Kabızlık nasıl geçer? Kabızlığın tedavisi

Sayfayı paylaş!

Bebeklerde Çocukta Kabızlık makalemi; Çocuk Cerrahları ve Çocuk Doktorları başta olmak üzere, hekim hemşire ve sağlık çalışanları için hazırladım.

Çocuklarda kabızlık yaygındır ve çocuk cerrahlarına ve çocuk doktorlarına yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 3 ila 5’ini oluşturmaktadır. Fonksiyonel kabızlıkta; yapısal veya biyokimyasal bir sorun olmaksızın, kalıcı, zorlu, seyrek veya az kaka yapma ile ilişkili bir grup bozukluk görürüz.

Enkoprezis veya kaka kaçırma (dışkı kaçırma) olarak da bilinen fekal inkontinans; dört yaş ve üstü çocuklarda dışkının tekrarlanan (istemsiz) kaçışını ifade eder ki esasen bu dönemde, çocuğun tuvalet eğitimini tamamlaması ve bağırsak kontrolünü yapması makuldür.

Fekal inkontinans, genellikle kronik kabızlıkla ve fonksiyonel fekal retansiyon (kaka biriktirme) ile ilişkilidir. Bununla birlikte, fekal retansiyon olmadığında da ortaya çıkar. Bu durumda retantif olmayan fekal inkontinans olarak adlandırırız.

Bebeklerde ve çocuklarda kronik fonksiyonel kabızlık nedenleri ve tedavisi, fekal inkontinansın tedavisi burada tartışılacaktır.

Çocukta fonksiyonel kabızlık tedavisi için Rome IV tanı kriterleri
Çocukta fonksiyonel kabızlığın tedavisi için Rome IV tanı kriterleri

 

Kabız bebekleri nasıl tedavi ediyoruz, Kabızlık nasıl geçer?

Bebeklerin kabızlığı, çocuklara göre biraz farklı tedavi seçeneklerine sahiptir. Çocuk Kabızlığı yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıktığında, klinisyen özellikle kistik fibroz ve Hirschsprung hastalığı da dahil olmak üzere organik hastalık belirtileri için uyanık olmalıdır. Bebeklerde kabızlığın fonksiyonel ve organik nedenleri ayrı bir konu incelemesinde tartışılmaktadır. (Bkz. Bebeklerde, çocuklarda ve ergenlerde fonksiyonel kabızlık.)

Fonksiyonel kabızlığı olan bebekler sıklıkla sorbitol içeren meyve suları (örn. Elma, kuru erik veya armut) gibi sindirilemez ozmotik olarak aktif karbonhidratlarla tedaviye yanıt verir.

Geçmişte koyu mısır şurubu kullanılmıştır. Bununla birlikte, koyu mısır şurubu preparatları, kolondaki ozmotik olarak aktif parçacıklara fermente edilmiş glikoproteinleri içeremez, bu nedenle şurup, kabızlığı tedavi etmek için etkisiz olabilir.

Bu önlemler başarısız olursa, ozmotik laksatiflerin eklenmesi ve / veya zaman zaman gliserin fitillerin kullanılması yararlı olur. Bununla birlikte, gliserin fitilleri dikkatle kullanılmalıdır, çünkü anal tahrişi artırabilir ve semptomların kronikleşmesine neden olabilirler.

Bebeklerde fonksiyonel kabızlık tedavisi için ilaç seçimi çocuklardakine benzer. (Bkz . Çocukların tedavisi)

Bununla birlikte, bebekler için tedavi kararlarında bazı önemli farklılıklar vardır:

. Laktiküloz veya sorbitol gibi ozmotik laksatifler, sıklıkla kullanılır ve genellikle bebeklerde etkilidir. 24 aydan küçük bebekler ve küçük çocuklar için elektrolitsiz polietilen glikol (PEG-3350 veya Miralax) kullanımı iki küçük vaka serisinde bildirilmiştir. Tedavi genellikle etkilidir ve her iki çalışmada da herhangi bir yan etki kaydedilmemiştir. Ortalama etkili idame dozu günde yaklaşık 0.8 g / kg vücut ağırlığı olmuştur. Bu nedenle, bebeklerde polietilen glikol ile deneyim artmaktadır. Ancak güvenlik, büyük yaş gruplarından daha az sağlamdır. Ozmotik laksatiflere cevap vermeyen bebekler için, senna kısa süreli denenebilir.

. Aspirasyon durumunda potansiyel pnömonit riskleri nedeniyle, bebeklerde veya gastroözofageal reflü eğilimli diğer çocuklarda, mineral yağ önerilmez.

. Bu yaş grubunda potansiyel komplikasyonlar nedeniyle lavman ve uyarıcı laksatiflerin (bisakodil gibi) kullanılması önerilmez.

Çocuklarda kabızlık tedavisi, Kabızlığa ne iyi gelir?

Kronik fonksiyonel kabızlıkta ve fekal inkontinansta tedavi için tipik olarak müshil kullanımı, davranış değişiklikleri ve diyet değişiklikleri dahil kapsamlı bir program gerektirir.

Multimodal terapi, bağırsak hareketleri arasında birkaç gün geçiren, kanama ile anal fissürü olan veya belirgin gerginliğe sahip çok geniş çaplı dışkıları olan çocuklar için özellikle yararlıdır.

Müdahalenin türü ve yoğunluğu kabızlığın ciddiyetine ve çocuğun gelişim evresine göre ayarlanmalıdır ve genellikle yakın takip gereklidir.

Kronik kabızlık tedavisi; kronik kabızlığın, kolonun distansiyona bağlı olarak dışkı yüküne yanıt vermemesine neden olduğu kavramına dayanmaktadır. Etkili tedavinin, kolonun sürekli ve tamamen boşaltılmasını gerektirdiği, böylece kendi başına çalışacak şekilde koşullandırıldığı, “bağırsak yeniden eğitimi” olarak bilinen bir kavram olduğu anlaşılmaktadır.

Bağırsak yeniden eğitiminde dört genel adım vardır:

. Disimpaction

. Düzenli tahliye sağlamak ve tekrarlayan kabızlığı önlemek için uzun süreli müshil tedavisi ve davranış terapisi

. Yumuşak dışkının devamı için diyet değişiklikleri (öncelikle lif içeriğinin artırılması)

. Tolere edilen müshillerin kademeli olarak azaltılması

Tedavinin amacı, ideal dışkı günde bir kez ve diğer günlerden daha az olmamak üzere yumuşak dışkıların geçmesidir. Bu sık dışkılama hedefi, kabızlıkla bağlantılı öyküsü olmayan çocuklarda daha az sıklıkta dışkılama desenlerinin yaygın ve kabul edilebilir olmasına rağmen, kabızlığın üstesinden gelmek için önemlidir.

Bu hedefe ulaşılmadan önce haftalarca, bazen de yıllarca müshil ve davranış terapisi gerekebilir. Çocuğun ebeveynleri veya bakıcıları, sürekli tedaviyi yapabilmeleri için bağırsak yeniden eğitimi ve davranış değişikliği konusunda etkili bir şekilde eğitilmelidir. Sonuçta, çoğu hastada iyileşme beklenebilir.

1960’lardan beri kombine müshil ve davranışsal yaklaşım kullanılmaktadır.

Örnek olarak büyük bir çalışma; davranışsal tedavi ve müshil tedavi kombinasyonunun sadece davranışçı tedaviden daha etkili olduğunu bulmuştur (remisyon başarısı: sırasıyla yüzde 63’e karşılık% 43).

