Menenjit Tedavisi

Menenjit (Meningitis), beyin ve omuriliği çevreleyen zarların (meninksler) iltihaplanması sonucu ortaya çıkan ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Hızlı bir tıbbi müdahale gerektiren potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur. Bu makalede, belirtileri, nedenleri, tanısı ve tedavi yöntemleri incelenecektir.

Menenjit Belirtileri

Farklı yaş gruplarında farklı belirtiler gösterebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki belirtiler işaretçileri olabilir:

 1. Baş Ağrısı: En belirgin belirtisi şiddetli baş ağrısıdır. Baş ağrısı genellikle aniden başlar ve şiddetli bir şekilde artar. Başın herhangi bir bölgesinde hissedilebilir, ancak genellikle alın veya şakaklarda yoğunlaşır.
 2. Yüksek Ateş: Sıklıkla yüksek ateşle başlar. Vücut sıcaklığı hızla yükselir ve ateş, enfeksiyonun varlığının bir göstergesidir.
 3. Boyun Tutulması (Stiff Neck): Boyun kaslarının sertleşmesine neden olabilir. Bu nedenle hastalar başlarını öne veya yanlara eğdirmekte zorlanır. Boyun tutulması, özellikle bakteriyel nedenlerle olması durumunda sık görülen bir belirtidir.
 4. Işığa ve Sese Hassasiyet: Kişiler, ışığa (fotofobi) ve sese (fonofobi) aşırı hassaslık gösterebilirler. Parlak ışıklar veya yüksek sesler daha fazla rahatsızlık ve ağrıya neden olabilir.
 5. Bulantı ve Kusma: Sıklıkla mide bulantısı ve kusma ile birlikte gider. Bu semptomlar hastanın genel halsizliğini artırabilir.
 6. Nörolojik Semptomlar: Sinir sistemi üzerinde etkiler yaratabilir. Bu nedenle hastalarda nörolojik semptomlar görülebilir. Bunlar arasında konfüzyon (karmaşık düşünme zorluğu), bilinç kaybı, zihinsel karışıklık ve nöbetler bulunabilir.
 7. Ciltte Döküntüler: Bazı bakteriyel türler ciltte mor veya kırmızı döküntülere yol açabilir. Bu döküntüler basınca karşı beyazlamazlar (non-blanching) ve hastanın derhal tıbbi yardım alması gerektiğini gösterebilir.
 8. Hızlı Solunum ve Kalp Atışı: Hastaların solunum hızı ve kalp atışı artabilir.

Menenjit Nedenleri

Virüsler, bakteriler veya nadiren mantarlar gibi enfeksiyöz ajanlar tarafından tetiklenebilir. Yaygın nedenleri:

Viral Menenjit Nedenleri

 1. Enterovirüsler: Vakaların büyük bir bölümü enterovirüsler tarafından tetiklenir. Bu virüsler, genellikle yaz ve sonbahar aylarında salgınlar yaparlar. Sıklıkla fekal-oral yolla bulaşırlar ve enfekte kişilerin dışkıları ile temas sonucu yayılabilirler.
 2. Herpes Simpleks Virüsleri: Herpes simpleks virüsleri (HSV-1 ve HSV-2), nadir olsa da neden olabilirler. Genellikle ağız yoluyla veya cinsel temasla bulaşırlar.
 3. Diğer Virüsler: Varicella-zoster virüsü (suçiçeği ve zona virüsü), mumps virüsü (kabakulak), HIV ve bazı diğer virüsler de yol açabilirler.

Bakteriyel Menenjit Nedenleri

 1. Neisseria Meningitidis (Meningokok): Meningokok bakterisi, ciddi bakteriyel menenjite yol açabilen bir patojendir. Bu bakteri damlacık yoluyla bulaşabilir ve kalabalık ortamlarda salgınlar yapabilir.
 2. Streptococcus pneumoniae (Pnömokok): Pnömokok bakterisi, neden olan başka bir patojendir. Özellikle yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler risk altındadır.
 3. Haemophilus Influenzae: Bu bakteri, H. influenzae tip B aşısının kullanımıyla birlikte önemli ölçüde azalmış olsa da çocuklarda ve bebeklerde neden olabilir.
 4. Listeria monocytogenes: Listeria bakterisi, özellikle hamile kadınlar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için tehlikeli olabilir. Gıdalardan bulaşabilir.
 5. Escherichia coli (E. coli): E. coli bakterisi, bazı durumlarda yol açabilir. Genellikle sindirim sistemi enfeksiyonları ile ilişkilendirilir.

Mantar Menenjit Nedenleri

 1. Cryptococcus neoformans: Bu mantar, özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde neden olabilir. Solunum yoluyla veya topraktan bulaşabilir.

Non-Enfeksiyöz Menenjit Nedenleri

Sadece enfeksiyöz ajanlarla sınırlı değildir. Bazı durumlarda enfeksiyon olmaksızın da gelişebilir. Bu durumlar şunları içerebilir:

 1. İlaçlar: Belirli ilaçlar, özellikle non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) veya antibiyotikler, nadiren menenjit gibi inflamatuar reaksiyonlara yol açabilir.
 2. Kanser: Bazı kanserler veya kanser tedavileri sonucu gelişebilir.
 3. İnflamatuar Hastalıklar: Sistemik lupus eritematozus (SLE), romatoid artrit ve vaskülit gibi inflamatuar hastalıklar, neden olabilir.

Nedenler çeşitlilik gösterir ve tedavi yaklaşımı nedenin türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Tanısı

Menenjit tanısı, çeşitli klinik ve laboratuvar yöntemleri kullanılarak konur. Bu tanı süreci, hastanın semptomlarına, fizik muayenesine ve diğer tıbbi bulgulara dayanır.

