Epidural Hematom

Epidural Hematom (Epidural Hematoma, EDH) hakkında ayrıntılı bilgi sunacağız, nedir, nedenleri, belirtileri, tanısı ve tedavisi konularını detaylandıracağız.

Nedir?

Epidural Hematom, tıbbi bir terim olup, kafatası ile beynin arasında yer alan epidural boşluğun içinde kan birikmesi durumunu ifade eder. Bu durum, kafatasının dışındaki sert dura zarı ile kafatasının iç yüzeyi arasında meydana gelir. Epidural boşluğun içine kan sızdığında, bu kanın birikmesi sonucu oluşan kanama, tıbbi bir acil durum yaratır. EDH, özellikle baş yaralanmaları veya travmatik beyin hasarlarına bağlı olarak ortaya çıkar.

Bu tıbbi durum, beyin ve kafatası arasındaki anatomik yapının bir sonucu olarak meydana gelir. Kafatası, beyin dokusunu koruyan sert bir kabukla kaplıdır ve bu kabuk dura adını alır. Epidural boşluk, bu dura zarının iç kısmı ile kafatasının dış yüzeyi arasında bulunan bir alandır. EDH, bu boşluğun içine kan sızmasına ve biriken kanın baskı yaparak beyin fonksiyonlarını bozmasına neden olan bir durumdur.

EDH oluşma mekanizması genellikle baş yaralanmalarıyla ilişkilendirilir. Kafatasına darbe alınması veya travmatik bir olayın sonucunda kafatasının çatlaması veya dura zarının yırtılması durumunda, arterlerin kanaması başlar ve kan epidural boşluğa sızar. Bu noktada, kanın birikmesi hızla genişleyebilir ve beyin dokusunu sıkıştırabilir, bu da ciddi nörolojik sorunlara yol açabilir.

Epidural Hematom, hızlı bir şekilde ilerleyebilen bir durumdur ve tanı ve tedavi için acil bir müdahale gerektirir. Belirtiler ortaya çıktığında, derhal tıbbi yardım alınması hayati önem taşır. Bu durumun tedavi edilmediği durumlarda ciddi sonuçlarla sonuçlanabilir ve yaşamı tehdit edebilir. Bu nedenle EDH hakkında bilgi sahibi olmak, bu tür acil durumlarla başa çıkmak için önemlidir.

Nedenleri

Epidural Hematom nedenlerini daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim:

 • Baş Yaralanmaları: EDH en yaygın nedeni, kafa veya baş yaralanmalarıdır. Bu yaralanmalar şunları içerebilir:
  • Kafa Travmaları: Kafa travmaları, kafatasının çarpma, düşme veya darbeye maruz kalması sonucu meydana gelir. Bu travmalar sırasında kafatasının iç yüzeyindeki kemikler veya epidural boşluğun zarı yırtılabilir. Bu durum kanamanın başlamasına yol açar.
  • Kaza: Motorlu araç kazaları, bisiklet kazaları veya spor kazaları gibi çeşitli kazalar da baş yaralanmalarına neden olabilir. Bu tür kazalarda da epidural boşluğun zarı zarar görebilir ve kanamaya yol açabilir.
  • Cerrahi Müdahaleler: Nadir durumlarda, kafa veya beyin cerrahisi sırasında epidural boşluğa müdahale edildiğinde, bu bölgenin hasar görmesi ve kanamaya yol açması mümkündür.
 • Arterlerin Hasarı: EDH, genellikle epidural boşluğun altındaki arterlerin hasar görmesi sonucu oluşur. Bu arterlerin zarar görmesi veya yırtılması durumunda, kan epidural boşluğa sızar ve kanamanın başlamasına neden olur.
 • Yavaş Kanama: EDH, bazen yavaş başlayabilir ve semptomlar ilk başta hafif olabilir. Ancak zamanla kanama artar ve semptomlar şiddetlenir. Bu tür yavaş kanamalar, baş yaralanmalarının sonucu olarak görülebilir ve teşhis edilmesi zor olabilir.
 • İlaçlar ve Kan Sulandırıcılar: Bazı ilaçlar, kanın pıhtılaşmasını engelleyebilir ve kanın daha kolay bir şekilde pıhtılaşmamasına neden olabilir. Bu durum da epidural boşluğun içinde kan birikmesine yol açabilir.
 • Yaş ve Cinsiyet: EDH, genellikle erkeklerde ve yaşlı bireylerde daha yaygın görülür. Bu yaşla ilişkili bir faktör olabilir, çünkü yaşlılıkla birlikte kafa travmalarına karşı daha savunmasız hale gelinir.

