın büyüklüğünü, konumunu ve tedavi gerekliliğini belirlemeye yardımcı olur.

Serebral Anevrizma Tedavisi

Serebral anevrizma tedavisi, anevrizmanın boyutuna, konumuna, hastanın sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Anevrizma tedavisi, anevrizmanın patlama riskini azaltmak, kanamayı önlemek ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirmek için yapılır.

Serebral anevrizma tedavi seçeneklerini daha detaylı bir şekilde açıklayan bir rehber:

 1. Gözlem (İzlem): Küçük ve istikrarlı anevrizmalar genellikle yakından izlenebilir. Bu anevrizmaların boyutu ve konumu düzenli olarak takip edilir. Gözlem, anevrizmanın büyümediği veya patlamadığı durumlarda bir seçenek olabilir.
 2. Cerrahi Müdahale: Serebral anevrizmanın boyutu, konumu ve hastanın genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi yöntemler şunları içerebilir:
  • Anevrizma Kliplemesi (Clipping): Bu prosedürde, anevrizma boyun kısmı klips veya metal bir kapakla kapatılır. Bu, anevrizmanın patlamasını önler.
  • Anevrizma Örtücü (Coiling veya Embolizasyon): Bu minimal invaziv prosedürde, ince bir kateter kullanılarak anevrizma içine metal veya tıbbi bir malzeme enjekte edilir. Bu malzeme, anevrizmanın içini doldurur ve kan akışını keser, böylece patlama riskini azaltır.
  • Bypass Cerrahisi: Büyük anevrizmalar veya karmaşık durumlarda, bir bypass ameliyatı gerekebilir. Bu işlemde, anevrizmanın kan akışını devre dışı bırakmak için yeni bir damar bağlantısı oluşturulur.
 3. Endovasküler Tedavi: Bu minimal invaziv tedavi seçeneği, anevrizmanın içine kateterler aracılığıyla ulaşmayı ve anevrizma içini tedavi etmeyi içerir. Anevrizma örtücü, stent veya koil gibi malzemeler kullanılabilir.
 4. Radyocerrahi (Gamma Knife veya CyberKnife): Bu yöntemler, anevrizmanın yüksek dozda radyasyonla tedavi edilmesini sağlar. Anevrizma bu şekilde sertleşebilir ve patlama riski azalabilir.

Tedavi seçeneği, hastanın özel durumuna ve anevrizmanın özelliklerine bağlı olarak belirlenir. Cerrahi müdahaleler, anevrizmanın tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlayabilir, ancak her ameliyat riskler taşır ve bu riskler dikkate alınmalıdır.

Serebral anevrizma tedavisi, erken tanı ve uygun tedavi ile başarılı olabilir. Hastanın sağlık ekibi, tedavi seçeneklerini ayrıntılı bir şekilde değerlendirecek ve en uygun yaklaşımı belirleyecektir. Tedavi sonrası, hastalar düzenli takip ve tedaviye devam etmelidirler, çünkü bazı anevrizmalar tekrar büyüyebilir veya yeni anevrizmalar gelişebilir.

Referanslar

Bu makalede sunulan bilgilere dayanarak, daha fazla kaynak ve bilgiye ulaşmak için aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz:

 1. Serebral Anevrizma
 2. https://emedicine.medscape.com/article/1161518-overview
 3. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/cerebral-aneurysm
 4. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/brain-aneurysm/symptoms-causes/syc-20361483
 5. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16800-brain-aneurysm
 6. https://www.nhs.uk/conditions/brain-aneurysm/

Serebral Anevrizma

Sosyal medyada paylaş!