Hemorajik Sistit

Hemorajik sistit (Hemorrhagic Cystitis, HC), idrar yolunun iltihaplanması sonucu kanamalara yol açan nadir bir ürolojik durumdur. Bu makalede, HC nedir, nedenleri nelerdir, belirtileri nelerdir, tanısı nasıl konur ve etkili tedavi yöntemlerine odaklanacağız.

Hemorajik Sistit Nedir?

HC, idrar yolunun iç yüzeyinin iltihaplanması sonucu meydana gelen bir tıbbi durumdur. Bu iltihaplanma, idrar yolunun tahriş olması ve kanamalara neden olur. Hemorajik sistit, genellikle viral veya bakteriyel enfeksiyonların bir sonucu olarak gelişir. Ancak, ilaç kullanımı, radyasyon terapisi veya kimyasal maruziyet gibi diğer faktörler de bu duruma neden olabilir.

Hemorajik sistitin en dikkat çekici özelliği, idrarın kanlı olmasıdır (hematüri). Bu kanlı idrar, hastalığın belirgin bir semptomudur ve genellikle hastaları doktora başvurmaya yönlendirir. HC, çocukluk döneminde sıkça görülse de yetişkinlerde de meydana gelebilir.

Bu durumun nedeni, idrar yolunun iltihaplanmasının, idrar yolu dokularının tahriş edilmesine ve bu tahrişin kanamaya yol açmasına neden olmasıdır. HC, hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve ciddi bir sağlık sorunu olarak kabul edilir.

Nedenleri

Hemorajik sistit, idrar yolunun iç yüzeyinin iltihaplanması ve kanamalara neden olan birçok farklı faktörün etkisi altında gelişebilir.

Bu durumun başlıca nedenlerini detaylandıran bir açıklama:

 1. Enfeksiyonlar: Hemorajik sistitin en sık nedenlerinden biri, idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Özellikle adenovirüsler, enterovirüsler ve herpes simplex virüs gibi viral enfeksiyonlar ile Escherichia coli (E. coli) ve Klebsiella gibi bakteriyel enfeksiyonlar, idrar yolu iç yüzeyini tahriş edebilir. Bu tahriş, kanamalara yol açar.
 2. İlaçlar: Bazı ilaçlar, hemorajik sistite yol açabilir. Özellikle kanser tedavisi sırasında kullanılan kemoterapi ilaçları ve radyasyon tedavisi, idrar yolu dokularına zarar verebilir. Bu da kanamalara ve HC gelişimine neden olabilir.
 3. Radyasyon Terapisi: Pelvik bölgedeki kanserlerin tedavisi için uygulanan radyasyon terapisi, idrar yolunda iltihaplanma ve kanamalara yol açabilir. Bu nedenle radyasyon tedavisi sırasında dikkatli bir şekilde idrar yolu komplikasyonları izlenmelidir.
 4. Kimyasal Maruziyet: Kimyasal maddelere maruz kalma, idrar yolu dokularının tahriş olmasına ve sonucunda hemorajik sistite yol açabilir. Özellikle kimyasal madde maruziyeti işyerlerinde veya endüstriyel alanlarda çalışanlarda daha sık görülebilir.
 5. İlaç Reaksiyonları: Bazı ilaçlar, nadir durumlarda bireylerde alerjik reaksiyonlara veya idrar yolu tahrişine yol açabilir. Bu ilaçların kullanılması sonucu HC gelişebilir.
 6. İdrar Yolu Taşları: İdrar yolu taşları, idrar yolunda tıkanıklığa veya tahrişe yol açabilir. Bu durum, idrar yolunun tahriş olmasına ve kanamalara neden olabilir.
 7. Diğer Nedenler: Nadiren, sistemik lupus eritematozus (SLE) gibi otoimmün hastalıklar, idrar yolu tahrişine ve kanamalara yol açabilir. Ayrıca, nadir vakalarda idrar yolunun anatomik anormallikleri de HC riskini artırabilir.