Aşağıdaki tablolar, kronik kabızlık olan çocuklar için tipik bir tedavi planını özetlemektedir; ayrıntılar bu konu incelemesinin geri kalanında verilmiştir:

4 yaşındaki çocuk için kabızlık tedavisi ve gaita inkontinansı tedavisi
4 yaşındaki çocuk için kabızlık ve gaita inkontinansı tedavisi
Çocukta kronik kabızlığın tedavisi
Çocukta kronik kabızlığın tedavisi

Çocuklarda kabızlık tedavisi için ebeveyen (anne – baba) eğitimi nasıl yapılır?

Ebeveynlerin ve çocuğun kabızlıkla ilgili etkili eğitimi, kronik davranış modellerinin değiştirilmesinde çok önemlidir.

Tedavi; hastayı, ailesini ve doktoru içeren bir ekip yaklaşımı gerektirir.

Birincil hedef, negatif özellikleri kaldırmaktır. Ebeveyn veya bakıcı, taşma inkontinansı nedeniyle kirlenmenin çocuk tarafından kasıtlı ve meydan okuyan davranışlar olmadığını, ancak fizyolojik kontinans kaybını temsil ettiğini anlamalıdır. Bu nedenle, çocuk kirli ataklar için azarlanmamalı veya cezalandırılmamalıdır. Kronik kabızlık olan çocuklarda rektal farkındalık sağlanana ve dışkılama ağrısız oluncaya kadar başarılı olmayacağından tuvalet eğitimi ertelenmelidir.

Çocuğun ebeveynine veya bakıcısına sözlü ve yazılı bilgi verilmelidir. Basılı bilgiler, anlaşılması kolay yalın dilde, sorunun açıklamaları ve çözümü için kullanılacak yöntemler ile yazılmalıdır. Klinisyen bunu, kabızlık hafifletildikten sonra, kolonun yeniden ayarlanması ve çocuğun rektumdaki dışkıyı algılamayı ve yeni şartlandırılmış kasları uygun şekilde koordine etmesinin biraz zaman alabileceğini açıklamak için kullanabilir.

Yönetim programının baskın teması, bağırsakları kontrol etmek için rektal kasları yeniden inşa etmektir.

Ebeveynlere bu sürecin altı aydan birkaç yıla kadar sürebileceği bildirilmelidir. Ebeveynler genellikle uzun süreli müshil kullanımın güvenliği konusunda endişe duyduklarından, müshil ihtiyacını ve reçete edilecek müshil türünün güvenliğini açıklamak önemlidir.

Ağır vakalarda, ebeveynlerin ve / veya klinisyenin, okul ve öğretmenin yardımına başvurması gerekebilir. Öğretmen çocuğun sorununa karşı duyarlı olmalı ve istendiğinde tuvaleti kullanmasına izin vermelidir (Genellikle dikkat çekmekten kaçınmak için önceden ayarlanmış, göze çarpmayan bir işaretle). Buna ek olarak, kirlenme olayının meydana gelmesi durumunda giysilerin değişmesi de yararlı olabilir.

Çocuklarda kabızlığın fizyolojisi
Çocuklarda kabızlığın fizyolojisi

Disimpaction: Disimpaksiyon (Kabızlık tedavisinin temeli):

(Bağırsak boşaltılması – temizliği – irrigasyonu):

“Fekal impaksiyon”, klinik bulgulara dayanan öznel bir yargı olan, rektum ve kolonda belirgin miktarda artan dışkı miktarlarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Kronik kabızlıkla gelen çocukların çoğunun dışkı birikimi vardır ve idame tedavisine başlamadan önce rektumu temizlemek gerekir. Aşağıdaki özelliklerden herhangi birine sahip çocuklar için bir temizlik adımını öneriyorum:

. Kabızlıkla ilişkili dışkı inkontinansı
. Dijital rektal veya abdominal muayenede veya abdominal grafide palpe edilebilen önemli dışkı kitlesi
. Kronik kabızlıkla bağlantılı öykü

Disimpaksiyon; oral veya nazogastrik ilaçlar, rektal ilaçlar veya bir kombinasyon ile etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ebeveynler ve çocuk uygun yolla ilgili karara katılmalıdır. Disimpaksiyon genellikle poliklinik ortamında, serviste veya acil servis kliniklerinde yapılabilir.

Ayaktan tedavi girişimlerinin birçoğu bol dışkı yaptırmamışsa hastaneye yatış gerekebilir. Yatan hasta rejimleri, kolonu temizlemek için dengeli bir elektrolit çözeltisinin (örn., GoLYTELY) nazogastrik uygulamasını içerebilir.

Muayene veya radyografi ile büyük bir birikim varsa, önce dijital dışkılama, rektal yumuşatma (mineral yağ tutma lavmanı), uyarıcı rektal fitiller ve / veya lavmanlarla dışkıları distal olarak çıkarmak akıllıca olacaktır. Bu durumda, nazogastrik solüsyonlara başlamak kusmaya neden olabilir. İrrigasyonlar ve gastrografinli lavmanlar, yukarıda tarif edilen standart oral ve rektal disimpaksiyon rejimleri başarılı olmadığında başarıyla kullanılan diğer tekniklerdir.

Ağızdan alınan kabızlığa iyi gelen ilaçlar nelerdir?

Kabızlıktan etkilenen çocuklar için, genellikle bu yöntem invaziv olmadığından ve çocuğun kontrol altında hissetmesine yardımcı olabileceğinden, disimpaksiyon için oral ilaçlar önermekteyim. Kabızlık tedavisinde ağızdan alınan ilaçlar, ağrılı dışkılama, perineal travma veya lavman öyküsü olan çocuklar için de özellikle değerlidir. Bununla birlikte, gerekli hacme uymak zor olabilir ve tam bir boşaltmayı sağlamak için genellikle iki ila üç gün (maksimum altı güne kadar) tedaviye ihtiyaç vardır.

Elektrolitsiz polietilen glikolün (PEG), PEG-elektrolit çözeltilerinin veya yüksek doz mineral yağının başlangıçtaki disimpaksiyon için etkili olduğu gösterilmiştir. Elektrolitsiz PEG genellikle bu seçeneklerin en lezzetlisidir ve çocuklar tarafından daha iyi kabul edilir.

Ağızdan alınan kabızlığı tedavi edici ilaç dozları aşağıdaki gibidir:

Polietilen glikol 3350 (elektrolitsiz PEG; Miralax ve diğerleri):

Altı güne kadar, ağızdan 1 ila 1.5 g / kg / gün. Günlük doz vücut ağırlığına göre yaklaşık 10 mL / kg su veya aromalı içecek içinde eritilir. Randomize plasebo kontrollü bir çalışmada, bu dozlar kronik kabızlık olan çocukların yüzde 95’ini başarıyla ortadan kaldırmıştır.

Evde altı günlük PEG bazlı tedavi kullanan yetersiz disimpaksiyon olan hastalar için, hastanede rektal ilaçlar veya PEG-elektrolit temizliği düşünülmelidir. Dikkat çekici bir şekilde, PEG 3350’nin impaksiyon tedavisinde lavman kadar etkili olduğu bulunmuştur. Ancak PEG ile tedavi edilen çocukların daha fazla dışkı inkontinansı vardır. Bu yaklaşımın bebeklerde önerilebilmesi için daha fazla güvenlik çalışmasına ihtiyaç vardır.

Polietilen glikol-elektrolit çözeltisi (örn. GoLYTELY):

Dışkı netleşene kadar nazogastrik tüp ile saatte 25 mL / kg ila maksimum 1000 mL / saat veya günde dört saat boyunca saatte 20 mL / kg.

