Akut Stres Bozukluğu

Akut Stres Bozukluğu (Acute Stress Disorder, ASD, ASB), kişinin yoğun bir travmatik olayın sonrasında yaşadığı ciddi stres tepkisini tanımlayan bir psikiyatrik bozukluktur. Bu stres tepkisi, kişinin normal yaşamını ciddi şekilde etkileyebilir ve belirli semptomlara yol açabilir. ASB, genellikle travmanın hemen sonrasında başlar ve semptomlar bir aydan uzun sürmez. Eğer semptomlar bir aydan daha uzun sürerse, bu durum Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) olarak kabul edilir.

Nedenleri

Akut Stres Bozukluğu temel nedeni, kişinin bir travmatik olaya doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalmasıdır. Bu olaylar, fiziksel şiddet, cinsel saldırı, kazalar, doğal afetler, savaş veya ciddi bir kayıp gibi farklı şekillerde olabilir.

ASB riskini artıran faktörler şunları içerebilir:

 • Travmanın Ciddiyeti: Travmanın şiddeti ve etkisi, ASB riskini artırabilir. Özellikle yaşamı tehdit eden veya ciddi yaralanmalara yol açan travmatik olaylar daha yüksek risk taşır.
 • Kişisel Faktörler: Bireyin kişisel özellikleri ve psikolojik direnci, ASB riskini etkileyebilir. Örneğin, daha önceki travmatik deneyimler veya psikiyatrik rahatsızlıklar, riski artırabilir.
 • Sosyal Destek: Travma sonrası sosyal destek almak, ASB riskini azaltabilir. İyi bir destek sistemine sahip olmak, kişinin travma sonrası daha iyi başa çıkmasına yardımcı olabilir.
 • Neyin Trajik Olduğu: Kişinin travmatik olayı nasıl algıladığı da önemlidir. Aynı olay, farklı insanlar üzerinde farklı düzeylerde stres tepkileri yaratabilir.

Akut Stres Bozukluğu Belirtileri

ASB semptomları, travmanın ciddiyetine ve kişisel farklılıklara bağlı olarak değişebilir.

Ancak yaygın semptomlar şunları içerebilir:

 • Rüyalar ve Kâbuslar: Travmatik olayın tekrarlayan rüyalarını veya kâbuslarını yaşama.
 • Flashback’ler: Travmatik olayın anılarına ani ve yoğun bir şekilde geri dönme.
 • Yoğun Anksiyete: Sürekli olarak yüksek düzeyde anksiyete (endişe) yaşama.
 • Uykusuzluk: Uykusuzluk veya uykuya dalma güçlüğü.
 • Sinirlilik: Kolayca tahrik olma, öfke patlamaları veya sinirlilik.
 • Konsantrasyon Sorunları: Zihinsel odaklanma ve konsantrasyon sorunları yaşama.
 • Kaçınma Davranışları: Travmatik olayın hatırlanmasını önlemek için olayla ilişkilendirilen yerler, insanlar veya aktivitelerden kaçınma.

Tanısı

Akut Stres Bozukluğu tanısı, semptomların belirgin ve sıkıntı verici olduğunu gösteren bir dizi belirtinin varlığına dayanır.

Bir kişi, ASB tanısı alabilmesi için aşağıdaki kriterlere uymalıdır:

 • Travmatik olayın sonrasında en az üç günde altı semptom yaşamalıdır.
 • En az bir rüya, kâbus veya flashback semptomu bulunmalıdır.
 • En az bir kaçınma semptomu bulunmalıdır.
 • Kişi, semptomların ciddiyeti ve süresi nedeniyle günlük yaşamını ciddi şekilde etkilenmiş hissetmelidir.

Akut Stres Bozukluğu Tedavisi

ASB’nin tedavisi, semptomların hafifletilmesine ve kişinin normal yaşamına dönmesine yardımcı olmayı amaçlar.

Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 • Psikoterapi: Konuşma terapileri, bireyin travmatik olayı işlemesine ve duygusal olarak iyileşmesine yardımcı olabilir. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve Göz Hareketleriyle Duygusal Özgürleşme ve Yeniden İşleme (EMDR) gibi terapiler etkili olabilir.
 • İlaçlar: Semptomları hafifletmek ve anksiyeteyi kontrol altına almak için doktorlar bazen antidepresan veya anksiyolitik ilaçlar reçete edebilirler.
 • Sosyal Destek: Aile ve arkadaşlar tarafından sağlanan destek, kişinin iyileşme sürecinde önemlidir. Sosyal destek aynı zamanda kişinin yalnızlık duygularını azaltabilir.
 • Stres Yönetimi: Stres yönetimi teknikleri, kişinin günlük yaşamında stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Bu teknikler arasında meditasyon, derin nefes egzersizleri ve düzenli egzersiz yer alabilir.

Sonuç olarak, Akut Stres Bozukluğu, travmatik bir olayın ardından gelişen ciddi bir stres tepkisini ifade eder. Tanı ve tedavi, uzman bir sağlık profesyoneli tarafından yapılmalıdır.

Erken müdahale ve tedavi, ASB semptomlarının hafifletilmesine ve uzun vadeli etkilerin önlenmesine yardımcı olabilir.

Akut Stres Bozukluğu tedavi süreci, kişinin ihtiyaçlarına ve semptomlarının şiddetine göre uyarlanmalıdır.

 • Duygusal İşleme: Terapi sırasında kişi, travmatik olayı işleyerek duygusal olarak rahatlama sağlayabilir. Terapist, kişinin bu duygusal sürecini destekler ve rehberlik eder.
 • EMDR Terapisi: Göz Hareketleriyle Duygusal Özgürleşme ve Yeniden İşleme (EMDR), ASB tedavisinde etkili bir terapi yöntemidir. Bu terapi, kişinin travmatik olayın neden olduğu duygusal yükleri işlemesine yardımcı olabilir.
 • Farmakoterapi: İlaç tedavisi, ASB semptomlarını yönetmede yardımcı olabilir. Antidepresanlar ve anksiyolitikler, özellikle anksiyete ve uykusuzluk semptomlarına karşı etkilidir.
 • Aile Terapisi: ASB’nin aile ilişkileri üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Aile terapisi, aile üyeleri arasındaki iletişimi ve anlayışı geliştirmeyi hedefler.
 • Grup Terapisi: ASB yaşayan bireyler için destek grupları, deneyimlerini paylaşmalarına ve birbirlerine destek olmalarına yardımcı olabilir.
 • Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları, ASB semptomlarının yönetilmesine yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku, stresi azaltabilir.
 • Stres Yönetimi: Stres yönetimi teknikleri, ASB semptomlarının başa çıkılmasına yardımcı olabilir. Bu teknikler arasında meditasyon, yoga, ve derin nefes egzersizleri bulunur.
 • Gelecekteki Travmalara Karşı Hazırlık: Tedavi sırasında, kişi gelecekteki travmalara karşı nasıl hazırlıklı olabileceği konusunda eğitilebilir. Bu, kişinin psikolojik dayanıklılığını artırabilir.

Sonuç olarak, Akut Stres Bozukluğu, bir travmatik olayın ardından yaşanan ciddi stres tepkisini ifade eder. Erken tanı ve uygun tedavi, semptomların hafifletilmesine ve uzun vadeli etkilerin önlenmesine yardımcı olabilir. ASB’nin tedavisi karmaşık bir süreç olabilir ve uzman bir sağlık profesyonelinin gözetiminde yapılmalıdır. Ayrıca, destekleyici aile ve arkadaşlar, kişinin iyileşme sürecinde önemli bir rol oynarlar ve kişiye duygusal destek sağlayabilirler.

Referanslar:

 1. Akut Stres Bozukluğu
 2. https://emedicine.medscape.com/article/2192581-overview

Akut Stres Bozukluğu

Sosyal medyada paylaş!