Yenidoğanda yumurtalık kisti

Sayfayı paylaş!

Yenidoğanda yumurtalık kisti (neonatal over kisti) nedir?

Yenidoğanda yumurtalık kisti (pelvik kitle) büyük olasılıkla fetal yumurtalıkta uterodaki maternal hormonal stimülasyondan kaynaklanan fizyolojik bir kisttir. Ayırıcı tanı fetusta over kistinin ayırıcı tanısıyla aynıdır.

Yenidoğanda yumurtalık kistinin ayırıcı tanısı; genitoüriner sistem bozuklukları (örn. Üreme yolu anomalileri, idrar yolu tıkanıklığı, ürakal kist), gastrointestinal sistem bozuklukları (örn. Mezenterik veya omental kist, volvulus, kolon atrezisi, bağırsak duplikasyonu) veya çeşitli bozukluklar (örn., koledok, dalak veya pankreas kisti, lenfanjiyom) içerir.

Yenidoğanda yumurtalık kisti teşhisi nasıl konulur?

Neonatal kistler başlangıçta antenatal sonografik incelemede tespit edilmiş olabilir veya yukarı doğru ve dar neonatal pelvisin dışına doğru yer değiştirmesi nedeniyle asemptomatik bir karın kitlesi olarak tanımlanabilir. Kisti içeren yumurtalık genellikle serbestçe hareketlidir.

Ultrason muayenesi basit (berrak, sıvı dolu) veya kompleks (sıvı, debris, septa, solid bileşenler, ekojenik duvar) sonografik patern gösterebilir. Komplike bir sonografik görünüm, kesin tanıyı zorlaştırır.

Yumurtalık torsiyonu (over torsiyonu):

Over torsiyonu, özellikle uzun pediküller (utero-ovaryan ligamentler) mevcut olduğunda, her boyutta bir kist ile ortaya çıkabilir. Ebeveynler veya diğer bakıcılar, gecikmeden acil bakım alabilmeleri için torsiyon belirtileri ve semptomları (ani başlangıç, bulantı, kusma, düşük dereceli ateş, alt karın ağrısı) konusunda bilgilendirilmelidir. Foliküllerin klasik periferikleştirilmesiyle yumurtalık hacimlerinde boyut tutarsızlığı gösteren ultrason değerlendirmesi tanının belirlenmesinde yardımcı olur.

Her zaman, vasküler pedikülün açılarak torsiyone yumurtalığın kurtarılması için girişimde bulunulmalıdır. Koyu görünen bir torsiyone yumurtalığı kurtarmaya çalışmak için iki değerlikli bir teknik (yani yumurtalık korteksinin doğrusal bir insizyonla açılması) kullanılabilir; bu teknik venöz oklüzyonun neden olduğu intraovaryan basıncı azaltır ve overe arteryel akıma izin verir. Bununla birlikte, nadir durumlarda, şiddetli nekroz veya cansız görünüm nedeniyle ooferektomi gereklidir. Normal yumurtalıklar da torsiyona maruz kalabilir.

Yenidoğanda yumurtalık kistinin tedavisi:

Basit veya komplike bir kistin kendiliğinden gerilemesi genellikle dört ila altı aylıkken ortaya çıkar. İn-utero dönemde torsiyone olan bir yumurtalık da bu zaman dilimi içinde meydana gelir. Yenidoğan kistlerinin genel olarak kararlaştırılmış tedavisi şunları içerir:

● Doğumda ve bundan sonraki dört ila altı haftada bir, kist düzelene, büyüyene kadar, dört ila altı ay boyunca veya semptomatik hale gelene kadar seri ultrason muayeneleri.

● Basit kistlerin aspirasyonu ≥4 ila 5 cm

● Kompleks kistler için cerrahi müdahale; yumurtalık / tubal torsiyon şüphesi, boyut olarak artan kistler, semptomatik kistler ve dört ila altı aydan fazla devam eden kistler.

Seri ultrason takibi:

Seri ultrason muayeneleri, doğumda ve sonrasında regresyonu doğrulamak için her dört ila altı haftada bir yapılmalıdır. En ciddi endişeler malignite ve müteakip yumurtalık kaybı ile over torsiyonu olasılığıdır, bu da kist çözülmezse olasıdır. Regresyonun başarısız olması, kistin nonovarian patolojiyi temsil ettiği şüphesini de arttırır.

Seri ultrason muayeneleri kist düzelene, büyüyene, dört ila altı ay devam edene veya semptomatik hale gelene kadar devam etmelidir. Genişleyen, dört ila altı ay devam eden veya semptomatik hale gelen kistler için cerrahi müdahale gerekebilir.

Burada bahsi edilen ultrasonografi türü, pelvik renkli doppler ultrasonografi tetkikidir.

Over kistinin aspirasyonu

Postpartum kist aspirasyonu torsiyon olasılığını azaltmak için savunulmuştur. Antenatal kist aspirasyonunun aksine, neonatal kist aspirasyonun değeri ve güvenliği tanıyı daha kesin ve komplikasyon riski düşük olduğu için açıkça belirlenmiştir. Aspirasyon ≥4 ila 5 cm arasında olan basit neonatal over kistleri için endike olabilir. Kist kendiliğinden gerileyebilmektedir. Ancak, belirli bir süre takip edildiği takdirde kist gerileyebilir ve over kist aspirasyonuna gerek kalmayabilir. Bunun da dikkate alınmasında fayda vardır.

Yenidoğanda yumurtalık kisti ameliyatı:

Over kistlerinin cerrahi eksizyonu; genellikle komplike, semptomatik, boyut olarak artan veya dört ila altı aydan uzun süre devam eden kistlere müdahale için endikedir. Laparoskopik cerrahi de alternatif bir cerrahi tedavi yöntemi olarak düşünülebilir ve yumurtalık kistleri olan yenidoğanlarda uygulanabilir ve güvenlidir.

Spontan regresyon denilen yumurtalık kistinin kendiliğinden gerilemesi, genellikle dört ila altı aylıkken ortaya çıkar. Yenidoğan yumurtalık kisti vakalarının yaklaşık yüzde 50’si yaşamın ilk üç ayında düzelir, ancak yüzde 30 ila 40’ı torsiyon veya başka bir komplikasyon geçirir.

 

Referanslar:

1. Fetüste yumurtalık kisti

2. Prenatal diagnosis of fetal ovarian cyst

3. Fetal Ovarian Cyst

4. Yenidoğanda yumurtalık kisti

5. Management of Complex Ovarian Cysts in Newborns

6. Conservative treatment for complex neonatal ovarian cysts

7. Bebeklerde yumurtalık kisti

8. Management of ovarian cysts in infants

9. Ergen çocuklarda yumurtalık kisti

10. Guideline for the management of ovarian cysts in children and adolescents

11. Ovarian Cysts in Adolescents

12. Anormal rahim kanaması

 

Yenidoğanda yumurtalık kisti
Yenidoğanda yumurtalık kisti
Op. Dr. Ali GÜRTUNA
Op. Dr. Ali GÜRTUNA

Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Popüler sağlık konularında güncel, doğru ve güvenilir bilgi için sağlık sitemi ziyaret edin! Sünnet, kasık fıtığı, göbek fıtığı, apandisit ameliyatı, kabızlık tedavisi, inmemiş testis, idrar kaçırma ve kaka kaçırma, enfeksiyon hastalıkları, koronavirüs COVID 19, hesaplama programları ve çok daha fazlası.

Articles: 218