Nazogastrik uygulamayı öneriyorum, çünkü çoğu çocuk bu çözeltinin yeterli miktarını ağız yoluyla alamamaktadır. Çocukta kusma veya abdominal distansiyon gelişirse PEG-elektrolit infüzyon hızı yavaşlatılmalıdır.

Mineral yağ ile kabızlık tedavisi:

Her yaş için 15 ila 30 mL, ağız yoluyla günde 240 mL’ye kadar. Mineral yağ; bebekler, nörolojik bozukluğu olan çocuklar ve gastroözofageal reflü riski yüksek olan diğerleri için kullanılmamalıdır. Çünkü yağ aspire edilirse pnömoni gelişebilir.

Disimpaksiyon için başarılı bir şekilde kullanılan, ancak kontrollü çalışmaların bulunmadığı diğer oral ajanlar arasında magnezyum hidroksit, magnezyum sitrat, laktuloz, sorbitol, sinameki ve bisakodil bulunur.

Makattan alınan (rektal yoldan) kabızlık ilaçları nelerdir?

Şiddetli kabızlığı olan hastalar için rektal ilaçlar, disimpaksiyon için oral ilaçlardan daha hızlı etkilidir ve tuvalet için güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir. Ancak lavmanlar invazivdir ve işbirlikçi olmayan veya korkulu bir çocuğa uygulanması zor olabilir. (Aşağıdaki ‘Davranış değişikliği’ bölümüne bakın.)

Sodyum fosfat lavmanları, salin veya mineral yağ lavmanları rektal disimpaksiyon için kullanılabilir.

Rektal yoldan alınan kabızlığı tedavi edici ilaç dozları aşağıdaki gibidir:

Kabızlık tedavisinde Sodyum Fosfat Lavmanı kullanımı:

2 ila <5 yaş arası çocuklar için 1,13 ons (33 mL) lavman;
5 ila 12 yaş arası çocuklar için 2,25 ons (66 mL) lavman;
ve ≥12 yaş arası çocuklar için 4,5 ons (133 mL) lavman.
Bu lavmanlar iki yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Bu doz, gerekirse 12 ila 24 saat içinde tekrarlanabilir.

Özellikle küçük çocuklarda, kolonik dismotilitesi olan ve / veya tekrarlayan lavman uygulaması ile oluşan hayatı tehdit eden hiperfosfatemi ve hipokalsemik tetani vaka raporları olduğundan daha sık dozdan kaçınılmalıdır.

Böbrek yetmezliği olan çocuklarda kabızlık tedavisinde fosfat bazlı lavmanlardan kaçınılmalıdır. Bunlar küçük hacimli lavmanlar olduğundan bakıcıya, lavman cihazının ucunu yerleştirildikten sonra çocuğun sırtına doğru yönlendirmesi, içeriği fekal kitle yerine etkili olacağı bağırsak duvarına yönlendirmesi için talimat verilmelidir.

Salin Lavman:

Bu kg başına 10 ila 15 mL’lik bir doz kullanılarak uygulanabilir.

Mineral yağ lavmanı:

2 ila 12 yaş arası çocuklar için 2,25 ons (66 mL) lavman ve ≥12 yaş arası çocuklar için 4,5 ons (133 mL) lavman.

Bisacodyl fitiller daha büyük çocuklar için ve gliserin fitiller ise bebekler için kullanılabilir. Bu yaklaşımlar genellikle lavman kadar etkili değildir ancak iyi tolere edilir.

Sabun, musluk suyu, süt ve melas, magnezyum veya bitkisel formülasyonlardan yapılmış lavmanların kullanılmasını; kolit, su zehirlenmesi, barsak perforasyonu ve barsak nekrozu gibi potansiyel komplikasyonlar nedeniyle önermiyorum.

Ağızdan ve Makattan alınan kabızlık ilaçları:

Oral ve rektal ilaçlarla kombinasyon tedavisi, genellikle orta veya şiddetli dışkı baskısı için en etkili yaklaşımdır. Polietilen glikol 3350’yi (elektrolit içermeyen PEG), mineral yağı ve sodyum fosfat lavmanlarını birleştiren bir protokol kullanılabilir.

Bu durumda ilk tedavi, dışkıyı yumuşatmak için oral ilaçla yapılır ve etkilenen dışkıyı boşaltmaya yardımcı olmak için ikinci günde rektal ilaç eklenir. Alternatif bir kombinasyon yaklaşımı, birinci günde bir bisakodil olan bir fosfat sodyum lavmanının uygulandığı üç ila dört ardışık üç günlük siklustan oluşur. İkinci günde fitil ve üçüncü günde bisakodil tablet (10 mg).

Laksatifler:

Disimpaksiyon sonrası hastalarda kabızlığın döngüsünün yeniden oluşmaması için oral laksatifler verilmelidir.

Günde bir veya iki kez yumuşak bağırsak hareketleri düzenini korumak için yeterli dozda ilaç verilmelidir. Dışkının tekrar birikmesini önlemek için, müshilden hemen sonra laksatiflerin başlanması önemlidir.

Ozmotik laksatiflerle uzun süreli tedavi uygulaması, kapsamlı klinik deneyim ve birkaç randomize kontrollü çalışma ile desteklenmektedir. En iyi çalışılan ilaç, düşük kaliteli kanıtlara dayanmasına rağmen, etkili ve güvenli gibi görünen elektrolitsiz PEG’dir.

Güvenli olarak kabul edilen ve çocuklar için en sık kullanılan laksatifler arasında polietilen glikol 3350 , magnezyum hidroksit (magnezyum sütü), laktuloz ve mineral yağı bulunu . Müshil türü ve doz seçimi, koşullara ve çocuğun toleransına göre kişiselleştirilmelidir.

Doz yaş, vücut ağırlığı ve kabızlığın ciddiyetine dayanmalıdır. Ozmotik veya yağlayıcı laksatiflere tolerans geliştiğine dair bir kanıt yoktur. Ve bunun sinameki veya bisakodil gibi uyarıcı laksatifler için bir sorun olduğuna dair çok az kanıt vardır.

Ebeveynlere, müshil dozu cevaba göre ayarlamaları ve çocuğun her gün bir veya iki yumuşak dışkısı olana kadar dozu iki günde bir artırması veya hasta ishal geliştirmesi durumunda azaltması tavsiye edilmelidir. Ebeveynler, özellikle çocuk bağırsak hareketinden korkar veya direnmeye devam ederse, bazı sızıntı veya kirlenmelerin ilk başta devam edebileceği konusunda uyarılmalıdır.

Müshil tedaviye başladıktan sonra ebeveynlere, çocuğu tuvaleti her gün aynı saatte 5 ila 10 dakika, tercihen kahvaltı veya akşam yemeğinden sonra kullanmaya teşvik etmesi tavsiye edilmelidir.

Çocuk birkaç gün boyunca bağırsak hareketine sahip olmazsa, rektumu boşaltmak ve daha sonra müshil dozu arttırmak için bir lavman kullanmak gerekebilir. Kirlenme tekrarlanırsa, yukarıda tarif edildiği gibi temizlik gerekebilir.

Çocuklar için kabızlığın tedavisinde laksatif kullanım rehberi
Çocuklar için kabızlığın tedavisinde laksatif kullanım rehberi

Elektrolitsiz Polietilen Glikol:

PEG ( polietilen glikol 3350 ; örn. MiraLax, Glikolaks veya Restoralax) ozmotik bir müshildir. Daha lezzetli olduğu ve diğer ajanlardan daha az yan etkisi olduğu için, bu kullanım için henüz etiketlenmemiş olmasına rağmen, kronik kabızlığın tedavisi için çoğu uzman tarafından elektrolitsiz PEG tercih edilmektedir. Yetişkinlerde kabızlığın kısa süreli yönetimi için onaylanmıştır ve Amerika Birleşik Devletleri’nde reçetesiz temin edilebilir.

