Güncel Aşı Takvimi Hesaplama

Sağlık Bakanlığı güncel aşı takvimine göre, 2023 yılında uygulanan aşılar ve dozlarını detaylı incelemeyi planladım. Sağlık Bakanlığı’nın aşı takvimi, dünyadaki güncel aşılama uygulamaları ve bilimsel veriler doğrultusunda her yıl güncellenmektedir. Aşı takviminde yer alan aşılar, ücretsiz olarak Aile Sağlığı Merkezleri ve kamu hastanelerinde uygulanmaktadır.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nda okula başlayacak olan 1. sınıf öğrencilerinden yalnızca 1 Ocak – 30 Haziran 2023 tarihleri arası doğanların aşılarının uygulanması 1 Eylül -31 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu aşılar, okul aile birliği tarafından velilere duyurulacaktır.

Sağlık Bakanlığı Güncel Aşı Takvimi

Yenidoğan Dönemi Aşıları

 1. BCG (Tüberküloz): Doğumda tek doz
 2. Hepatit B: Doğumda tek doz, 1. ayda tek doz, 6. ayda tek doz
 3. Rotavírus: 2. ayda tek doz, 4. ayda tek doz

Çocukluk Dönemi Aşıları

 1. Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci (DaBT-İPA): 2. ayda tek doz, 4. ayda tek doz, 6. ayda tek doz, 18. ayda tek doz, 4-6 yaşlarında tek doz
 2. Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak (KKK): 12-15. ayda tek doz, 4-6 yaşlarında tek doz
 3. Hepatit A: 18. ayda tek doz, 9-11 yaşlarında tek doz
 4. Pnömokok (Zatürre): 2. ayda tek doz, 4. ayda tek doz, 6. ayda tek doz, 12-15. ayda tek doz, 4-6 yaşlarında tek doz
 5. Suçiçeği: 12-15. ayda tek doz
 6. H. influenzae tip b (Hib): 2. ayda tek doz, 4. ayda tek doz, 6. ayda tek doz

Okul Çağı Aşıları

 1. KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak): 1. sınıfta tek doz
 2. DaBT-İPA (Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci): 1. sınıfta tek doz
 3. Td (Tetanoz, Difteri): 8. sınıfta tek doz

İsteğe Bağlı Aşılar

 1. Rotavirus: 2. ayda tek doz, 4. ayda tek doz
 2. Meningokok (Menenjit): 2. ayda tek doz, 4. ayda tek doz, 6. ayda tek doz
 3. Grip (İnfluenza): Her yıl 1 defa
 4. Hepatit B: 9-11 yaşlarında tek doz
 5. HPV (Rahim ağzı kanseri): 9-14 yaşlarında 2 doz
 6. Varisella (Suçiçeği): 12-15 yaşlarında tek doz
 7. Zatürre (Pnömokok): 15-18 yaşlarında tek doz
 8. Meningokok (Menenjit): 15-18 yaşlarında tek doz
 9. Hepatit A: 15-18 yaşlarında tek doz
 10. HPV (Rahim ağzı kanseri): 15-18 yaşlarında 2 doz

Yaşa Göre Sağlık Bakanlığı Güncel Aşı Takvimi

Doğumdan 2 Ay Sonuna Kadar Aşılar

 1. Hepatit B (HB): Doğumda, 1. ve 6. ayda
 2. BCG (Tüberküloz): Doğumda
 3. Rota virüs (Optimal olarak 2. ve 4. aylarda)

2 Aydan 12 Ay Sonuna Kadar

 1. Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci (DaBT-İPA): 2, 4, 6 ve 18. aylarda
 2. Hepatit B (HB): 2. ve 4. ayda
 3. Pnömokok (Hib): 2, 4 ve 12. aylarda
 4. Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak (KKK): 12. ayda
 5. Meningokok (ACYW): 12. ayda

12 Aydan 18 Ay Sonuna Kadar

Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci (DaBT-İPA): 18. ayda
Hepatit A (HAV): 12-18 aylarda

18 Aydan 6 Yaş Sonuna Kadar

 1. Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci (DaBT-İPA): 4-6 yaşlarında
 2. Hepatit A (HAV): 12-18 aylarda
 3. Suçiçeği: 18-24 aylarda

6 Yaştan 11 Yaş Sonuna Kadar

 1. Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci (DaBT-İPA): 11 yaşında
 2. Meningokok (ACYW): 11-12 yaşlarında

11 Yaştan 18 Yaş Sonuna Kadar

 1. Hepatit B (HB): 11-12 yaşlarında
 2. Tetanoz, Difteri (Td): 13 yaşında
 3. Meningokok (ACYW): 11-12 yaşlarında

18 Yaşından Sonra

 1. Tetanoz, Difteri (Td): Her 10 yılda bir
 2. Hepatit A (HAV): Risk grubundaki kişilere
 3. Hepatit B (HB): Risk grubundaki kişilere
 4. Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak (KKK): Risk grubundaki kişilere
 5. Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen diğer aşılar

Aşı Takvimi ile İlgili Önemli Notlar:

 1. Aşılar, ücretsiz olarak Aile Sağlığı Merkezleri ve özel sağlık kuruluşlarında uygulanmaktadır.
 2. Aşıların zamanında ve tam olarak uygulanması, çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesi için oldukça önemlidir.
 3. Aşıların yan etkileri genellikle hafiftir ve kısa sürede kendiliğinden geçer.
 4. Aşıların yan etkileri hakkında doktorunuzla konuşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Güncel Aşı Takviminin Değişmesi (2023):

Sağlık Bakanlığı, aşı takvimini bilimsel gelişmelere göre güncellemektedir. 2023 yılında yapılan güncelleme ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 1. Bu değişikliklerden biri, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak (KKK) aşısının 12. aya alınmasıdır.
 2. Meningokok aşısı, 10-16 yaşlarından 9-16 yaşlarına çekilmiştir.
 3. Hepatit A aşısının 2. dozu, 12-15 yaşlardan 6-12 yaşlarına çekilmiştir.
 4. Pnömokok konjuge aşısının 2. dozu, 4. yıldan 6. yıldaya çekilmiştir.
 5. Bu değişikliklerin, çocukların aşılamasının daha etkili ve verimli olmasını sağlayacağı düşünülmektedir.

Aşı Takvimi Güncel ve Okul Başlaması

1. sınıfa başlayacak olan çocukların, okula başlamadan önce aşılarının tamamlanmış olması gerekmektedir.

Aşı takvimine göre, 1. sınıfa başlayacak olan çocukların aşağıdaki aşıları yaptırmış olması gerekmektedir:

 1. Difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci (DaBT-İPA)
 2. Hepatit B
 3. Pnömokok
 4. Kızamık, kızamıkçık, kabakulak (KKK)
 5. Meningokok

Bu aşılar, genellikle aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak uygulanmaktadır.
Aşı takvimi ile ilgili detaylı bilgi için doktorunuza veya aile sağlığı merkezine başvurabilirsiniz.

Referanslar:

 1. Güncel Aşı Takvimi Hesaplama
 2. https://asi.saglik.gov.tr/asi-takvimi2
 3. https://asi.saglik.gov.tr/
 4. Sağlık Bakanlığı Güncel Aşı Takvimi

Sağlık Bakanlığı Güncel Aşı Takvimi

Sosyal medyada paylaş!