Laboratuvar tahlil sonuçları

Sayfayı paylaş!

Laboratuvar tahlil sonuçlarını doğru değerlendirebilmek önemlidir. Ülkemizde özel hastane ve devlet hastanelerinde, hergün onbinlerce insana değerlendirmek üzere kan, idrar vs tahliller yapılmaktadır.

HEMATOLOJİ Laboratuvarı Tahlilleri

Kırmızı Kan Hücresi Değerleri (Eritrosit):

RBC (Erkek) 4,2 – 5,6 M / µL
RBC (Kadın) 3,8 – 5,1 M / µL
RBC (Çocuk) 3,5 – 5,0 M / µL

Beyaz Kan Hücresi Değerleri (Lökosit):

WBC (Erkek) 3,8 – 11,0 K / mm3
WBC (Kadın) 3,8 – 11,0 K / mm3
WBC (Çocuk) 5,0 – 10,0 K / mm3

Hemoglobin Değerleri:

Hgb (Erkek) 14 – 18 g / dL
Hgb (Kadın) 11 – 16 g / dL
Hgb (çocuk) 10 – 14 g / dL
Hgb (Yenidoğan) 15 – 25 g / dL

Hematokrit Değerleri:

Hct (Erkek) % 39 – 54
Hct (Kadın) % 34 – 47
Hct (Çocuk) % 30 – 42
MCV 78 – 98 fL
MCH 27 – 35 pg
MCHC % 31 – 37
Nötrofil % 50 – 81
Bantlar % 1 – 5
Lenfosit % 14 – 44
Monosit % 2-6
Eozinofil % 1 – 5
Bazofil % 0 – 1

Hematoloji Değerleri:

CD4 + (normal % değeri) % 31 – 63
CD4 + (mutlak sayım) 416 – 1751 / uL
Kırmızı Hücre Dağıtım Genişliği (RDW) Değişim katsayısı: % 11.5 – 14.5, Standart sapma: 35 – 47 fL
Retikülosit (yetişkin) % 0.5 – % 1.5
Retikülosit (bebek) % 0.5 – % 3.1
Retikülosit (yenidoğan) % 1.1 – % 4.5
Polimorfonükleer WBC’ler (PMN) % 35 – 80

KARDİYAK MARKER Laboratuvar Tahlilleri

Troponin I 0 – 0.1 ng / ml (başlangıç: 4-6 saat, en yüksek: 12-24 saat, normale dönüş: 4-7 gün)
Troponin T 0 – 0.2 ng / ml (başlangıç: 3-4 saat, en yüksek: 10-24 saat, normale dön: 10-14 gün)
Miyoglobin (Erkek) 10 – 95 ng / ml (başlangıç: 1-3 saat, tepe: 6-10 saat, normale dönme: 12-24 saat)
Miyoglobin (Kadın) 10 – 65 ng / ml (başlangıç: 1-3 saat, tepe: 6-10 saat, normale dönme: 12-24 saat)
Troponin I 0 – 0.1 ng / ml (başlangıç: 4-6 saat, en yüksek: 12-24 saat, normale dönüş: 4-7 gün)
Kreatinin Kinaz İndeksi (CK İndeksi) 0 – 3
Kreatinin Kinaz-MB (CK-MB) 0 – 3 ng / ml
Toplam Kreatinin Kinaz 38 – 120 ng / ml

GENEL BİYOKİMYA Laboratuvar Tahlil Sonuçları

Aseton % 0.3 – 2.0 mg
Alanin Aminotransferaz (ALT) 7 – 56 U / L
Albümin 3,5 – 5,0 gm / dL
Albumin (yenidoğan) 2,9 – 5,5 gm / dL
Albümin (çocuk) 3,8 – 5,4 gm / dL
Alkalin fosfataz 32 – 110 U / L
Anyon açığı 5 – 16 mEq / L
Amonyak 11 – 35 µmol / L
Amilaz 50 – 150 U / dL
Anti-streptolisin O Titeri (ASO) (yetişkin) <125
Anti-streptolisin O Titeri (ASO) (çocuk) <250
AST, SGOT (Erkek) 7 – 21 U / L
AST, SGOT (Kadın) 6 – 18 U / L
Bilirubin, Direkt 0,0 – 0,4 mg / dL
Bilirubin, İndirekt Toplam – Direkt
Bilirubin, Toplam 0,2 – 1,4 mg / dL
TOPUZ 6 – 23 mg / dL
Kalsiyum (toplam) 8 – 11 mg / dL
Karbon dioksit 21 – 34 mEq / L
Karbonmonoksit % 10 daha büyük veya ona eşit doygunlukta, semptomlar görülür
Klorid 96 – 112 mEq / L
CK-MM % 96 – 100
CK-BB 0%
Kortizol (08:00) 5 – 25 gm / dL
Kortizol (20:00) 2 – 9 gm / dL
Kreatin (Erkek) 0,2 – 0,6 mg / dL
Kreatin (Kadın) 0,6 – 1,0 mg / dL
Kreatinin 0,6 – 1,5 mg / dL
Kreatinin (yenidoğan) 0,3 – 0,7 mg / dL
Kreatinin (çocuk) 0,3 – 1,0 mg / dL
Kreatinin Kinaz İzoenzimi, MB 0 – 121 U / L
Kreatinin Fosfokinaz (CPK) 24 – 195 U / L
Etanol % 0 mg; Koma:% 400 – 500 mg’ye eşit veya daha büyük
Ferritin (erkek) 18 – 250 ng / mL
Ferritin (kadın) 12 – 160 ng / mL
Folat 3,6 – 20 ng / mL
Folik asit 2,0 – 21 ng / mL
Gama GT 8 – 78 U / L
Gama-glutamil transferaz (GGT) (erkek) 1 – 94 U / L
Gama-glutamil transferaz (GGT) (kadın) 1 – 70 U / L
Glikoz 70 – 110 mg / dL (diürez 180 mg / dL’ye eşit veya daha büyük)
Büyüme Hormonu (erkek) 0 – 4 ng / mL
Büyüme Hormonu (kadın) 0 – 18 ng / mL
IGF-1 (erkek) 54 – 329 ng / mL
IGF-1 (kadın) 142 – 329 ng / mL
HDL (Erkek) 25 – 65 mg / dL
HDL (Kadın) 38 – 94 mg / dL

