Optik Nörit (ON)

Optik nörit (ON), göz sinirinin iltihaplandığı veya tahriş olduğu bir durumdur. ON, bir hastalık nedeniyle veya bilinen herhangi bir spesifik neden olmaksızın meydana gelebilen bir durumdur. Optik nöriti olan bir kişide multipl skleroz gelişebilir.

Optik nörit nedir?

Optik nörit (ON), göze giden sinirin (optik sinir) iltihaplandığı veya tahriş olduğu bir durumdur. Enflamasyon, beyaz kan hücrelerinin ve kimyasal habercilerin iyileşmeyi teşvik etmek veya virüslere veya yabancı maddelere saldırmak için vücudun bir bölgesine gittiği bir süreci ifade eder. Optik nörit, bir hastalık nedeniyle veya bilinen herhangi bir neden olmaksızın ortaya çıkabilen bir durumdur.

Optik nörit kimde görülür?

Bu hastalık her yaşta herkesin başına gelebilir, ancak vakaların çoğu 20 ila 40 yaş arasındaki kadınlarda görülür. Amerika Birleşik Devletleri’nde optik nörit, siyah insanlara göre beyaz insanlarda daha sık görülür. ON ayrıca Asya kültürlerinde daha yaygındır.

Optik nörite (ON) ne sebep olur?

ON’un en yaygın nedeni optik sinirin inflamatuar demiyelinizasyonudur. Demiyelinizasyon, miyelinin hastalık nedeniyle soyulduğu bir süreçtir. ON’un, bilinmeyen bir nedenden ötürü bağışıklık sisteminin vücudun dokularına saldırarak yaralanmaya neden olduğu bir otoimmün süreç olduğuna inanılmaktadır. Bu bazen bir enfeksiyondan sonra ortaya çıksa da, genellikle bağışıklık saldırısının neden oluştuğuna dair net bir neden yoktur.

Miyelin, merkezi sinir sisteminde oligodendrositler (bir hücre türü) tarafından üretilen bir materyaldir. Miyelin birçok sinirin aksonlarını sarar. Sinir aktivitesini hızlandırmaya yardımcı olur ve sinirlerdeki elektriksel iletimi yalıtır.

ON’lu bazı hastalarda sinir sisteminde başka demiyelinizasyon atakları olmaya devam edecek ve multipl skleroz gelişecektir. Multipl skleroz, zamanla beynin ve omuriliğin farklı kısımlarında demiyelinizasyon ataklarının meydana geldiği otoimmün bir durumdur.

Optik nöritin belirtileri nelerdir?

 • Optik nörit genellikle tek gözde görülür, ancak bazen her iki göz de etkilenir (yaklaşık 10 kez).
 • Görme kaybı yaygındır ve genellikle birkaç gün içinde ortaya çıkar ve ilerlemesi bir ila iki hafta içinde durur.
 • Semptomlar arasında görme bulanıklığı, merkezi görmenin bir kısmının veya tamamının kaybı, renkli görmede azalma ve görüşte solukluk yer alır.
 • Kontrast ve parlama zorluğu nedeniyle geceleri görmek de zor olabilir .
 • ON’lu hastaların çoğunda karakteristik olarak gözün hareket etmesiyle kötüleşen göz ağrısı vardır.
 • Bazen insanlar optik nörit hastası olduklarında titreyen veya yanıp sönen ışıklar görürler (yaklaşık 3 kişiden 1’i).
 • Bazı insanlar egzersiz yaptıklarında veya kendilerini zorladıkları zaman görüşlerinin bulanıklaştığını fark ederler.

Optik nörit (ON) nasıl teşhis edilir?

ON tanısı hastanın tıbbi öyküsünün yanı sıra görme kaybına neden olabilecek diğer hastalıkların olmamasına da dayanmaktadır. Oftalmolojik muayene, oftalmoskop adı verilen bir alet kullanılarak optik sinirin görülebilen kısmı olan optik diskte, gözün arka kısmındaki anormalliklerin gösterilmesine yardımcı olabilir. Tanıya yardımcı olan görme alanı testi, renkli görme, testler ve görme keskinliği testlerinde anormallikler olabilir.