Tipik PEG dozu günde 0.4 ila 0.8 g / kg’dır (17 g’ye kadar).

Doz aralıklı bir çalışmada, 0.4 g / kg / gün dozunun yüksek başarı oranları (yüzde 74) vermesi daha olasıdır. Ancak daha yüksek dozlardan daha az oranda karın ağrısı veya dışkı inkontinansı şikayetlere neden olmaktadır.

Tek bir hastada etkili doz öngörülebilir değildir ve birçok hasta, kabızlığın ilk tedavisi için nispeten daha düşük dozlara ihtiyaç duyar ve biraz daha düşük idame dozları gerektirir.

Bu nedenle, dozlamaya ampirik bir yaklaşım öneriyoruz.

PEG’nin yan etkileri arasında ishal (yüzde 10), şişkinlik veya şişkinlik (yüzde 6) ve karın ağrısı (yüzde 2) bulunmaktadır.

Bu semptomlar hafif, geçici ve doz azaltımına cevap verme eğilimindedir. Kısa ve uzun dönemli çalışmalarda PEG tedavisi sırasında serum elektrolitlerinde veya diğer laboratuvar testlerinde anlamlı bir değişiklik saptanmadı.

PEG’in, örneğin bir PEG metaboliti olan etilen glikolün nörotoksik etkileri nedeniyle nöropsikiyatrik etkilere neden olup olamayacağı konusunda teorik endişeler gündeme gelmiştir. Bu olasılığı araştırmak için, bir çalışma oral PEG dozundan sonra serum PEG metabolit konsantrasyonlarını ölçtü ve etilen glikol ve bir başka PEG metabolitinin serum konsantrasyonunun geçici olarak arttığını, PEG dozundan 90 dakika sonra zirveye ulaştığını ancak eşiğin çok altında kaldığını buldu.

Nörotoksisitenin akut veya kronik PEG kullanımı ile olasılığı düşüktür. PEG tedavisi sırasında çocuklarda nadiren bildirilen davranışsal semptomlar, kabızlığın komorbid nöropsikiyatrik durumlarla bilinen ilişkisi ile daha fazla ilişkilidir.

Klinik çalışmalar, elektrolitsiz PEG’nin daha az yan etki ile laktuloz ve magnezyum hidroksitten daha yüksek veya buna benzer bir etkinliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Özellikle, sistematik bir gözden geçirme, farkın küçük olmasına ve kanıtların kalitesinin zayıf olmasına rağmen, bağırsak hareketlerinin daha sık görülme sıklığı ve ek tedaviye daha az ihtiyaç duyulması için PEG’nin laktuloz veya magnezyum sütünden daha üstün olduğu sonucuna varmıştır.

Elektrolitli PEG oral preparatları (Transipeg, Movicol, Movicolon):

Amerika Birleşik Devletleri dışında mevcuttur. Elektrolitlerin eklenmesi, elektrolit tükenmesinden kaçınmanın teorik faydasını sunar. Ancak bu da tadı değiştirebilir ve lezzeti azaltabilir.

Hollanda’dan yapılan bir çalışmada, fonksiyonel kabızlığı olan 100 çocukta PEG’nin elektrolitler (Transipeg) ile laktuloza etkinliği karşılaştırılmıştır. Tedavi öncesi dönemle karşılaştırıldığında, sekiz haftalık tedaviden sonra her iki grupta dışkılama sıklığı artmış ve dışkı inkontinansı dönemleri azalmıştır.

Bununla birlikte, başarı (haftada ≥3 barsak hareketi ve iki haftada ≤1 fekal inkontinans epizodu olarak tanımlanır) PEG grubunda daha sık meydana gelmiştir (yüzde 56’ya karşı yüzde 29). PEG grubundaki çocuklar dışkılamada daha az karın ağrısı, gerginlik ve ağrı rapor ettiler. Ancak laktuloz grubundan daha sık kötü tattan şikayet ettiler. Daha küçük bir çalışmada da benzer sonuçlar bildirilmiştir.

MİNERAL YAĞ:

Mineral yağ , geçmişte kronik kabızlık tedavisi ve fekal inkontinans tedavisinin temelini oluşturan yağlayıcı bir müshildir. Büyük ölçüde daha lezzetli ve uygulanması daha kolay olan ve en azından mineral yağı kadar etkili olan ozmotik laksatiflerle değiştirilmiştir.

Mineral yağın kronik kullanımının yağda çözünen vitaminlerin emilimini engelleyebileceği konusunda teorik bir endişe vardır. Ancak herhangi bir etki muhtemelen klinik olarak önemsizdir.

Ayrıca, bu etki öğleden sonra ve yatmadan önce uygulanarak ve / veya günlük bir multivitamin reçete edilerek en aza indirilebilir.

Mineral yağ , özellikle büyük miktarlarda, çocuklarda lezzetli olmayabilir. Çocuğun sevdiği yağ içeren bir yiyecekle (örneğin puding, yoğurt, çikolata şurubu) soğutulmuş ve 1: 1 oranında karıştırılmışsa daha lezzetli olabilir.

Aileler, kıyafetleri veya mobilyaları lekeleyebilecek mineral yağın anal sızıntı olasılığı konusunda uyarılmalıdır.

Tipik dozlar günde 1 ila 3 mL / kg’dır ve yumuşak dışkı elde etmek için doz ayarlaması yapılır. Anal yağ sızıntısı meydana gelirse, bu genellikle bir disimpaksiyona ihtiyaç olduğunu veya mineral yağ dozunun aşırı olduğunu gösterir.

Mineral yağ aspire edildiğinde, tehlikeli bir lipoid pnömoniye neden olabilir. Bu nedenle, bebekler (<12 aylık), nörogelişimsel anormallikleri olan çocuklar veya gastroözofageal reflü olanlar dahil aspirasyon riski olan hastalarda kullanılmamalıdır.

MAGNEZYUM HİDROKSİT:

Magnezyum hidroksit (magnezyum sütü), uzun bir başarı geçmişine sahip olan, ancak lezzetlilik ve muhtemelen daha düşük etkinlik nedeniyle büyük ölçüde PEG ile değiştirilen ozmotik bir müshildir. Gastrointestinal motiliteyi ve salgılanmayı uyaran kolesistokinin salgılar. Hipermagnezemiye yatkın olduklarından bebeklerde veya böbrek yetmezliği olan hastalarda magnezyum hidroksitten kaçınılmalıdır.

Tipik dozlar günde bir kez 1 ila 2 mL / kg’dır.

LACTULOSE:

Laktuloz, ozmotik bir müshildir ve genellikle uzun vadede iyi tolere edilir. Lactulose ince bağırsak tarafından emilmez. Bazı hastalar, muhtemelen kolonik bakterilerin degradasyonundaki değişime bağlı olarak zaman içinde etkinlik kaybı rapor eder.

Yan etkiler, şeker kolonik flora tarafından metabolize edildiğinde ortaya çıkan şişkinlik ve karın kramplarını içerir.

Tipik dozlar günde bir veya iki kez 1 mL / kg’dır (30 mL’ye kadar).