Epidural Hematomun nedenleri karmaşık olabilir ve genellikle baş yaralanmalarıyla ilişkilendirilir. Baş yaralanması geçiren kişiler, bu tür bir kanamanın riskini anlamalı ve herhangi bir şüpheli semptom durumunda hemen tıbbi yardım almalıdır. Erken teşhis ve tedavi, bu tehlikeli durumun etkilerini en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Belirtileri

Epidural Hematom belirtileri, hastanın durumunun ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Bu bölümde, EDH belirtilerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Epidural Hematomun belirtileri şunlar olabilir:

 • Şiddetli Baş Ağrısı: EDH baş ağrısıyla başlayabilir. Bu baş ağrısı genellikle çok şiddetlidir ve hastanın normal baş ağrısından farklıdır. Baş ağrısı, genellikle yaralanmanın hemen ardından ortaya çıkar.
 • Kusma: Şiddetli baş ağrısı genellikle kusma ile birlikte görülür. Kusma, hastanın rahatlamasına yardımcı olmaz ve tekrarlayabilir.
 • Bilinç Kaybı veya Bayılma: Epidural Hematom ilerledikçe, bilinç kaybı veya bayılma meydana gelebilir. Bu durum, kanamanın artması nedeniyle beyne yeterince oksijen gitmemesi sonucu oluşabilir.
 • Hareket Kabiliyetinde Zorluk: Epidural Hematom ilerledikçe, hastada vücut hareketlerinde zorluklar yaşanabilir. Kol ve bacaklarda güçsüzlük veya koordinasyon kaybı görülebilir.
 • Konuşma Bozuklukları: Beyin baskı altında olduğunda, hastada konuşma bozuklukları ortaya çıkabilir. Konuşma anlaşılmaz hale gelebilir veya hasta kelime bulmakta zorlanabilir.
 • Göz Bebeklerinde Anormal Büyüklük veya Küçüklük: Epidural Hematom, göz bebeklerinde anormal büyüklük (mydriaz) veya küçüklük (mioz) yaratabilir. Bu durum, beyin sapına baskı yapması sonucu ortaya çıkabilir.

Epidural Hematomün belirtileri hızla kötüleşebilir, bu nedenle herhangi bir baş ağrısı, kusma veya bilinç kaybı belirtisi ciddiye alınmalı ve derhal tıbbi yardım aranmalıdır. Hızlı bir şekilde tanı konulup tedavi edilmezse, Epidural Hematom hayati risk taşıyabilir.

Tanısı

Epidural Hematom tanısı, hastanın semptomlarına dayanarak ve görüntüleme testleri kullanılarak konur.

Tanı süreci, hastanın hikayesi ve klinik muayene ile başlar ve ardından aşağıdaki adımları içerebilir:

 • Hastanın Hikayesi: Doktor, hastanın başına aldığı herhangi bir travmayı, semptomlarının ne zaman başladığını ve semptomların nasıl geliştiğini sorgular. Bu bilgiler, hastanın tanısına yardımcı olur.
 • Fiziksel Muayene: Doktor, hastanın baş ve boyun bölgesini dikkatlice muayene eder. Bilinç durumu, göz bebeklerinin büyüklüğü, refleksler ve diğer nörolojik belirtiler değerlendirilir.
 • Görüntüleme Testleri: Epidural Hematom tanısını kesinleştirmek için görüntüleme testleri kullanılır. Bu testler şunları içerebilir:
  • Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT taramaları, kanamanın boyutunu, yeri ve etkilerini gösterir. EDH genellikle BT taramaları ile kolayca teşhis edilebilir.
  • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): MR taramaları daha ayrıntılı bilgi sağlar ve nadir durumlarda tanıyı kesinleştirmek için kullanılabilir.
 • Laboratuvar Testleri: Kan testleri, kan pıhtılaşma zamanı gibi belirli parametrelerin ölçülmesini içerebilir. Bu testler, kanın pıhtılaşma yeteneğini değerlendirmek için kullanılır.
 • Bilinç Durumu Monitörizasyonu: Epidural Hematomlu hastaların bilinç durumu yakından izlenir. Bilinç kaybı veya değişiklikler yaşanıyorsa, bu durumun takibi önemlidir.

