Kalp damar hastalığı riski ACC, AHA 2013

Kalp damar hastalığı riski hesaplama (ACC/AHA 2013) programı, Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastalık 10 yıllık riskini tahmin etmeye yardımcı olur:

Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastalık: ASCVD (Atherosclerotic Cardiovascular Disease)

1. İlk ölümcül olmayan miyokard enfarktüsünün ortaya çıkışı
2. KKH ölümü
3. Ölümcül ya da ölümcül olmayan inme

Bu hesap makinesi ile hesaplanan risk, beklenen değerleri aşabilir (bkz. Lancet referansı) ve herhangi bir sorunuz varsa, hastayla konuşma yapılması gerekmektedir.

Risk tahminleri, öncelikle Beyaz ve Afrika kökenli Amerikalı deneklerden oluşan kohortlardan geliştirilmiştir.

Amerika yerlileri, Güney Asya kökenli Asya kökenli Amerikalılar ve Porto Rikolu’da risk küçümsenebilir.

Doğu Asya kökenli Asya kökenli Amerikalılar ve bazı Meksikalı Amerikalılarda risk fazla tahmin edilebilir.

Statinleri Başlamayı Düşündüğünüzde, Kalp damar hastalığı riski değerlendirmesi yapın:

ASCVD riskinin azaltılması için, ilk olarak, her zaman yan etkiler, ilaç-ilaç etkileşimleri ve hasta tercihleri için bir klinisyen-hasta tartışmasına katılın.

Bu doğrultuda;

1. ASCVD risk azaltma faydaları potansiyelini,
2. Yan etkiler ve ilaç-ilaç etkileşimleri potansiyelini,
3. Kalp sağlığına uygun yaşam tarzını,
4. Diğer risk faktörlerinin yönetimini,
5. Hasta tercihleri değerlendirin.

Statin tedavisi, New York Kalp Birliği sınıf II – IV kalp yetmezliği olan veya bakım hemodiyalizi alan kişiler için rutin olarak önerilmez.

Yüksek yoğunluklu Statinleri düşünürken veya kullanırken:

Tedavi eden klinisyenin şunları düşünmesi önerilir;

1. Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu gibi çoklu veya ciddi komorbiditeler.
2. Önceki statin intoleransı veya kas bozuklukları öyküsü.
3. Açıklanamayan yüksek alanin transaminaz seviyeleri (ALT), normalin üst sınırının üç katından fazla.
4. Statin metabolizmasını etkileyen ilaçların, hasta özellikleri ile birlikte kullanılması.
5. 75 yaşından büyükler.

Agresif Kolesterol düşürücü ilaçlar için risk hesaplayıcılar kullanılırken:

Yönergeler, tedavi eden klinisyenin aşağıdakileri göz önünde bulundurmasını önerir;

1. dL başına 160 mg (L başına 4.14 mmol) veya daha yüksek bir birincil LDL-C seviyesi veya diğer genetik hiperlipidemi kanıtları.
2. Birinci derece bir erkek akrabasında 55 yaşından önce veya birinci derece bir kadın akrabasında 65 yaşından önce, erken ASCVD öyküsü.
3. L başına 2 mg (L başına 19.05 nmol) veya daha yüksek olan yüksek hassasiyetli C-reaktif protein seviyesi.
4. Koroner arter kalsiyum skoru 300 Agatston birimi veya daha büyük, yaş, cinsiyet ve etnik köken için yüzde 75 veya daha yüksek olması.
5. Ayak bileği-brakiyal indeks (ABI) 0,9’dan az olması.
6. Yaşam boyu ASCVD riskinin artması.

Statin etkileri ve yan etkilerini izlerken:

1. Statin başlatılmasından veya terapideki değişiklikten sonraki 4 ila 12 hafta içinde uyumu, tedaviye yanıtı ve olumsuz etkileri değerlendirin.
2. Açlık lipit seviyelerini ölçün.
3. Semptomatik olmadıkça rutin alanin transaminaz (ALT) veya kreatin kinaz seviyelerini izlemeyin.
4. Tip 2 diyabeti, mevcut uygulama kılavuzlarına göre tarayın ve tedavi edin; Kalp sağlığına uygun yaşam tarzı alışkanlıkları, diyabetin ilerlemesini önlemek için teşvik edilmelidir.

Referans (Kalp damar hastalığı riski hesaplama programı):

1. Goff DC Jr, Lloyd-Jones DM, Bennett G, et.al. 2013 ACC/AHA Guideline on the Assessment of Cardiovascular Risk: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2013 Nov 12.
Stone NJ, Robinson J, Lichtenstein AH, et. al. 2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic

2. Cardiovascular Risk in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2013 Nov 12.

3. Ridker PM, Cook NR. Statins: new American guidelines for prevention of cardiovascular disease. Lancet. 2013 Nov 30;382(9907):1762-5. doi: 10.1016/S0140-6736(13)62388-0. Epub 2013 Nov 20.

4. Downs J, Good C. New Cholesterol Guidelines: Has Godot Finally Arrived?. Ann Intern Med. 2014 Jan 28. doi: 10.7326/M13-2850.

