Çocuk acil tedavisi, Pediatrik aciller

Çocuk acil tedavisi, Pediatrik aciller programı, özel çocuk acil tedavileri için hazırlanmış ilk detaylı programdır! Basit ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Açılan kutudan hastanın yaşını seçin ve sonrasında sistem, yaş grubu için tahmini bir ağırlık sağlayacaktır. Hastanın ağırlığı biliniyorsa, bir değer girin (kg cinsinden).

Havayolu hesaplamaları (ETT büyüklüğü ve uzunlukları) yaşa dayanmaktadır. Bu nedenle, ETT (Endotrakeal tüp) hesaplamalarının doğru olması için, doğru yaş seçilmelidir.

Çocuk Acil İlaç ve Sıvı Tedavisi Dozu Hesaplama yöntemleri, hastanın ağırlık bilgisine dayanır. İlaç dozları için, ağırlık kutusuna bir değer girilmelidir. Bu; gerçek hasta ağırlığı veya yaş ile sistem tarafından hesaplanan tahmini ağırlık olabilir.

Aşağıdaki formüller kullanılarak yaşa göre ortalama ağırlık hesaplanır:

Yaş <12 ay – (ayda 0.5 x yaş) + 4

Yaş 1-5 yıl – (yılda 2 x yaş) + 8

Yaş> 6 yıl – (yılda 3 x yaş) + 7

Çocuk acil tedavisi, Pediatrik aciller programında tüm hesaplamalar, Pediatrik Yaşam Desteği kılavuzlarına göre yapılmaktadır.

Her hasta ve klinik durum benzersizdir ve karar verirken bu dikkate alınmalıdır. Çocuk Acil Tedavi Dozu Hesaplama ile ilgili herhangi bir şüphe varsa, ilgili uzmandan tavsiye alınmalıdır.

Çocuk Yaşam Desteği ile ilgili tüm hesaplamalar yapılırken, (ameliyat öncesi ve sonrası bakım, çocuk acil kliniğindeki çalışmalar, çocuk yanık ünitesinde ve acil kliniklerinde uygulanan sıvı tedavileri), Pubmed veritabanında detaylı araştırmalar yapılarak elde edilen veriler bir araya getirilmiş ve formülasyonlar ortaya çıkmıştır.

Konuyla ilgili detaylı araştırma için aşağıdaki sayfadan Pubmed araması yapabilirsiniz:

Pediatric Life Support

Referanslar:
a. Kalp ve Solunum Hızları:
Fleming S et al. Normal ranges of heart rate and respiratory rate in children from birth to 18 years of age: a systematic review of observational studies. Lancet 2011 Mar 19;377(9770):974-975

b. Kan Basıncı:
Kleigman, R.M., et al. Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed. Philadelphia: Saunders, 2011

Çocuk acil tedavisi, Pediatrik aciller programı:

(Tablo çok büyük ve detaylı olduğu için, tam görüntü sağlamak için, cep telefonu yerine bilgisayardan giriş sağlamalısınız!)

 

Referanslar:

1. Clinical Pediatric Emergency Medicine

2. Paediatric emergency triage, assessment and treatment

3. Çocuk acil tedavi dozu hesaplama

 

Çocuk acil tedavisi, Pediatrik aciller
Çocuk acil tedavisi, Pediatrik aciller