Nörofibromatozis

Nörofibromatozis (Neurofibromatosis, NF), genetik bir kökeni olan ve sinir sistemi ile cilt üzerinde etkili olan nadir görülen bir hastalıktır. Bu makalede, NF hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu genetik bozukluğun nedenlerini, belirtilerini ve etkilerini inceleyeceğiz.

Nedenleri ve Genetik Temelleri

Nörofibromatozis nedenleri, bu genetik hastalığın temelinde yatan genetik mutasyonlara dayanır.

Nedenlerin daha ayrıntılı açıklamaları:

 • Genetik Mutasyonlar: NF, vücudun bazı hücrelerinin normal büyüme ve bölünme işlevlerini kaybetmesine yol açan genetik mutasyonlardan kaynaklanır. Bu mutasyonlar, sinir hücrelerinin kontrolünü yitirmelerine ve tümörlerin oluşmasına neden olur. İki ana türü vardır: NF1 ve NF2. NF1, 17. kromozomdaki NF1 genindeki mutasyonlara bağlı olarak ortaya çıkar. NF2 ise 22. kromozomdaki NF2 geninin mutasyonlarına dayanır. Bu mutasyonlar, hastaların bir ebeveyninin mutant bir geni taşıması durumunda çocuklarına geçme olasılığını artırır.
 • Genetik Yatkınlık: Aile öyküsünde nörofibromatozis hastalığı olan kişilerde bu hastalığı geliştirme riski daha yüksektir. Genetik yatkınlık, hastalığın oluşma olasılığını artırabilir, ancak her NF vakası aile öyküsüne dayanmaz.
 • Rastgele Mutasyonlar: Bazı NF vakaları, aile öyküsü olmadan meydana gelir. Bu durum, vücutta spontane olarak gelişen genetik mutasyonlardan kaynaklanabilir.

Nedenlerin temelinde genetik mutasyonlar olduğu için NF, doğuştan gelen bir durumdur. Hastalık, bireylerin vücutlarının farklı bölgelerinde nörofibromlar (sinir hücresi tümörleri) ve diğer belirtilerle kendini gösterir. Bu nedenle nörofibromatozis’i daha iyi anlamak ve teşhis etmek için genetik testler ve düzenli sağlık takibi önemlidir.

Nörofibromatozis Belirtileri

NF belirtileri, bu genetik bozukluğun türüne ve şiddetine bağlı olarak değişebilir.

NF belirtilerine dair daha fazla detay:

 • Cilt Lekeleri (Café-au-lait Lekeleri): NF hastalarında en sık görülen belirtilerden biri, vücutlarında yaygın olarak bulunan açık renkli lekelerdir. Bu lekeler genellikle büyük, düzensiz şekilli ve kahve veya çikolata rengine benzeyen lekelerdir. Café-au-lait lekeleri çoğu zaman doğumdan sonra ortaya çıkar ve çocukluk döneminde daha belirgin hale gelir.
 • Nörofibromlar: Nörofibromlar, sinir hücrelerinden kaynaklanan benign tümörlerdir. Bu tümörler cilt altında veya iç organlarda olabilirler. Cilt altındaki nörofibromlar sıkça hissedilebilen yumuşak nodüller şeklinde görünürler.
 • Göz Değişiklikleri: NF hastalarında gözle ilgili belirtiler sık görülür. Özellikle irislerde (göz rengi kısmı) pigment değişiklikleri, iris hamartomları ve Lisch nodülleri gözlemlenebilir. Göz içi tümörler de bazı durumlarda görülebilir.
 • Kemik Anomalileri: Nörofibromatozis bazı kemik anomalileriyle ilişkilendirilebilir. Özellikle omurga eğriliği (skolyoz) ve kemik kistleri görülebilir.
 • Nörolojik Sorunlar: Sinir sistemi üzerinde etkili olduğu için NF hastaları bazen baş ağrısı, denge sorunları ve nörolojik işlev bozuklukları gibi nörolojik belirtiler yaşayabilirler.
 • Kanser Riski: NF, nörofibromların bazen malign (kötü huylu) hale gelme riskini taşıdığı bir durumdur. Bu nedenle bu hastalarda kanser riski daha yüksektir.

Nörofibromatozisin belirtileri bireyden bireye değişebilir ve hastalığın türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hastalığın erken teşhisi ve düzenli takibi, belirtilerin kontrol altına alınmasına ve komplikasyonların önlenebilmesine yardımcı olur. Eğer bu belirtilerden herhangi birini ya da NF ile ilişkilendirilen diğer belirtileri düşünüyorsanız, bir sağlık profesyoneline başvurmanız önemlidir.

Tanısı

NF teşhisi, genellikle klinik muayene, semptomlar ve aile öyküsüne dayanır. Tanı, şüphelenilen hastalığı onaylama ve hastalığın türünü belirleme sürecini içerir.

