Uzun QT Sendromu

Uzun QT sendromu (Long QT Syndrome, LQTS), kalp kasının elektriksel aktivitesini düzenleyen iyon kanallarındaki genetik bir bozukluk sonucu ortaya çıkan bir kalp ritim bozukluğudur. LQTS’nin karakteristik özelliği, kalp atışlarının normalden daha uzun sürdüğü ve bu nedenle kalp ritminin bozulduğu bir durumdur.

Türleri

Uzun QT Sendromu, farklı genetik mutasyonlar nedeniyle farklı alt tiplere ayrılabilir.

1. LQTS Tip 1 (LQT1):

 • Genetik Mutasyon: LQT1, KCNQ1 genindeki mutasyonlarla ilişkilidir.
 • Semptomlar: LQT1 hastaları genellikle egzersiz sırasında ve stres altında uzun QT aralıkları yaşarlar. Semptomlar arasında bayılma nöbetleri ve ani bilinç kaybı bulunabilir.
 • Tetikleyiciler: Stres, duygusal uyarıcılar ve fiziksel aktivite gibi tetikleyiciler, semptomların ortaya çıkmasına yol açabilir.
 • Tedavi: Beta bloker ilaçları genellikle LQT1 tedavisinde kullanılır. Egzersizden kaçınma ve tetikleyici faktörlerden kaçınma da önerilir.

2. LQTS Tip 2 (LQT2):

 • Genetik Mutasyon: LQT2, KCNH2 genindeki mutasyonlarla ilişkilidir.
 • Semptomlar: LQT2’ye sahip hastalar genellikle ani duygu değişiklikleri veya hızlı kalp atışı gibi tetikleyicilerle uzun QT aralıkları yaşarlar. Bayılma nöbetleri sıkça görülebilir.
 • Tetikleyiciler: Duygusal uyarıcılar ve hızlı kalp atışı gibi tetikleyiciler, semptomların ortaya çıkmasına yol açabilir.
 • Tedavi: Beta bloker ilaçları LQT2 tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Egzersizden kaçınma ve tetikleyici faktörlerden kaçınma da önerilir.

3. LQTS Tip 3 (LQT3):

 • Genetik Mutasyon: LQT3, SCN5A genindeki mutasyonlarla ilişkilidir.
 • Semptomlar: LQT3 hastaları genellikle uyku sırasında uzun QT aralıkları yaşarlar. Semptomlar arasında ani bayılma nöbetleri ve ani bilinç kaybı bulunabilir.
 • Tetikleyiciler: Uyku ve dinlenme durumları, LQT3 semptomlarının ortaya çıkmasına yol açabilir.
 • Tedavi: LQT3 tedavisi için beta blokerler bazen kullanılır, ancak diğer anti-aritmik ilaçlar da gerekebilir. Egzersizden kaçınma ve tetikleyici faktörlerden kaçınma önerilir.

Her LQTS tipi, farklı genetik mutasyonlarla ilişkilendirilir ve semptomların tetikleyicileri farklıdır.

Belirtileri

Uzun QT Sendromu (LQTS), kalp ritmi bozukluklarından biri olduğu için belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve semptomlarının ciddiyeti değişebilir. Ancak, LQTS’li bireylerde yaygın olarak görülen belirtiler şunlar olabilir:

1. Ani Bayılma Nöbetleri (Senkop): LQTS’nin en belirgin belirtilerinden biri ani bayılma nöbetleridir. Bu nöbetler, genellikle kalp ritminin anormal bir şekilde yavaşladığı veya hızlandığı anlarda meydana gelir. Bayılma nöbetleri, hastanın bilinç kaybı yaşadığı ve düşebileceği tehlikeli durumlardır.

2. Ani Bilinç Kaybı: LQTS’li hastalar, ani bilinç kaybı yaşayabilirler. Bu bilinç kaybı, genellikle kalp ritmi anormalliği sonucu meydana gelir ve hastanın kısa bir süreliğine kendine gelmemesi anlamına gelir.