Tanı, semptomların ciddiyetine, hastanın tıbbi geçmişine ve klinik bulgulara dayalı olarak yapılır. EDH şüphesi varsa, hızlı bir tanı ve tedavi süreci çok önemlidir, çünkü erken müdahale hayati olabilir. Tedavi edilmeyen Epidural Hematom, beyin hasarına veya ölüme yol açabilir, bu nedenle doğru tanı ve tedavi önemlidir.

Epidural Hematom Tedavisi

Epidural Hematom, baş yaralanmaları veya travmalar sonucu meydana geldiğinde acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur. Tedavi, hastanın yaşamını kurtarmak ve olası komplikasyonları önlemek için hızlı ve etkili bir şekilde yapılmalıdır. Epidural Hematom tedavisi aşağıdaki adımları içerir:

 1. Hastanın Stabilizasyonu: Epidural Hematom tanısı konulduğunda, öncelikle hastanın genel durumu stabil hale getirilmelidir. Hasta bilinç kaybı yaşıyorsa, hava yolu, solunum ve dolaşım kontrol edilmelidir. Gerekirse hasta ventilasyon desteği almalıdır.
 2. Cerrahi Müdahale: EDH tedavisi cerrahi müdahaleyi gerektirir. Bu cerrahi işlem, kraniotomi adı verilen bir prosedürdür. Cerrah, kafatasının belirli bir bölgesinde bir kesi yapar ve epidural boşluğa erişim sağlar. Kanamanın kaynağını belirler ve durdurur. Ayrıca, kanı boşaltarak epidural boşluğu temizler.
 3. İlaç Tedavisi: Cerrahi müdahaleden sonra, hastanın intrakraniyal basıncı kontrol altına almak için ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, beynin şişmesini ve basıncın artmasını önlemeye yardımcı olabilir. Doktorlar, hastanın genel durumuna ve ihtiyacına göre ilaç tedavisi belirlerler.
 4. Yoğun Bakım İzlemi: EDH tedavi sonrası süreci, hastanın yoğun bakım ünitesinde yakından izlenmesini gerektirir. İntrakraniyal basınç, nörolojik belirtiler ve genel sağlık durumu sürekli olarak gözlemlenir.
 5. Rehabilitasyon: Tedavi sonrası rehabilitasyon, hastanın normal yaşamına dönmesini kolaylaştırmak için önemlidir. Bu, fiziksel ve nörolojik terapileri içerebilir. Rehabilitasyon programı, hastanın fonksiyonlarını yeniden kazanmasına yardımcı olur.

Tedavi Sonrası Sonuçlar

Epidural Hematom tedavisinin başarısı, hastanın ne kadar erken tanı aldığına ve tedaviye başlandığına bağlıdır. Erken müdahale, komplikasyon riskini azaltabilir ve hastanın tamamen iyileşme şansını artırabilir. Ancak, tedavi gecikirse veya yetersizse, kalıcı nörolojik hasarlar veya ölüm riski artabilir.

Bu nedenle, baş yaralanmalarının ardından herhangi bir belirti veya şüphe durumunda hemen tıbbi yardım almak çok önemlidir. EDH, ciddi bir sağlık sorunudur ve profesyonel tıbbi bakım gerektirir.

Sonuç olarak, Epidural Hematom, baş yaralanmalarının bir sonucu olarak meydana gelen hayati tehlike arz eden bir durumdur. Tedavi, cerrahi müdahale, ilaç tedavisi ve yoğun izleme adımlarını içerir. Erken teşhis ve hızlı müdahale, hastanın sağlığını koruma açısından kritik öneme sahiptir.

Referanslar:

 1. Epidural Hematom
 2. https://emedicine.medscape.com/article/1137065-overview
 3. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22034-epidural-hematoma
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK518982/
 5. https://medlineplus.gov/ency/article/001412.htm
 6. https://www.healthline.com/health/epidural-hematoma

 

Epidural Hematom

Sosyal medyada paylaş!