İnsülin

0 – 180 pmol / L
Demir 52 – 169 µg / dL
Demir bağlama kapasitesi 246 – 455 µg / dL
Laktik asit 0,4 – 2,3 mEq / L
Laktik Dehidrojenaz (LDH) 56-194 IU / L
Laktat 0,3 – 2,3 mEq / L
Lipaz 10 – 140 U / L
Luteinize edici Hormon (LH) (bayan) foliküler: 3-14 IU / L, luteal: 2-14 IU / L
Magnezyum 1,5 – 2,5 mg / dL
Osmolarite 276 – 295 mOsm / kg
Paratiroid hormonu 12 – 68 pg / mL
Fosfor 2,2 – 4,8 mg / dL
Potasyum 3,5 – 5,5 mEq / L
Protein (toplam) 6,0 – 9,0 gm / dL
Romatoid Faktör (RF) <80 IU / ml
SGPT 8 – 32 U / L
Sodyum 135 – 148 mEq / L
T3 0,8 – 1,1 µg / dL
Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH) 2-11 microU / L
Thyroglobulin 55 ng / mL’den az
Tiroksin (T4) toplamı 5 – 13 µg / dL
Tiroksin bağlayıcı Globulin (TBG) 12 – 30 mg / L
Free Tiroksin (T4 Free) 0,8 – 1,5 ng / dL
Toplam protein 5 – 9 gm / dL
Toplam serum demiri (erkek) 76-198 μ g / dL
Toplam serum demiri (kadın) 26-170 μ g / dL
Transferin 204 – 360 mg / dL
TSH 9 µU / mL’den az
Üre azotu (BUN) 7 – 25 mg / dL
Ürik asit (Erkek) 3,5 – 7,7 mg / dL
Ürik asit (Kadın) 2,5 – 6,6 mg / dL
B12 Vitamini (Kobalamin) 200-800 pg / ml

Lipid Paneli (Yetişkin)

Kolesterol (Toplam) 200 mg / dL’den az arzu edilir
Kolesterol (HDL) 30 – 75 mg / dL
Kolesterol (LDL) 130 mg / dL’den az arzu edilir
Trigliserit (Erkek) 40 – 170 mg / dL’den büyük
Trigliserit (Kadın) 35 – 135 mg / dL’den büyük

İdrar Tetkiki Değerlendirme

Renk Saman rengi
Spesifik yer çekimi 1.003 – 1.040
pH 4,6 – 8,0
na 10 – 40 mEq / L
K 8 mEq / L’den az
8 mEq / L’den az
Protein 1 – 15 mg / dL
Ozmolalite 80 – 1300 mOsm / L
İdrar Bilirubin Negatif
İdrar Kanı Negatif
İdrar Ketonu Negatif
İdrar Lökositleri Negatif
İdrar Nitrit Negatif
RBC 0-2 / HPF
WBC 0-2 / HPF
RBC kalıpları 0 / HPF
Urobilogen 0.2-1.0 Ehr U / dl

24 SAATLİK İDRAR Değerleri

Amilaz 250 – 1100 IU / 24 saat
Kalsiyum 100 – 250 mg / 24 saat
Klorid 110 – 250 mEq / 24 saat
Kreatinin 1 – 2 g / 24 saat
Kreatin Klirensi (Erkek) 100 – 140 mL / dak
Kreatin Klirensi (Erkek) 16 – 26 mg / kg / 24 saat
Kreatin Klirensi (Kadın) 80 – 130 mL / dak
Kreatin Klirensi (Kadın) 10 – 20 mg / kg / 24 saat
Magnezyum 6 – 9 mEq / 24 saat
Ozmolalite 450 – 900 mOsm / kg
Fosfor 0,9 – 1,3 g / 24 saat
Potasyum 35 – 85 mEq / 24 saat
Protein 0 – 150 mg / 24 saat
Sodyum 30 – 280 mEq / 24 saat
Üre azotu 10 – 22 gm / 24 saat
Ürik asit 240 – 755 mg / 24 saat