Nörofibromatozis tanısı için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Fiziksel Muayene: Doktor, hastanın cilt lekelerini (Café-au-lait lekeleri), nörofibromlar (sinir hücresi tümörleri) ve gözlerdeki değişiklikleri gözlemleyerek başlar. Bu fiziksel belirtiler, NF şüphesini artırabilir.
 • Aile Öyküsü Değerlendirmesi: Çocukluk çağı NF hastalarının aile öyküsü incelenir. Ailede daha önce nörofibromatozis vakaları varsa, bu hastalığın genetik bir yolla aktarıldığına dair bir işaret olabilir.
 • Görüntüleme Yöntemleri: Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılarak iç tümörler ve diğer anormallikler gözlemlenebilir. Özellikle nörofibromlar ve optik sinir gliomları gibi tümörlerin varlığını teyit etmek için bu yöntemler kullanılır.
 • Genetik Testler: DNA analizi, nörofibromatozis tanısının kesinleştirilmesine yardımcı olabilir. Genetik testler, NF1 veya NF2 genlerindeki mutasyonları tespit edebilir.
 • Göz Muayenesi: Göz doktoru, hastanın gözlerindeki değişiklikleri (iris pigment değişiklikleri, Lisch nodülleri) değerlendirmek için göz muayenesi yapabilir.

Nörofibromatozis teşhisi, genellikle çok disiplinli bir yaklaşım gerektirir. Hastanın semptomlarına ve belirtilerine bağlı olarak farklı testler ve görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Tanı konulduktan sonra, hastanın durumu düzenli olarak izlenir ve uygun tedavi ve yönetim planları oluşturulur.

Nörofibromatozis Tedavisi

NF için spesifik bir tedavi bulunmamaktadır, ancak hastalığın semptomlarını hafifletmek ve komplikasyonları önlemek için çeşitli yaklaşımlar kullanılabilir. Tedavi ve yönetim, semptomların şiddeti, yerleşimi ve hastanın yaşına bağlı olarak değişebilir.

NF tedavisi ve yönetimi hakkında daha fazla bilgi:

 • Cerrahi Müdahale: Bazı durumlarda, büyük veya rahatsız edici nörofibromlar cerrahi olarak çıkarılabilir. Bu tür müdahalelerin amacı, tümörün etkilediği dokuyu çıkarmak veya görünümü düzeltmektir. Cerrahi prosedürlerin riskleri ve yararları dikkate alınmalıdır.
 • Düzenli İzlem: Nörofibromatozis hastaları düzenli olarak bir sağlık profesyoneli tarafından izlenmelidir. Bu, tümörlerin büyümesini ve potansiyel komplikasyonları izlemek için gereklidir. İzleme, radyolojik görüntüleme (MRI) ve dermatolojik muayeneleri içerebilir.
 • Semptom Yönetimi: NF semptomlarının yönetimi, semptomların türüne bağlı olarak değişebilir. Ağrı, iltihap veya cilt lekeleri gibi semptomlar için semptomatik tedaviler kullanılabilir.
 • Nörolojik Sorunların Yönetimi: NF1 hastalarında sinir sistemi sorunları ortaya çıkabilir. Bu durumda, nörolojik sorunların uygun yönetimi ve tedavisi önemlidir. Fizyoterapi, konuşma terapisi veya diğer rehabilitasyon yöntemleri bazı durumlarda faydalı olabilir.
 • Aile Danışmanlığı: Nörofibromatozis, aile üyelerini de etkileyebilir. Aileler, hastalıkla başa çıkmada destek alabilirler. Genetik danışmanlık, aile üyelerinin riskini değerlendirmelerine yardımcı olabilir.
 • Eğitim ve Bilinçlendirme: NF hakkında bilgi sahibi olmak, hastaların ve ailelerin semptomları takip etmelerine ve doktorlarıyla işbirliği yapmalarına yardımcı olabilir. NF hakkında bilgi edinmek, hastalığın kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

NF, yaşam boyu izlem gerektiren bir durumdur. Semptomların ve komplikasyonların erken teşhis edilmesi ve yönetilmesi önemlidir. Bu nedenle, düzenli doktor ziyaretleri ve izleme programları önemlidir. Ayrıca, nörofibromatozis konusunda uzmanlaşmış bir sağlık profesyonelinin yönlendirmelerine dikkat etmek, hastalığın daha iyi yönetilmesine yardımcı olabilir.

Sonuç

Nörofibromatozis, genetik bir bozukluk olup belirtileri ve etkileri kişiden kişiye değişebilir. Erken tanı ve düzenli sağlık takibi, hastalığın etkilerini azaltabilir ve yaşam kalitesini artırabilir.

Referanslar:

 1. Nörofibromatozis
 2. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/neurofibromatosis/symptoms-causes/syc-20350490
 3. https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/neurofibromatosis
 4. https://www.aans.org/en/Patients/Neurosurgical-Conditions-and-Treatments/Neurofibromatosis
 5. https://www.nhs.uk/conditions/neurofibromatosis-type-1/
 6. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/neurofibromatosis

Nörofibromatozis

Sosyal medyada paylaş!