Bel Kalça Oranı Hesaplama

Bel kalça oranı hesaplama (WHR), bel çevresinin kalçaların oranına oranıdır. Doğal belin en küçük çevresi, genellikle göbek düğmesinin hemen üstünde ölçülerek ve kalça çevresiyle kalça veya kalçanın en geniş kısmına bölünerek hesaplanır. (Bel Çevrenizi Düzgün Şekilde Nasıl Ölçersiniz?) Bu oran hem kadınlara hem de erkeklere uygulanır.

Bel-kalça oranı, diğer daha ciddi sağlık koşullarının olası bir göstergesi olan obezitenin bir ölçümü olarak kullanılır. Çalışmalar, WHR değil bel çevresinin, tip 2 diyabette kardiyovasküler risk faktörleri, vücut yağ dağılımı ve hipertansiyonun iyi bir göstergesi olduğunu bulmuştur.

Dünya Sağlık Örgütü’nün veri toplama protokolüne göre, bel çevresi, son palpe edilebilen kaburga alt kenarı ile iliak tepesinin üst kenarı arasındaki sabit noktada 100g gerginlik sağlayan gerilmeye karşı dirençli bir bant kullanılarak ölçülmelidir.

Kalça çevresi, kalçaların en geniş kısmı etrafında, bant zemine paralel olacak şekilde ölçülmelidir. Diğer kuruluşlar biraz farklı standartlar kullanabilir.

Bel Kalça Oranı Hesaplama

Kadınlar için 0.7 ve erkekler için 0.9 olan bir bel kalça oranı (WHR’nin) genel sağlık ve doğurganlıkla güçlü bir şekilde ilişkili olduğu gösterilmiştir.

0.7 aralığı içindeki kadınlar optimal östrojen seviyelerine sahiptir ve diyabet, kardiyovasküler bozukluklar ve yumurtalık kanserleri gibi ana hastalıklara karşı daha az hassastır.
WHR’leri 0.9 civarında olan erkeklerin de benzer şekilde daha az prostat kanseri ve testis kanseri ile daha sağlıklı ve verimli oldukları gösterilmiştir.

WHR, yaşlılarda bel çevresi veya vücut kitle indeksinden (BKİ) daha etkili bir mortalite göstergesi olarak bulunmuştur.

Şişmanlık BMI yerine WHR kullanılarak yeniden tanımlanırsa, dünya çapında kalp krizi riski altında kategorize edilen kişilerin oranı üç kat artar. Vücut yağ yüzdesi, göreceli ağırlığın daha doğru bir ölçüsü olarak kabul edilir. Bu üç ölçümden sadece bel kalça oranı vücut yapısındaki farklılıkları dikkate alır. Bu nedenle, iki kadının çok farklı vücut kitle indekslerine sahip olması, aynı bel-kalça oranına sahip olması veya aynı vücut kitle indeksine ama çok farklı bel kalça oranlarına sahip olması mümkündür.

Kalça oranının sağlıklı olup olmadığına karar vermek için kalçalarınızın çevresini kalçalarınızın en geniş kısmında ölçmek için bir ölçüm bandı kullanın. Ardından belinizi, doğal belinizin daha küçük bir bölgesinde, genellikle göbek düğmesinin hemen üstünde ölçün. Oranı belirlemek için bel ölçümünüzü kalça ölçümünüzle bölün veya aşağıdaki Bel-kalça oranı hesaplayıcısını kullanın.

Bu hesap, bel-kalça oranını belirlemek için bel çevresini kalça çevresine bölerek yararlı bir yağ dağılımı ölçümü sağlar.

Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü (National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Diseases = NIDDK) şunları belirtir:

Bel kalça oranı 0,8’den fazla olan kadınlar, yağ dağılımlarından dolayı risk altındadır. Bel kalça oranı 1,0’dan büyük olan erkekler, yağ dağılımlarından dolayı sağlık açısından risk altındadır.

Elma şekline bir vücuda sahip olmak (midenin etrafında fazladan ağırlık taşımak), sağlığınız için armut şekline sahip olmaktan (kalçalarınız veya kalçalarınız etrafında ekstra ağırlık taşıyan) daha tehlikelidir.

Yeni bir teoriye göre, cinsiyet çekiciliğinin sırrı belde ya da kesin olarak bel çevresinin kalça boyutuna bölünmesiyle hesaplanan bel kalça oranına dayanmaktadır.

Bel, kalçaya göre ne kadar küçük olursa, o kadar çekici bir kadın görülür. Menopoz öncesi sağlıklı kadınlarda ideal oran 0,67 ile 0,8 arasında değişmektedir.

Referanslar:

  1. Waist–hip ratio
  2. ideal kilo hesaplama programı VKİ BMI Hesabı
  3. ideal kilo hesaplama
  4. Bel Kalça Oranı Hesaplama

Bel Kalça Oranı Hesaplama

Sosyal medyada paylaş!