 1. Hikaye ve Fizik Muayene: Doktor, hastanın semptomlarını ve tıbbi geçmişini değerlendirir. Şüphe varsa, özellikle ateş, baş ağrısı, boyun tutulması, bilinç değişiklikleri ve cilt döküntüsü gibi belirtileri sorgular. Fizik muayene sırasında boyun tutulması (stiff neck) ve Kernig ve Brudzinski belirtileri gibi belirtilere işaret eden bulgular aranır.
 2. Kan Testleri: Kan testleri, enfeksiyon belirtileri, iltihaplanma ve kan sayımı gibi genel sağlık durumunu değerlendirmek için yapılır. Bakteriyel menenjit durumunda, kan testleri enfeksiyonun şiddetini gösteren belirli belirteçleri inceleyebilir.
 3. Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) Analizi: En güvenilir tanı yöntemlerinden biri beyin omurilik sıvısı (beyin omurilik sıvısı) analizidir. Lomber ponksiyon adı verilen bir işlemle, hastadan BOS örneği alınır. Bu örnek laboratuar testleri için incelenir. Bakteriyel menenjit durumunda BOS örneği genellikle bulanık olur ve yüksek miktarda beyaz kan hücresi içerebilir.
 4. Görüntüleme Yöntemleri: Bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Bu yöntemler, hastalık nedeniyle beyin ve omurilikte oluşabilecek yapısal değişiklikleri göstermek için kullanılır. Ayrıca, bu görüntülemeler olası komplikasyonları da değerlendirmeye yardımcı olabilir.
 5. Bakteriyel Kültürler: Bakteriyel menenjit durumunda, enfeksiyonun neden olduğu bakterinin belirlenmesi için BOS kültürleri yapılır. Bu, uygun antibiyotik tedavisi seçimi için önemlidir.

Menenjit Tedavisi

tedavisi, enfeksiyonun tipine (viral, bakteriyel veya mantar) ve hastanın yaşına, genel sağlık durumuna göre değişebilir. Genel olarak, tedavi şunları içerebilir:

 1. Bakteriyel Menenjit Tedavisi:
  • Ciddi ve acil bir tıbbi durumdur. Tedaviye hemen başlanmalıdır. Antibiyotikler, enfeksiyonun nedenini belirlemek için kullanılır.
  • Genellikle hasta hastaneye yatırılır ve intravenöz (IV) yoluyla yüksek dozda antibiyotik tedavisi başlanır. Hangi antibiyotiğin kullanılacağı, enfeksiyonun nedenine bağlı olarak değişebilir.
  • Tedavi sırasında hastanın sıvı dengesi ve elektrolitleri düzenli olarak izlenir ve gerekirse sıvı tedavisi uygulanır.
  • Antibiyotik tedavisi semptomların azalmasının ardından bile birkaç hafta boyunca devam edebilir. Bu, enfeksiyonun tamamen ortadan kalkması ve nüksün önlenmesi için önemlidir.
 2. Viral Menenjit Tedavisi:
  • Genellikle daha hafif seyreder ve hastaneye yatırılma gerektirmez. Tedavi semptomların hafifletilmesini ve dinlenmeyi içerir.
  • Vakaların birçoğu kendiliğinden iyileşir. Ancak doktorlar semptomları hafifletmek için ağrı kesiciler veya ateş düşürücü ilaçlar önerebilirler.
  • Viral menenjit durumunda, enfeksiyonun nedeni herpes simpleks virüsü gibi özel bir virüsse antiviral ilaçlar kullanılabilir. Ancak bu tedaviye ihtiyaç duyulan vakalar daha nadirdir.
 3. Mantar Menenjit Tedavisi:
  • Nadir görülen bir durumdur ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde daha sık rastlanır.
  • Tedavisi, antifungal ilaçlar (mantar karşıtı ilaçlar) kullanılarak yapılır. Bu ilaçlar mantarların büyümesini ve yayılmasını engeller.
  • Mantar menenjit tedavisi genellikle uzun süreli ve dikkatli bir şekilde sürdürülür.
 4. Non-Enfeksiyöz Menenjit Tedavisi:
  • Non-enfeksiyöz menenjit, enfeksiyon olmaksızın inflamatuar bir durum sonucu ortaya çıkar. Tedavisi, altta yatan nedenin belirlenmesine ve tedavi edilmesine dayanır. Örneğin, ilaçlar veya inflamasyonu azaltıcı tedaviler kullanılabilir.

Tedavinin yanı sıra, menenjit geçiren hastaların dinlenmeye ve vücutlarının iyileşmesine izin vermeye ihtiyacı vardır. Ayrıca, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Aşılar, özellikle bakteriyel menenjitlere karşı korunma sağlayabilir ve enfeksiyon riskini azaltabilir.

Sonuç

Potansiyel olarak ciddi bir sağlık sorunudur. Erken teşhis ve uygun tedavi ile prognoz iyileştirilebilir. Belirtileri gösteren kişiler, derhal bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmelidir. Ayrıca, önlenmesi için aşılar gibi koruyucu önlemlere de dikkat edilmelidir.

Referanslar:

 1. Menenjit Belirtileri ve Tedavisi
 2. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/meningitis
 3. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/meningitis/symptoms-causes/syc-20350508
 4. https://www.cdc.gov/meningitis/index.html
 5. https://my.clevelandclinic.org/health/articles/14600-meningitis

Menenjit Belirtileri ve Tedavisi

Sosyal medyada paylaş!