Kardiyojenik Şok

Kardiyojenik şok (Cardiogenic Shock, CS), kalp kasının yetersiz pompalama işlevi nedeniyle vücudun organlarına yeterince kan sağlayamadığı bir durumdur. Normalde, kalp kası, oksijen ve besin maddelerini taşıyan kanı vücudun her tarafına pompalar. Ancak CS durumunda, kalp kasının zayıf pompalama işlevi nedeniyle bu süreç aksar.

Nedenleri

Kardiyojenik şokun birkaç potansiyel nedeni vardır, bunlar şunları içerebilir:

 1. Kalp Krizi (Myocardial Infarction):
  • Kalp krizi, kalp kasına kan akışının aniden kesildiği veya azaldığı bir durumdur. Bu durum, kalp kasının zarar görmesine ve zayıf pompalama işlevine yol açabilir. Kalp krizi sonucu oluşan CS, en sık rastlanan nedenlerden biridir.
 2. Ağır Kalp Yetmezliği (Congestive Heart Failure):
  • Kalp yetmezliği, kalp kasının yetersiz çalıştığı bir durumdur ve kanı etkili bir şekilde pompalayamaz. Kalp yetmezliği olan hastalarda, kalp kasının zayıf pompalama işlevi nedeniyle CS riski artar.
 3. Kalp Kapakçık Sorunları:
  • Kalp kapakçıkları, kanın kalbin odacıkları arasında akışını düzenler. Kalp kapakçıklarındaki sorunlar, kalp kasının normal işleyişini engelleyebilir ve kardiyojenik şoka yol açabilir.
 4. Kardiyomiyopati:
  • Kardiyomiyopati, kalp kasının hastalıklı olduğu bir grup durumu ifade eder. Kalp kasının zayıf olduğu bu durumlar, kalp yetmezliği ve CS riskini artırabilir.
 5. Kalp Ameliyatı veya Girişim Komplikasyonları:
  • Bazı durumlarda, kalp ameliyatı veya invaziv kalp girişimleri sonrasında komplikasyonlar gelişebilir. Bu komplikasyonlar, kardiyojenik şoka yol açabilir.
 6. Kalp Yangısı (Myocarditis):
  • Kalp kasının iltihaplanması olarak bilinen miyokardit, kalp kasının zayıf pompalama işlevine neden olabilir. Miyokardit nedeniyle oluşan CS nadir görülse de önemlidir.
 7. İlaçlar ve Toksin Maruziyeti:
  • Bazı ilaçlar veya toksinler, kalp kasının işlevini olumsuz etkileyebilir. Bu maddelere maruz kalma sonucu CS gelişebilir.
 8. Kan Basıncı Sorunları:
  • Yüksek tansiyon (hipertansiyon) veya düşük tansiyon (hipotansiyon), kalp kasının yetersiz çalışmasına ve kardiyojenik şoka yol açabilir.
 9. Aort Rüptürü veya Diseksiyonu:
  • Aortun yırtılması veya aortun duvarlarının yırtılması, CS riskini artırabilir. Bu durumlar, kanamanın neden olduğu kan kaybına ve kalp kasının işlev bozukluğuna yol açar.
 10. Koroner Arter Hastalığı (CAD):
  • Koroner arter hastalığı, kalp kasına kan taşıyan arterlerin daralması veya tıkanması sonucu oluşur. Bu durum, kalp kasına yeterince kan gitmediğinde kardiyojenik şoka yol açabilir.

Kardiyojenik şokun nedenleri çeşitli olabilir ve bazen birden fazla neden bir araya gelebilir. Önemli olan, bu belirtilerle karşılaşıldığında hemen tıbbi yardım alınmasıdır. CS, acil bir durumdur ve erken teşhis ve tedavi hayati öneme sahiptir.

Belirtileri

Kardiyojenik şokun belirtileri şunları içerebilir:

 • Şiddetli zayıflık ve halsizlik hissi
 • Solunum zorluğu ve hızlı nefes alma
 • Ciltte solgunluk veya mavimsi renk değişikliği
 • Soğuk ve nemli cilt
 • Terleme
 • Bilinç kaybı veya bayılma
 • Şiddetli göğüs ağrısı
 • Hızlı veya düzensiz kalp atışları

Tanısı

Kardiyojenik şok tanısı, bir dizi tıbbi test ve inceleme ile konur.

