İnsülinoma Belirtileri ve Tedavisi

İnsülinoma, pankreasın insülin üreten hücrelerinden kaynaklanan nadir bir tümör türüdür. Bu makalede, insülinoma hastalığının belirtileri, teşhisi, tedavisi ve yönetimi hakkında ayrıntılı bilgiler sunacağız.

İnsülinoma Belirtileri:

Pankreasın insülin üreten hücrelerinden kaynaklanan nadir bir tümördür. Bu tümör, aşırı miktarda insülin salgılar, bu da kan şekerinin düşmesine (hipoglisemi) neden olur.

 1. Hipoglisemi: En belirgin belirtisi düşük kan şekeri seviyeleridir. Hipoglisemi, hızlı kalp atışı, terleme, titreme, halsizlik ve baş dönmesi gibi semptomlara yol açar. Bu semptomlar hipoglisemi atağı sırasında aniden ortaya çıkabilir.
 2. Açlık Nöbetleri: Hastalar genellikle uzun süre yemek yemediklerinde veya öğün atladıklarında daha fazla belirti yaşarlar. Açlık nöbetleri, insülin seviyelerinin arttığı zamanlarda meydana gelir.
 3. Bulanık Görme: İnsülinoma nedeniyle düşük kan şekeri yaşayan bazı kişiler, bulanık görme veya odaklanma sorunları yaşayabilirler. Bu, hipogliseminin göz sağlığı üzerindeki etkilerinden biridir.
 4. Baş ağrıları: Hastalar sık sık şiddetli baş ağrıları yaşarlar, özellikle hipoglisemi atağı sırasında veya sonrasında. Baş ağrıları, kan şekerinin düşmesi nedeniyle meydana gelebilir.
 5. Nabız Değişiklikleri: Hipoglisemi, hızlı ve düzensiz kalp atışlarına neden olabilir. Nabızdaki bu değişiklikler, hastalar tarafından fark edilebilir.
 6. Sinirsel Belirtiler: Hipoglisemi, sinirsel belirtilere yol açabilir. Bu belirtiler arasında sinirlilik, ajitasyon, konsantrasyon bozukluğu ve düşük ruh hali bulunabilir.
 7. Nesnelerin Algısında Değişiklikler: İnsülinoma hastaları bazen nesnelerin ve çevrelerinin algısında değişiklikler yaşayabilirler. Bu, hipoglisemi nöbetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.
 8. Bilinç Kaybı veya Bayılma: Şiddetli hipoglisemi nöbetleri, bilinç kaybı veya bayılma ile sonuçlanabilir. Bu durumlar acil tıbbi müdahale gerektirir.

İnsülinoma belirtileri, genellikle hipoglisemi nöbetleri sırasında veya sonrasında ortaya çıkar. Belirtiler, hastanın kan şekeri seviyelerini normalleştirecek bir şeker kaynağı almasıyla hızla düzelir. Ancak bu belirtiler sürekli olarak tekrarlıyorsa veya şiddetli ise, tıbbi değerlendirme ve teşhisi önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, hastaların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olabilir.

Teşhis:

İnsülinoma teşhisi, klinik belirtiler ve laboratuvar testleri kullanılarak konur. Teşhis süreci şunları içerebilir:

 • Kan Şekeri Testleri: Hipoglisemi belirtileri olan bir kişinin kan şekeri seviyeleri düşükse, bu şüphe yaratabilir.
 • Açlık Testi: Hastanın açlık durumunda düşük kan şekeri yaşaması beklenir. Bu test, teşhisi doğrulamada yardımcı olabilir.
 • Görüntüleme Testleri: Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları, tümörün pankreasın neresinde olduğunu göstermek için kullanılabilir.

İnsülinoma Tedavisi:

Pankreasın insülin üreten hücrelerinden kaynaklanan bir tümördür. Bu tümörler aşırı miktarda insülin salgılayarak kan şekeri seviyelerinin düşmesine (hipoglisemi) neden olurlar. İnsülinoma tedavisi, hastaların hipoglisemi semptomlarını kontrol altına almaya ve tümörün yönetimini sağlamaya yöneliktir.