Hemorajik sistitin nedenleri karmaşık olabilir ve bazen birden fazla neden bir araya gelebilir. Herhangi bir belirti veya semptom yaşandığında, bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir. Doğru tanı, uygun tedavi ve altta yatan nedenlerin belirlenmesi için gereklidir.

Belirtileri

Hemorajik sistit, idrar yolunun iç yüzeyindeki iltihaplanma ve kanamalar sonucu ortaya çıkan bir tıbbi durumdur. Bu durumun belirtileri, hastaların yaşadığı rahatsızlıkların ve semptomların bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Hemorajik sistitin belirtileri:

 1. Kanlı İdrar (Hematüri): Hemorajik sistitin en belirgin belirtisi kanlı idrardır. İdrarın pembemsi, kırmızımsı veya kahverengi bir renkte olması, hastanın dikkatini çeken ilk belirtidir. Kanlı idrar, genellikle hastanın idrar yaparken gözlemlediği bir durumdur.
 2. İdrar Yaparken Ağrı veya Yanma: HC, idrar yolunun tahriş olmasına neden olduğundan, idrar yaparken ağrı veya yanma hissi sık görülen bir semptomdur. Bu ağrı, idrar yolu iltihabının bir sonucu olarak ortaya çıkar.
 3. Sık İdrara Çıkma: HC hastaları, normalden daha sık idrara çıkmak zorunda kalabilirler. İdrar yolu tahriş olduğu için sık sık idrara gitme ihtiyacı hissedilir.
 4. İdrar Yapma İhtiyacı Hissi: HC, idrar yolu iç yüzeyinin tahriş olmasına yol açar ve hastalarda sürekli olarak idrar yapma ihtiyacı hissi uyandırabilir. Ancak bu hisse rağmen idrar miktarı az olabilir.
 5. Karın Ağrısı veya Baskı Hissi: Hemorajik sistitin belirtileri arasında alt karın bölgesinde ağrı veya baskı hissi de bulunabilir. Bu ağrı, idrar yolunun iltihaplanmasından kaynaklanır.
 6. İdrar Renginde Değişiklik: Hemorajik sistitin etkisiyle idrar renginde değişiklikler gözlenebilir. Kanlı idrar nedeniyle idrar, normalde olduğundan daha koyu bir renkte olabilir.

Tanısı

Hemorajik sistit tanısı, hastanın semptomlarına, tıbbi öyküsüne ve çeşitli tıbbi testlere dayalı olarak konur. Doğru tanı, hastalığın nedenini belirlemek ve uygun tedaviyi başlatmak için hayati öneme sahiptir.

HC tanısının nasıl konduğuna dair detaylar:

 1. Tıbbi Öykü ve Semptom Değerlendirmesi: Doktor, hastanın tıbbi öyküsünü ve semptomlarını detaylı bir şekilde değerlendirir. Kanlı idrar, ağrı veya yanma hissi, sık idrara çıkma ve diğer belirtiler hastanın yaşadığı rahatsızlığın tespitinde önemli ipuçları sunar.
 2. Fizik Muayene: Doktor, hastanın fiziksel muayenesini gerçekleştirir. Karın bölgesi ve pelvik bölge muayenesi, idrar yolunun tahrişini ve enfeksiyon belirtilerini incelemeye yardımcı olur.
 3. İdrar Analizi: İdrar analizi, kanlı idrarın varlığını doğrulamak ve idrar yolunun iltihaplanmasını göstermek için önemlidir. Kanlı idrarın yanı sıra idrar örneği, idrar yolu enfeksiyonları veya idrar yolu taşları gibi diğer potansiyel nedenleri de değerlendirmek için incelenir.
 4. İdrar Kültürü: Doktor, idrar yolu enfeksiyonlarını belirlemek için idrar kültürü yapabilir. Bu test, hangi tür bakterilerin enfeksiyona neden olduğunu ve hangi antibiyotiklerin etkili olduğunu belirlemeye yardımcı olur.
 5. Görüntüleme Testleri: Görüntüleme testleri, idrar yolundaki anormallikleri veya diğer olası nedenleri tespit etmek için kullanılabilir. Ultrasonografi veya bilgisayarlı tomografi (BT) gibi testler, idrar yolunun durumunu görsel olarak değerlendirmeye yardımcı olur.
 6. Diğer Laboratuvar Testleri: Kan testleri, hastanın bağışıklık sistemi fonksiyonunu ve vücuttaki enfeksiyon belirtilerini değerlendirmek için kullanılabilir.

