Kalp dışı cerrahi sonrası pnömoni riski

Kalp dışı cerrahi sonrası pnömoni riski hesaplama programı sayesinde yapılacak olan bir ‘preoperatif değerlendirme’ ile; postoperatif pulmoner komplikasyon (akciğer komplikasyonları) riski hesaplamaya, maksimum kazanç ve minimum zarar için komplikasyon riskine neden olan faktörler düzeltilmeye çalışılır.

Cerrahi sonrası akciğer komplikasyonları; mortalite ve morbititeyi tamamen olumsuz etkiler, hastanın hastanede yatış süresini uzatır, yoğun bakım ünitesinde tedavi görme gereksinimini ve tedavi süresince oluşabilecek toplam maliyeti arttırır. Eğer yapılan cerrahi işlem büyük bir ameliyat ise, uzun dönem yaşamı süresini azaltır!

Solunum fonksiyonlarında görülebilecek bazı değişikliklere örnek vermek gerekirse;

a. Akciğer volüm değişiklikleri: VC FRC, FEV1, FEV1 / FVC.
b. Diyafragma fonksiyonu değişiklikleri: VT’e katılımı azalır
c. Gaz değişiminde değişiklikler: PaO2
d. Solunumun kontrolü problemleri: Solunum depresyonu gibi.
e. Akciğerin savunma mekanizmalarındaki problemler: Öksürük inhibisyonu, siliyer disfonksiyon.

Postoperatif dönemde görülebilecek pulmoner komplikasyonlara birkaç örnek verelim:

a. Atelektazi
b. Çeşitli Enfeksiyonlar (trakeobronşit, pnömoni)
c. Bronkospazm gelişmesi
d. Altta yatan kronik hastalığın alevlenmesi
e. Solunum yetmezliği ve uzamış invaziv / noninvaziv MV
f. Pulmoner emboli gelişimi
g. ARDS
h. OSAS

Referanslar; Arozullah AM, Khuri SF, Henderson WG, et. al. Development and validation of a multifactorial risk index for predicting postoperative pneumonia after major noncardiac surgery. Ann Intern Med. 2001 Nov 20;135(10):847-57.

Kalp dışı cerrahi sonrası pnömoni riski hesaplama programı

 

Kalp dışı cerrahi sonrası pnömoni riski hesaplama programı sayesinde yapılacak olan bir ‘preoperatif değerlendirme‘ ile; postoperatif pulmoner komplikasyon (akciğer komplikasyonları) riski hesaplamaya, maksimum kazanç ve minimum zarar için komplikasyon riskine neden olan faktörler düzeltilmeye çalışılır.

 

Referanslar:

1. Arteriyel kan gazı analizi yorumlama

2. Kalp ameliyatı riski EuroScore 2, Parsonnet

3. Kalp damar hastalığı riski ACC, AHA 2013

4. Kalp dışı cerrahi sonrası pnömoni riski

5. Kalp atışı ölçme, nabız hızı Taşikardi

6. Kan basıncı nedir? Tansiyon sebepleri!

7. Hipertansiyon nedir, Yüksek tansiyon tedavisi

8. Kan kaybı & Transfüzyon hesaplama

9. Atriyal fibrilasyonda inme ölüm risk skoru

10. Çocuk mortalite riski skorlama PRISM

11. Çocuk travma skoru hesaplama PTS

12. PubMed Medline Türkçe makale yayın arama

13. Çocuk için TPN Hesaplama » İLK ve TEK

14. Çocuk Acil Tedavi Dozu Hesabı

15. Evaluation of preoperative pulmonary risk

 

 

Kalp dışı cerrahi sonrası pnömoni riski hesaplama programı
Kalp dışı cerrahi sonrası pnömoni riski hesaplama programı