Prune Belly Sendromu

Prune Belly Sendromu (Prune Belly Syndrome, PBS), nadir görülen bir tıbbi durumdur ve genellikle doğum anında teşhis edilir. Bu makale, PBS hakkında detaylı bilgi vererek, bu durumun ne olduğunu, semptomlarını, nedenlerini ve tedavi seçeneklerini açıklayacaktır.

PBS Nedir?

Prune Belly Sendromu, diğer adıyla Eagle-Barrett Sendromu, karın kaslarının zayıflaması, idrar torbasının genişlemesi ve testislerin inmemesi gibi karakteristik özelliklere sahip nadir bir doğumsal sendromdur. Bu sendrom, doğumsal bir anomali sonucu gelişir ve bebekler genellikle doğumdan hemen sonra teşhis edilirler.

Prune Belly Sendromu Belirtileri ve Bulguları

İşte Prune Belly Sendromu’nun yaygın belirtileri:

 1. Karın Kaslarının Zayıflaması (Abdominal Distension): PBS’nun en karakteristik belirtisi, bebeklerin karın kaslarının zayıf veya gelişmemiş olmasıdır. Bu, karın bölgesinin içeri doğru çökmesine neden olur ve bebeklerin “prune belly” görünümünü kazanmasına yol açar.
 2. İdrar Torbasının Genişlemesi (Megakistis): Bebeklerde idrar torbası normalden daha büyük olabilir. Bu, idrarın birikmesine ve düzenli olarak boşaltılmasının zorlaşmasına neden olabilir.
 3. Testislerin İnmemesi (Kriptorşidizm): PBS’na sahip erkek bebeklerde, testisler normal yerlerine inmemiş olabilir. Bu, ileride fertilite (üreme yeteneği) sorunlarına yol açabilir.
 4. İdrar Yolu Sorunları: İdrar yolu enfeksiyonları bu sendromun yaygın bir belirtisi olabilir. Ayrıca, idrarın tam olarak atılamaması, idrar kaçağı ve idrar yapma güçlüğü gibi sorunlar da görülebilir.
 5. Böbrek Sorunları: PBS, böbreklerin normal gelişimini etkileyebilir ve böbrek fonksiyonları üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.
 6. Solunum Problemleri: Bazı bebeklerde, bu sendrom solunum sorunlarına yol açabilir ve solunum güçlüğüne neden olabilir.
 7. Gelişim Problemleri: Prune Belly Sendromu’na sahip çocuklar genellikle büyüme ve gelişme sorunları yaşarlar.

Belirtiler bu sendroma sahip bireyler arasında değişkenlik gösterebilir ve belirtilerin ciddiyeti hastadan hastaya farklılık gösterebilir. PBS tanısı, doğum sonrası fiziksel muayene ve görüntüleme testleri (örneğin ultrason) ile konulur.

PBS Nedenleri

Prune Belly Sendromu’nun nedenleri hala tam olarak anlaşılamamış olsa da, araştırmacılar genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun bu durumun gelişimine katkıda bulunabileceğini düşünmektedirler.

Prune Belly Sendromu’nun potansiyel nedenleri şunlar olabilir:

 1. Genetik Faktörler: Prune Belly Sendromu’nun genetik kökenleri üzerine çalışmalar devam etmektedir. Bazı durumlarda aile geçmişi, sendromun gelişme riskini artırabilir. Ancak tek bir genetik mutasyonun Prune Belly Sendromu’na yol açtığı belirli bir gen tanımlanmamıştır.
 2. Embriyonik Gelişim Sorunları: PBS, fetüsün anne rahminde gelişirken bazı embriyonik (cenin gelişimi ile ilgili) sorunlara bağlı olabilir. Özellikle üriner sistem (idrar yolu) ve karın kaslarının gelişimindeki bozukluklar bu durumun temel nedenlerinden biri olarak kabul edilir.
 3. Çevresel Faktörler: Anne adayının hamilelik sırasında maruz kaldığı çevresel etkenlerin, PBS riskini artırabileceği öne sürülmüştür. Ancak bu konudaki araştırmalar henüz net sonuçlar vermemiştir.
 4. İlaç ve Toksin Maruziyeti: Bazı ilaçların veya kimyasal maddelerin gebelik sırasında kullanılması veya maruz kalınması, fetüsün gelişimini etkileyebilir ve PBS riskini artırabilir.
 5. Genetik Değişkenlerin Etkileşimi: Prune Belly Sendromu’nun gelişiminde birden fazla genetik faktörün ve çevresel etkenlerin karmaşık bir etkileşiminin rol oynadığı düşünülmektedir. Bu nedenle, bu sendromun nedenlerini net bir şekilde belirlemek karmaşık bir süreçtir.