UYARICI LAKSATİFLER:

Uyarıcı laksatifler, örneğin senna ve Bisakodil bazen tekrarı önlemek için kısa sürelerle kullanılır ve çocuklarda kabızlıkta bu ajanların kullanımı konusunda kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır.

Geleneksel olarak, uyarıcı laksatiflerin kronik kullanımı ile tolerans veya fiziksel bağımlılığın olası gelişimi hakkında endişeler ortaya çıkmıştır. Konu insanlarda sistematik olarak incelenmemiştir. Ancak çoğu hastanın bu ilaçlara kronik kullanımla yanıt vermeye devam ettiği görülmektedir. Uyarıcı laksatifler, anorektal malformasyonları veya anorektal innervasyonu etkileyen, duyu ve motor fonksiyonlarını etkileyebilen ve hem kabızlığa hem de dışkı inkontinansına yatkınlığı olan hastalar için de yararlı olabilir.

Kabızlıkta Davranışsal Tedavi nasıl uygulanır?

Davranış modifikasyonu, çocuğu normal bağırsak alışkanlıklarına alıştırmak için kullanılır. Çocuğun ebeveynlerini, yukarıda tartışıldığı gibi ağrı döngüsü, dışkı stopajı ve enkoprezis de dahil olmak üzere kabızlığın patogenezi hakkında eğitmek önemlidir.

Kronik kabızlık tipik davranış değiştirme programı şunları içerir:

Tuvalette Oturma:

Çocuğun ebeveynleri veya bakıcıları düzenli tuvalet oturma programını organize etmeli, teşvik etmeli ve denetlemelidir.

Çocuk yemekten kısa bir süre sonra günde iki ila üç kez 5 ila 10 dakika tuvalete oturmalıdır.

Tuvalet oturma bölümleri her gün aynı saatte yapılmalı ve bir zamanlayıcı veya kronometre ile zamanlanmalıdır.

Rutin her gün, özellikle geçiş zamanlarında (örn. Tatiller, veya hafta sonları) takip edilmelidir.

Çocuğun programa uyumu, olumsuz pekiştiricilerden (eleştiri veya ceza) ziyade aşağıda açıklandığı gibi olumlu pekiştiricilerle teşvik edilmelidir.

Ayakları normal bir tuvalet koltuğunda oturan yere değmeyen çocuklar için, ayak desteği için bir tabure kullanmak yararlıdır.

Dizleri kalça seviyesinin üzerine yükselten bir ayak desteği, pelvik tabanın gevşemesine yardımcı olabilir ve özellikle dışkıyı saklama eğiliminde olan bir çocuk için yararlıdır.

Ödül Sistemi:

Okul öncesi çocuklar için ödüller arasında çıkartmalar veya küçük tatlılar, kitap okurken veya şarkı söylerken şarkı söylenebilir veya sadece tuvalette otururken kullanılan özel oyuncaklar bulunabilir.

Okul çağındaki çocuklar için ödüller arasında birlikte kitap okumak, etkinlik kitapları ya da yalnızca oturma sırasında kullanılan el sayılabilir.

İzleme:

Ebeveynler veya bakıcı bağırsak hareketlerini, ilaç kullanımını ve fekal inkontinans, karın ağrısı ve ıslanma ataklarını kaydetmek için bir günlük kullanmalıdır.

Kabızlığın tedavisinde önerilen kabızlık diyeti ve beslenme önerileri nelerdir?

Dışkı inkontinansı ve / veya kronik kabızlık tedavisi sırasında dışkı düzenliliğine elverişli bir diyetin alınması önemlidir.

Süt dışındaki sıvıların yeterli miktarda alınması gibi, meyve ve çiğ sebzeler, kepek ve tam tahıllı ekmekler ve tahılların daha fazla alınması önerilir.

Çocuklar için yüksek lifli beslenme önerileri
Çocuklar için yüksek lifli beslenme önerileri
Kabızlığın tedavisinde yüksek lifli beslenme tablosu
Kabızlığın tedavisinde yüksek lifli beslenme tablosu

LİF:

Diyet değişiklikleri veya lif takviyeleri yoluyla lif alımının arttırılması genellikle akut ve kronik kabızlıkta önerilir.

Lif, dışkıya yığın ve su içeriği ekler; bu, dışkıyı daha yumuşak yapar ve serbest bırakılmasını sağlayabilir.

Bu nedenle, çocuklarda kabızlık tedavisinin bir bileşeni olarak kepekli tahıllar, meyveler ve sebzeleri içeren dengeli bir diyet öneriyorum.

Diyet değişiklikleri zorlanmamalı veya yukarıda açıklanan diğer müdahalelerin yerini almamalıdır.

Akut veya hafif kronik kabızlığı olan çocuklar için, diyet lifi için makul bir hedef çocuğun yaşı artı 5 ila 10 gram / gün (yani altı yaşındaki bir çocuk için 11 ila 16 gram / gün) olarak hesaplanabilir.

Bu lif hedefinden daha fazlasını vermenin, çocuklarda kabızlık tedavisinin kanıtlanmış bir yararı yoktur.

Fekal etki öyküsü olan çocuklar için, sadece kolorektal ton geri geldikten sonra, örneğin laksatiflerle birkaç ay başarılı tedaviden sonra ekstra lif alımı teşvik edilmelidir.

Dışkı hacminin artması çocuğun tahliye etme ihtiyacı konusunda farkındalığını artırabildiği zaman müshil tedavinin kesildiği süre boyunca yeterli lif alımı özellikle önemli olabilir.

SIVI ALIMI:

Hasta klinik olarak hidrate edilmedikçe kabızlığın sıvı alımını artırarak başarılı bir şekilde tedavi edilebileceğine dair kanıt yoktur. Yeterli hidrasyon sağlamak için, kronik kabızlık veya fekal inkontinansı olan çocuklar, özellikle lif takviyeleri kullanıyorsa, günde en az 32 ila 64 ons (960 ila 1920 mL) su veya diğer süt içermeyen sıvılar tüketmeye teşvik edilmelidir.

Sıvının normal alımın ötesinde artmasının kabızlığı etkileyip etkilemediği belirsizdir.

Bir çalışmada, orta ila şiddetli basit kabızlığı olan 108 prepubertal çocuğa (2 ila 12 yaş) üç gruptan birine rastgele atandı: birine günlük su alımını yüzde 50 artırması talimatı verildi; ikincisinden meyve suları gibi ek hiperosmolar sıvılar alması istenmiştir; ve üçüncüsü değişiklik yapmaz. Her iki müdahale ile dışkı sıklığı, tutarlılığı veya dışkılama kolaylığı açısından herhangi bir değişiklik olmamıştır.

İNEK SÜTÜ:

Kabızlığı diğer önlemlere cevap vermeyen çocuklarda ve özellikle atopik semptomları olan çocuklarda, en az iki hafta boyunca tüm inek sütü proteininin diyetten çıkarılmasını öneriyoruz. Kabızlık önemli ölçüde düzelirse, diyete devam edilmelidir.

Bu yaklaşımı öneriyoruz çünkü inek sütünü diyetten çıkarmak bazı çocuklarda kabızlığı iyileştirir. Bu, özellikle gizli inek sütü intoleransı nedeniyle atopik semptomları olan çocuklarda doğrudur.

Müshil tedaviye refrakter olan 65 kabız çocukta yapılan bir çift-kör çapraz çalışmada, çocukların yüzde 68’i soya sütü alırken inek sütüne kıyasla daha kolay iyileşmiştir. İnek sütünün yeniden verilmesinden sonraki günlerde kabızlık tekrarladı. Başka bir çalışma, kabızlığın, özellikle kişisel veya aile öyküsü olan atopi öyküsü olan çocuklarda ineklerin süt proteini intoleransının gecikmiş bir klinik belirtisi olabileceğini düşündürmektedir.