5. Vaishnava P, Eagle KA. ACP Journal Club. ACC/AHA, Adult Treatment Panel III, and ESC guidelines overestimated risk for CVD in older adults. Ann Intern Med. 2014 Aug 19;161(4):JC13.

 

Kalp damar hastalığı riski hesaplama (ACC/AHA 2013):

 

Kalp damar hastalığından ölüm riski hesaplama:

Kalp Damar Hastalığından Ölüm Riski Hesaplama Programı; hekimlerin ve halkın, hem inme hem de kalp rahatsızlığı dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalıklardan birinden 5 yıl içinde ölme riskini kolayca değerlendirmesini sağlar!

Kalp damar hastalığı riski puanını hesaplamak için aşağıdakileri bilmeniz gerekir:

Yaş, cinsiyet, sigara içimi, sistolik kan basıncı, serum total kolesterol düzeyi, Serum kreatinin düzeyi, boy, şeker hastası?, sol ventrikül hipertrofisi?, önceki kalp krizi / miyokard enfarktüsü?, önceki inme?

Hazırsanız; aşağıya tüm bu öğeleri girmeniz yeterlidir. Daha sonra 0 ile 70 arasında bir sayı olan puanınızı söyleyeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde kardiyovasküler hastalıktan ölme riskinizi de yüzde olarak size vereceğiz.

Risk, yaşla birlikte arttığından ve erkeklerde kadınlardan daha fazla olduğu için, aynı yaş ve cinsiyetten insanlar için ortalama riskle karşılaştırıldığınızı ve sizi dört kategoriden birine yerleştirdiğimizi söyleyeceğiz: düşük risk, ortalama risk, yüksek risk ve çok yüksek risk.

Son olarak, Kalp damar hastalığı riskinizi artırmaktan (varsa) hangi risk faktörlerinin sorumlu olduğunu listeleyeceğiz.

Amacımız, bir hastanın ve doktorunun, genel kardiyovasküler hastalık riskini değerlendirmelerini sağlamaktır. Bu, yaşam tarzı değişiklikleri için olası ihtiyaçlar veya yüksek kan basıncı gibi belirli risk faktörlerinin ilaç tedavisi de dahil olmak üzere, hastanın kardiyovasküler sağlığı hakkında ne yapılması gerektiği konusunda pratik yargılarda bulunmaya yardımcı olacaktır.

Risk faktörlerinin seçimi, riskin öngörülmesinde, oldukça anlamlı ve bağımsız bir katkı yapan şeylere dayanmaktadır.

Yaş, cinsiyet, sigara, sistolik kan basıncı ve toplam kolesterolün önemli olduğu bilinmektedir.

Ayrıca, diyabet ve sol ventrikül hipertrofisi önceki inme veya kalp krizi geçirme riskini artırır.

Yükseltilmiş kreatinin ve kısa boy risk faktörleri olarak daha az yaygın olarak bilinir, ancak önemleri için önemli kanıtlar, onları risk puanına dahil etmemizi destekler.

Bununla birlikte, eğer serum kreatinin bilinmiyorsa, riskinizi hala hesaplayabiliriz.

Bu arada, diyastolik kan basıncı, sistolik basınç hesaba katıldığında risk puanınızı tahmin etmenize yardımcı olmaz ve bu nedenle diastolik basıncınız dahil edilmez.

Tabii ki, genel kardiyovasküler hastalık riskinizi değerlendirmek sadece bir başlangıç ​​noktasıdır.

Daha sonra önerilecek yaşam tarzı ve tedavi stratejileri, bu web sitesinin kapsamı dışındadır ve öncelikle hasta ile doktorları arasındaki konsültasyon tarafından yönlendirilmelidir.

Kalp damar hastalığı riski hesaplama programı:

 

Kalp damar hastalığı riski hesaplama programı (ACC/AHA 2013), Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastalık 10 yıllık riskini tahmin etmeye yardımcı olur.

 

Referanslar:

1. Arteriyel kan gazı analizi yorumlama

2. Kalp ameliyatı riski EuroScore 2, Parsonnet

3. Kalp damar hastalığı riski ACC, AHA 2013

4. Kalp dışı cerrahi sonrası pnömoni riski

5. Kalp atışı ölçme, nabız hızı Taşikardi

6. Kan basıncı nedir? Tansiyon sebepleri!

7. Hipertansiyon nedir, Yüksek tansiyon tedavisi

8. Kan kaybı & Transfüzyon hesaplama

9. Atriyal fibrilasyonda inme ölüm risk skoru

10. Çocuk mortalite riski skorlama PRISM

11. Çocuk travma skoru hesaplama PTS

12. PubMed Medline Türkçe makale yayın arama

13. Çocuk için TPN Hesaplama » İLK ve TEK

14. Çocuk Acil Tedavi Dozu Hesabı

15. 2013 ACC/AHA Guideline on the Assessment of Cardiovascular Risk

16. What Is New in the 2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Risk in Adults?

 

Kalp damar hastalığı riski ACC, AHA 2013
Kalp damar hastalığı riski ACC, AHA 2013