Prune Belly Sendromu’nun nedenleri üzerine yapılan araştırmalar devam etmektedir. Ancak şu an için tam olarak neden olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Tedavi ve yönetim, genellikle semptomları hafifletmeye ve komplikasyonları önlemeye yöneliktir ve hastanın durumuna göre kişiselleştirilir. Bu nedenle Prune Belly Sendromu’na sahip olan bireylerin uzman bir tıp ekibi tarafından yakından izlenmesi ve yönetilmesi önemlidir.

Prune Belly Sendromu Tedavisi ve Tanı

Prune Belly Sendromu’nun tedavisi, semptomların şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Tedavi yaklaşımı, multidisipliner bir ekibin katkısıyla belirlenir ve hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanır.

İşte Prune Belly Sendromu’nun tedavi seçenekleri hakkında daha fazla detay:

 1. Cerrahi Müdahale: PBS’lu bebeklerde karın kaslarının zayıf olması, idrar torbasının genişlemesi ve testislerin inmemesi gibi fiziksel sorunlar sık görülür. Bu nedenle cerrahi müdahale sıklıkla gereklidir.
  • Karın Kaslarının Onarımı: Cerrahi olarak karın kaslarının onarılması veya güçlendirilmesi, karın bölgesinin düzeltilmesine yardımcı olabilir.
  • Testis İnmeme Cerrahisi: Erkek bebeklerde testislerin inmemesi durumunda, cerrahi olarak testislerin yerleştirilmesi veya sabitlenmesi gerekebilir.
  • İdrar Yolu Cerrahisi: İdrar yolu sorunlarına yönelik cerrahi müdahaleler, idrarın daha etkili bir şekilde atılmasını sağlayabilir.
 2. İdrar Yolu Tedavisi: PBS’lu hastalarda idrar yolu sorunları sıkça görülür. İdrarın düzenli olarak boşaltılması ve idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi için çeşitli yöntemler kullanılabilir.
  • Kateterizasyon: İdrarın düzenli olarak boşaltılması için kateterizasyon, bir tüpün idrar yoluna yerleştirilmesini içerir.
  • İlaç Tedavisi: İdrar yolu sorunlarını yönetmek için ilaçlar kullanılabilir.
 3. Destekleyici Bakım: PBS’lu hastalar için destekleyici bakım önemlidir. Bu, semptomların yönetilmesini ve hastanın genel sağlığının korunmasını içerir.
  • Düzenli Takip: PBS’lu hastaların düzenli olarak bir uzman sağlık ekibi tarafından takip edilmesi önemlidir.
  • Beslenme ve Büyüme İzlemi: Özellikle bebekler için yetersiz beslenme ve büyüme riskine karşı dikkatli bir izlem yapılmalıdır.
 4. Mental ve Duygusal Destek: PBS, hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Hastalar ve aileleri için mental ve duygusal destek sağlamak önemlidir.

PBS, karmaşık bir tıbbi durumdur ve tedavi süreci uzun vadeli ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir. Tedavi, hastanın semptomlarına ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilir ve bir uzman sağlık ekibi tarafından yönlendirilir. Bu nedenle PBS teşhisi konmuş bir hastanın, uzman bir tıbbi ekibin gözetiminde düzenli olarak izlenmesi ve tedavi edilmesi önemlidir.

Sonuç

PBS, nadir görülen bir tıbbi durum olup doğumsal bir anomali sonucu gelişir. Erken teşhis ve uygun tedavi, semptomların yönetilmesine yardımcı olabilir ve hastanın yaşam kalitesini artırabilir. Bu nedenle, PBS hakkında bilgi sahibi olmak ve uzman bir sağlık profesyonelinin gözetiminde tedaviye erken başlamak önemlidir.

Referanslar:

 1. https://emedicine.medscape.com/article/447619-overview
 2. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16231-prune-belly-syndrome
 3. https://www.webmd.com/children/what-is-prune-belly-syndrome
 4. Prune Belly Sendromu

Prune Belly Sendromu

Sosyal medyada paylaş!