Klinik olarak kanıtlanmamış olmasına rağmen, aşırı süt tüketiminin, inek sütü protein intoleransı olmasa bile, bazı çocuklarda kabızlığa katkıda bulunması da mümkündür.

Önerilen mekanizma, inek sütünün bağırsak hareketliliğini yavaşlatması ve çocuğu doyurması, böylece diğer sıvıların ve lif içeren gıdaların alımının azalmasıdır.

Bu mekanizma, yüksek miktarda süt alımı ve diyet lifi alımı düşük olan çocuklar için en uygun olabilir. Bu nedenle, inek sütü alımının günde 24 sıvı ons (720 mL) ile sınırlandırılmasını öneririm.

Kabızlık Tedavisinde Probitikler:

Çocuklarda ve yetişkinlerde kontrollü çalışmalardan elde edilen kanıtlar, çocuklarda kabızlığı tedavi etmek için probiyotiklerin kullanımı hakkında bir öneriyi desteklemek için yetersizdir.

Yeterli miktarlarda uygulandığında, konakçıya bir sağlık yararı sağlayan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanan probiyotikler, yetişkinlerde ve çocuklarda kabızlık tedavisinde değerlendirilmektedir. En çok incelenen organizmalar Bifidobacterium ve Lactobacillus cinsindedir.

Probiyotiklerin kabızlık tedavisi için terapötik potansiyele sahip olabileceği hipotezi, sağlıklı bireyler ve kronik kabızlığı olan hastalar arasında bağırsak mikrobiyotasındaki farklılıkları gösteren verilerle desteklenmektedir.

Sadece birkaç klinik çalışma, karışık sonuçlarla kabızlıkta probiyotik kullanımını ele almıştır.

Ayrıca, büyük bir çalışma, küçük bebeklere profilaktik olarak verilen Lactobacillus reuteri’nin yaşamın ilk üç ayında kabızlık gelişmesini önlemeye yardımcı olduğunu bulmuştur.

TAKİP:

Kronik kabızlığın tedavisi, nüksleri önlemek için klinisyen tarafından izlenmeyi gerektirir. Planlı takip özellikle tedavinin ilk birkaç gününde, özellikle de disimpaksiyonun yapılması halinde önemlidir.

Ergenlerde Kabızlık nasıl geçer?

Küçük çocuklarla karşılaştırıldığında, kronik kabızlığı olan ergenlerin uzun süredir devam eden semptomlara sahip olma olasılığı daha yüksektir ve davranışsal müdahale, diyet değişiklikleri ve yukarıda tarif edilen ozmotik laksatiflerin kombinasyonuna cevap verme olasılığı daha düşüktür.

Yeme bozuklukları, okul stresörleri ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) kabızlığı artırabilir veya şiddetlendirebilir. Ergenlerin ayrıca yavaş geçişli kabızlık gibi anormal kolon hareketliliğine sahip olma olasılığı daha yüksektir.

. Kısa bir kronik kabızlıklı veya hafif semptom öyküsü olan ve organik bir neden kanıtı olmayan ergenler için ilk adım ozmotik laksatifler ve diyet değişiklikleri.

. Bu strateji başarılı olmazsa, ergenlerde farmakolojik seçenekler arasında linaclotide, lubiprostone veya prukalopriti?

. Kolon hareketliliği ve anorektal fonksiyonun daha ileri değerlendirilmesi altta yatan nedeni ve rehber tedaviyi tanımlamak için yararlı olabilir. Dizoserjik dışkılama olanlar için, biofeedback tedavisi yararlı olabilir.

. Kronik kabızlıkla ilişkili dışkı inkontinansı özellikle ergen hastalar için üzücüdür. Düzenli, ağrısız bağırsak hareketlerine ulaşmanın yanı sıra, tedavi hedefleri sosyal kontinansa ulaşmayı da içermelidir.

KABIZLIK TEDAVİSİNİN BAŞARISIZLIĞI:

Sürekli kirlenme ile kendini gösteren tedavi başarısızlığı, eğitim ve diğer tedavi bileşenlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini düşündürmektedir.

Çoğu tedavi başarısızlığı, yetersiz ilaç kullanımı veya erken kesilmeden kaynaklanmaktadır.

Tedavi programına kötü uyum, tedavi başarısızlığının bir başka önemli nedenidir.

Bazı çocuklarda, ilaca veya davranışsal programa uyma, davranış problemlerinden (örneğin karşıt davranış, zayıf dikkat süresi, yüksek aktivite seviyesi) etkilenebilir. Bu hastalar ve aileleri bireysel veya grup psikoterapiden ve daha titiz bir davranışçı yaklaşımdan yararlanabilir.

Yeterli uyumluluğa rağmen tekrarlanan başarısızlık, tanının gözden geçirilmesini ve daha ileri testlerin yapılmasını gerektirir.

Optimal tıbbi ve davranışsal müdahaleye bağlı kalmaya devam eden kronik kabızlığı olan hastalar anorektal manometri ve / veya balon çıkarma testi ile değerlendirilmelidir.

Sitz markerleri veya radyoizotopları kullanan kolon geçiş çalışmaları, oro-anal geçiş ve kolon manometri çalışmalarının değerlendirilmesine ve bölgesel veya pankolonik dismotilitenin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Yavaş geçiş veya bölgesel ve pankolonik dismotilite, kronik refrakter semptomlarla ilişkilendirilmiştir. Bu testler, iç anal sfinkter akhalazisi veya kabızlığın diğer anatomik nedenleri veya pelvik taban kaslarının gevşememesi nedeniyle dışkı materyalinin rektumdan eksik boşaltılmasıyla karakterize edilen fonksiyonel bir bozukluk olan dissekerjik dışkılama olan hastaların belirlenmesine yardımcı olabilir.

Biofeedback tedavisi zaman zaman dissinerjik dışkılama olan hastaların alt kümeleri için tıbbi ve davranışsal tedaviye ek olarak eklenir. Ancak yüksek motivasyon gerektirir ve pediatrik yaş grubundaki etkinliği belirsizdir.

Dissinerjik dışkılama olan hastalar için, biofeedback terapisi, anal basınç veya elektromiyografik aktivite ölçümlerini basit bir görsel ve / veya işitsel sinyale dönüştürerek, dışkılama sırasında pelvik taban kaslarının nasıl rahatlacağını öğretir.

Biofeedback, anal prob ve egzersizlerle seri öğrenme oturumları gerektirdiğinden, yalnızca yüksek motivasyonlu büyük çocuklarda ve ergenlerde kullanım için pratiktir.

Biofeedback kabızlık olan erişkinlerde bir miktar başarı ile kullanılmıştır. Ancak çocuklarda yapılan çalışmalar, sadece laksatiflere göre biofeedback’in herhangi bir ilave faydası göstermemiştir.

LAKSATİF’LERİN KESİLMESİ:

Tedavinin amacı dışkı inkontinansı olmadan her 1-2 günde bir yumuşak normal kalibreli dışkıların geçmesidir.

Birçok durumda, günlük yumuşak dışkıları indüklemek için aylar ve bazen yıllarca müshil alınması gerekir.

Çocuk düzenli bağırsak alışkanlıklarına ulaştığında (ve tuvaleti bağımsız olarak kullandığında), zorunlu tuvalet oturma sıklığı ve müshil kullanımı azaltılabilir. Müshil doz yavaş yavaş kirlenmeyi önleyecek ve günde bir ila iki bağırsak hareketini koruyacak bir doza indirilir.