Bazen ON tanısı koyarken başka hastalıkların da göz önünde bulundurulması gerekebilir, ancak bunlar genellikle öykü ve muayene sırasında belirgindir. Örneğin, 50 yaşın üzerindeki bazı kişilerde, bir gözde iltihaplanmadan değil, göze kan akışındaki sorundan kaynaklanan ani görme kaybı yaşanır.

Optik nörit için herhangi bir test var mı?

Test, diğer tanıların dışlanmasına yardımcı olur ve diğer hastalıkların olasılığını değerlendirir. Beynin ve yörüngelerin (göz yuvaları) gadolinyum kontrastıyla manyetik rezonans görüntüleme (MRI) çalışması, akut demiyelinizan optik nörit tanısını doğrulayabilir Ek olarak, MRI taramaları beyinde iki veya daha fazla demiyelinizasyon alanı gösteren hastaların, MS geliştirme riskinin bu tür alanları az olan veya hiç olmayan hastalara göre daha yüksek olduğu artık bilinmektedir.

MRI taramaları, doktorların iç dokuları gösteren çok güçlü bir mıknatıs aracılığıyla beyne ve omuriliğe bakmasına olanak tanır. Gadolinyum beyindeki ve optik sinirdeki iltihabı göstermeye yardımcı olur. Gadolinyum, önemli böbrek hastalığı olan veya kontrast maddede kullanılan boyalara karşı bilinen alerjik reaksiyonları olan hastalarda kullanılmamalıdır.

İzole optik nörit için lomber ponksiyon genellikle gerekli değildir, ancak bazen multipl skleroz tanısına yardımcı olmak için kullanılır. ON’un alışılmadık özellikleri varsa (örneğin, hastanın yaşının 15 yaşından küçük olması, iki taraflı ON veya enfeksiyonu düşündüren semptomlar) diğer hastalıkları kontrol etmek için lomber ponksiyon gerekebilir.

Optik nöritli bazı kişilerde duruma bağlı olarak kan testleri gerekli olabilir. Kan testiyle kontrol edilebilecek hastalıklar arasında lupus eritematozus , temporal arterit , sarkoidoz , frengi ve Lyme hastalığı yer alır ancak bunlarla sınırlı değildir .

Görsel uyarılmış potansiyeller testi müdahalesizdir ve elektriğin görsel yollar boyunca nasıl iletildiğini ölçer. Test, elektrotlar beyin aktivitesini izlerken hastanın ekrandaki dama tahtası desenini izlemesini gerektiriyor. ON ile birlikte optik sinirlerden birinde veya her ikisinde yavaşlama olabilir.

Oküler koherens tomografi gözün arkasını değerlendirmek için yeni, invazif olmayan bir tekniktir. Test, gözün arkasındaki sinir lifi tabakasını ölçebilir. Oküler koherens tomografinin ON tanısındaki rolü hala belirsizdir.

Optik nöritin (ON) tedavisi var mı?

Optik nörit tedavi gerektirmeden kendiliğinden düzelebilir. Bununla birlikte, görme işlevi zayıfsa, IV metilprednizolon (bir steroid ilacı) tedavisinin ardından giderek azalan bir oral steroid tedavisinin görme işlevinin iyileşmesini hızlandırdığı gösterilmiştir. Olağan seyir üç gün IV steroid ve ardından birkaç gün dozu azaltan ilaç tedavisidir. Steroidlerin yan etkileri şunlardır:

 • Uyuma zorluğu
 • Mide bozukluğu
 • Metal tadı
 • Kaygı veya sinirlilik
 • Artan glikoz seviyeleri (özellikle şeker hastalarında)
 • Pamukçuk (mantar enfeksiyonu)

Uzun vadeli steroidlerin başka riskleri de vardır. Düşük doz oral prednizon, optik nöritte etkili olmadığı için artık kullanılmamaktadır.

Hastaların beyinlerinin MRI taramalarında birden fazla demiyelinizasyon alanı varsa, tekrarlayan-düzelen multipl sklerozda etkili olan ilaçların kullanılmasının, hastaların MS geliştirme olasılığını azaltabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.
Referanslar:

Optik Nörit (ON)

Sosyal medyada paylaş!