3. Düzensiz Kalp Atışları: LQTS semptomları arasında düzensiz kalp atışları bulunabilir. Kalp ritmi normalden sapabilir, özellikle QT aralığının uzaması nedeniyle. Bu düzensizlikler, hastanın çarpıntı hissetmesine neden olabilir.

4. Göğüs Ağrısı veya Rahatsızlık: LQTS bazen göğüs ağrısı veya rahatsızlık hissi ile ilişkilendirilir. Bu ağrı, kalp ritmindeki anormalliklerle ilişkili olabilir.

5. Bilinçsiz Kalp Durmaları (Ani Kardiyak Ölüm): LQTS, semptomları kontrol altına alınmadığında ani kardiyak ölüme yol açabilen ciddi bir durumdur. Ani kardiyak ölüm, genellikle semptomları şiddetli olan ve tedavi edilmemiş hastalarda görülür.

Teşhisi

Aşağıda, Uzun QT Sendromu teşhisinin ayrıntılı sürecini detaylandıracağız:

1. Anamnez ve Semptomların Değerlendirilmesi:

LQTS teşhisi, hastanın semptomlarına dayalı olarak başlar. Hastanın geçmişte yaşadığı bayılma nöbetleri, düzensiz kalp atışları veya göğüs ağrısı gibi semptomlar dikkate alınır. Ayrıca, aile öyküsü de incelenir, çünkü LQTS genetik bir hastalıktır ve ailenin geçmişi önemlidir.

2. Elektrokardiyografi (EKG):

Uzun QT Sendromu teşhisi koymak için en önemli testlerden biri elektrokardiyografidir. EKG, kalp ritmi ve elektriksel aktivitesini kaydeder. LQTS, EKG sonuçlarına uzun QT aralıkları veya T dalga anomalileri gibi belirgin değişiklikler olarak yansır. EKG, semptomlarını yaşamış hastalara ve aile üyelerine yapılmalıdır.

3. Holter Monitörü:

Holter monitörü, hastaların kalp ritmini 24 saat boyunca izlemek için kullanılır. Bu cihaz, nadir veya günlük olarak görülen ritim anormalliklerini yakalayabilir. Semptomları olan hastalara Holter monitörü takılması önerilir.

4. Genetik Testler:

LQTS’nin genetik bir hastalık olduğunu göz önünde bulundurarak, genetik testler hastalığın kesin teşhisi için yapılır. Genetik testler, LQTS’ye yol açan spesifik genetik mutasyonları tanımlar. Bu testler ayrıca aile üyelerindeki potansiyel riski de değerlendirmek için kullanılır.

5. Stres Testleri:

Uzun QT Sendromu  teşhisi koymak için stres testleri bazen kullanılır. Bu testler sırasında kalp aktivitesi, egzersiz veya stres altında değerlendirilir. Semptomlar bu test sırasında tetiklenebilir.

6. Diğer İleri Görüntüleme Yöntemleri:

Bazı durumlarda, özellikle semptomları olan hastalarda, transtorasik ekokardiyografi (TTE) veya transözofageal ekokardiyografi (TEE) gibi görüntüleme testleri kullanılabilir. Bu testler, kalp yapısını ve işlevini daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.

LQTS teşhisi, bu testlerin bir veya birkaçının kullanılmasıyla konur. Teşhisin kesinleştirilmesi için hastanın semptomları, aile öyküsü ve genetik test sonuçları dikkate alınır. LQTS tanısı konmuş olan kişiler, tedavi ve takip planlarını belirlemek için bir kardiyolog veya uzman bir doktor tarafından yakından izlenmelidir. Teşhis konulduktan sonra, hastalar ve aileleri semptomları tanımak ve acil durumlarla nasıl başa çıkacaklarını bilmelidirler.

Uzun QT Sendromu Tedavisi

Uzun QT Sendromu tedavisi, hastanın semptomlarının şiddetine, mutasyon tipine ve risk faktörlerine göre özelleştirilir.

