İnterstisyel Sistit

İnterstisyel sistit (Interstitial Cystitis, IS), idrar yoluyla ilgili bir kronik ağrı sendromudur. Bu durum, pelvik bölgede sürekli ağrı, idrara çıkma sıkıntısı ve genellikle sık sık idrara çıkma gibi semptomlarla karakterizedir. Bu makalede, IS nedir, nedenleri, belirtileri, tanısı ve tedavisi hakkında kapsamlı bir inceleme sunacağız.

Nedir?

İnterstisyel sistit, idrar kesesinin iç yüzeyini etkileyen kronik bir inflamatuar durumdur. Bu inflamasyon, idrar yolu dokularının tahrişine ve ağrıya neden olur. IS, cinsiyet, yaş veya ırk ayrımı yapmaksızın herkesi etkileyebilir, ancak kadınlarda daha yaygın görülür.

Nedenleri

İnterstisyel sistitin nedenleri hala tam olarak anlaşılamamıştır ve karmaşık bir konudur. Ancak araştırmacılar, bu rahatsızlığın oluşumunda rol oynayan bazı faktörleri tanımışlardır.

IS potansiyel nedenleri:

 1. Genetik Yatkınlık: Aile geçmişi IS gelişme riskini artırabilir. Aile üyelerinde bu rahatsızlık geçmişi olan kişilerde risk daha yüksek olabilir, bu da genetik faktörlerin rol oynayabileceğini düşündürmektedir.
 2. İnflamasyon: İnterstisyel sistitin temel bir özelliği, idrar kesesi dokularında kronik inflamasyonun varlığıdır. İdrar kesesindeki bu inflamasyon, semptomlara neden olan tahrişi tetikleyebilir.
 3. Bağışıklık Sistemi Sorunları: Bağışıklık sistemi, vücudu yabancı mikroorganizmalara karşı korurken, bazen aşırı reaksiyonlar vererek kendi dokularına zarar verebilir. IS gelişiminde bağışıklık sistemi bozukluklarının rol oynayabileceği düşünülmektedir.
 4. Pelvik Travma veya Cerrahi: Pelvik bölgeye yapılan travma veya cerrahi işlemler, idrar kesesi dokularında hasara yol açabilir. Bu da IS riskini artırabilir.
 5. İdrar Yolu Enfeksiyonları: IS ile ilişkilendirilen semptomlar bazen idrar yolu enfeksiyonlarına benzerdir. Bu nedenle, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları geçiren kişilerde IS riski artabilir.
 6. Endometriozis ve Diğer Pelvik Hastalıklar: Endometriozis gibi pelvik hastalıklar, IS gelişimini tetikleyebilir. Bu durumlar aynı bölgeyi etkilediği için semptomlar benzer olabilir.

Belirtileri

Bu semptomlar, hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

İnterstisyel Sistit belirtileri detaylı:

 1. Pelvik Ağrı: İnterstisyel Sistit’in en belirgin ve yaygın semptomu pelvik bölgede şiddetli ve kronik ağrıdır. Bu ağrı, alt karın veya pelvik bölgede yoğun olabilir ve sıklıkla sürekli bir rahatsızlık hissi yaratır. Ağrı, idrar yapma sırasında daha da artabilir.
 2. Sık İdrara Çıkma: İS hastaları, normalden daha sık ve acil bir şekilde idrara çıkmak zorunda kalabilirler. Bu semptom, günün her saatinde ortaya çıkabilir ve uyku düzenini bozabilir.
 3. İdrar yapma Sıkıntısı: IS olan kişiler, idrar yaparken zorlanabilirler. İdrar yapma süreci ağrılı olabilir ve kişi idrar yapmadan önce ve sonra sıkıntı hissedebilir.
 4. İdrar Kaçırma: İS, idrar kaçırma riskini artırabilir. Pelvik kaslar üzerindeki baskı ve tahriş nedeniyle, idrar kaçırma semptomları gelişebilir.
 5. Cinsel İlişki Sırasında Ağrı: IS olan bazı kişiler, cinsel ilişki sırasında ağrı ve rahatsızlık hissi yaşayabilirler. Bu, cinsel yaşamı olumsuz etkileyebilir.
 6. Diğer Semptomlar: İnterstisyel Sistit hastaları bazen diğer semptomlar yaşayabilirler. Bu semptomlar arasında kilo kaybı, yorgunluk, idrar renginde değişiklikler ve cilt döküntüleri gibi belirtiler bulunabilir.

İnterstisyel Sistit’in belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve şiddeti farklılık gösterebilir. Bazı hastalar semptomları hafifken, diğerleri şiddetli ağrı ve rahatsızlık yaşayabilir. Bu nedenle, İS tanısı koymak ve tedavi etmek için bir uzmanın yönlendirmesi önemlidir. Belirtilerin erken teşhis edilmesi ve uygun tedavi planının oluşturulması, hastaların yaşam kalitesini artırabilir ve semptomları yönetmelerine yardımcı olabilir.

