Çocuk Cerrahisi Uzmanı kimdir?

Çocuk Cerrahisi Uzmanı kimdir (Çocuk Cerrahı, Pediatrik Cerrah)? Hangi ameliyatları yapar, hangi hastalıkları tedavi eder?

Çocuk cerrahisi uzmanı tarafından pediatrik cerrahi kliniklerinde (çocuk cerrahisi) sıklıkla takip ve tedavisi yapılan hasta profilini genel hatlarıyla özetlemek istiyorum. Esasen Çocuk Cerrahı, doğumdan itibaren 18 yaşına kadarki (0 – 18 yaş) dönemde; erişkin bir hastada genel cerrah, ürolog ve göğüs cerrahının yapmış olduğu ameliyat ve tedavileri pediatrik hasta populasyonunda uygular.

1. Çocuk Cerrahisi Uzmanı tarafından en sık tedavi edilen hastalıklar:

a. Cerrahi hastalıklar:

* Fimozis (Bitik), Sünnet veya Fimozis açılması
* Kasık fıtığı (inguinal herni)
* Hidrosel (su fıtığı)
* İnmemiş testis (kriptorşidizm)
* Göbek fıtığı (umblikal herni)
* Apandisit
* İnce ve Kalın Bağırsak tıkanıklıkları
* Solunum ya da mide-bağırsak sistemine kaçan yabancı cisimler
* Damarlar ve lenf sistemi ile ilgili sorunlar (hemanjiom ve lenfanjiomlar)
* Boyunda eğrilik (tortikollis)
* Lenf nodu veya organ biyopsileri

b. Cerrahi olmayan hastalıklar:

* Kabızlık, makatta çatlak – yırtık (anal fissür)
* İdrar yolu enfeksiyonları
* Kaka (dışkı) ve idrar kaçırma sorunları (enkoprezis, enürezis)
* Yineleyen – kronik karın ağrıları
* Kusma
* Yabancı cisim yutma (yemek borusunda, mide veya barsaklarda yabancı cisim)
* Soluk borusuna yabancı cisim kaçması (trakea veya bronşlarda yabancı cisimler)

2. Özofagus (yemek borusu) hastalıkları:

* Mide reflüsü (gastro-özofageal reflü)
* Yemek borusu yanıkları ve darlıkları (koroziv madde içimi)
* Yutma güçlükleri (özofageal web, akalazya)

3. Mide-bağırsak sistemi hastalıkları:

* Mide çıkışı darlıkları (infantil hipertrofik pilor stenozu, IHPS)
* İnce ve kalın bağırsak tıkanıklıkları (intestinal obstrüksiyon)
* Hirschsprung hastalığı (konjenital megakolon)
* Anüsün doğumsal yokluğu (anal atrezi)

4. Karaciğer ve safra yolları hastalıkları:

* Karaciğer kistleri
* Doğumsal safra yolları hastalıkları
* Pankreas hastalıkları
* Safra kesesi taşı (Kolelityazis)

5. Böbrek ve idrar yolları hastalıkları:

* Böbrek çıkımı darlığı (üretero-pelvik bileşke darlığı)
* Böbrek reflüsü (veziko-üreteral reflü, VUR)
* İdrar yollarında çeşitli darlıklar (Üreterovezikal darlık (UVD), posterior üretral valv (PUV))
* İdrar yollarında Taş hastalığı (Ürolityazis, Nefrolityazis)
* İdrar deliğinin normal yerinde olmaması (hipospadias, epispadias)
* Mesane ön yüzünün olmaması (Ekstrofi vezika)

6. Penis hastalıkları:

* Ventral kurvatür (penisin öne eğriliği)
* Lateral kurvatür (penisin sola veya sağa eğriliği)
* Penil rotasyon (penisin sola veya sağa dönüklüğü)

7. Sadece Kız çocuklarında görülen hastalıklar:

* Yumurtalık kistleri (over kisti)
* Yumurtalık dönmesi (over torsiyonu)
* Vajenin olmaması ya da tıkalı olması
* Kızlık zarının doğuştan kapalı olması (imperfore himen)
* Dış genital organlarda yapışıklık (labial sineşi veya labial füzyon)

8. Çocukluk dönemi tümörleri

9. Yanık

10. Travma

(Düşmeler, araç içi veya araç dışı trafik kazaları, delici veya ateşli silah yaralanmaları)

11. Endoskopik işlemler

* Yemek borusu endoskopisi (özofagoskopi)
* Rektum endoskopisi (rektoskopi)
* İdrar yolları endoskopisi (üretroskopi ve sistoskopi)

12. Laparoskopik cerrahi (kapalı cerrahi işlemler)

13. Yenidoğan dönemine özgü doğumsal hastalıklar

 

Referanslar:

1. What is a Pediatric Surgeon?

2. Pediatric surgery

3. Op. Dr. Ali Gürtuna #1 Çocuk Cerrahisi Uzmanı

4. Çocuk Cerrahisi Uzmanı kimdir?

 

Çocuk Cerrahı, Çocuk Cerrahisi nedir?
Çocuk Cerrahı, Çocuk Cerrahisi nedir?