LQTS’nin tedavi seçenekleri aşağıda daha ayrıntılı bir şekilde detaylandırılmıştır:

1. İlaç Tedavisi:

LQTS’nin tedavisinde kullanılan başlıca ilaçlar şunlardır:

 • Beta Blokerler: Beta bloker ilaçları, kalp hızını ve kalp atışlarını düzenlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda adrenalin yanıtını azaltarak LQTS semptomlarını hafifletebilirler. Propranolol ve nadolol gibi beta blokerler yaygın olarak kullanılır.
 • Potasyum Takviyesi: Potasyum seviyelerini artırmak, Uzun QT Sendromu semptomlarını hafifletebilir. Ancak, bu tedavi yalnızca düşük potasyum seviyelerine sahip hastalar için uygundur ve bir doktor tarafından yönlendirilmelidir.
 • Anti-aritmik İlaçlar: Amiodaron gibi anti-aritmik ilaçlar, kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu ilaçlar, bazen diğer ilaçlara yanıt vermeyen hastalarda veya semptomları kontrol altına almak için kullanılır.

2. İmplante Edilebilir Kardiyoverter-Defibrilatör (ICD):

Ani kardiyak ölüm riski olan hastalara ICD cihazı implante edilebilir. ICD, kalp ritmi anormal bir şekilde hızlandığında veya düzensiz olduğunda otomatik olarak müdahale eder. Bu cihaz, hastanın yaşamını kurtarabilir ve LQTS’nin ciddi komplikasyonlarına karşı koruma sağlar.

3. Yaşam Tarzı Değişiklikleri:

Hastalara tetikleyici faktörlerden kaçınmaları önerilebilir. Bu faktörler arasında aşırı egzersiz, aşırı stres, belirli ilaçlar ve düşük potasyum seviyeleri yer alır. LQTS’li bireylerin düzenli olarak doktorları tarafından izlenmeleri ve semptomlarının takip edilmesi önemlidir.

4. Genetik Danışmanlık:

LQTS, genetik bir hastalık olduğundan, hastalığın aile geçmişi incelenmeli ve aile üyeleri de test edilmelidir. Genetik danışmanlık, risk faktörlerini ve genetik taşıyıcılığı değerlendirmek için önemlidir.

5. Eğitim ve Farkındalık:

LQTS hastaları ve aileleri, semptomları tanımak ve acil durumlarla nasıl başa çıkacaklarını bilmelidirler. Kalp krizi belirtileri veya bayılma yaşandığında hemen tıbbi yardım çağrılmalıdır.

Tedavi, Uzun QT Sendromu hastalarının yaşam kalitesini artırmayı ve semptomları kontrol altına almayı amaçlar. Ancak her hasta farklıdır ve tedavi planı hastanın özel ihtiyaçlarına ve genetik profiline göre belirlenir. LQTS tanısı konmuş olan kişilerin bir kardiyolog veya uzman bir doktor tarafından yakından izlenmesi ve yönlendirilmesi çok önemlidir. Ayrıca, hastalar ve aileleri semptomları ve tedavi seçeneklerini anlamalı, böylece LQTS ile başa çıkmada daha bilinçli olabilirler.

Sonuç

Uzun QT sendromu, kalp ritminin bozulduğu nadir bir genetik kalp hastalığıdır. Teşhis ve tedavi, belirli testlerin ve değerlendirmelerin kullanılmasını gerektirir. LQTS tedavisi, semptomlara ve risk faktörlerine bağlı olarak değişir ve hasta özelleştirilmiş bir tedavi planı alır. Bu nedenle, LQTS tanısı konmuş olan kişilerin bir kardiyolog tarafından yakından izlenmesi ve yönlendirilmesi önemlidir.

Referanslar:

 1. Uzun QT Sendromu
 2. https://emedicine.medscape.com/article/157826-overview
 3. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/long-qt-syndrome/symptoms-causes/syc-20352518
 4. https://www.nhlbi.nih.gov/health/long-qt-syndrome
 5. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17183-long-q-t-syndrome-lqts
 6. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/long-qt-syndrome-lqts
 7. https://www.nhs.uk/conditions/long-qt-syndrome/
 8. https://emedicine.medscape.com/article/157826-overview

Uzun QT Sendromu

Sosyal medyada paylaş!