Tanısı

İnterstisyel Sistit tanısı koymak, hastanın semptomlarına, fiziksel muayene bulgularına ve çeşitli diagnostik testlere dayanır. Tanı, hastanın semptomlarına ve doktorun klinik değerlendirmesine dayalı olarak başlar, ancak kesin bir tanı koymak için daha fazla inceleme gerekebilir.

İnterstisyel Sistit tanısını desteklemek için kullanılan yöntemler:

 1. Tıbbi Geçmiş Alımı: İlk adım, hastanın semptomlarını ve tıbbi geçmişini dikkatlice incelemektir. Bu, semptomların süresi, şiddeti ve diğer ilgili bilgileri içerir. Ayrıca, daha önceki idrar yolu enfeksiyonları veya pelvik cerrahi geçmişi gibi önemli detaylar sorulur.
 2. Fiziksel Muayene: Doktor, pelvik bölgeyi muayene ederek hastanın semptomlarını değerlendirir. Özellikle ağrı bölgelerini belirlemeye çalışır.
 3. İdrar Testleri: İdrar analizi, IS tanısında önemli bir rol oynar. İdrar örneği, enfeksiyonlar veya diğer idrar yolu sorunları için incelenir. Bu testler, diğer olası nedenleri dışlamak için kullanılır.
 4. Sistoskopi: Sistoskopi, idrar kesesine bir tüp (sistoskop) ile bakmayı içeren bir prosedürdür. Bu inceleme, idrar kesesindeki inflamasyon, ülserler veya diğer anormallikleri görmek için kullanılır. Aynı zamanda, idrar kesesinden biyopsi alınabilir.
 5. Biopsi: Sistoskopi sırasında alınan biyopsi örnekleri, idrar kesesinin iç yüzeyindeki değişiklikleri değerlendirmek için kullanılabilir. Bu, IS tanısını desteklemek için önemli bir testtir.
 6. Diferansiyel Tanı: IS semptomları bazen diğer ürolojik veya pelvik rahatsızlıklarla karışabilir. Bu nedenle, doktor, benzer semptomları olan diğer durumları dışlamak için diferansiyel tanı yapar.

İnterstisyel Sistit Tedavisi

İnterstisyel Sistit, semptomların şiddeti ve hastanın özel ihtiyaçlarına bağlı olarak çeşitli tedavi seçeneklerini içerebilen karmaşık bir durumdur. IS tedavisi, semptomların hafifletilmesi, ağrının kontrol altına alınması ve hastanın yaşam kalitesinin artırılması amaçlanarak yapılır.

İnterstisyel Sistit tedavi seçenekleri:

 1. Diyet Değişiklikleri: Bazı hastalar için, belirli yiyeceklerin İnterstisyel Sistit semptomlarını tetikleyebileceği gözlemlenmiştir. Bu nedenle, hastaların diyetlerini gözden geçirmeleri ve potansiyel olarak tahriş edici gıdalardan kaçınmaları önerilir. Özellikle baharatlı yiyecekler, asitli içecekler, kafein ve alkol semptomları kötüleştirebilir.
 2. Fizik Tedavi: Fizik tedavi, IS semptomlarını yönetmek için kullanılır. Pelvik taban kaslarının güçlendirilmesi ve gevşetilmesi, semptomların azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu fizik tedavi yöntemi, fizyoterapistler tarafından uygulanır.
 3. İlaç Tedavisi: İnterstisyel Sistit semptomlarını hafifletmek için bir dizi ilaç kullanılabilir. Bunlar arasında antihistaminikler, antispazmodikler, ağrı kesiciler ve nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) yer alabilir. Ayrıca, bazı hastalara direkt olarak mesaneye uygulanan ilaçlar (mesane instilasyonları) reçete edilebilir.
 4. Nöromodülasyon: IS semptomlarının kontrol edilmesine yardımcı olmak için nöromodülasyon tedavileri kullanılabilir. Bu tedaviler, sinirlerin idrar yolu kontrolü üzerindeki etkisini değiştirmeyi amaçlar.
 5. Cerrahi Müdahaleler: İnterstisyel Sistit tedavisinde cerrahi yöntemler nadiren kullanılır ve genellikle diğer tedavi seçenekleri başarısız olduğunda düşünülür. Bu cerrahi müdahaleler arasında mesane kaplama (Hunner lezyonlarını çıkarma), mesane büyütme (mesane kapasitesini artırma) ve mesane amputasyonu (mesanenin tamamen çıkarılması) bulunabilir.
 6. Ağrı Yönetimi: IS ile ilişkili olan şiddetli ağrı, ağrı yönetimi programları ile kontrol altına alınabilir. Bu programlar, ilaçlar, fizik tedavi ve alternatif tedavi seçeneklerini içerebilir.

Referanslar

 1. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases – Interstitial Cystitis
 2. Mayo Clinic – Interstitial Cystitis
 3. The Interstitial Cystitis Association
 4. National Kidney Foundation – Interstitial Cystitis
 5. Urology Care Foundation – Interstitial Cystitis
 6. İnterstisyel Sistit

İnterstisyel Sistit

Sosyal medyada paylaş!