Üreteral Travma

Makale, üreteral travma (Urethral Trauma, UT) ne olduğunu, nedenlerini, semptomlarını, tanı yöntemlerini ve tedavi seçeneklerini ayrıntılı bir şekilde açıklayacaktır. UT, üreter adı verilen idrar yolunun zarar gördüğü bir durumdur ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Üreterler, böbreklerden mesaneye idrar taşıyan önemli tüplerdir. Üreterlerin herhangi bir nedenle zarar görmesi, üreteral travma olarak adlandırılır.

Üreteral Travma Nedir?

UT, üreterlerin zarar gördüğü bir durumdur. Üreterler, böbreklerden gelen idrarı mesaneye taşıyan ince tüplerdir. Üreterlerde meydana gelen yaralanmalar, idrarın normal akışını engelleyebilir ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Üreteral Travma Nedenleri

UT farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Bu nedenlerin daha ayrıntılı açıklamaları:

 1. Travma: UT’nın en yaygın nedenlerinden biri fiziksel travmadır. Kazalar, düşmeler, araba kazaları veya spor aktiviteleri sırasında vücuda darbeler üreterlerin zarar görmesine neden olabilir. Özellikle karın veya bel bölgesine alınan darbeler üreterlere zarar verebilir.
 2. Cerrahi Müdahaleler: Bazı cerrahi işlemler sırasında üreterler zarar görebilir. Özellikle karın veya pelvik cerrahi işlemler sırasında üreterlere zarar verme riski vardır. Bu tür cerrahi müdahaleler, üreterlerin yanlışlıkla kesilmesine veya sıkışmasına yol açabilir.
 3. Üreter Taşları: Üreterler içinde veya yakınında oluşan taşlar, idrar akışını engelleyebilir ve üreterlere zarar verebilir. Bu taşlar, üreterlerin iç yüzeyine zarar verebilir veya üreterlerin tıkanmasına neden olabilir.
 4. Doğumsal Anomaliler: Bazı bireyler doğuştan üreterlerde anatomik anomalilere sahip olabilir. Bu anomaliler, üreterlerin normal işlevini engelleyebilir ve travmaya daha duyarlı hale getirebilir.
 5. Üreteral Tümörler: Nadir durumlarda, üreterlerdeki tümörler UT’ya neden olabilir. Bu tümörler üreterlerin içini tıkayabilir veya üreterlerin yapısını bozabilir.
 6. İlaçlar: Bazı ilaçlar, idrar yolu kaslarının düzgün çalışmasını engelleyebilir ve üreterlerin kasılmasını zorlaştırabilir. Bu da idrarın normal olarak mesaneye taşınmasını engelleyebilir ve üreteral travmaya yol açabilir.
 7. İdrar Yolu Enfeksiyonları: İdrar yolu enfeksiyonları, üreterlere zarar verebilir. Enfeksiyonlar üreterlerin iltihaplanmasına yol açabilir ve bu da üreterlerin fonksiyonlarını etkileyebilir.
 8. İdrar Taşları: Üreter içinde oluşan idrar taşları, üreterin tıkanmasına neden olabilir ve bu da üreteral travmaya yol açabilir. İdrar taşlarının üreterlerde sıkışması şiddetli ağrılara neden olabilir.

Üreteral travmanın nedeni, travmanın türüne ve kişinin sağlık geçmişine bağlı olarak değişebilir. Travma sonucu üreterlerde herhangi bir zarar şüphesi varsa, derhal bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi, üreteral travmanın komplikasyonlarını önlemeye yardımcı olabilir ve hastanın üriner sistem sağlığını korumasına yardımcı olabilir.

Üreteral Travma Semptomları

UT semptomları, üreterlerin zarar gördüğü durumların ciddiyetine ve nedenine bağlı olarak değişebilir.

Üreteral travmanın olası semptomlarının ayrıntılı açıklamaları:

 1. Bel Ağrısı: Üreteral travmanın en yaygın semptomu şiddetli bel ağrısıdır. Bu ağrı, genellikle travmanın olduğu taraftaki bel bölgesinde hissedilir. Ağrı, sıklıkla dayanılmaz veya keskin bir karaktere sahiptir ve hareket etmek veya idrar yapmak gibi günlük aktiviteleri zorlaştırabilir.
 2. İdrar Değişiklikleri: UT, idrar akışını etkileyebilir. İdrarın renginde değişiklikler (kanlı idrar), idrar miktarında azalma veya artış gibi değişiklikler meydana gelebilir.
 3. Ateş ve İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri: UT sonucu idrarın geriye kaçması, idrar yolu enfeksiyonu riskini artırabilir. Bu durumda ateş, sık idrara çıkma, yanma hissi veya bulanık idrar gibi enfeksiyon belirtileri ortaya çıkabilir.
 4. Mide Bulantısı ve Kusma: UT bazen mide bulantısı ve kusmaya yol açabilir. Bu semptomlar, travmanın ciddiyetine ve komplikasyonlara bağlı olarak ortaya çıkabilir.
 5. Karın Ağrısı: UT, karın bölgesinde de ağrıya neden olabilir. Özellikle üreter travması karın bölgesinin alt kısmında lokalize ise bu ağrı sık görülebilir.
 6. Genel Halsizlik: UT, vücutta enfeksiyonun yayılmasına neden olabileceğinden genel halsizlik, yorgunluk hissi ve iştah kaybı gibi belirtilere yol açabilir.