Hemorajik sistitin tanısının konması, hastalığın nedenini belirlemek ve uygun tedaviyi başlatmak için kritiktir. Tanı konulduktan sonra, tedaviye başlanır ve hastanın semptomlarına yanıtı izlenir. Herhangi bir belirti veya semptom yaşandığında, bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir çünkü erken tanı, tedavi sürecinin başarısını etkileyebilir ve olası komplikasyonları önleyebilir.

Hemorajik Sistit Tedavisi

HC tedavisi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişebilir ve semptomların şiddetine göre ayarlanır. Tedavi, hastanın semptomlarını hafifletmek, enfeksiyonları kontrol altına almak ve idrar yolunun iyileşmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.

Hemorajik sistitin tedavi yöntemlerinin detayları:

 1. Altta Yatan Nedenin Tedavisi: Hemorajik sistitin altta yatan nedeni belirlendikten sonra, tedavi bu nedeni ele alır. Örneğin, bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkan HC durumunda, uygun antibiyotikler reçete edilir. İlaçların etkili bir şekilde kullanılması, enfeksiyonun kontrol altına alınmasını sağlar.
 2. Semptomların Hafifletilmesi: İdrar yaparken yaşanan ağrı veya yanma gibi semptomlar, ağrı kesiciler veya idrar yolunu rahatlatıcı ilaçlarla hafifletilebilir. Bu ilaçlar, hastanın rahatlamasına ve semptomların daha iyi yönetilmesine yardımcı olabilir.
 3. İdrar Yolunu Koruma: İdrar yolunun tahrişini azaltmak ve iyileşmesini desteklemek için sıvı alımı artırılabilir. Ayrıca, idrar yolunun tahrişini daha da kötüleştirebilecek irritan maddelerden kaçınılmalıdır.
 4. İlaçların Değiştirilmesi: Eğer hemorajik sistite neden olan bir ilaç varsa, doktor ilacı değiştirebilir veya alternatif tedavi seçenekleri değerlendirebilir.
 5. Radyasyon İle İlgili Komplikasyonların Yönetimi: HC, radyasyon terapisi sırasında meydana gelebileceği için, bu tür komplikasyonların yönetimi önemlidir. Radyasyonun etkilerini minimize etmek ve idrar yolunun korunmasını sağlamak için özel tedavi stratejileri gerekebilir.
 6. İdrar Yolu Taşlarının Tedavisi: İdrar yolu taşları hemorajik sistite yol açabileceği için, taşlar tedavi edilmelidir. Taşların büyüklüğü ve konumuna bağlı olarak, ilaçlarla veya cerrahi müdahale ile tedavi edilebilirler.

Tedavi süreci, hastanın semptomlarına ve altta yatan nedenlere göre kişiselleştirilir. İdrar yolu iltihaplanmasının ve kanamanın iyileşmesini izlemek için düzenli takip ziyaretleri yapılabilir. Ayrıca, semptomların tekrarlamasını önlemek için altta yatan nedenlere özel önlemler alınabilir. Hemorajik sistitin tedavisi, hastanın sağlığını koruma ve yaşam kalitesini artırma açısından önemlidir ve bir sağlık profesyonelinin gözetiminde yapılmalıdır.

Referanslar

 1. Hemorajik Sistit
 2. Cleveland Clinic: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/14202-hemorrhagic-cystitis
 3. MedlinePlus (National Library of Medicine): https://medlineplus.gov/ency/article/000591.htm
 4. Healthline: https://www.healthline.com/health/hemorrhagic-cystitis

 

Hemorajik Sistit

Sosyal medyada paylaş!