Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk (Obsessive-Compulsive Disorder, OCD, OKB), sıkça karşılaşılan bir ruhsal sağlık sorunudur. Kişinin zihinsel ve davranışsal düzeyde tekrarlayan düşünceleri (obsesyonlar) ve bu düşüncelere karşı geliştirdiği tekrarlayıcı davranışları (kompulsiyonlar) içerir. Bu makalede, OKB’nin belirtileri, nedenleri, tedavi seçenekleri ve başa çıkma yöntemleri detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri

OKB, obsesyonlar olarak adlandırılan tekrarlayıcı, rahatsız edici düşünce ve dürtülere sahip bireylerin bu düşünce ve dürtülerle başa çıkmak için yaptıkları tekrarlayıcı davranışlar olarak adlandırılan kompulsiyonlar ile karakterize edilen bir psikiyatrik bozuktur. Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir, ancak yaygın belirtiler şunlar olabilir:

 • Obsesyonlar:
  • İçinden çıkılamayan tekrarlayıcı düşünceler veya dürtüler.
  • Kirlilik, mikrop bulaşma, güvensizlik, sapkın düşünceler veya dini obsesyonlar gibi çeşitli türlerde olabilirler.
  • Bu obsesyonlar kişinin zihinsel rahatsızlık yaşamasına neden olur.
 • Kompulsiyonlar:
  • Obsesyonları azaltmak veya nötralize etmek için yapılan tekrarlayıcı davranışlar veya ritüeller.
  • Örneğin, sürekli el yıkama, sayma, kontrol etme, düzenleme veya dualar gibi davranışlar.
 • Kontrol Edilememe Duygusu:
  • Obsesyonlar ve kompulsiyonlar kişinin kontrol edilemeyen bir zorlama veya baskı hissetmesine neden olur.
  • Kişi bu düşünce ve davranışları isteyerek yapmaz, ancak kaçınılmaz bir şekilde yapar gibi hisseder.
 • Zaman Kaybı ve İşlevsizlik:
  • OKB’li bireyler, obsesyonlar ve kompulsiyonlar nedeniyle günlük yaşamlarında zaman kaybedebilirler.
  • Bu obsesyonlar ve kompulsiyonlar kişinin normal işlevselliğini engelleyebilir.
 • Güvensizlik ve Korku:
  • Obsesif kompulsif bozukluk, genellikle kişinin kendisine ve çevresine zarar verebileceği veya kötü şeylerin olabileceği korkularıyla ilişkilendirilir.
  • Bu korkular, kişinin sürekli endişe içinde olmasına neden olabilir.
 • Engelleyici Davranışlar:
  • Obsesyonlar ve kompulsiyonlar nedeniyle kişi sosyal etkileşimlerde, işte ve günlük yaşamda engelleyici davranışlar sergileyebilir.
  • Sosyal izolasyon, iş kaybı veya okul başarısızlığı gibi sonuçlar görülebilir.
 • Zorlantı ve Sıkıntı:
  • OKB’li bireyler için bu düşünce ve davranışlar sıkıntı vericidir.
  • Kişi bu obsesyon ve kompulsiyonlardan kurtulmaya çalışsa da bunu başaramayacağını düşünür.

Nedenleri

Obsesif Kompulsif Bozukluk nedenleri tam olarak anlaşılmamıştır, ancak birçok faktörün etkisi altında gelişebilir. Bu faktörlerin kombinasyonu, OKB’nin başlangıcına ve şiddetine katkıda bulunabilir. İşte OKB’nin olası nedenleri ve risk faktörleri:

 • Genetik Faktörler: Aile geçmişi, OKB riskini artırabilir. Aile üyelerinde OKB veya benzer zihinsel sağlık sorunları olan bireyler, OKB gelişme riski taşıyabilirler. Genetik faktörlerin rolü, OKB’nin kalıtsal bir yatkınlığa sahip olduğunu düşündürmektedir.
 • Nörokimyasal Faktörler: Beyin kimyası ve nörotransmitterler (örneğin, serotonin) OKB gelişiminde rol oynayabilir. Bu kimyasal maddelerin dengesizliği, obsesyonlar ve kompulsiyonlar gibi semptomlara yol açabilir.
 • Beyin Yapısı ve Fonksiyonu: Araştırmalar, OKB’li bireylerin beynin belirli bölgelerinde farklılık gösteren bir beyin yapısına sahip olabileceğini öne sürmektedir. Özellikle, önişlemci korteks ve bazal gangliyon gibi bölgeler OKB ile ilişkilendirilmiştir.
 • Psikososyal Faktörler: Çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar veya stres, OKB riskini artırabilir. Bu tür deneyimler, OKB semptomlarının başlamasına katkıda bulunabilir.
 • Aile Ortamı: Aile içi dinamikler ve aile üyeleriyle ilişkiler OKB riskini etkileyebilir. Örneğin, aşırı koruyucu veya eleştirel bir aile ortamı OKB gelişimini tetikleyebilir.
 • Kognitif Faktörler: Bireylerin düşünce kalıpları ve inançları OKB’nin gelişiminde rol oynayabilir. Mükemmeliyetçilik, düşük özsaygı ve aşırı sorumluluk hissi gibi kişilik özellikleri, OKB ile ilişkilendirilmiştir.
 • İnfeksiyonlar: Nadir durumlarda, bazı enfeksiyonlar OKB semptomlarının başlamasına neden olabilir. Bu, bağışıklık sistemi yanıtının beyin üzerindeki etkileri ile ilgili olabilir.
 • Kimyasal Madde Kötüye Kullanımı: Bazı araştırmalar, madde kötüye kullanımının OKB riskini artırabileceğini öne sürmektedir. Madde kötüye kullanımı, OKB semptomlarını tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi

Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) tedavisi, uzman bir sağlık profesyonelinin gözetiminde gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir. OKB tedavisi, semptomların azaltılması, işlevselliğin artırılması ve bireyin daha sağlıklı bir yaşam sürmesi amacıyla uygulanır. İşte OKB tedavisinin detayları:

 • Değerlendirme ve Tanı: Tedavi süreci, OKB tanısı konmasıyla başlar. Uzman bir psikiyatrist veya psikolog, bireyin semptomlarını, tıbbi öyküsünü ve yaşam koşullarını değerlendirir. Doğru tanı, uygun tedaviyi belirlemek için önemlidir.
 • Bilişsel Davranış Terapisi (BDT): OKB tedavisinde en etkili terapi yöntemi BDT’dir. BDT, obsesyonları ve kompulsiyonları azaltmada ve yönetmede yardımcı olur. Terapist, bireye obsesyonları sorgulama, bu düşünceleri değiştirme ve sağlıklı davranışlar geliştirme becerilerini öğretir.
 • Maruz Bırakma ve Tepki Önleme (MBTÖ): BDT’nin bir parçası olan bu teknik, bireyin korktuğu veya kaygılandığı şeylere maruz bırakılmasını içerir. Ardından, bireyin bu şeylere tepki vermemesi öğretilir. Bu, kompulsiyon döngüsünün kırılmasına yardımcı olur.
 • İlaç Tedavisi: Bazı durumlarda, ilaç tedavisi OKB semptomlarının kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Özellikle serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) ve trisiklik antidepresanlar OKB tedavisinde kullanılır. İlaç tedavisi bir uzman tarafından denetlenmelidir.
 • Grup Terapisi: Bazı bireyler için grup terapisi, OKB semptomlarını paylaşma ve destek alma fırsatı sunabilir. Grup terapisi, bireylerin benzer sorunları yaşayan diğer insanlarla bağlantı kurmasına yardımcı olabilir.
 • Aile Terapisi: Özellikle OKB’li çocuklar için aile terapisi önemlidir. Aile üyelerine OKB’nin nasıl yönetileceği ve nasıl destek sağlanacağı öğretilir.
 • Duygusal Destek ve Eğitim: Obsesif kompulsif bozukluk tedavisi sırasında bireye ve ailesine duygusal destek sağlamak önemlidir. Aynı zamanda OKB hakkında eğitim vermek, bireyin semptomlarını anlamasına ve tedavi sürecine daha aktif bir şekilde katılmasına yardımcı olabilir.
 • İyileşme Sürecinin İzlenmesi: Tedavi süreci boyunca bireyin ilerlemesi düzenli olarak izlenmelidir. Semptomların azalması ve yaşam kalitesinin artması izlenen belirtilerdir.

Başa Çıkma Yöntemleri

 • Farkındalık Geliştirmek:
  • Obsesyonların farkına varmak ve onları kontrol etmeye çalışmak yerine kabul etmeyi öğrenmek.
 • Zorlamalardan Kaçınmak:
  • Kompulsiyonları yerine getirerek obsesyonları geçici olarak hafifletebilirsiniz, ancak uzun vadede bunlar sorunu çözmez.
 • Stres Yönetimi:
  • Stresi azaltmak ve rahatlama teknikleri uygulamak OKB semptomlarını hafifletebilir.

Sonuç

Obsesif Kompulsif Bozukluk, yaşam kalitesini etkileyebilen zorlayıcı bir ruhsal sağlık sorunudur. Ancak doğru tedavi ve yönetim yaklaşımlarıyla semptomlar kontrol altına alınabilir. Erken tanı ve profesyonel yardım, OKB ile mücadelede önemlidir. Unutmayın ki her birey farklıdır, bu nedenle tedavi planı kişiye özgü olmalıdır.

 

Referanslar:

 1. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
 2. https://www.psychiatry.org/patients-families/obsessive-compulsive-disorder/what-is-obsessive-compulsive-disorder
 3. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/obsessive-compulsive-disorder/symptoms-causes/syc-20354432
 4. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/obsessive-compulsive-disorder-ocd
 5. https://www.nhs.uk/mental-health/conditions/obsessive-compulsive-disorder-ocd/overview/
 6. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9490-ocd-obsessive-compulsive-disorder

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Sosyal medyada paylaş!