Bu testler şunları içerebilir:

 • Elektrokardiyografi (EKG): Kalp ritmi ve elektriksel aktivitesini değerlendirmek için kullanılır.
 • Ekokardiyografi: Kalp kasının fonksiyonunu ve pompa gücünü değerlendirmek için kullanılır.
 • Kan Testleri: Kan testleri, elektrolit dengesizlikleri ve diğer potansiyel sorunları belirlemek için yapılır.
 • Göğüs Röntgeni: Kalp ve akciğerlerin görüntülerini sağlar.
 • Koroner Anjiyografi: Kalp damarlarının tıkanıklıklarını veya daralmalarını değerlendirmek için kullanılır.

Kardiyojenik Şok Tedavisi

CS, acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur. Tedavi, bu hayati tehlikeyi ortadan kaldırmayı ve hastanın sağlığını stabilize etmeyi amaçlar.

CS tedavisi çok yönlüdür ve aşağıdaki bileşenleri içerebilir:

 1. Stabilizasyon ve Acil Müdahale:
  • İlk adım, hastanın durumunu hızla stabilize etmektir.
  • Oksijen tedavisi: Hastaya oksijen verilerek vücudun oksijenlenmesi desteklenir.
  • İntravenöz (IV) sıvılar: IV yoluyla sıvılar verilerek kan volümü artırılır ve dolaşım desteklenir.
  • Kan basıncını düzenleyen ilaçlar: Kan basıncını artırmak veya düzenlemek için ilaçlar kullanılabilir.
  • Elektrokardiyografi (EKG) ve ritim değerlendirmesi: Kalp ritmi ve elektriksel aktivite yakından izlenir.
 2. Altta Yatan Nedenin Tedavisi:
  • Kardiyojenik şokun altta yatan nedeni tanımlandıktan sonra tedaviye odaklanılır.
  • Kalp krizi: Kalp krizi nedeniyle oluşmuşsa, hastaya erken koroner anjiyoplasti (anjiyoplasti veya stent yerleştirme) veya bypass cerrahisi gerekebilir.
  • Kalp yetmezliği: Eğer kardiyojenik şokun nedeni kalp yetmezliği ise, ilaçlarla kalp fonksiyonu desteklenir ve kalp kasının pompalama yeteneği artırılır.
  • Kalp kapakçık sorunları: Kalp kapakçık sorunlarına bağlı olarak kardiyojenik şok gelişmişse, cerrahi müdahale gerekebilir.
 3. Mekanik Kalp Desteği:
  • İleri durumlarda, hastaya mekanik bir kalp destek cihazı (ventriküler destek cihazı veya ECMO) takılabilir. Bu cihazlar, kalbin işlevini geçici olarak yerine getirir ve kan pompalar.
  • Mekanik kalp destek cihazları, hastanın tedavi edilmesi için zaman kazandırabilir ve kalp kasının iyileşmesine yardımcı olabilir.
 4. Sıvı Dengelemesi ve İlaçlar:
  • IV sıvılar, kan volümünü artırmak ve dolaşımı desteklemek için kullanılır.
  • İlaçlar, kalp atış hızını düzenlemek, kan basıncını kontrol etmek ve kalp fonksiyonunu desteklemek için kullanılabilir.
 5. Yoğun Bakım:
  • Kardiyojenik şok tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam edebilir. Burada hastanın durumu sürekli izlenir ve gerektiğinde müdahale edilir.
  • Yoğun bakım, ventilasyon (solunum desteği), kan gazı analizi ve diğer tıbbi müdahalelerin gerektiği bir ortam sunar.

Kardiyojenik şok, acil bir durumdur ve hızlı ve etkili tedavi gerektirir. Tedavi erken aşamalarda başladığında, hastanın hayatta kalma şansı daha yüksektir. Ancak bu durumun önlenmesi en iyisi olacaktır. Kalp sağlığına dikkat etmek, düzenli kontroller yapmak ve risk faktörlerini azaltmak, CS gibi ciddi kalp sorunlarını önlemede önemlidir.

Referanslar:

 1. Kardiyojenik Şok
 2. https://emedicine.medscape.com/article/152191-overview
 3. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cardiogenic-shock/symptoms-causes/syc-20366739
 4. https://www.nhlbi.nih.gov/health/cardiogenic-shock
 5. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17837-cardiogenic-shock
 6. https://emedicine.medscape.com/article/152191-overview
 7. https://www.ucsfhealth.org/conditions/cardiogenic-shock
 8. https://www.healthline.com/health/cardiogenic-shock

Kardiyojenik Şok

Sosyal medyada paylaş!