Disosiyatif Bozukluklar

Disosiyatif bozukluklar (Dissociative Disorders, DD), psikolojik durumların bir grubunu ifade eden bir terimdir. Bu bozukluklar, bireyin bilinç, kimlik, hafıza ve algı gibi bilişsel süreçlerinin normal işleyişini bozan kronik ve tekrarlayan semptomlarla karakterizedir. Bu makalede, disosiyatif bozuklukların ne olduğunu, nedenlerini, belirtilerini, tanısını ve tedavi yöntemlerini ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Nedir?

DD, bireyin kişisel kimliğini, hafızasını veya algısını etkileyen bir dizi semptomu içeren bir grup psikiyatrik bozukluğu ifade eder. Bu semptomlar, bireyin kendisine veya çevresine yönelik farkındalığını kaybetmesine veya bölünmesine neden olabilir. Disosiyatif bozukluklar, genellikle travmatik deneyimlerle ilişkilendirilir ve kişinin bu deneyimleri psikolojik olarak işleme şeklinde bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkar.

Nedenleri

Disosiyatif bozuklukların nedenleri karmaşık ve çok yönlüdür.

Özellikle şu faktörler disosiyatif bozuklukların gelişiminde etkili olabilir:

 1. Travmatik Deneyimler: Cinsel istismar, fiziksel şiddet, kazalar veya savaş gibi şiddet içeren veya travmatik deneyimler, disosiyatif bozuklukların gelişiminde önemli bir rol oynayabilir.
 2. Çocukluk Dönemi Travmaları: Çocukluk döneminde maruz kalınan travmatik deneyimler, kişilik gelişimi üzerinde derin etkilere sahip olabilir ve disosiyatif bozukluk riskini artırabilir.
 3. Genetik ve Biyolojik Faktörler: Genetik yatkınlık ve nörobiyolojik faktörlerin, DD gelişimine katkıda bulunduğuna dair bazı araştırmalar bulunmaktadır.
 4. Psikolojik Faktörler: Kişilik yapısı, zihinsel sağlık geçmişi ve kişisel özellikler, DD riskini etkileyebilir.

Disosiyatif Bozuklukların Belirtileri

Disosiyatif bozuklukların belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve farklı tipleri olan bu bozuklukların belirtileri de farklılık gösterebilir. Ancak yaygın belirtiler şunları içerebilir:

 1. Identite Değişiklikleri: Kişinin birden fazla farklı kimlik veya kişilik benimsediği durumlar yaşanabilir. Bu durum “farklı benlikler” veya “alt benlikler” olarak adlandırılır.
 2. Hafıza Kaybı: Kişi, belirli bir dönemi veya olayı hatırlamadığını ifade edebilir. Bu hafıza kaybı, genellikle travmatik bir deneyimle ilişkilendirilir.
 3. Algı Değişiklikleri: Kişi, kendisini veya çevresini algılamada değişiklikler yaşayabilir. Bu durumlar kişinin gerçeklik hissini kaybetmesine neden olabilir.
 4. Zaman Kaymaları: Kişi, zamanın nasıl geçtiğini anlamakta zorluk çekebilir. Uzun süreli “zaman kaymaları” yaşayabilirler.
 5. Depresyon ve Anksiyete: DD sık sık depresyon, anksiyete ve diğer ruhsal sorunlarla birlikte görülebilir.

Tanısı

Disosiyatif bozuklukların tanısı, bir ruh sağlığı uzmanı veya psikiyatrist tarafından konur. Tanı, kişinin semptomlarının ve öyküsünün dikkatlice değerlendirilmesini içerir. Genellikle DSM-5 (Ruh Sağlığı ve Bozukluklarının Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) kriterlerine göre tanı konur.

Disosiyatif Bozuklukların Tedavisi

DD tedavisi, bireysel ihtiyaca ve semptomlara bağlı olarak değişebilir. Tedavi yöntemleri şunları içerebilir:

 1. Psikoterapi (Konuşma Terapisi): Psikoterapi, disosiyatif bozukluğun tedavisinde temel bir yaklaşımdır. Terapist, kişiye travmatik deneyimleri işlemesine ve farklı benlikler arasında geçiş yapmayı yönetmesine yardımcı olabilir.
 2. İlaç Tedavisi: Anksiyete, depresyon veya diğer psikiyatrik belirtiler varsa, ilaç tedavisi önerilebilir.
 1. Duygusal Düzenleme Becerileri Eğitimi: Kişiye duygusal düzenleme becerileri öğretilerek, travmatik deneyimlerle başa çıkma ve duygusal kontrolünü yeniden kazanma konularında yardımcı olunabilir.
 2. Aile Terapisi: Disosiyatif bozukluğu olan kişinin ailesi için aile terapisi, iletişim becerilerini geliştirmelerine ve destek sağlamalarına yardımcı olabilir.
 3. Zaman Yönetimi: Disosiyatif bozukluğu olan kişilere zaman yönetimi becerileri öğretilerek, farklı benlikler arasındaki geçişleri daha etkili bir şekilde yönetmeleri desteklenebilir.
 4. Hipnoz ve Yeniden İşleme Terapisi (IRT): Bazı durumlarda, hipnoz veya yeniden işleme terapisi gibi alternatif terapi yöntemleri kullanılabilir. Ancak bu yöntemler herkes için uygun değildir ve dikkatle değerlendirilmelidir.
 5. İntegrasyon: Tedavi sürecinde amaç, farklı benlikleri daha bütünsel bir kişilik yapısına entegre etmektir. Bu, kişinin kimlik bütünlüğünü yeniden kazanmasına yardımcı olabilir.

Disosiyatif bozuklukların tedavisi karmaşık bir süreç olabilir ve kişiye özgüdür. Tedavi, uzun vadeli bir taahhüt gerektirebilir ve kişinin terapistiyle güvenilir bir ilişki kurması önemlidir. Tedaviye erken başlamak, semptomların hafifletilmesine ve kişinin işlevselliğinin geri kazanılmasına yardımcı olabilir.

Sonuç

DD, kişinin bilişsel süreçlerinin bozulduğu, travmatik deneyimlerle ilişkilendirilen karmaşık psikiyatrik bozukluklardır. Bu bozuklukların tanısı ve tedavisi uzmanlık gerektiren bir alandır. Tedavi süreci, kişinin semptomlarına, ihtiyaçlarına ve yaşam deneyimlerine göre kişiselleştirilir. Erken teşhis ve uygun tedavi, disosiyatif bozukluğu olan bireylerin yaşam kalitesini artırabilir ve semptomları hafifletebilir. Bu nedenle, bu tür sorunlar yaşayan kişilere destek sağlanması ve profesyonel yardım alınması önemlidir.

Referanslar:

 1. https://emedicine.medscape.com/article/294508-overview
 2. Disosiyatif Bozukluklar

Disosiyatif Bozukluklar

Sosyal medyada paylaş!