Laksatif kullanım daha da azaltılmadan veya kesilmeden önce tipik olarak en iyi bağırsak alışkanlıkları sağlanana ve en az altı ay boyunca stabil kalmasını bekleriz. Bazı çocuklar bir veya daha fazla yıl boyunca sürekli müshil tedavisi gerektirir.

Ebeveynler, çocuğun klinisyenine danışmadan müshilleri durdurmamaları konusunda uyarılmalıdır. Laksatiflerin çok erken durdurulması, hızlı bir nükse neden olur ve tedavi programını bozar.

Müshil tedavi kesildiği için, davranış ve diyet rejimlerine uyumu teşvik etmek özellikle önemlidir.

Buna ek olarak, eğer çocuk üç günden fazla kaka yapmıyorsa veya başka nüks belirtileri (örneğin, sert kaka, karın ağrısı, iç çamaşırlarda lekeler) varsa, ebeveynlerin ve çocuğun “kurtarma” planı olmalıdır.

Kurtarma planı, bir lavman veya fitil kullanımını takiben müshil dozunda bir artışı içerebilir. Böyle bir planın geliştirilmesi, çocuğa ve aileye nüksleri öngörme, tolere etme ve tedavi etme yetkisi verir.

Kabızlığın cerrahi tedavisini nasıl yapıyoruz, ameliyat ile kabızlık nasıl geçer?

ANAL SFİNKTER SERBESTLEŞTİRİLMESİ (Anal Sphincter Release):

Tıbbi tedaviye dirençli kabızlık olan bazı çocuklar, botulinum toksini veya miyektomi enjeksiyonu yoluyla dahili (internal) anal sfinkterin serbest bırakılmasına yönelik bir müdahaleye yanıt verebilir. Botulinum toksin tedavisinin etkisi geçicidir (birkaç aya kadar sürer).

İlk tedavilere yanıt veren hastalar için, uzun vadede etkinliği korumak için gerektiğinde birkaç ayda bir ek enjeksiyonlar yapılabilir. Cerrahi yaklaşımlar için hasta seçimine rehberlik etmek için sınırlı bilgi mevcuttur.

DAHİLİ ANAL SFİNKTER (IAS) AKALAZİSİ – Internal Anal Sphincter (IAS) Achalasia:

IAS akalazisi, ganglion hücrelerinin varlığını gösteren ve böylece Hirschsprung hastalığı hariç olmak üzere rektal biyopsi ile anal manometride rektoanal inhibitör refleks eksikliği ile karakterizedir.

Klinik tablo fonksiyonel kabızlığa benzer.

Hastalar tipik olarak anorektal manometri ile daha fazla çalışmaya yol açan optimal ve kalıcı tıbbi ve davranışsal rejime cevap vermezler.

IAS akhalazisi olan hastalar için hem anal sfinkter botulinum toksini hem de miyektomi tedavisi hastaların yüzde 60 ila 80’inde etkilidir.

Bu tedavileri IAS akhalazi için karşılaştıran çalışmaların meta-analizinde, miyektomi geçiren hastalar daha sık bağırsak hareketleri rapor etmişlerdir. Ve iki tedavi yöntemi arasında uzun süreli müshil kullanımında anlamlı bir fark yoktur.

İlginç bir şekilde kısa süreli dışkı inkontinansı, botulinum toksini enjeksiyonunda miyektomiye göre daha yaygındır.

Bu nedenle, bazı hastalarda miyektomi botulinum toksinden daha etkili gibi görünmektedir.

İDİYOPATİK KABIZLIK:

İlginç bir şekilde, IAS akhalazisi olmayan hastalar (yani, anorektal manometri üzerinde belirgin bir anormallik yoktur) sfinkter salınımına da yanıt verebilir.

Sistematik bir gözden geçirme hem botulinum toksin enjeksiyonu hem de miyektomi için iyi etkinlik bildirmiştir. Ancak dahil edilen çalışmaların çoğu küçüktür ve sadece kısa bir takibe sahiptir.

Tek randomize çalışma müshil tedaviye yanıt vermeyen idiyopatik kronik kabızlığı olan 42 çocukta bu tedavileri karşılaştırmıştır. Tüm hastalarda anorektal manometri üzerinde IAS akhalazi kanıtı bulunmayan normal bulgular vardı. Botulinum toksini ve miyektomi sırasıyla hastaların % 80 ve 55’inde semptom şiddet skorunda düzelme sağladı. Bu nedenle, her iki grup da iyileşme gösterdi. Ancak semptom şiddeti skoru ve diğer kabızlık ölçümleri, iki tedavi grubu arasında önemli ölçüde farklı değildi.

DİĞER:

İnatçı kabızlığı ve normal anorektal manometrisi (veya botulinum toksin enjeksiyonuna cevap vermeyen) nadir görülen hasta sakral sinir stimülasyonu veya diğer cerrahi yaklaşımlar olarak düşünülür:

SAKRAL SİNİR STİMÜLASYONU (SNS):

Kronik kabızlığı olan, özellikle yoğun tıbbi tedaviye yanıt vermeyen çocuklar için umut verici yeni bir tedavi seçeneği gibi görünmektedir.

Ayrıca üriner inkontinansın iyileşmesine yardımcı olduğundan, tedavi özellikle fekal + idrar kaçırma kombine hastalarda uygundur.

Uzun süreli takip ile daha büyük randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.

DİĞER CERRAHİ İŞLEMLER:

Antegrad kontinans lavman (ACE), bağırsak diversiyonu (ileostomi veya kolostomi) ya da kolon rezeksiyonu.

ACE günlük kolonik sulama için bir kanal sağlar. Ayrıca miyelomeningosel ve bağırsak disfonksiyonu olan hastalar için kullanılır.

 

REFERANSLAR:

1. Thompson WG, Longstreth GF, Drossman DA, et al. Functional bowel disorders and functional abdominal pain. Gut 1999; 45 Suppl 2:II43.

2. Tabbers MM, DiLorenzo C, Berger MY, et al. Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children. Evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014; 58:258.

3. Michail S, Gendy E, Preud’Homme D, Mezoff A. Polyethylene glycol for constipation in children younger than eighteen months old. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004; 39:197.

4. Loening-Baucke V, Krishna R, Pashankar DS. Polyethylene glycol 3350 without electrolytes for the treatment of functional constipation in infants and toddlers. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004; 39:536.

5. Schonwald A, Rappaport L. Consultation with the specialist: encopresis: assessment and management. Pediatr Rev 2004; 25:278.

6. Abi-Hanna A, Lake AM. Constipation and encopresis in childhood. Pediatr Rev 1998; 19:23.

7. Loening-Baucke V. Chronic constipation in children. Gastroenterology 1993; 105:1557.

8. Felt B, Wise CG, Olson A, et al. Guideline for the management of pediatric idiopathic constipation and soiling. Multidisciplinary team from the University of Michigan Medical Center in Ann Arbor. Arch Pediatr Adolesc Med 1999; 153:380.

9. Loening-Baucke V. Clinical approach to fecal soiling in children. Clin Pediatr (Phila) 2000; 39:603.

10. Brazzelli M, Griffiths PV, Cody JD, Tappin D. Behavioural and cognitive interventions with or without other treatments. For the management of faecal incontinence in children. Cochrane Database Syst Rev 2011; :CD002240.

11. DAVIDSON M, KUGLER MM, BAUER CH. Diagnosis and management in children with severe and protracted constipation and obstipation. J Pediatr 1963; 62:261.

