Wolff Parkinson White Sendromu (WPW)

WPW Sendromu nedir? (Wolff Parkinson White Sendromu) Normal olarak kalp atışı; sağ atriyumda bulunan sinoatriyal (SA) düğümde başlar. SA düğüm ateşlendiğinde, elektriksel aktivite sağ ve sol kulakçıklara (atrium) yayılarak büzülmelerine neden olur. Dürtüler (impuls), impulsların atriyumdan ventriküllere gitmesine izin veren köprü olan atriyoventriküler (AV) düğüme gider.

İmpuls daha sonra ventrikül duvarlarından geçerek kasılmalarına neden olur. Kalbin düzenli elektriksel impuls şekli, kalbin kanla dolmasına ve normal şekilde büzülmesine neden olur.

WPW, kalpte supraventriküler taşikardi ile ilişkili olabilecek elektriksel bir anormalliktir (ventriküllerin üstünden kaynaklanan hızlı kalp atış hızı).

WPW’niz olduğunda, normal iletim yolunuzla birlikte, aksesuar yol olarak adlandırılan fazladan bir yolunuz vardır.

Bunlar normal kalp kasıdır, özel elektrik dokusu değildir ve şunları yapabilirler:

a. İmpulslar normalden daha hızlı yürütür.
b. Her iki yönde de impuls iletilir.

İmpulslar, normal AV-HIS Purkinje sisteminin yanı sıra ekstra yoldan (kısa yol) geçer. Dürtüleri (impuls) kalbin etrafında çok hızlı, dairesel bir şekilde hareket ettirerek kalbin alışılmadık derecede hızlı atmasına neden olabilir. Buna yeniden giriş taşikardisi (re-entry taşikardi) veya SVT (supraventriküler taşikardi) denir.

Yeniden giriş aritmileri WPW’li kişilerin yaklaşık yüzde 50’sinde ortaya çıkar. Bazı hastalarda ayrıca atriyal fibrilasyon olabilir (düzensiz, hızlı kalp ritmi). Nadir olmasına rağmen, WPW’li insanlar için en büyük endişe, hayatı tehdit edici bir aritmi olan ventriküler fibrilasyona kötüleşen hızlı bir ventriküler yanıt ile atriyal fibrilasyona sahip olma olasılığıdır.

Tarihçe:

1930’da Wolff, Parkinson ve White, kısa taşikardi patlaması olan sağlıklı genç insanlarda farklı bir elektrokardiyografi (EKG) paterni tanımladı. 1933 yılında, diğer doktorlar bu düzensiz ritmin sebebinin ventriküllerden geçen dürtülerin daha hızlı bir geçişi olduğunu belirtti. 1944’te doktorlar fazladan yol bulunduğunu doğruladılar.

Wolff Parkinson White Sendromu Belirtileri

İnsanlar, bebeklikten yetişkinlik dönemine kadar her yaşta semptomlar yaşayabilir.

Wolff Parkinson White Sendromu belirtileri, aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını içerebilir:

a. Kalp çarpıntısı – ani çarpma veya
b. Göğsünde yarış hissi
c. Baş dönmesi veya solgunluk hissi
d. Nefes darlığı (dispne)
e. Kaygı (anksiyete)
f. Nadiren kalp durması (ani ölüm)

Bazı insanlar hiçbir belirtisi olmayan WPW’ye sahip olabilir.

WPW Sendromu Nedenleri

Yaygınlık: WPW doğuştan bir kalp anomalisidir. En yaygın ventriküler preeksitasyon tipidir (preeksitasyon: impulslar, AV düğümü boyunca normal yoldan geçerken beklediğinizden daha erken ventriküle gider.)

WPW genel popülasyonda her 1.000 kişide yaklaşık 1 ila 3 oranında görülür. Genel popülasyonda, erkeklerin WPW oranı kadınlardan daha daha yüksektir ve erkeklerde çoklu aksesuar yolu görülme sıklığı daha yüksektir.

Bazı WPW vakaları kalıtsaldır. Aksesuar yolları olan ebeveynler, onları çocuklarına geçirebilir. Bir bildiri birinci dereceden akrabalarda önceden bulunma oranının 1.000 kişi başına 5.5 kadar yüksek olabileceğini ileri sürmüştür. WPW’li hastaların yaklaşık yüzde 7 ila 20’sinde de kalp içinde konjenital bozukluklar vardır.

WPW Sendromu nasıl teşhis edilir?

Wolff Parkinson White Sendromu, sadece bir EKG (elektrokardiyogram), holter veya ambulatuvar izleme ve egzersiz testi gözden geçirilerek teşhis edilebilir ve bunlar WPW’ye sahip olduğu bilinen hastaların değerlendirilmesinde yardımcı olur.

Geçmişte, WPW olan ancak semptomsuz hastalar, kardiyologlar tarafından uzun yıllar gözlenmiştir. Son zamanlarda, bu hasta grubu için yeni kılavuzlar yayınlandı.

Kardiyoloğunuz WPW’nin kalıcılığını araştırmak için bir holter monitörü veya stres testi isteyebilir. WPW paterni devam ederse, invaziv elektrofizyoloji testi önerilir.

Doktorunuz ayrıca size birkaç soru soracaktır:

a. Belirtiler var mı?
b. Atriyal fibrilasyon öyküsü var mı?
c. Bayılma geçmişiniz var mı?
d. Ani kardiyak ölüm hikayeniz ailenizde var mı?
e. Atlet misiniz?

Tetkiklerinizin sonuçları ve bu soruların cevapları tedavinizi yönlendirmenize yardımcı olacaktır.

Wolff Parkinson White Sendromu Tedavisi

Tedavi, aritmi tipine ve sıklığına, senkop gibi ilişkili semptomlara ve yapısal kalp hastalığının varlığına bağlıdır. Tipik olarak, doktor aksesuar yolunun özelliklerini daha fazla tanımlamak ve sonuç olarak yolu tamamen ortadan kaldırmak için bir ablasyon prosedürü önerecektir.

Gözlem:

Semptomunuz yoksa tedavi gerektirmeyebilir. Doktorunuz tedavi olmadan düzenli takip yapmayı seçebilir.

İlaçlar:

Aritmileri tedavi etmek için çeşitli ilaçlar mevcuttur. Herkeste farklı olduğu için, sizin için en uygun olanı bulmak için birkaç ilaç ve doz denemesi gerekebilir.

Bunları bilmeniz önemlidir:
a. İlaçların isimleri
b. Ne için kullandığınız
c. Onları ne sıklıkta ve hangi zamanlarda alacaksınız?

Ablasyon:

Wolff-Parkinson-White Sendromu ve çarpıntı veya senkop semptomları olan kişilerde, iki nedenden dolayı bir ablasyon prosedürü önerilir:

1) Semptom tekrarını önlemek.
2) Ani kalp ölümünü önlemek.

Ablasyon sırasında, anormal yolları “yok etmek” için ısı (termal) veya kriyoenerji (donma) bir kateter yoluyla iletilir.

Referanslar:

  1. Wolff Parkinson White syndrome (WPW)
  2. Wolff Parkinson White sendromu (WPW)
  3. Wolff-Parkinson-White Syndrome
  4. Wolff-Parkinson-White syndrome
  5. Kalp Dışı Cerrahi Sonrası Pnömoni Riski
  6. Wolff Parkinson White Sendromu (WPW)

Wolff Parkinson White Sendromu (WPW)

Sosyal medyada paylaş!