 1. Cerrahi Müdahale: Tedavisinde en etkili yaklaşım, tümörün cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Bu ameliyat, tümörün yerini ve büyüklüğünü belirlemek için önceden görüntüleme testleri kullanılarak gerçekleştirilir. Cerrahi olarak çıkarılan tümör, biyopsiye gönderilir ve patolojik inceleme ile doğrulanır.
 2. Tümörün Lokalize Edilmesi: Sıklıkla pankreasın bazı bölgelerinde bulunur. Cerrahi ekip, tümörün tam olarak nerede bulunduğunu belirlemek için endoskopik ultrasonografi (EUS), manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya bilgisayarlı tomografi (CT) gibi görüntüleme yöntemlerini kullanabilir. Bu, cerrahların tümörü daha hassas bir şekilde çıkarabilmelerini sağlar.
 3. Tümör Çıkarılmasının Sonuçları: Cerrahi müdahale başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde, insülinoma hastalarının kan şekeri seviyeleri normalleşir ve hipoglisemi semptomları ortadan kalkar. Ancak, cerrahi sonrası dikkatli izlem gereklidir, çünkü nadiren tümör geri dönebilir.
 4. Hastanın Beslenmesi: İnsülinoma ameliyatı sonrası hastaların kan şekeri seviyelerini izlemeleri ve düzenli aralıklarla yemek yemeleri önemlidir. Bu, hipoglisemi riskini azaltmaya yardımcı olur.
 5. İlaç Tedavisi: Nadir durumlarda, cerrahi olarak çıkarılamayacak kadar büyük veya yaygınsa, ilaç tedavisi bir seçenek olabilir. Bu ilaçlar, insülin salgısını azaltmaya veya hipoglisemi semptomlarını kontrol altına almaya yardımcı olabilir.
 6. Hormon İzlemi: Cerrahi sonrası, hastaların insülin ve diğer hormon seviyelerini düzenli olarak izlenmesi gerekebilir. Bu, herhangi bir geri dönüş riskini erken tespit etmeye yardımcı olur.
 7. Kalıcı Takip: Hastalar, ameliyat sonrası yaşamları boyunca düzenli olarak takip edilmelidir. Bu, herhangi bir nüksün veya komplikasyonun erken teşhis edilmesine ve yönetilmesine yardımcı olur.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta, tedavisinin multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğidir. Cerrahlar, endokrinologlar, radyologlar ve diğer sağlık profesyonelleri işbirliği yapmalıdır. Her hasta farklıdır, bu nedenle tedavi planı bireysel olarak uyarlanmalıdır. İnsülinoma tedavisi, başarılı bir şekilde yönetildiğinde hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir.

Tedavi ve Takip:

İnsülinoma tanısı konmuş hastalar, düzenli olarak doktorları tarafından takip edilmelidir. Tedavi sonrası kan şekeri seviyeleri izlenmeli ve semptomların kontrol altında tutulduğundan emin olunmalıdır. Hipoglisemi ataklarını önlemek için diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri önerilebilir.

Sonuç olarak, nadir bir endokrin tümörüdür ve erken teşhis ve tedavi ile iyi bir prognoza sahiptir. Hastaların doktorlarıyla yakın işbirliği yaparak tedavi planlarına uymaları önemlidir.

Referanslar:

 1. İnsülinoma Belirtileri ve Tedavisi
 2. https://www.msdmanuals.com/professional/gastrointestinal-disorders/tumors-of-the-gastrointestinal-tract/insulinoma
 3. https://emedicine.medscape.com/article/283039-treatment
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3574879/
 5. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22217-insulinoma

İnsülinoma: Belirtileri ve Tedavisi

Sosyal medyada paylaş!