PIHTILAŞMA Tahlili Sonuçları

ACT 90 – 130 saniye
APTT 21 – 35 saniye
Trombositler 140.000 – 450.000 / ml
Plazminojen % 62 – 130
PT 10 – 14 saniye
PTT 32 – 45 saniye
FSP 10 µg / dL’den az
Fibrinojen 160 – 450 mg / dL
Kanama süresi 3 – 7 dakika
Trombin zamanı 11 – 15 saniye

BEYİN OMURİLİK SIVISI Tahlili Analizi

Görünüm Açık
Glikoz 40 – 85 mg / dL
Ozmolalite 290 – 298 mOsm / L
Basınç 70 – 180 mm / H2O
Protein 15 – 45 mg / dL
Toplam Hücre Sayısı 0 – 5 hücre
WBC 0 – 6 / µL

HEMODİNAMİK Parametreler

Kardiyak İndeks 2,5 – 4,2 L / dak / m2
Kardiyak çıkışı 4 – 8 LPM
Sol Ventriküler İnme İş İndeksi 40 – 70 g / m2 / vuruş
Ortalama Arter Basıncı 70 – 105 mm Hg
Pulmoner Vasküler Direnç 155 – 255 din / saniye / cm ile – 5
Pulmoner Vasküler Direnç İndeksi 255 – 285 dynes / sn / cm ile – 5
Sağ Ventriküler İnme İş İndeksi 7 – 12 g / m2 / vuruş
Vuruş Hacmi 60 – 100 mL / vuruş
İnme Hacmi İndeksi 40 – 85 mL / m2 / vuruş
Sistemik Vasküler Direnç 900 – 1600 din / saniye / cm ile – 5
Sistemik Vasküler Direnç İndeksi 1970 – 2390 dynes / sn / cm ile – 5
Sistolik Arter Basıncı 90 – 140 mm Hg
Diyastolik Arter Basıncı 60 – 90 mm Hg
Santral Venöz Basınç 2 – 6 mm Hg; 2,5 – 12 cm H20
Ejeksiyon Fraksiyonu % 60 – 75
Sol Arter Basıncı 4 – 12 mm Hg
Pulmoner Arter Sistolik 15 – 30 mm Hg
Pulmoner Arter Diyastolik 5 – 15 mm Hg
Pulmoner Arter Basıncı 10 – 20 mm Hg
Pulmoner Arter Kama Basıncı 4 – 12 mm Hg
Pulmoner Arter Diyastol Sonu Basınç 8 – 10 mm Hg
Sağ Atriyal Basınç 4 – 6 mm Hg
Sağ Ventriküler Diyastol Sonu Basınç 0 – 8 mm Hg

NÖROLOJİK Testler

Serebral Perfüzyon Basıncı 70 – 90 mm Hg
Kafa İçi Basınç 5 – 15 mm Hg veya 5 – 10 cm H2O

ARTERİYEL Değerler

pH 7,35 – 7,45
PaCO2 35 – 45 mm Hg
HCO3 22 – 26 mEq / L
O2 Saturasyonu % 96 – 100
PaO2 85 – 100 mm Hg
BE -2 ila +2 mmol / L

VENÖZ Değerler

pH 7,31 – 7,41
PaCO2 41 – 51 mm Hg
HCO3 22 – 29 mEq / L
O2 Saturasyonu % 60 – 85
PaO2 30 – 40 mm Hg
BE 0 ila +4 mmol / L

ENDOKRİN Değerler

17-Hidroksikortikosteroid (17-OHCS) > 4 mg / gün
Adrenokortikotropik Hormon (ACTH) 20-100 pg / ml
Prolaktin (PRL) 0-14 ng / ml
Serum Alfa-Fetoprotein (AFP) 0-44 ng / ml

 

Referanslar:

1. Prealbumin

2. Prealbumin Blood Test

3. What Is a Prealbumin Blood Test?

4. Blood tests

5. Blood tests: Types, routine testing, results, and more

6. Blood Tests

7. Laboratuvar Kan Testlerinin Yorumlanması

8. Laboratuvar Tahlil Sonuçları

 

Laboratuvar tahlil sonuçları
Laboratuvar tahlil sonuçları
Default image
Op. Dr. Ali GÜRTUNA

Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Popüler sağlık konularında güncel, doğru ve güvenilir bilgi için sağlık sitemi ziyaret edin! Sünnet, kasık fıtığı, göbek fıtığı, apandisit ameliyatı, kabızlık tedavisi, inmemiş testis, idrar kaçırma ve kaka kaçırma, enfeksiyon hastalıkları, koronavirüs COVID 19, hesaplama programları ve çok daha fazlası.

Articles: 218