Semptomlar kişiden kişiye değişebilir ve travmanın şiddeti, nedeni ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. UT şüphesi durumunda, bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir ve üreteral sağlığı koruyabilir.

Üreteral Travma Tanısı

UT tanısı koymak için doktorlar, bir dizi klinik ve görüntüleme yöntemi kullanır. Tanı, travmanın türüne, şiddetine ve semptomlara bağlı olarak değişebilir.

Üreteral travma tanısı için kullanılan bazı yöntemler:

 1. Hasta Öyküsü ve Semptomlarının Değerlendirilmesi: İlk adım, hastanın semptomlarını ve travma hikayesini anlamaktır. Şiddetli bel ağrısı, idrar değişiklikleri veya enfeksiyon belirtileri gibi semptomlar UT şüphesini artırabilir.
 2. Fizik Muayene: Doktor, hastanın karın bölgesini ve belini muayene eder. Fizik muayene, travma sonrası bel hassasiyeti veya şişlik gibi bulguları değerlendirmek için kullanılır.
 3. İdrar Testleri: İdrar örneği alınarak idrar yolu enfeksiyonu veya diğer idrarla ilgili problemler tespit edilebilir.
 4. Kan Testleri: Kan testleri travmanın ciddiyetini değerlendirmeye yardımcı olabilir. İdrar yolu enfeksiyonunun veya böbrek fonksiyonlarının etkilenip etkilenmediğini gösterir.
 5. Görüntüleme Testleri:

  a. Ultrasonografi: Ultrasonografi, üreterlerin ve böbreklerin görüntülerini oluşturmak için ses dalgalarını kullanır. Bu yöntemle üreterdeki hasarlar veya tıkanıklıklar tespit edilebilir.

  b. Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT taramaları, üreterlerin detaylı kesitsel görüntülerini sağlar. Bu, üreterdeki travma, tıkanıklık veya taş gibi problemlerin belirlenmesine yardımcı olabilir.

  c. İntravenöz Ürografi: Bu görüntüleme testi, bir kontrast madde verilerek böbreklerden başlayarak idrar yollarının tıbbi görüntülerini üretir. Bu sayede üreterlerin ve böbreklerin işleyişi ve yapısı daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilir.

  d. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): MRG, üreterlerin ve çevresindeki dokuların ayrıntılı görüntülerini üretmek için manyetik alanlar kullanır.

Üreteral travma tanısının kesin olarak konulması için, yukarıda belirtilen testler ve değerlendirmeler doktor tarafından kullanılır. Travmanın türü ve şiddetine göre tedavi planı oluşturulur. Her hasta farklıdır, bu nedenle tanı ve tedavi kişiselleştirilir.

Üreteral Travma Tedavisi

UT tedavisi, travmanın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişebilir.

Üreteral travma tedavi seçenekleri:

 1. Konservatif Tedavi: Üreteral travmanın hafif olduğu durumlarda, cerrahi müdahaleye gerek olmayabilir. Bu durumda, aşağıdaki adımlar izlenebilir:
  • İlaç Tedavisi: Enfeksiyonları önlemek veya tedavi etmek için antibiyotikler reçete edilebilir.
  • Ağrı Yönetimi: Şiddetli ağrı durumunda ağrı kesiciler kullanılabilir.
 2. Stent Takılması: Üreterin hasar gördüğü veya tıkanıklığın meydana geldiği durumlarda, bir stent takılabilir. Stent, üreterin içine yerleştirilen ince bir tüptür ve idrarın akışını sağlar. Bu, üreterin iyileşmesine yardımcı olur.
 3. Cerrahi Onarım: UT ciddi ise veya stent takılması yeterli değilse, cerrahi müdahale gerekebilir. Bu durumda, üreterin onarılması veya yeniden bağlanması ameliyatla yapılır. Cerrahi müdahale, travmanın şiddetine ve yaralanmanın yerine bağlı olarak farklı tekniklerle gerçekleştirilebilir.
 4. Takip ve İzlem: Tedavi sonrası, hastanın iyileşme süreci yakından izlenmelidir. Doktorun önerdiği periyodik kontroller ve görüntüleme testleri ile üreterin iyileşme durumu değerlendirilir.

Üreteral travmanın tedavisi, vakaya özgü olarak planlanmalıdır. Tedavi planı, travmanın türü, şiddeti, hastanın genel sağlık durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir. Tedavi sürecinde hastanın doktorunun önerilerine uyması önemlidir. İyileşme süreci genellikle zaman alır ve hastanın sağlığını ve idrar sistemi fonksiyonlarını en iyi şekilde yeniden kazanmasına yardımcı olmak için dikkatli bir takip gerektirir.

Sonuç

UT, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durumdur. Semptomları fark edildiğinde veya UT şüphesi varsa, bir doktora başvurmak önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi, üreteral travmanın komplikasyonlarını önlemeye yardımcı olabilir ve hastanın idrar sistemi sağlığını korumasına katkı sağlayabilir.

Referanslar:

 1. Üreteral Travma
 2. https://emedicine.medscape.com/article/440933-overview
 3. https://www.msdmanuals.com/professional/injuries-poisoning/genitourinary-tract-trauma/ureteral-trauma
 4. https://www.uptodate.com/contents/overview-of-traumatic-and-iatrogenic-ureteral-injury
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507817/

 

Üreteral Travma

Sosyal medyada paylaş!