12. Nolan T, Debelle G, Oberklaid F, Coffey C. Randomised trial of laxatives in treatment of childhood encopresis. Lancet 1991; 338:523.

13. Borowitz SM, Cox DJ, Sutphen JL, Kovatchev B. Treatment of childhood encopresis: a randomized trial comparing three treatment protocols. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002; 34:378.

14. Berg I, Forsythe I, Holt P, Watts J. A controlled trial of ‘Senokot’ in faecal soiling treated by behavioural methods. J Child Psychol Psychiatry 1983; 24:543.

15. Loening-Baucke V. Controversies in the management of chronic constipation. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001; 32 Suppl 1:S38.

16. Loening-Baucke V. Encopresis. Curr Opin Pediatr 2002; 14:570.

17. Youssef NN, Di Lorenzo C. Childhood constipation: evaluation and treatment. J Clin Gastroenterol 2001; 33:199.

18. Staiano A, Andreotti MR, Greco L, et al. Long-term follow-up of children with chronic idiopathic constipation. Dig Dis Sci 1994; 39:561.

19. Benninga MA, Taminiau JA. Diagnosis and treatment efficacy of functional non-retentive fecal soiling in childhood. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001; 32 Suppl 1:S42.

20. van Ginkel R, Reitsma JB, Büller HA, et al. Childhood constipation: longitudinal follow-up beyond puberty. Gastroenterology 2003; 125:357.

21. McGrath ML, Mellon MW, Murphy L. Empirically supported treatments in pediatric psychology: constipation and encopresis. J Pediatr Psychol 2000; 25:225.

22. Brooks RC, Copen RM, Cox DJ, et al. Review of the treatment literature for encopresis, functional constipation, and stool-toileting refusal. Ann Behav Med 2000; 22:260.

23. van Dijk M, Bongers ME, de Vries GJ, et al. Behavioral therapy for childhood constipation: a randomized, controlled trial. Pediatrics 2008; 121:e1334.

24. Rockney R. Encopresis. In: Developmental Behavioral Pediatrics. 3rd, Levine MD, Carey WB, Crocker AC (Eds), WB Saunders, Philadelphia 1999. p.413.

25. Levine MD. Encopresis: its potentiation, evaluation, and alleviation. Pediatr Clin North Am 1982; 29:315.

26. Weissman L, Bridgemohan C. Bowel function, toileting and encopresis. In: Developmental-Behavioral Pediatrics, 4th Ed. Carey WB, Carey WB, Crocker AC, Coleman WL, Elias ER, Feldman HM (Eds). Saunders Elsevier, Philadelphia 2009. p.610.

27. Borowitz SM, Cox DJ, Kovatchev B, et al. Treatment of childhood constipation by primary care physicians: efficacy and predictors of outcome. Pediatrics 2005; 115:873.

28. Gleghorn EE, Heyman MB, Rudolph CD. No-enema therapy for idiopathic constipation and encopresis. Clin Pediatr (Phila) 1991; 30:669.

29. Gilger MA, Wagner ML, Barrish JO, et al. New treatment for rectal impaction in children. An efficacy, comfort, and safety trial of the pulsed-irrigation enhanced-evacuation procedure. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1994; 18:92.

30. Burke MS, Ragi JM, Karamanoukian HL, et al. New strategies in nonoperative management of meconium ileus. J Pediatr Surg 2002; 37:760.

31. Kao SC, Franken EA Jr. Nonoperative treatment of simple meconium ileus: a survey of the Society for Pediatric Radiology. Pediatr Radiol 1995; 25:97.

32. Wood BP, Katzberg RW. Tween 80/diatrizoate enemas in bowel obstruction. AJR Am J Roentgenol 1978; 130:747.

33. Alper A, Pashankar DS. Polyethylene glycol: a game-changer laxative for children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2013; 57:134.

34. Tolia V, Lin CH, Elitsur Y. A prospective randomized study with mineral oil and oral lavage solution. For treatment of faecal impaction in children. Aliment Pharmacol Ther 1993; 7:523.

35. Ingebo KB, Heyman MB. Polyethylene glycol-electrolyte solution for intestinal clearance in children with refractory encopresis. Am J Dis Child 1988; 142:340.

36. Candy DC, Edwards D, Geraint M. Treatment of faecal impaction with polyethelene glycol plus electrolytes (PGE + E). Followed by a double-blind comparison of PEG + E versus lactulose as maintenance therapy. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006; 43:65.

37. Youssef NN, Peters JM, Henderson W, et al. Dose response of PEG 3350 for the treatment of childhood fecal impaction. J Pediatr 2002; 141:410.

38. Bekkali NL, van den Berg MM, Dijkgraaf MG, et al. Rectal fecal impaction treatment in childhood constipation: enemas versus high doses oral PEG. Pediatrics 2009; 124:e1108.

39. Guest JF, Candy DC, Clegg JP, et al. Clinical and economic impact of using macrogol 3350 plus electrolytes in an outpatient setting. Compared to enemas and suppositories and manual evacuation to treat paediatric faecal impaction. Based on actual clinical practice in England and Wales. Curr Med Res Opin 2007; 23:2213.

40. Zanetti G, Marchiori E, Gasparetto TD, et al. Lipoid pneumonia in children following aspiration of mineral oil used in the treatment of constipation. High-resolution CT findings in 17 patients. Pediatr Radiol 2007; 37:1135.

41. Bandla HP, Davis SH, Hopkins NE. Lipoid pneumonia: a silent complication of mineral oil aspiration. Pediatrics 1999; 103:E19.

42. Loening-Baucke VA, Younoszai MK. Effect of treatment on rectal and sigmoid motility in chronically constipated children. Pediatrics 1984; 73:199.

43. Griffin GC, Roberts SD, Graham G. How to resolve stool retention in a child. Underwear soiling is not a behavior problem. Postgrad Med 1999; 105:159.

44. Halabi IM. Cisapride in management of chronic pediatric constipation. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999; 28:199.

45. Helikson MA, Parham WA, Tobias JD. Hypocalcemia and hyperphosphatemia after phosphate enema use in a child. J Pediatr Surg 1997; 32:1244.

46. Biebl A, Grillenberger A, Schmitt K. Enema-induced severe hyperphosphatemia in children. Eur J Pediatr 2009; 168:111.

47. Mendoza J, Legido J, Rubio S, Gisbert JP. Systematic review: the adverse effects of sodium phosphate enema. Aliment Pharmacol Ther 2007; 26:9.

 

Daha fazla bilgi:

. Kabızlığı gidermek için Kabızlık diyeti

. Kabızlık nasıl geçer? Kabızlığın tedavisi

. Hirschsprung hastalığı nedir?

. Lifli Yiyecekler: Beslenme ve diyet!

. Bebeklerde gaz sancısı nasıl giderilir?

. Sağlıklı yaşamın sırları » Özel Yazı

. What to Do If Your Child Is Constipated

. Makat ağrısı, makatta ağrı nedenleri

 

Kabızlık nasıl geçer? Kabızlığın tedavisi
Kabızlık nasıl geçer? Kabızlığın tedavisi
Default image
Op. Dr. Ali GÜRTUNA

Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Popüler sağlık konularında güncel, doğru ve güvenilir bilgi için sağlık sitemi ziyaret edin! Sünnet, kasık fıtığı, göbek fıtığı, apandisit ameliyatı, kabızlık tedavisi, inmemiş testis, idrar kaçırma ve kaka kaçırma, enfeksiyon hastalıkları, koronavirüs COVID 19, hesaplama programları ve çok daha fazlası.

Articles: 218